Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace naleznete v tomto článku.

O stránkách, které aktualizují záznam

Aplikace může obsahovat sadu stránek, které uživatelům umožní aktualizaci existujících záznamů v databázové tabulce. Stránky obvykle obsahují stránku hledání, stránku výsledků a stránku aktualizace. Stránka hledání a výsledků umožňuje uživatelům vyhledat záznam a stránka aktualizace umožňuje uživatelům aktualizovat záznam.

Vyhledání záznamu pro aktualizaci

Pokud chce uživatel aktualizovat záznam, musí ho nejdříve v databázi vyhledat. Potřebujete proto stránku hledání a výsledků, která bude spolupracovat se stránkou aktualizace. Uživatel na stránce hledání zadá kritéria a na stránce výsledků vybere záznam. Poté, co uživatel klepne na záznam na stránce výsledků, se otevře stránka aktualizace a zobrazí záznam ve formuláři HTML.

Po vytvoření stránek hledání a výsledků vytvoříte na stránce výsledků odkazy, které otevřou stránku aktualizace. Tyto odkazy pak upravíte tak, aby předávaly identifikátory záznamů vybraných uživatelem. Stránka aktualizace pomocí tohoto identifikátoru vyhledá požadovaný záznam v databázi a zobrazí ho.

K otevření stránky aktualizace a předání identifikátoru záznamu použijte stejný postup jako k otevření podrobné stránky a předání identifikátoru záznamu. Více informací najdete v článku Vytváření odkazů na podrobnou stránku.

Nalezení záznamu pro aktualizaci

Poté, co stránka s výsledky předá ID záznamu na aktualizovanou stránku určující záznam k aktualizaci, musí stránka aktualizace přečíst parametr, načíst záznam z databázové tabulky a dočasně jej uložit v sadě záznamů.

 1. Vytvořte v aplikaci Dreamweaver stránku a uložte ji.

  Tato stránka se stane stránkou aktualizace.

 2. V panelu Svázání (Okna > Svázání) klepněte na tlačítko plus (+) a vyberte volbu Sada záznamů.

  Pokud se zobrazí rozšířené dialogové okno, klepněte na tlačítko Jednoduché. Rozšířené dialogové okno obsahuje textové pole pro zadání výrazu SQL.

 3. Zadejte název sady záznamů a vyberte pomocí rozbalovacích nabídek Připojení a Tabulka, kde jsou uložena data, která chcete aktualizovat.
 4. Klepněte na tlačítko Vybrané a vyberte klíčový sloupec (obvykle sloupec s identifikátorem záznamu) a sloupce s daty, která chcete aktualizovat.
 5. Nastavte oblast Filtr tak, aby se hodnota klíčového sloupce rovnala hodnotě odpovídajícího parametru URL předávaného stránkou výsledků.

  Tento typ filtru vytváří sadu záznamů, která obsahuje jen záznam určený na stránce výsledků. Pokud například klíčový sloupec obsahuje identifikátor záznamu a má název PRID, a stránka výsledků předává identifikátor záznamu v parametru URL nazvaném id, musí oblast Filtr vypadat takto:

  Filter oblast
  Oblast filtru

 6. Klepněte na tlačítko OK.

  Poté, co uživatel vybere záznam na stránce výsledků, stránka aktualizace vygeneruje sadu záznamů, která obsahuje jen vybraný záznam.

Vytvoření stránky aktualizace po blocích

Stránka aktualizace je tvořena třemi bloky:

 • Filtrovaná sada záznamů, která vyhledá záznam v databázové tabulce
 • Formulář HTML, který uživateli umožní změnit data záznamu
 • Serverové chování Aktualizovat záznam, které aktualizuje databázovou tabulku

  Druhý a třetí blok můžete na stránku aktualizace přidat samostatně pomocí nástrojů pro formuláře a panelu Serverová chování.

Přidání formuláře HTML na stránku aktualizace

 1. Vytvořte stránku (Soubor > Nový > Prázdná stránka). Tato stránka se stane stránkou aktualizace.
 2. Určete vzhled stránky pomocí nástrojů pro návrh v aplikaci Dreamweaver.
 3. Přidejte formulář HTML umístěním kurzoru na místo, kde se má formulář objevit, a výběrem volby Vložit > Formulář > Formulář.

  Na stránce se objeví prázdný formulář. Abyste viděli hranice formuláře znázorněné tenkými červenými čarami, může být nutné povolit Neviditelné elementy (Zobrazení > Vizuální pomůcky > Neviditelné elementy).

 4. Pojmenujte formulář HTML tak, že ho vyberete klepnutím na tag <form> na dolním okraji okna dokumentu, otevřete Inspektor vlastnosti (Okna > Vlastnosti) a zadáte název do pole Název formuláře.

  Nemusíte nastavovat atributy formuláře action ani method a určovat tak, jak formulář odešle data poté, co uživatel klepne na tlačítko Odeslat. Serverové chování Aktualizovat záznam tyto atributy nastaví za vás.

 5. Přidejte objekt formuláře, například textové pole (Vložit > Formulář > Textové pole), pro každý sloupec databázové tabulky, ve kterém chcete aktualizovat záznamy.

  Objekty formuláře slouží k zadávání dat. K tomu se běžně používají textová pole, ale použít můžete i nabídky, volby a přepínací tlačítka.

  Každému objektu formuláře musí odpovídat sloupec ve dříve definované sadě záznamů. Jedinou výjimkou je sloupec jedinečného klíče, ke kterému neexistuje objekt formuláře.

 6. Přidejte do formuláře tlačítko Odeslat (Vložit > Formulář > Tlačítko).

  Tlačítko Odeslat můžete přejmenovat tak, že ho vyberete, otevřete Inspektor vlastnosti (Okna > Vlastnosti) a zadáte novou hodnotu do pole Popis.

Zobrazení záznamu ve formuláři

 1. Zkontrolujte, zda jste definovali sadu záznamů, v níž je uložen záznam, který chce uživatel aktualizovat.

  Přečtěte si článek Nalezení záznamu pro aktualizaci.

Přidání serverového chování, které aktualizuje databázovou tabulku

 1. V panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) klepněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Aktualizovat záznam.

  Objeví se dialogové okno Aktualizovat záznam.

 2. Vyberte formulář z rozbalovací nabídky Odeslat hodnoty z.
 3. Z rozbalovací nabídky Zdroj dat vyberte připojení k databázi.
 4. Zadejte jméno uživatele a heslo, pokud se používá.
 5. Z rozbalovací nabídky Aktualizovat tabulku vyberte databázovou tabulku, která obsahuje záznam, který aktualizujete.
 6. (ColdFusion, PHP) Vyberte sloupec databáze, který aktualizujete, z rozbalovací nabídky Hodnota vyberte objekt formuláře, který zaktualizuje sloupec, pak z rozbalovací nabídky Odeslat jako vyberte datový typ objektu formuláře a pokud chcete sloupec označit jako primární klíč, vyberte volbu Primární klíč.

  Datový typ je druh dat, který očekává daný sloupec databáze (text, číslo, logická hodnota).

  Postup opakujte pro všechny objekty formuláře.

 7. (ASP) Z rozbalovací nabídky Vybrat záznam z vyberte sadu záznamů, která obsahuje záznam zobrazený ve formuláři HTML. Z rozbalovací nabídky Jedinečný klíč vyberte klíčový sloupec (obvykle sloupec s identifikátorem záznamu), který jednoznačně identifikuje záznam databázové tabulky. Pokud je hodnota číselná, zaškrtněte volbu Číselný. Klíčový sloupec obvykle přijme jen číselnou hodnotu, někdy ale přijímá textovou hodnotu.
 8. Do pole Po aktualizaci nebo Při úspěchu jít na zadejte stránku, která se má otevřít po aktualizaci záznamu, nebo klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor.
 9. (ASP) Vyberte sloupec databáze, který aktualizujete, z rozbalovací nabídky Hodnota vyberte objekt formuláře, který aktualizuje sloupec, pak z rozbalovací nabídky Odeslat jako vyberte datový typ objektu formuláře. Datový typ je druh dat, který očekává daný sloupec databáze (text, číslo, logická hodnota). Postup opakujte pro všechny objekty formuláře.
 10. Klepněte na tlačítko OK.

  Aplikace Dreamweaver přidá do stránky serverové chování, které uživatelům umožní aktualizaci záznamů v databázové tabulce změnou informací zobrazených ve formuláři HTML a kliknutím na tlačítko Odeslat.

  Serverové chování můžete upravit otevřením panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) a dvojitým kliknutím na chování Aktualizovat záznam.

Dokončení stránky aktualizace v jednom kroku

Stránka aktualizace je tvořena třemi bloky:

 • Filtrovaná sada záznamů, která vyhledá záznam v databázové tabulce

 • Formulář HTML, který uživateli umožní změnit data záznamu

 • Serverové chování Aktualizovat záznam, které aktualizuje databázovou tabulku

Druhý a třetí blok můžete na stránku aktualizace přidat najednou pomocí datového objektu Formulář aktualizace záznamu. Tento datový objekt přidá do stránky formulář HTML i serverové chování Aktualizovat záznam.

Datový objekt můžete použít až poté, co webová aplikace dokáže identifikovat záznam, který chcete aktualizovat, a stránka aktualizace ho dokáže získat.

Poté, co datový objekt na stránku vloží bloky, můžete pomocí nástrojů pro návrh aplikace Dreamweaver formulář přizpůsobit svým potřebám, případně pomocí panelu Serverová chování upravit serverové chování Aktualizovat záznam.

Poznámka:

Stránka aktualizace záznamu nemůže obsahovat více než jedno serverové chování, které mění záznamy v databázi. Ve stránce aktualizace záznamu například nemůže být serverové chování Vložit záznam nebo Odstranit záznam.

 1. Otevřete stránku v zobrazení Návrh a vyberte volbu Vložit > Datové objekty > Aktualizovat záznam > Průvodce formulářem pro aktualizaci záznamu.

  Zobrazí se dialogové okno Formulář aktualizace záznamu.

 2. Z rozbalovací nabídky Připojení vyberte připojení k databázi.

  Pokud potřebujete definovat připojení, klepněte na tlačítko Definovat.

 3. Z rozbalovací nabídky Aktualizovat tabulku vyberte databázovou tabulku, v níž chcete aktualizovat záznam.
 4. Z rozbalovací nabídky Vybrat záznam z vyberte sadu záznamů, která obsahuje záznam zobrazený ve formuláři HTML.
 5. Z rozbalovací nabídky Jedinečný klíč vyberte klíčový sloupec (obvykle sloupec s identifikátorem záznamu), který jednoznačně identifikuje záznam databázové tabulky.

  Pokud je hodnota číselná, zaškrtněte volbu Číselný. Klíčový sloupec obvykle přijme jen číselnou hodnotu, někdy ale přijímá textovou hodnotu.

 6. V rámečku Po aktualizaci jít na zadejte stránku, která se má otevřít po aktualizaci záznamu v tabulce.
 7. V části Pole formuláře vyberte sloupce databáze, které mají být aktualizovány jednotlivými objekty formuláře.

  Aplikace Dreamweaver standardně vytvoří objekty formuláře pro každý sloupec databázové tabulky. Pokud databáze automaticky generujte jedinečný klíčový identifikátor každého nově vytvořeného záznamu, odstraňte objekt formuláře odpovídající sloupci klíče tak, že ho v seznamu vyberete a klepnete na tlačítko minus (-). Tím odpadá riziko, že uživatel zadá do formuláře hodnotu identifikátoru, která již existuje.

  Pořadí objektů formuláře HTML můžete změnit tak, že objekt formuláře vyberete v seznamu a kliknete na tlačítko nahoru nebo dolů vpravo v dialogovém okně.

 8. Vyberte způsob zobrazení jednotlivých polí pro zadávání dat ve formuláři HTML tak, že klepnete na řádek v tabulce Pole formuláře a do polí pod tabulkou zadáte následující informace:
  • Do pole Popis zadejte popisný název, který bude zobrazen u pole pro zadávání dat. Aplikace Dreamweaver standardně zobrazí jako popis název sloupce databázové tabulky.

  • Z rozbalovací nabídky Zobrazit jako vyberte objekt formuláře, který bude sloužit jako pole pro zadávání dat. Můžete vybrat volbu Textové pole, Textová oblast, Nabídka, Zaškrtávací pole, Přepínací tlačítka a Text. Pro položky, které jsou jen pro čtení, vyberte volbu Text. Můžete také vybrat volbu Pole hesla, Pole souboru a Skryté pole.

  Poznámka:

  Skrytá pole se vkládají na konec formuláře.

  • V nabídce Odeslat jako vyberte formát dat, který databázová tabulka očekává. Pokud například sloupec tabulky přijme jen číselná data, vyberte volbu Číslo.
  • Nastavte vlastnosti objektu formuláře. Máte různé volby podle toho, jaký objekt formuláře vyberete jako pole pro zadávání dat. Pro textová pole, textové rámečky a text můžete zadat počáteční hodnotu. Pro nabídky a skupiny přepínacích tlačítek můžete vlastnosti nastavit po otevření dalšího dialogového okna. Pro volby můžete vybrat volby Zaškrtnuté nebo Nezaškrtnuté.  
 9. Vlastnosti dalších objektů formuláře nastavíte výběrem dalšího řádku Pole formuláře a zadáním hodnot Popis, Zobrazit jako a Odeslat jako.

  U nabídek a skupin přepínacích tlačítek můžete vlastnosti nastavit po otevření dalšího dialogového okna. Ve volbách definujte porovnání aktuální hodnoty volby v záznamu s danou hodnotou s cílem zjistit, zda je při zobrazení záznamu volba zaškrtnutá.

 10. Klepněte na tlačítko OK.

  Aplikace Dreamweaver do stránky přidá formulář HTML i serverové chování Aktualizovat záznam.

  Datový objekt do stránky přidá formulář HTML i serverové chování Aktualizovat záznam. Objekty formuláře jsou rozmístěny v základní tabulce, kterou můžete upravit pomocí nástrojů aplikace Dreamweaver pro návrh stránek. (Zajistěte, aby všechny objekty formuláře zůstaly uvnitř hranic formuláře.)

  Serverové chování můžete upravit otevřením panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) a dvojitým kliknutím na chování Aktualizovat záznam.

Volby vlastností elementu formuláře

Dialogové okno Vlastnosti elementu formuláře slouží k nastavení voleb elementů formuláře na stránkách, které uživatelům umožňují aktualizaci záznamů v databázi.

 1. Vyberte volbu Ručně nebo Z databáze, podle toho, jak chcete vytvořit element formuláře.
 2. Prvek přidáte klepnutím na tlačítko plus (+).
 3. Zadejte popis a hodnotu elementu.
 4. V poli Vybrat hodnotu rovnou zadejte hodnotu rovnou hodnotě elementu, pokud chcete, aby byl při otevření stránky v prohlížeči nebo zobrazení záznamu pomocí formuláře vybrán konkrétní element.

  Můžete zadat statickou hodnotu nebo dynamickou hodnotu klepnutím na ikonu blesku a výběrem dynamické hodnoty ze seznamu zdrojů dat. V obou případech se zadaná hodnota musí rovnat jedné z hodnot elementu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online