Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

O přihlašovacích stránkách

Webová aplikace může obsahovat stránku, která registrovaným uživatelům umožňuje přihlášení k webovému místu.

Přihlašovací stránka je tvořena následujícími bloky:

 • Databázová tabulka registrovaných uživatelů

 • Formulář HTML, kde mohou uživatelé zadat jméno a heslo

 • Serverové chování Přihlásit uživatele, které ověří, že je zadané jméno a heslo platné

  Po úspěšném přihlášení uživatele je vytvořena proměnná relace, která obsahuje jméno uživatele.

Vytvoření databázové tabulky registrovaných uživatelů

K ověření platnosti jména a hesla zadaného na přihlašovací stránce potřebujete databázovou tabulku registrovaných uživatelů.

 1. Tabulku vytvořte pomocí databázové aplikace a registrační stránky. Pokyny naleznete po klepnutí na odkaz na související téma dále.

  Dalším krokem k vytvoření přihlašovací stránky je přidání formuláře HTML umožňujícího přihlášení na stránku. Pokyny naleznete v následujícím tématu.

Přidání formuláře HTML, umožňujícího přihlášení

Na stránku přidáte formulář HTML, který uživatelům umožní přihlášení zadáním jména a hesla.

 1. Vytvořte stránku (Soubor > Nový > Prázdná stránka) a určete vzhled přihlašovací stránky pomocí nástrojů návrhu aplikace Dreamweaver.
 2. Přidejte formulář HTML umístěním kurzoru do místa, kde se má objevit formulář, a výběrem volby Formulář z nabídky Vložit.

  Na stránce se objeví prázdný formulář. Abyste viděli hranice formuláře znázorněné tenkými červenými čarami, může být nutné povolit Neviditelné elementy (Zobrazení > Vizuální pomůcky > Neviditelné elementy).

 3. Pojmenujte formulář HTML tak, že ho vyberete klepnutím na tag <form> na dolním okraji okna dokumentu, otevřete inspektor Vlastnosti (Okna > Vlastnosti) a zadáte název do pole Název formuláře.

  Nemusíte nastavovat atributy formuláře action ani method a určovat tak, jak formulář odešle data poté, co uživatel klepne na tlačítko Odeslat. Serverové chování Přihlásit uživatele tyto atributy nastaví za vás.

 4. Přidejte textová pole (Vložit > Formulář > Textové pole), do nichž uživatel zadá jméno a heslo.

  Všechny objekty formuláře popište (textem nebo obrazem), a zarovnejte vložením do tabulky HTML a nastavením atributu okraj na 0.

 5. Přidejte do formuláře tlačítko Odeslat (Vložit > Formulář > Tlačítko).

  Tlačítko Odeslat můžete přejmenovat tak, že ho vyberete, otevřete inspektor Vlastnosti (Okna > Vlastnosti) a zadáte novou hodnotu do pole Popis.

  Dalším krokem při vytváření přihlašovací stránky je přidání serverového chování Přihlásit uživatele, které ověří správnost zadaného uživatelského jména a hesla.

Ověření uživatelského jména a hesla

Do přihlašovací stránky musíte vložit serverové chování Přihlásit uživatele, které ověří, že je zadané uživatelské jméno a heslo správné.

Poté, co uživatel klepnete na tlačítko Odeslat, serverové chování Přihlásit uživatele porovná hodnotu zadanou uživatelem s hodnotami uloženými v databázi registrovaných uživatelů. Pokud se hodnoty shodují, serverové chování otevře jednu stránku (obvykle úvodní stránku webového místa). Pokud se hodnoty neshodují, serverové chování otevře jinou stránku (obvykle stránku, která uživatele upozorňuje na neúspěch přihlášení).

 1. V panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) klepněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Ověření uživatele > Přihlásit uživatele.
 2. Vyberte formulář a objekty formuláře, do nichž uživatel zadává uživatelské jméno a heslo.
 3. (ColdFusion) Zadejte své uživatelské jméno a heslo, pokud se používá.
 4. Vyberte databázovou tabulku a sloupce, které obsahují uživatelská jména a hesla všech registrovaných uživatelů.

  Serverové chování porovná jméno a heslo zadané uživatelem s uživatelskými jmény a hesly uloženými v těchto sloupcích.

 5. Určete stránku, která se má otevřít při úspěšném přihlášení.

  Obvykle jde o úvodní stránku webového místa.

 6. Určete stránku, která se má otevřít při neúspěšném přihlášení.

  Obvykle jde o stránku, která uživatele upozorní na neúspěch přihlášení a umožní mu další pokus.

 7. Pokud chcete, aby se po přihlášení uživatel vrátil na stránku s omezeným přístupem, z níž byl odkázán na přihlašovací stránku, vyberte volbu Jít na předchozí URL.

  Pokud se uživatel pokusí otevřít stránku s omezením přístupu, aniž by se přihlásit, může ho stránka s omezením přístupu přesměrovat na přihlašovací stránku. Přihlašovací stránka uživatele po úspěšném přihlášení přesměruje na původní stránku s omezeným přístupem.

  Poznámka:

  Po vyplnění dialogového okna serverového chování Omezit přístup na stránku nezapomeňte vyplnit přihlašovací stránku v rámečku Při odepření přístupu jít na.

 8. Určete, zda chcete přístup ke stránce povolit jen na základě uživatelského jména a hesla, nebo i s úrovněmi přístupu, a klepněte na tlačítko OK.

  Na přihlašovací stránku se přidá serverové chování, které kontroluje správnost uživatelského jména a hesla zadaného návštěvníkem.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online