Příručka uživatele Zrušit

Vytvoření přihlašovací stránky

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

O přihlašovacích stránkách

Webová aplikace může obsahovat stránku, která registrovaným uživatelům umožňuje přihlášení k webovému místu.

Přihlašovací stránka je tvořena následujícími bloky:

 • Databázová tabulka registrovaných uživatelů

 • Formulář HTML, kde mohou uživatelé zadat jméno a heslo

 • Serverové chování Přihlásit uživatele, které ověří, že je zadané jméno a heslo platné

  Po úspěšném přihlášení uživatele je vytvořena proměnná relace, která obsahuje jméno uživatele.

Vytvoření databázové tabulky registrovaných uživatelů

K ověření platnosti jména a hesla zadaného na přihlašovací stránce potřebujete databázovou tabulku registrovaných uživatelů.

 1. Tabulku vytvořte pomocí databázové aplikace a registrační stránky. Pokyny naleznete po kliknutí na odkaz na související téma dále.

  Dalším krokem k vytvoření přihlašovací stránky je přidání formuláře HTML umožňujícího přihlášení na stránku. Pokyny naleznete v následujícím tématu.

Přidání formuláře HTML, umožňujícího přihlášení

Na stránku přidáte formulář HTML, který uživatelům umožní přihlášení zadáním jména a hesla.

 1. Vytvořte stránku (Soubor > Nový > Prázdná stránka) a určete vzhled přihlašovací stránky pomocí nástrojů návrhu aplikace Dreamweaver.
 2. Přidejte formulář HTML umístěním kurzoru do místa, kde se má objevit formulář, a výběrem volby Formulář z nabídky Vložit.

  Na stránce se objeví prázdný formulář. Abyste viděli hranice formuláře znázorněné tenkými červenými čarami, může být nutné povolit Neviditelné elementy (Zobrazení > Vizuální pomůcky > Neviditelné elementy).

 3. Pojmenujte formulář HTML tak, že ho vyberete kliknutím na tag <form> na dolním okraji okna dokumentu, otevřete inspektor Vlastnosti (Okna > Vlastnosti) a zadáte název do pole Název formuláře.

  Nemusíte nastavovat atributy formuláře action ani method a určovat tak, jak formulář odešle data poté, co uživatel klepne na tlačítko Odeslat. Serverové chování Přihlásit uživatele tyto atributy nastaví za vás.

 4. Přidejte textová pole (Vložit > Formulář > Textové pole), do nichž uživatel zadá jméno a heslo.

  Všechny objekty formuláře popište (textem nebo obrazem), a zarovnejte vložením do tabulky HTML a nastavením atributu okraj na 0.

 5. Přidejte do formuláře tlačítko Odeslat (Vložit > Formulář > Tlačítko).

  Tlačítko Odeslat můžete přejmenovat tak, že ho vyberete, otevřete inspektor Vlastnosti (Okna > Vlastnosti) a zadáte novou hodnotu do pole Popis.

  Dalším krokem při vytváření přihlašovací stránky je přidání serverového chování Přihlásit uživatele, které ověří správnost zadaného uživatelského jména a hesla.

Ověření uživatelského jména a hesla

Do přihlašovací stránky musíte vložit serverové chování Přihlásit uživatele, které ověří, že je zadané uživatelské jméno a heslo správné.

Poté, co uživatel kliknete na tlačítko Odeslat, serverové chování Přihlásit uživatele porovná hodnotu zadanou uživatelem s hodnotami uloženými v databázi registrovaných uživatelů. Pokud se hodnoty shodují, serverové chování otevře jednu stránku (obvykle úvodní stránku webového místa). Pokud se hodnoty neshodují, serverové chování otevře jinou stránku (obvykle stránku, která uživatele upozorňuje na neúspěch přihlášení).

 1. V panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) klikněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Ověření uživatele > Přihlásit uživatele.
 2. Vyberte formulář a objekty formuláře, do nichž uživatel zadává uživatelské jméno a heslo.
 3. (ColdFusion) Zadejte své uživatelské jméno a heslo, pokud se používá.
 4. Vyberte databázovou tabulku a sloupce, které obsahují uživatelská jména a hesla všech registrovaných uživatelů.

  Serverové chování porovná jméno a heslo zadané uživatelem s uživatelskými jmény a hesly uloženými v těchto sloupcích.

 5. Určete stránku, která se má otevřít při úspěšném přihlášení.

  Obvykle jde o úvodní stránku webového místa.

 6. Určete stránku, která se má otevřít při neúspěšném přihlášení.

  Obvykle jde o stránku, která uživatele upozorní na neúspěch přihlášení a umožní mu další pokus.

 7. Pokud chcete, aby se po přihlášení uživatel vrátil na stránku s omezeným přístupem, z níž byl odkázán na přihlašovací stránku, vyberte volbu Jít na předchozí URL.

  Pokud se uživatel pokusí otevřít stránku s omezením přístupu, aniž by se přihlásit, může ho stránka s omezením přístupu přesměrovat na přihlašovací stránku. Přihlašovací stránka uživatele po úspěšném přihlášení přesměruje na původní stránku s omezeným přístupem.

  Poznámka:

  Po vyplnění dialogového okna serverového chování Omezit přístup na stránku nezapomeňte vyplnit přihlašovací stránku v rámečku Při odepření přístupu jít na.

 8. Určete, zda chcete přístup ke stránce povolit jen na základě uživatelského jména a hesla, nebo i s úrovněmi přístupu, a klikněte na tlačítko OK.

  Na přihlašovací stránku se přidá serverové chování, které kontroluje správnost uživatelského jména a hesla zadaného návštěvníkem.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.