Příručka uživatele Zrušit

Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

Informace o shromažďování informací od uživatelů

Pomocí webových formulářů nebo hypertextových odkazů můžete získávat informace od uživatelů, ukládat je v paměti serveru a pak je využívat k vytváření dynamických odpovědí podle zadání uživatelů. Nejběžnější nástroje pro sběr dat vložených uživateli jsou formuláře HTML a hypertextové odkazy.

Formuláře HTML

Umožňují sběr dat od uživatelů a jejich uložení v paměti serveru. Formulář HTML může informace odesílat jako parametry formuláře nebo parametry URL.

Hypertextové odkazy

Umožňují sběr dat od uživatelů a jejich uložení v paměti serveru. Hodnotu (nebo hodnoty), která se odešle, když uživatel klepne na odkaz – například na předvolbu – zadáte připojením hodnoty k adrese URL určené v tagu kotvy. Když uživatel klepne na odkaz, prohlížeč předá serveru adresu URL s připojenou hodnotou.

Parametry formuláře HTML

Parametry formulářů jsou předávány serveru pomocí formuláře HTML metodou POST nebo GET.

Při použití metody POST jsou parametry odeslány na webový server v rámci záhlaví dokumentu a při prohlížení stránky běžným způsobem je není možné zobrazit ani používat. Metodu POST je vhodné používat u hodnot, které mají vliv na obsah databáze (např. vložení, aktualizace nebo mazání záznamů) nebo které jsou odesílány e-mailem.

Metoda GET vkládá parametry do požadované adresy URL. Parametry se vždy zobrazí každému, kdo stránku otevře. Metodu GET nepoužívejte u vyhledávacích formulářů.

Pomocí aplikace Dreamweaver můžete rychle navrhovat formuláře HTML, které odesílají parametry formulářů na server. Pozor na výběr metody, kterou prohlížeč předává informace serveru.

Parametry formuláře jsou pojmenovány podle odpovídajících objektů formuláře. Pokud například formulář obsahuje textové pole nazvané txtLastName, je po klepnutí na tlačítko Odeslat serveru odeslán následující parametr:

txtLastName=enteredvalue

Pokud webová aplikace očekává přesnou hodnotu parametru (například pokud provede určitou akci na základě odeslání jedné z více možností), použijte k určení hodnot, které může uživatel odeslat, objekt formuláře přepínací tlačítko, zaškrtávací pole, seznam nebo nabídka. Tím zabráníte případu, kdy uživatel informaci nezadá správně a dojde k chybě aplikace. Následující příklad zobrazuje rozbalovací nabídku se třemi volbami:

Formulář rozbalovací nabídky

Každá z voleb nabídky odpovídá pevně zadané hodnotě, která je předána serveru jako parametr formuláře. Dialogové okno List Values (Položky seznamu) v následujícím příkladu páruje položky s hodnotami (Přidat, Aktualizovat nebo Odstranit):

Dialogové okno Hodnoty seznamu

Po vytvoření parametru formuláře může aplikace Dreamweaver získat hodnotu a použít ji ve webové aplikaci. Po definici parametru formuláře v aplikaci Dreamweaver můžete jeho hodnotu vložit do stránky.

Parametry URL

Parametry URL umožňují předání uživatelem zadaných informace z prohlížeče na server. Pokud server přijme požadavek a k adrese URL požadavku jsou připojeny parametry, server poskytne stránce přístup k parametrům před odesláním stránky prohlížeči.

Parametr URL je pár název-hodnota připojený k adrese URL. Parametr začíná znakem otazníku (?) a má tvar název=hodnota. Pokud existuje více parametrů URL, jsou odděleny znakem (&). Následující příklad uvádí parametr URL se dvěma páry název-hodnota:

http://server/path/document?name1=value1&name2=value2

V tomto příkladu pracovního postupu představuje aplikace uživatelské rozhraní webového obchodu. Vývojáři obchodu chtějí oslovit co nejširší okruh zákazníků a proto ho navrhli s podporou různých měn. Při přihlášení k webu může uživatel vybrat měnu, ve které chce mít zobrazeny ceny zboží.

 1. Prohlížeč si od serveru vyžádá stránku report.cfm. Součástí požadavku je parametr URL Currency="euro". Proměnná Currency="euro" (Měna=„euro“) uvádí, že mají být veškeré částky uváděny v eurech.

 2. Server dočasně uloží hodnotu parametru URL do paměti.

 3. Stránka report.cfm využívá tento parametr k získávání cen zboží v eurech. Tyto částky mohou být uloženy v databázi v různých měnách, nebo mohou být převáděny z jedné měny uložené u každé položky (v libovolné měně, kterou aplikace podporuje).

 4. Server zašle stránku report.cfm prohlížeči a zobrazí hodnotu položek v požadované měně. Když uživatel ukončí relaci, server vymaže hodnotu parametru URL a uvolní tak paměť pro další požadavky uživatelů.

  Parametry URL jsou rovněž vytvářeny metodou HTTP GET v kombinaci s formulářem HTML. Metoda GET určuje, že má být při odeslání formuláře hodnota parametru připojena k adrese URL požadavku.

  Typické využití parametrů URL je personalizace webových stránek podle preferencí uživatele. Například parametr URL tvořený uživatelským jménem a heslem lze použít k ověření uživatele a zobrazení jen těch informací, k nimž má uživatel přístup. Běžným příkladem jsou finanční webové stránky, které zobrazují ceny jen těch akcií, jejichž identifikátory si uživatel předem vybral. Vývojáři webových aplikací využívají parametry URL k předávání hodnot proměnných v rámci aplikací. Můžete například ve webové aplikaci předávat hledané řetězce do proměnných SQL a na jejich základě generovat výsledky hledání.

Parametry URL v rámci HTML odkazu vytváříte atributem href HTML tagu kotvy. Parametry URL můžete zadávat přímo do atributu v zobrazení Kód (Zobrazení > Kód), nebo připojením parametrů URL na konec URL odkazu v rámečku Odkaz v inspektoru Vlastnosti.

V následujícím příkladu je parametr URL (action) tvořen třemi odkazy se třemi možnými hodnotami (Add (Přidat), Update (Aktualizovat) a Delete (Odstranit)). Když uživatel klepne na odkaz, je hodnota parametru předána serveru, a provede se požadovaná akce.

<a href="http://www.mysite.com/index.cfm?action=Add">Add a record</a> 
<a href="http://www.mysite.com/index.cfm?action=Update">Update a record</a> 
<a href="http://www.mysite.com/index.cfm?action=Delete">Delete a record</a>

Inspektor Vlastnosti (Okna > Vlastnosti) nabízí možnost vytvořit stejné parametry URL výběrem odkazu a připojením hodnot parametru URL na konec URL odkazu v rámečku Odkaz.

Inspektor vlastností

Po vytvoření parametru URL může aplikace Dreamweaver načíst hodnotu a použít ji ve webové aplikaci. Po definici parametru adresy URL v aplikaci Dreamweaver můžete jeho hodnotu vložit do stránky.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.