Získejte další informace, jak nastavit vlastnosti stránky HTML a vlastnosti CSS, jako je písmo, barva pozadí, a vlastnosti obrazu pozadí pro svoji stránku Dreamweaver.

U každé stránky vytvořené v aplikaci Dreamweaver můžete v dialogovém okně Vlastnosti stránky (Soubor > Vlastnosti stránky) zadat vlastnosti rozvržení a formátování. Pomocí dialogového okna Vlastnosti stránky je možné zadat výchozí rodinu a velikost písma, barvu pozadí, okraje, styly odkazů a mnoho dalších vlastností stránky. Každé nově vytvořené stránce je možné přiřadit nové vlastnosti stránky, u existujících stránek lze tyto vlastnosti upravovat. Změny provedené v dialogovém okně Vlastnosti stránky se použijí na celou stránku.

Aplikace Dreamweaver nabízí dvě metody úprav vlastností stránek: CSS a HTML. Pro nastavení pozadí a úpravy vlastností stránek doporučuje společnost Adobe používat metodu CSS.

Poznámka:

Zvolené vlastnosti stránky platí pouze pro aktivní dokument. Pokud stránka používá externí seznam stylů CSS, aplikace Dreamweaver tagy nastavené v tomto seznamu nepřepíše, protože to ovlivňuje všechny ostatní stránky, které ho používají.

Nastavení písma stránky CSS, barvy pozadí a vlastností obrazu pozadí

Pomocí dialogového okna Vlastnosti stránky lze určit několik základních voleb rozvržení webových stránek, včetně písma, barvy pozadí a obrazu pozadí.

 1. Vyberte možnost Soubor > Vlastnosti stránky nebo klikněte na tlačítko Vlastnosti stránky v inspektoru Vlastnosti textu.

 2. Vyberte kategorii Vzhled (CSS) a nastavte možnosti.

  Písmo stránky

  Určuje výchozí rodinu písma, která se bude na webových stránkách používat. Určuje výchozí rodinu písma, která se bude na webových stránkách používat.

  Velikost

  Určuje výchozí velikost písma, která se bude na webových stránkách používat. Aplikace Dreamweaver používá velikost písma, kterou zadáte, kromě případů, kdy je pro element textu výslovně nastavena jiná.

  Barva textu

  Určuje výchozí barvu pro zobrazování písem.

  Barva pozadí

  Nastaví pro stránku barvu pozadí. Klepněte na pole Barva pozadí a vyberte barvu v dialogu pro výběr barvy.

  Background Image

  Nastaví obraz pozadí. Klepněte na tlačítko Procházet a pak vyhledejte a vyberte obraz. Cestu k obrazu pozadí můžete také zadat do pole Obraz pozadí.

  Pokud obraz pozadí nevyplní celé okno, aplikace Dreamweaver ho opakuje (vytváří dlaždice) stejně jako prohlížeče. (Pokud nechcete, aby obraz pozadí vytvářel dlaždice, použijte kaskádové styly.)

  Repeat

  Určuje způsob zobrazení obrazu pozadí na stránce:

  • Pokud vyberete volbu No-repeat, obraz pozadí se zobrazí pouze jednou.

  • Pokud vyberete volbu Repeat, obraz se bude dlaždicově opakovat ve vodorovném i svislém směru.

  • V případě, že vyberete volbu Repeat-x, obraz se bude dlaždicově opakovat ve vodorovném směru.

  • Pokud vyberete volbu Repeat-y, obraz se bude dlaždicově opakovat ve svislém směru.

  Levý okraj a Pravý okraj

  Určuje velikost levého a pravého okraje stránky.

  Horní okraj a Dolní okraj

  Určuje velikost horního a dolního okraje stránky.

Nastavení vlastností stránky HTML

Nastavení vlastností v této kategorii v dialogovém okně Vlastnosti stránky představuje změny formátování stránky pomocí kódu HTML.

 1. Vyberte možnost Soubor > Vlastnosti stránky nebo klikněte na tlačítko Vlastnosti stránky v inspektoru Vlastnosti textu.

 2. Vyberte kategorii Vzhled (HTML) a nastavte možnosti.

  Background Image

  Nastaví obraz pozadí. Klepněte na tlačítko Procházet a pak vyhledejte a vyberte obraz. Cestu k obrazu pozadí můžete také zadat do pole Obraz pozadí.

  Pokud obraz pozadí nevyplní celé okno, aplikace Dreamweaver ho opakuje (vytváří dlaždice) stejně jako prohlížeče. (Pokud nechcete, aby obraz pozadí vytvářel dlaždice, použijte kaskádové styly.)

  Pozadí

  Nastaví pro stránku barvu pozadí. Klepněte na pole Barva pozadí a vyberte barvu v dialogu pro výběr barvy.

  Text

  Určuje výchozí barvu pro zobrazování písem.

  Odkaz

  Určuje barvu, která se použije pro text odkazu.

  Navštívené odkazy

  Určuje barvu, která se použije pro navštívené odkazy.

  Aktivní odkazy

  Určuje barvu, která se použije, když kliknete myší (nebo ukazatelem) na odkaz

  Levý okraj a Pravý okraj

  Určuje velikost levého a pravého okraje stránky.

  Horní okraj a Dolní okraj

  Určuje velikost horního a dolního okraje stránky.

Nastavení vlastností titulku a kódování stránky

Pomocí možností Titulek/kódování ve vlastnostech stránky můžete zadat typ kódování dokumentu specifický pro jazyk, pomocí kterého byly webové stránky vytvořeny, a také typ normalizace Unicode, který se použije pro tento typ kódování.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klikněte na možnost Soubor > Vlastnosti stránky
  • Klikněte na možnost Okno > Vlastnosti a v Inspektoru vlastností textu klikněte na tlačítko Vlastnosti stránky.
 2. Na panelu Vlastnosti stránky vyberte možnost Titulek/kódování. Upravit můžete následující možnosti:

  • Titul: Určuje titul stránky, který se zobrazí v titulním pruhu okna dokumentu a v oknech většiny prohlížečů.
  • Typ dokumentu (DTD): Určuje definici typu dokumentu. V rozbalovací nabídce můžete například vybrat možnost „XHTML 1.0 přechodný“ nebo „XHTML 1.0 přísný“ a změnit tím dokument HTML tak, aby vyhovoval XHTML.
  • Kódování: Určuje kódování použité pro znaky v dokumentu. Pokud jako kódování dokumentu vyberete volbu Unicode (UTF‑8), kódování entit není nutné, protože kódování UTF‑8 dokáže spolehlivě vyjádřit všechny znaky. Pokud vyberete jiné kódování dokumentu, bude možná nutné zadat kódování entit pro zobrazení určitých znaků. Další informace o entitách znaků naleznete na adrese www.w3.org/TR/REC-html40/sgml/entities.html.
  • Načíst znovu: Převede existující dokument nebo ho znovu otevře s novým kódováním.
  • Typ normalizace Unicode: Dostupné pouze v případě, že jako kódování dokumentu vyberete UTF‑8. Existují čtyři typy normalizace Unicode. Nejdůležitější je typ normalizace C, protože je nejpoužívanějším typem ve znakovém modelu pro web. Společnost Adobe nabízí pro úplnost i ostatní tři typy normalizace Unicode. V systému Unicode jsou některé znaky vizuálně podobné, ale v dokumentu je lze ukládat různými způsoby. Například „ë“ (přehlasované e) může být zobrazeno jako jeden znak „přehlasované e“ nebo jako dva znaky „normální latinkové e“ + „kombinační znaménko přehlásky“. Kombinační znak Unicode je takový znak, který se používá s předchozím znakem, takže znaménko přehlásky se zobrazí nad „latinkovým e“. Oba tyto tvary mají stejnou vizuální typografii, ale v souboru je uložen každý jinak. Normalizace je proces, který zajistí, aby všechny znaky, které mohou být uloženy v rozdílných tvarech, byly uloženy ve stejném tvaru. Všechny znaky „ë“ v dokumentu jsou tedy uloženy buď jako jedno „přehlasované e“, nebo jako „e“ + „kombinační znaménko přehlásky“, a ne v obou tvarech v jednom dokumentu. Další informace o normalizaci Unicode a specifických formách, které mohou být použity, naleznete na webových stránkách Unicode na adrese www.unicode.org/reports/tr15.
  • Zahrnout signaturu Unicode (BOM): Zahrne do dokumentu značku pořadí bytů (BOM). Značku BOM představují 2 až 4 byty na začátku textového souboru, které soubor identifikují jako Unicode a určují pořadí dalších bytů. Protože UTF‑8 nemá žádné pořadí bytů, je přidání signatury BOM pro UTF‑8 nepovinné. Pro UTF-16 a UTF-32 je přidání signatury BOM vyžadované.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online