Nastavení vlastností stránky

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Získejte další informace, jak nastavit vlastnosti stránky HTML a vlastnosti CSS, jako je písmo, barva pozadí, a vlastnosti obrazu pozadí pro svoji stránku Dreamweaver.

U každé stránky vytvořené v aplikaci Dreamweaver můžete v dialogovém okně Vlastnosti stránky (Soubor > Vlastnosti stránky) zadat vlastnosti rozvržení a formátování. Pomocí dialogového okna Vlastnosti stránky je možné zadat výchozí rodinu a velikost písma, barvu pozadí, okraje, styly odkazů a mnoho dalších vlastností stránky. Každé nově vytvořené stránce je možné přiřadit nové vlastnosti stránky, u existujících stránek lze tyto vlastnosti upravovat. Změny provedené v dialogovém okně Vlastnosti stránky se použijí na celou stránku.

Aplikace Dreamweaver nabízí dvě metody úprav vlastností stránek: CSS a HTML. Pro nastavení pozadí a úpravy vlastností stránek doporučuje společnost Adobe používat metodu CSS.

Poznámka:

Zvolené vlastnosti stránky platí pouze pro aktivní dokument. Pokud stránka používá externí seznam stylů CSS, aplikace Dreamweaver tagy nastavené v tomto seznamu nepřepíše, protože to ovlivňuje všechny ostatní stránky, které ho používají.

Nastavení písma stránky CSS, barvy pozadí a vlastností obrazu pozadí

Pomocí dialogového okna Vlastnosti stránky lze určit několik základních voleb rozvržení webových stránek, včetně písma, barvy pozadí a obrazu pozadí.

 1. Vyberte možnost Soubor > Vlastnosti stránky nebo klikněte na tlačítko Vlastnosti stránky v inspektoru Vlastnosti textu.

 2. Vyberte kategorii Vzhled (CSS) a nastavte možnosti.

  Písmo stránky

  Určuje výchozí rodinu písma, která se bude na webových stránkách používat. Určuje výchozí rodinu písma, která se bude na webových stránkách používat.

  Velikost

  Určuje výchozí velikost písma, která se bude na webových stránkách používat. Aplikace Dreamweaver používá velikost písma, kterou zadáte, kromě případů, kdy je pro element textu výslovně nastavena jiná.

  Barva textu

  Určuje výchozí barvu pro zobrazování písem.

  Barva pozadí

  Nastaví pro stránku barvu pozadí. Klepněte na pole Barva pozadí a vyberte barvu v dialogu pro výběr barvy.

  Background Image

  Nastaví obraz pozadí. Klepněte na tlačítko Procházet a pak vyhledejte a vyberte obraz. Cestu k obrazu pozadí můžete také zadat do pole Obraz pozadí.

  Pokud obraz pozadí nevyplní celé okno, aplikace Dreamweaver ho opakuje (vytváří dlaždice) stejně jako prohlížeče. (Pokud nechcete, aby obraz pozadí vytvářel dlaždice, použijte kaskádové styly.)

  Repeat

  Určuje způsob zobrazení obrazu pozadí na stránce:

  • Pokud vyberete volbu No-repeat, obraz pozadí se zobrazí pouze jednou.

  • Pokud vyberete volbu Repeat, obraz se bude dlaždicově opakovat ve vodorovném i svislém směru.

  • V případě, že vyberete volbu Repeat-x, obraz se bude dlaždicově opakovat ve vodorovném směru.

  • Pokud vyberete volbu Repeat-y, obraz se bude dlaždicově opakovat ve svislém směru.

  Levý okraj a Pravý okraj

  Určuje velikost levého a pravého okraje stránky.

  Horní okraj a Dolní okraj

  Určuje velikost horního a dolního okraje stránky.

Nastavení vlastností stránky HTML

Nastavení vlastností v této kategorii v dialogovém okně Vlastnosti stránky představuje změny formátování stránky pomocí kódu HTML.

 1. Vyberte možnost Soubor > Vlastnosti stránky nebo klikněte na tlačítko Vlastnosti stránky v inspektoru Vlastnosti textu.

 2. Vyberte kategorii Vzhled (HTML) a nastavte možnosti.

  Background Image

  Nastaví obraz pozadí. Klepněte na tlačítko Procházet a pak vyhledejte a vyberte obraz. Cestu k obrazu pozadí můžete také zadat do pole Obraz pozadí.

  Pokud obraz pozadí nevyplní celé okno, aplikace Dreamweaver ho opakuje (vytváří dlaždice) stejně jako prohlížeče. (Pokud nechcete, aby obraz pozadí vytvářel dlaždice, použijte kaskádové styly.)

  Pozadí

  Nastaví pro stránku barvu pozadí. Klepněte na pole Barva pozadí a vyberte barvu v dialogu pro výběr barvy.

  Text

  Určuje výchozí barvu pro zobrazování písem.

  Odkaz

  Určuje barvu, která se použije pro text odkazu.

  Navštívené odkazy

  Určuje barvu, která se použije pro navštívené odkazy.

  Aktivní odkazy

  Určuje barvu, která se použije, když kliknete myší (nebo ukazatelem) na odkaz

  Levý okraj a Pravý okraj

  Určuje velikost levého a pravého okraje stránky.

  Horní okraj a Dolní okraj

  Určuje velikost horního a dolního okraje stránky.

Nastavení vlastností titulku a kódování stránky

Pomocí možností Titulek/kódování ve vlastnostech stránky můžete zadat typ kódování dokumentu specifický pro jazyk, pomocí kterého byly webové stránky vytvořeny, a také typ normalizace Unicode, který se použije pro tento typ kódování.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klikněte na možnost Soubor > Vlastnosti stránky
  • Klikněte na možnost Okno > Vlastnosti a v Inspektoru vlastností textu klikněte na tlačítko Vlastnosti stránky.
 2. Na panelu Vlastnosti stránky vyberte možnost Titulek/kódování. Upravit můžete následující možnosti:

  • Titul: Určuje titul stránky, který se zobrazí v titulním pruhu okna dokumentu a v oknech většiny prohlížečů.
  • Typ dokumentu (DTD): Určuje definici typu dokumentu. V rozbalovací nabídce můžete například vybrat možnost „XHTML 1.0 přechodný“ nebo „XHTML 1.0 přísný“ a změnit tím dokument HTML tak, aby vyhovoval XHTML.
  • Kódování: Určuje kódování použité pro znaky v dokumentu. Pokud jako kódování dokumentu vyberete volbu Unicode (UTF‑8), kódování entit není nutné, protože kódování UTF‑8 dokáže spolehlivě vyjádřit všechny znaky. Pokud vyberete jiné kódování dokumentu, bude možná nutné zadat kódování entit pro zobrazení určitých znaků. Další informace o entitách znaků naleznete na adrese www.w3.org/TR/REC-html40/sgml/entities.html.
  • Načíst znovu: Převede existující dokument nebo ho znovu otevře s novým kódováním.
  • Typ normalizace Unicode: Dostupné pouze v případě, že jako kódování dokumentu vyberete UTF‑8. Existují čtyři typy normalizace Unicode. Nejdůležitější je typ normalizace C, protože je nejpoužívanějším typem ve znakovém modelu pro web. Společnost Adobe nabízí pro úplnost i ostatní tři typy normalizace Unicode. V systému Unicode jsou některé znaky vizuálně podobné, ale v dokumentu je lze ukládat různými způsoby. Například „ë“ (přehlasované e) může být zobrazeno jako jeden znak „přehlasované e“ nebo jako dva znaky „normální latinkové e“ + „kombinační znaménko přehlásky“. Kombinační znak Unicode je takový znak, který se používá s předchozím znakem, takže znaménko přehlásky se zobrazí nad „latinkovým e“. Oba tyto tvary mají stejnou vizuální typografii, ale v souboru je uložen každý jinak. Normalizace je proces, který zajistí, aby všechny znaky, které mohou být uloženy v rozdílných tvarech, byly uloženy ve stejném tvaru. Všechny znaky „ë“ v dokumentu jsou tedy uloženy buď jako jedno „přehlasované e“, nebo jako „e“ + „kombinační znaménko přehlásky“, a ne v obou tvarech v jednom dokumentu. Další informace o normalizaci Unicode a specifických formách, které mohou být použity, naleznete na webových stránkách Unicode na adrese www.unicode.org/reports/tr15.
  • Zahrnout signaturu Unicode (BOM): Zahrne do dokumentu značku pořadí bytů (BOM). Značku BOM představují 2 až 4 byty na začátku textového souboru, které soubor identifikují jako Unicode a určují pořadí dalších bytů. Protože UTF‑8 nemá žádné pořadí bytů, je přidání signatury BOM pro UTF‑8 nepovinné. Pro UTF-16 a UTF-32 je přidání signatury BOM vyžadované.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.