Příručka uživatele Zrušit

Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven a přizpůsobte vlastnosti souborů SVG.

 Aplikace Dreamweaver s účinností od 16. listopadu 2021 přestává nabízet funkci extrahování souborů SVG z datových souborů aplikace Illustrator. Doporučujeme použít toto náhradní řešení, které umožňuje povolit možnost formátu obrázku a převést datové zdroje aplikace Illustrator (.ai) do formátů PNG 32/PNG 24/PNG 8/JPEG. Případně mohou uživatelé provést export datových zdrojů aplikace Illustrator z aplikace Illustrator do formátu SVG.

Pokud uložíte obrázky z aplikace Illustrator nebo licencované obrázky ze služby Adobe Stock v rámci knihoven Creative Cloud, můžete je extrahovat jako soubory SVG optimalizované pro web a použít na svých webových stránkách vytvořených v aplikaci Dreamweaver. Po přetažení obrázků z aplikace z panelu Knihovny na vaše webové stránky budou tyto obrázky ve výchozím nastavení vloženy jako soubory SVG. Další informace naleznete v části Opakované používání grafiky uložené v knihovnách.

Pokud budete chtít přizpůsobit vlastnosti souborů SVG, můžete upravit jejich předvolby v souboru options.json, který naleznete v následujícím umístění:

 • Windows: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC 2015\<jazyk>\Configuration\SVGOptions\
 • Mac: ~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC 2015/<locale>/Configuration/SVGOptions/

Objekt JSon pro převod souborů .ai na soubory SVG může obsahovat následující vlastnosti:

Název vlastnosti Hodnota Popis
trimToArtBounds booleovská hodnota Soubor SVG překrývá okraje grafiky nezávisle na rozměrech dokumentu OMG.
useViewBox booleovská hodnota Pokud u hodnot trimToArtBoundsuseViewBox nastavíte parametr „pravda“, u obsahu dokumentu nedojde k posunu. Namísto toho dojde k úpravě hodnoty viewBox v kořenovém elementu SVG tak, aby došlo k oříznutí a přiblížení obsahu podle daných potřeb.
constrainToDocBounds booleovská hodnota Ořízne viditelný obsah podle okrajů dokumentu.
preserveAspectRatio řetězec

Poměr stran definovaný podle specifikací SVG. Nastavení preserveAspectRatio přepíše vypočtenou hodnotu svgWriter. Z toho důvodu nastavení této hodnoty nedoporučujeme.

Poznámka: U parametrů meet nebo xMidYMid meet použijte příslušný řetězec „xMidYMid“, který umožní snížit velikost souboru.

styling řetězec

Tato vlastnost je volitelná a její výchozí stav je class:

 • class: Použití globálního elementu a reference bloku stylu pomocí atributu „class“.
 • style: Atribut „style“ umožňuje použít vlastnosti stylu u elementů.
 • attribute: Prezentační atribut umožňuje použít vlastnosti stylu u elementů.
prefix řetězec Předpona, která se použije u každého ID a názvu třídy. Umožňuje používat jedinečná schémata názvů pro každý dokument SVG. Podle potřeby můžete k jednomu dokumentu HTML vložit za sebe více dokumentů SVG bez rizika konfliktu ID nebo názvů třídy za předpokladu, že zadané předpony jsou jedinečné.
cropRect objekt Obdélník s vlastností x, y, šířkou a výškou. Hodnoty x a y jsou volitelné. Tento parametr umožňuje definovat obdélník, podle kterého dojde k oříznutí dokumentu SVG. Pokud jsou rozměry menší, než jaký je obdélník pro oříznutí, dojde ke vzniku odsazení.
minify   Umožňuje předcházet vzniku členění, nových řádků a mezer ve výstupném souboru SVG. Používá minimální ID.
idType řetězec
 • regular: Výchozí způsob vytváření ID. Preferovaný způsob vycházející z názvů rozvržení/objektu v aplikaci.
 • minimal: Vytvoření nejkratších možných ID nezávislých na uživatelem definovaných názvech vrstvy/objektu v aplikaci.
 • unique: Vytvoření UUID na základě rfc4122 ve formátu xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx.
precision číslo Počet číslic za plovoucí čárkou. Číslo musí být v rozsahu od 0 do 10. Pokud toto pravidlo nedodržíte, číslo bude oříznuto. Výchozí hodnota je 3.
isResponsive booleovská hodnota Pokud nastavíte parametr true, dokument SVG vyplní displej/oblast obrázku (bez nastavených atributů pro šířku a výšku v kořenovém elementu SVG).
carriageReturn  booleovská hodnota Podle výchozího nastavení využívá hodnota svgWriter pro zakončení řádku „LF“. Pokud nastavíte u hodnoty carriageReturn parametr true, zakončení řádku bude používat „CRLF“.
indentation řetězec Použití vlastního řetězce pro odsazení. Například odsazení pomocí tabulátoru. Výchozí hodnota v tomto případě jsou 2 mezery.
fillFilter booleovská hodnota Filtry se aplikují pouze na výplně elementu. Tahy zůstávají nedotčeny a budou zobrazeny na filtrovaném obsahu.
documentUnits  řetězec Hodnoty mm | cm | pc | palce umožňující definovat jednotky v dokumentu, podle kterých se bude řídit atribut pro šířku a výšku v kořenovém elementu.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.