Příručka uživatele Zrušit

Vytváření e-mailových kampaní na míru

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver
 19. Odstraňování problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

 

Pomocí aplikace Dreamweaver a Campaign můžete společně vytvářet a navrhovat přizpůsobené e-mailové kampaně

Aplikace Adobe Campaign se obvykle používá pro automatické generování e-mailového marketingu. Při práci v aplikaci Dreamweaver společně s aplikací Campaign můžete kombinovat funkce pro návrh e-mailů aplikace Dreamweaver s možnostmi generování marketingu napříč kanály, které přináší aplikace Adobe Campaign z řešení Adobe Marketing Cloud. 

Návrháři mohou nadále pracovat na vytváření návrhu v aplikaci Dreamweaver, ale přizpůsobená data z aplikace Adobe Campaign lze současně odesílat do uživatelského rozhraní aplikace Dreamweaver, kde s nimi můžete pracovat s větším kontextem.

Navíc, protože je tato integrace obousměrná, uživatelé aplikace Adobe Campaign mohou využívat možností úprav aplikace Dreamweaver v prostředí s rozhraním Campaign.  

Souhrn:

 • S aplikací Adobe Dreamweaver společně s aplikací Adobe Campaign můžete vytvářet a navrhovat e-maily v aplikaci Dreamweaver a automaticky je synchronizovat s aplikací Adobe Campaign.
 • Podle potřeby můžete také pracovat s aplikací Adobe Campaign a využívat přitom možností úprav aplikace Dreamweaver v prostředí rozhraní Campaign.  

Rozšíření Campaign pro Dreamweaver

Díky rozšíření Adobe Campaign můžete v aplikaci Dreamweaver vytvářet e-mailový obsah na míru – k vlastnímu obsahu přidáte přizpůsobená pole a bloky textu a grafických prvků. 

Pomocí několika rychlých kroků můžete vše přichystat na vytváření přizpůsobeného obsahu:

 1. Nainstalujte rozšíření Campaign.
 2. Seznamte se s panelem rozšíření Campaign.
 3. Na panelu rozšíření Adobe Campaign (Okno > Campaign) přidejte do šablony pole a bloky obsahu, kterými ji chcete přizpůsobit.
 4. Obsah se mezi aplikací Dreamweaver a rozšířením Campaign synchronizuje automaticky.
 5. Odešlete e-mail příjemcům z rozšíření Adobe Campaign.

Instalace rozšíření Adobe Campaign

 1. Klikněte na Okna > Rozšíření > Procházet rozšíření

  Otevře se stránka Doplňky Adobe Creative Cloud.

 2. Na stránce Doplňky Adobe Creative Cloud klikněte v levé části na ikonu Dreamweaver a otevřete tak okno s doplňky pro aplikaci Dreamweaver, nebo vyhledejte doplněk Integrace Adobe Campaign.

 3. Doplněk stáhněte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka:

Pokud se setkáte s potížemi při stažení a instalaci rozšíření pomocí výše uvedeného postupu, zkuste instalaci rozšíření pomocí těchto pokynů: Instalace rozšíření od třetích stran.

Panel Adobe Campaign v aplikaci Dreamweaver

Společně v aplikaci Dreamweaver i aplikaci Adobe Campaign můžete pracovat několika způsoby.

 • Můžete používat materiál aplikace Adobe Campaign a upravovat ho v aplikaci Dreamweaver. 
 • Podle potřeby můžete vytvořit obsah v aplikaci Dreamweaver a soubor odeslat příjemcům pomocí e-mailu z aplikace Adobe Campaign.

V obou případech můžete šablony v aplikaci Dreamweaver upravovat pomocí panelu Adobe Campaign. Kromě toho jsou mezi aplikacemi Campaign a Dreamweaver automaticky synchronizovány změny obsahu.

Přečtěte si další informace o tom, jak pracovat s panelem Adobe Campaign v aplikaci Dreamweaver.

Až nainstalujete rozšíření Campaign, panel Adobe Campaign zobrazíte tak, že vyberete Okno > Campaign.

Otevření šablony aplikace Adobe Campaign v aplikaci Dreamweaver
Otevření šablony aplikace Adobe Campaign v aplikaci Dreamweaver

Panel rozšíření Adobe Campaign obsahuje následující možnosti:

 • Vybrat soubor: Tuto možnost použijte, pokud chcete otevřít šablonu vytvořenou v aplikaci Dreamweaver. 
 • Karta Použít aktuální: Tuto možnost použijte, pokud máte šablony aktuálně otevřené v aplikaci Dreamweaver.
 • Použít obsah ACS: Tuto možnost použijte, pokud chcete otevřít e-mailovou šablonu v aplikaci Adobe Campaign a upravit ji v aplikaci Dreamweaver. 

Až v aplikaci Dreamweaver otevřete šablonu, panel Adobe Campaign se vyplní poli a bloky obsahu, kterými šablonu můžete přizpůsobit.

Bloky na panelu rozšíření Adobe Campaign
Bloky na panelu rozšíření Adobe Campaign

Panel rozšíření Adobe Campaign je tvořen z následujících bloků:

 • Pole pro přizpůsobení: pomocí pole pro přizpůsobení můžete přizpůsobit obsah odeslaných zpráv (například pole pro přizpůsobení jména). Pole vložená do těla e-mailu označují místo, kam se vloží informace z databáze aplikace Adobe Campaign. Další informace o polích pro přizpůsobení naleznete v tématu Přidání pole pro přizpůsobení v dokumentaci k aplikaci Adobe Campaign.
 • Blok s obsahem: pomocí polí v bloku s obsahem můžete přidat obsah, který je přizpůsobený, a který se řídí specifickou interpretací (například odkaz pro odhlášení v dolní části e-mailu). Další informace o blocích s obsahem naleznete v tématu Přidání bloku s obsahem v dokumentaci k aplikaci Adobe Campaign.

Popis a ID na panelu rozšíření Adobe Campaign v aplikaci Dreamweaver odpovídá popisu a ID šablony v aplikaci Adobe Campaign.

Poznámka:

Dostupnost bloků s obsahem se liší v závislosti na kontextu (e-mail nebo úvodní stránka).

Práce s aplikacemi Adobe Campaign a Dreamweaver

Společně v aplikaci Dreamweaver i aplikaci Adobe Campaign můžete pracovat několika způsoby.

Úprava obsahu aplikace Adobe Campaign v aplikaci Dreamweaver

 1. V aplikaci Adobe Campaign vytvořte novou e-mailovou šablonu, případně vyberte a otevřete stávající šablonu, kterou chcete upravit.

 2. Pokud budete chtít otevřít šablonu v aplikaci Dreamweaver, klikněte na tlačítko Dreamweaver a potvrďte, že chcete otevřít aplikaci Dreamweaver.

  Otevření šablony v aplikaci Dreamweaver
  Otevření šablony v aplikaci Dreamweaver

  Šablona se otevře v aplikaci Dreamweaver.

 3. V aplikaci Dreamweaver výběrem možnosti Okna > Kampaň otevřete panel rozšíření Adobe Campaign.

  Potom kliknutím na položku Použít obsah ACS otevřete šablonu aplikace Campaign v aplikaci Dreamweaver.

 4. Přidejte pole pro přizpůsobení a bloky s obsahem podle toho, které chcete používat.

  Po přidání se pole pro přizpůsobení nebo blok s obsahem zobrazí jako žluté pole v zobrazení návrhu nebo živém zobrazení.

  Pole pro přizpůsobení a blok s obsahem v aplikaci Dreamweaver
  Pole pro přizpůsobení a blok s obsahem v aplikaci Dreamweaver

 5. Přidejte obrázky a další multimediální obsah stejně jako běžně v aplikaci Dreamweaver. 

  Po dokončení všech změn v aplikaci Dreamweaver přejděte k aplikaci Adobe Campaign a všechny provedené změny z aplikace Dreamweaver si prohlédněte tak, jak se projeví v kampani.

 6. V aplikaci Adobe Campaign můžete i nadále provádět další změny a tyto změny se synchronizují s kampaní v aplikaci Dreamweaver.

  Po dokončení změn klikněte na tlačítko Potvrdit a poté na tlačítko Uložit v aplikaci Adobe Campaign. Všechny změny se uloží a navázaná synchronizace s aplikací Dreamweaver se přeruší.

 7. Dokončenou e-mailovou kampaň potom můžete příjemcům odeslat z aplikace Adobe Campaign.

Vytváření obsahu v aplikaci Dreamweaver a jeho odesílání do aplikace Adobe Campaign

Podle potřeby můžete v aplikaci Dreamweaver vytvářet e-mailové šablony, za pomoci panelu rozšíření Campaign obsah přizpůsobit a přidat bloky s obsahem a potom je synchronizovat s aplikací Adobe Campaign.

 1. Než začnete vytvářet e-mailovou šablonu v aplikaci Dreamweaver, můžete použít jednu z počátečních šablon. Vyberte možnost Soubor > Nové > Počáteční šablony > E-mailové šablony. Případně můžete vytvořit šablonu zcela od základů.

  Počáteční e-mailové předlohy v aplikaci Dreamweaver
  Počáteční e-mailové předlohy v aplikaci Dreamweaver

 2. Upravte šablonu podle vašich potřeb.

 3. Po provedení všech změn ji zavřete a aplikaci Dreamweaver ukončete.

 4. Spusťte aplikaci Adobe Campaign. Otevřete stávající e-mailovou šablonu v aplikaci Campaign a klikněte na tlačítko aplikace Dreamweaver.

 5. V aplikaci Dreamweaver otevřete šablonu, kterou jste vytvořili. Výběrem možnosti Okna > Kampaň otevřete panel rozšíření Adobe Campaign.

  Poznámka:

  Pokud v aplikaci Dreamweaver žádnou šablonu otevřenou nemáte, klikněte na tlačítko Vybrat soubor, přejděte k uložené šabloně a otevřete ji.

 6. Na panelu rozšíření Campaign klikněte na kartu Použít aktuální.

  Otevřete panel rozšíření Adobe Campaign před kampaní
  Otevřete panel rozšíření Adobe Campaign před kampaní

  Pole pro přizpůsobení a bloky s obsahem z aplikace Adobe Campaign se zobrazí na panelu rozšíření Adobe Campaign.

  Bloky na panelu rozšíření Adobe Campaign
  Bloky na panelu rozšíření Adobe Campaign

 7. Přidejte pole pro přizpůsobení a bloky s obsahem podle toho, které chcete používat.

  Po přidání se pole pro přizpůsobení nebo blok s obsahem zobrazí jako žluté pole v zobrazení návrhu nebo živém zobrazení.

  Pole pro přizpůsobení a blok s obsahem v aplikaci Dreamweaver
  Pole pro přizpůsobení a blok s obsahem v aplikaci Dreamweaver

  Po dokončení všech změn v aplikaci Dreamweaver přejděte k aplikaci Adobe Campaign a všechny provedené změny z aplikace Dreamweaver si prohlédněte tak, jak se projeví v kampani.

 8. V aplikaci Adobe Campaign můžete i nadále provádět další změny a tyto změny se synchronizují s kampaní v aplikaci Dreamweaver.

  Po dokončení změn klikněte na tlačítko Potvrdit a poté na tlačítko Uložit v aplikaci Adobe Campaign. Všechny změny se uloží a navázaná synchronizace s aplikací Dreamweaver se přeruší.

 9. Dokončenou e-mailovou kampaň potom můžete příjemcům odeslat z aplikace Adobe Campaign.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online