Naučte se v aplikaci Dreamweaver vytvářet vnořené šablony pro kontrolu obsahu na stránkách, které sdílí návrhové prvky.

Vnořená předloha je předloha, jejíž návrh a upravitelné oblasti jsou založené na jiné předloze. Vnořené předlohy se hodí k řízení obsahu na stránkách webového místa, které sdílejí mnoho elementů návrhu, ale mají několik variant stránek. Například základní předloha může obsahovat obecnější oblasti návrhu a může ji využít mnoho přispěvatelů obsahu do určitého webového místa, zatímco vnořená předloha může dále definovat upravitelné oblasti na stránkách pro specifickou sekci webového místa.

Upravitelné oblasti ze základní předlohy se přenesou do vnořené předlohy a zůstávají upravitelné ve stránkách, vytvořených ze vnořené předlohy, pokud se do těchto oblastí nevloží nové oblasti předlohy.

Změny v základní předloze se automaticky aktualizují v předlohách založených na této základní předloze a ve všech dokumentech založených na základní předloze a vnořených předlohách.

V následujícím příkladu předloha trioHome obsahuje tři upravitelné oblasti, pojmenované Body, Nav BarFooter:

Šablona se třemi upravitelnými oblastmi
Šablona se třemi upravitelnými oblastmi

Abychom vytvořili vnořenou předlohu, vytvořili jsme nový dokument založený na této předloze, pak ho uložili jako předlohu a pojmenovali TrioNested. V této vnořené předloze jsme do upravitelné oblasti s názvem Body přidali dvě upravitelné oblasti.

Vnořená šablona
Vnořená šablona

Když přidáte novou upravitelnou oblast do upravitelné oblasti, která byla předána do vnořené předlohy, barva zvýraznění upravitelné oblasti se změní na oranžovou. Obsah, který přidáte vně upravitelné oblasti, jako například grafiku v editableColumn, nebude možné dále upravovat v dokumentech založených na této vnořené předloze. Modře zvýrazněné upravitelné oblasti, ať už přidané do této vnořené předlohy nebo ty, které přešly ze základní předlohy, zůstanou upravitelné v dokumentech, které jsou založené na této vnořené předloze. Oblasti předlohy, které neobsahují upravitelnou oblast, přejdou do dokumentů založených na předloze jako upravitelné oblasti.

Vytvořit vnořenou předlohu

Vnořené předlohy umožňují vytvářet varianty základní předlohy. Můžete vnořit více předloh a definovat tak stále konkrétnější rozvržení.

Standardně přecházejí všechny upravitelné oblasti předlohy ze základní předlohy přes vnořenou předlohu do dokumentu založeného na vnořené předloze. To znamená, že když vytvoříte upravitelnou oblast v základní předloze a pak vytvoříte vnořenou předlohu, upravitelná oblast se objeví v dokumentech založených na této vnořené předloze (pokud nevložíte žádné nové oblasti předlohy do této oblasti ve vnořené předloze).

Poznámka:

Můžete do upravitelné oblasti vložit značky předlohy, aby se do dokumentů založených na této vnořené předloze nepředala jako upravitelná oblast. Takové oblasti mají místo modrého oranžový okraj.

 1. Vytvořte dokument z předlohy, na které chcete založit vnořenou předlohu. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • V levém podokně panelu Datové zdroje klikněte na možnost Předlohy. Ve spodním podokně vyberte možnost Nová předloha.

  • Vyberte volbu Soubor > Nový. V dialogovém okně Nový dokument vyberte kategorii Stránka z předlohy a pak vyberte webové místo, které obsahuje předlohu, kterou chcete použít. Nový dokument vytvořte dvojím poklepáním na předlohu v seznamu Předloha.

 2. Vyberte Soubor > Uložit jako. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ v dialogovém okně Uložit jako vyberte možnost Soubory předloh.

 3. Do pole Uložit jako zadejte název a kliknutím na tlačítko OK uložte nový dokument jako vnořenou předlohu.

Zabránění přechodu upravitelné oblasti do vnořené předlohy

Ve vnořených předlohách mají přecházející upravitelné oblasti modrý okraj. Můžete do upravitelné oblasti vložit značky předlohy, aby se do dokumentů založených na této vnořené předloze nepředala jako upravitelná oblast. Takové oblasti mají místo modrého oranžový okraj.

 1. V zobrazení Kód vyhledejte upravitelnou oblast, pro kterou chcete zabránit, aby se předala dál.

  Upravitelné oblasti se definují pomocí tagů komentářů předlohy.

 2. Přidejte následující kód ke kódu upravitelné oblasti:
  @@(" ")@@

  Tento kód předlohy lze umístit kdekoli mezi tagy <!-- InstanceBeginEditable --><!-- InstanceEndEditable -->, které uzavírají upravitelnou oblast. Například:

  <!-- InstanceBeginEditable name="EditRegion1" --> 
  <p>@@("")@@ Editable 1 </p> 
  <!-- InstanceEndEditable -->

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online