Příručka uživatele Zrušit

Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Naučte se v aplikaci Dreamweaver vytvářet vnořené šablony pro kontrolu obsahu na stránkách, které sdílí návrhové prvky.

Vnořená předloha je předloha, jejíž návrh a upravitelné oblasti jsou založené na jiné předloze. Vnořené předlohy se hodí k řízení obsahu na stránkách webového místa, které sdílejí mnoho elementů návrhu, ale mají několik variant stránek. Například základní předloha může obsahovat obecnější oblasti návrhu a může ji využít mnoho přispěvatelů obsahu do určitého webového místa, zatímco vnořená předloha může dále definovat upravitelné oblasti na stránkách pro specifickou sekci webového místa.

Upravitelné oblasti ze základní předlohy se přenesou do vnořené předlohy a zůstávají upravitelné ve stránkách, vytvořených ze vnořené předlohy, pokud se do těchto oblastí nevloží nové oblasti předlohy.

Změny v základní předloze se automaticky aktualizují v předlohách založených na této základní předloze a ve všech dokumentech založených na základní předloze a vnořených předlohách.

V následujícím příkladu předloha trioHome obsahuje tři upravitelné oblasti, pojmenované Body, Nav BarFooter:

Šablona se třemi upravitelnými oblastmi

Abychom vytvořili vnořenou předlohu, vytvořili jsme nový dokument založený na této předloze, pak ho uložili jako předlohu a pojmenovali TrioNested. V této vnořené předloze jsme do upravitelné oblasti s názvem Body přidali dvě upravitelné oblasti.

Vnořená šablona

Když přidáte novou upravitelnou oblast do upravitelné oblasti, která byla předána do vnořené předlohy, barva zvýraznění upravitelné oblasti se změní na oranžovou. Obsah, který přidáte vně upravitelné oblasti, jako například grafiku v editableColumn, nebude možné dále upravovat v dokumentech založených na této vnořené předloze. Modře zvýrazněné upravitelné oblasti, ať už přidané do této vnořené předlohy nebo ty, které přešly ze základní předlohy, zůstanou upravitelné v dokumentech, které jsou založené na této vnořené předloze. Oblasti předlohy, které neobsahují upravitelnou oblast, přejdou do dokumentů založených na předloze jako upravitelné oblasti.

Vytvořit vnořenou předlohu

Vnořené předlohy umožňují vytvářet varianty základní předlohy. Můžete vnořit více předloh a definovat tak stále konkrétnější rozvržení.

Standardně přecházejí všechny upravitelné oblasti předlohy ze základní předlohy přes vnořenou předlohu do dokumentu založeného na vnořené předloze. To znamená, že když vytvoříte upravitelnou oblast v základní předloze a pak vytvoříte vnořenou předlohu, upravitelná oblast se objeví v dokumentech založených na této vnořené předloze (pokud nevložíte žádné nové oblasti předlohy do této oblasti ve vnořené předloze).

Poznámka:

Můžete do upravitelné oblasti vložit značky předlohy, aby se do dokumentů založených na této vnořené předloze nepředala jako upravitelná oblast. Takové oblasti mají místo modrého oranžový okraj.

 1. Vytvořte dokument z předlohy, na které chcete založit vnořenou předlohu. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • V levém podokně panelu Datové zdroje klikněte na možnost Předlohy. Ve spodním podokně vyberte možnost Nová předloha.

  • Vyberte volbu Soubor > Nový. V dialogovém okně Nový dokument vyberte kategorii Stránka z předlohy a pak vyberte webové místo, které obsahuje předlohu, kterou chcete použít. Nový dokument vytvořte dvojím poklepáním na předlohu v seznamu Předloha.

 2. Vyberte Soubor > Uložit jako. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ v dialogovém okně Uložit jako vyberte možnost Soubory předloh.

 3. Do pole Uložit jako zadejte název a kliknutím na tlačítko OK uložte nový dokument jako vnořenou předlohu.

Zabránění přechodu upravitelné oblasti do vnořené předlohy

Ve vnořených předlohách mají přecházející upravitelné oblasti modrý okraj. Můžete do upravitelné oblasti vložit značky předlohy, aby se do dokumentů založených na této vnořené předloze nepředala jako upravitelná oblast. Takové oblasti mají místo modrého oranžový okraj.

 1. V zobrazení Kód vyhledejte upravitelnou oblast, pro kterou chcete zabránit, aby se předala dál.

  Upravitelné oblasti se definují pomocí tagů komentářů předlohy.

 2. Přidejte následující kód ke kódu upravitelné oblasti:
  @@(" ")@@

  Tento kód předlohy lze umístit kdekoli mezi tagy <!-- InstanceBeginEditable --><!-- InstanceEndEditable -->, které uzavírají upravitelnou oblast. Například:

  <!-- InstanceBeginEditable name="EditRegion1" --> 
  <p>@@("")@@ Editable 1 </p> 
  <!-- InstanceEndEditable -->

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?