Přečtěte si toto téma popisující přidání pravidel syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver. Naučte se ručně zkontrolovat tagy předloh.

Aplikace Dreamweaver používá tagy komentářů HTML k určení oblastí v předlohách a dokumentech založených na předlohách, takže dokumenty založené na předloze jsou stále platné soubory HTML. Když vložíte objekt předlohy, do kódu se přidají tagy předlohy.

Všeobecná pravidla syntaxe jsou následující:

  • Kdekoli se objeví mezera, můžete jí nahradit libovolným počtem netištěných mezer (mezery, tabulátory, zalomení řádků). Tyto netištěné mezery jsou povinné, kromě úplného začátku a konce komentáře.

  • Atributy je možné zadávat v libovolném pořadí. Například v TemplateParam můžete specifikovat typ před názvem.

  • V komentářích a názvech atributů se rozlišují velká a malá písmena.

  • Všechny atributy musejí být v uvozovkách. Je možné používat jednoduché nebo dvojité uvozovky.

Tagy předlohy

Aplikace Dreamweaver používá následující tagy předlohy:

<!-- TemplateBeginEditable name="..." --> 
<!-- TemplateEndEditable --> 
<!-- TemplateParam name="..." type="..." value="..." --> 
<!-- TemplateBeginRepeat name="..." --> 
<!-- TemplateEndRepeat --> 
<!-- TemplateBeginIf cond="..." --> 
<!-- TemplateEndIf --> 
<!-- TemplateBeginPassthroughIf cond="..." --> 
<!-- TemplateEndPassthroughIf --> 
<!-- TemplateBeginMultipleIf --> 
<!-- TemplateEndMultipleIf --> 
<!-- TemplateBeginPassthroughMultipleIf --> 
<!-- TemplateEndPassthroughMultipleIf --> 
<!-- TemplateBeginIfClause cond="..." --> 
<!-- TemplateEndIfClause --> 
<!-- TemplateBeginPassthroughIfClause cond="..." --> 
<!-- TemplateEndPassthroughIfClause --> 
<!-- TemplateExpr expr="..." --> (equivalent to @@...@@) 
<!-- TemplatePassthroughExpr expr="..." --> 
<!-- TemplateInfo codeOutsideHTMLIsLocked="..." -->

Tagy instancí

Aplikace Dreamweaver používá následující tagy instancí:

<!-- InstanceBegin template="..." codeOutsideHTMLIsLocked="..." --> 
<!-- InstanceEnd --> 
<!-- InstanceBeginEditable name="..." --> 
<!-- InstanceEndEditable --> 
<!-- InstanceParam name="..." type="..." value="..." passthrough="..." --> 
<!-- InstanceBeginRepeat name="..." --> 
<!-- InstanceEndRepeat --> 
<!-- InstanceBeginRepeatEntry --> 
<!-- InstanceEndRepeatEntry -->

Kontrola syntaxe předlohy

Aplikace Dreamweaver zkontroluje syntaxi předlohy, když předlohu ukládáte, můžete ale ručně zkontrolovat syntaxi předlohy před jejím uložením. Například když přidáte parametr předlohy nebo výraz v zobrazení Kód, můžete zkontrolovat, zda tento kód odpovídá správné syntaxi.

  1. V okně dokumentu otevřete dokument, který chcete zkontrolovat.
  2. Vyberte možnost Nástroje > Předlohy > Zkontrolovat syntaxi předlohy.

    Pokud je syntaxe chybná, zobrazí se chybová zpráva. Tato chybová zpráva popisuje chybu a odkazuje na konkrétní řádek v kódu, kde se tato chyba nachází.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online