Toto téma můžete využít k nastavení předvoleb zvýraznění předloh v aplikaci Dreamweaver.

Předvolby zvýraznění aplikace Dreamweaver můžete použít k přizpůsobení barev zvýraznění obrysů kolem upravitelných a zamknutých oblastí předlohy v zobrazení Návrh. Barva upravitelné oblasti se objeví v předloze i v dokumentech založených na této předloze.

Změna barev zvýraznění předlohy

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (Macintosh).
 2. Ze seznamu kategorií na levé straně vyberte možnost Zvýraznění.
  Změna barev zvýraznění předlohy
  Změna barev zvýraznění předlohy

 3. Klepněte na barevné pole Upravitelné oblasti, Vnořené oblasti nebo Zamknuté oblasti, pak vyberte barvu zvýraznění pomocí dialogu pro výběr barvy (nebo do textového pole zadejte hexadecimální hodnotu pro barvu zvýraznění).

  Informace o tom, jak používat dialog pro výběr barvy, viz část Používání dialogu pro výběr barvy.

 4. (Volitelně) Opakujte podle potřeby tento postup pro ostatní typy oblastí předlohy.
 5. Pokud chcete zapnout nebo vypnout zobrazování barev v okně dokumentu, klepněte na volbu Zobrazit.

  Poznámka:

  Vnořené oblasti nemají volbu Zobrazit; jejich zobrazení se řídí volbou volbu Upravitelná oblast.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Zobrazení barev zvýraznění v okně dokumentu

 1. V zobrazení návrhu vyberte možnost Zobrazit > Možnosti zobrazení návrhu > Vizuální pomůcky > Neviditelné elementy.

  Barvy zvýraznění se zobrazí v okně dokumentu pouze tehdy, když je zapnutá možnost Neviditelné elementy a jsou zapnuté příslušné možnosti v předvolbách Zvýraznění.

  Poznámka:

  Pokud se neviditelné elementy zobrazují, ale barvy zvýraznění ne, vyberte možnost Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (Macintosh) a vyberte kategorii Zvýraznění. Zkontrolujte, že je u příslušné barvy zvýraznění vybraná volba Zobrazit. Také zkontrolujte, že je požadovaná barva viditelná na barvě pozadí stránky.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online