Získejte další informace o tom, jak vytvořit šablonu Dreamweaver z existujícího dokumentu, používat panel Datové zdroje pro vytvoření nové šablony, nebo vytvoření šablony pro weby Contribute.

Předlohu můžete vytvořit z existujícího dokumentu (například HTML) nebo můžete vytvořit předlohu z nového dokumentu.

Poté, co předlohu vytvoříte, můžete vložit oblasti předlohy a nastavit předvolby předlohy pro barvy kódu a barvu zvýraznění oblastí předlohy.

Poznámka:

Další informace o předloze (například kdo ji vytvořil, kdy byla naposledy změněna nebo proč jste udělali určitá rozhodnutí o rozvržení) můžete uložit do souboru poznámek k návrhu pro tuto předlohu. Dokumenty založené na předloze nedědí poznámky k návrhu z této předlohy.

Poznámka:

Předlohy v aplikaci Dreamweaver CC se liší od předloh v některých jiných produktech ze sady Adobe Creative Cloud v tom, že oddíly stránek v předlohách aplikace Dreamweaver jsou standardně pevné (neupravitelné).

Vytvoření předlohy z existujícího dokumentu

Předlohu můžete vytvořit z existujícího dokumentu.

 1. Otevřete dokument, který chcete uložit jako předlohu.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte možnost Vložit > Předloha > Vytvořit předlohu.  

  • V kategorii Společné na panelu Vložit vyberte z rozbalovací nabídky možnost Předlohy a vyberte možnost Vytvořit předlohu.

  Poznámka:

  Pokud jste předtím nezvolili volbu Příště tento dialog nezobrazovat, objeví se upozornění, že dokument, který ukládáte, nemá žádné upravitelné oblasti. Klepněte na tlačítko OK a uložte tento dokument jako předlohu nebo klepněte na tlačítko Zrušit, pokud chcete opustit toto dialogové okno bez toho, abyste vytvořili předlohu.

 3. Z rozbalovací nabídky Webové místo vyberte webové místo, do kterého chcete uložit tuto předlohu, a pak zadejte pro tuto předlohu jedinečný název v poli Uložit jako.

  Vytvoření předlohy z existujícího dokumentu
  Vytvoření předlohy z existujícího dokumentu

 4. Klepněte na tlačítko Uložit. Aplikace Dreamweaver uloží soubor předlohy s příponou .dwt do složky Předlohy webového místa v lokální kořenové složce webového místa. Pokud ve webovém místě ještě neexistuje složka Předlohy, aplikace Dreamweaver ji automaticky vytvoří, když uložíte novou předlohu.

  Poznámka:

  Nepřemísťujte své předlohy mimo složku Předlohy, ani nedávejte do složky Předlohy žádné soubory, které nejsou předlohy. Také nepřemísťujte složku Předlohy mimo lokální kořenovou složku webového místa. Pokud to uděláte, způsobíte chyby v cestách v předlohách.

Používání panelu Datové zdroje k vytvoření nové předlohy

 1. V panelu Datové zdroje (Okno > Datové zdroje) vyberte na levé straně panelu ikonu Předlohy.

 2. Klikněte na ikonu Nová předloha dole na panelu Datové zdroje.

  Do seznamu předloh v panelu Datové zdroje se přidá nová nepojmenovaná předloha.

 3. Zatímco je předloha stále vybraná, zadejte název pro tuto předlohu, pak stiskněte klávesu Enter (Windows) nebo Return (Macintosh).

  Aplikace Dreamweaver vytvoří prázdnou předlohu v panelu Datové zdroje a ve složce Předlohy.

O vytváření předloh pro webová místa Contribute

Pomocí aplikace Dreamweaver můžete vytvářet předlohy, které pomohou uživatelům aplikace Adobe® Contribute® vytvářet nové stránky, zajistí jednotný vzhled a chování vašeho webu a umožní aktualizovat rozvržení mnoha stránek najednou.

Když vytvoříte předlohu a pošlete ji na server, bude k dispozici všem uživatelům aplikace Contribute, kteří se připojí k vašemu webovému místu, pokud nenastavíte omezení pro používání předloh pro určité role v aplikaci Contribute. Pokud jste nastavili omezení pro používání předloh, budete možná muset přidat každou novou předlohu do seznamu předloh, které může uživatel aplikace Contribute používat (viz část Správa Contribute).

Poznámka:

Zkontrolujte, že kořenová složka webového místa, určená v definici webového místa každého uživatele aplikaci Contribute, je stejná, jako kořenová složka webového místa, definovaná ve vaší definici webového místa v aplikaci Dreamweaver. Pokud kořenová složka webového místa uživatele neodpovídá vaší složce, tento uživatel nebude moci používat předlohy.

Vedle předloh aplikace Dreamweaver můžete vytvářet jiné předlohy než předlohy aplikace Dreamweaver pomocí nástrojů pro správu aplikace Contribute. Předloha, která není předlohou aplikace Dreamweaver, je nějaká existující stránka, kterou mohou uživatelé aplikace Contribute používat pro vytváření nových stránek; je to podobné předloze aplikace Dreamweaver, s tím rozdílem, že stránky, které jsou na této předloze založené, se neaktualizují, když tuto předlohu změníte. Předlohy, které nejsou předlohy aplikace Dreamweaver, také nemohou obsahovat elementy předlohy aplikace Dreamweaver, jako jsou upravitelné, zamknuté, opakované a volitelné oblasti.

Když nějaký uživatel aplikace Contribute vytvoří nový dokument uvnitř webového místa, obsahujícího předlohy aplikace Dreamweaver, Contribute zobrazí seznam dostupných předloh (předloh aplikace Dreamweaver i jiných než aplikace Dreamweaver) v dialogovém okně Nová stránka.

Chcete-li do svého webového místa zahrnout stránky, používající jiná kódování než Latin1, budete asi muset vytvořit předlohy (buď předlohy aplikace Dreamweaver, nebo jiné než aplikace Dreamweaver). Uživatelé aplikace Contribute mohou upravovat stránky, používající jakékoli kódování, ale když vytvoří uživatel aplikace Contribute novou prázdnou stránku, tato stránka bude používat kódování Latin‑1. Pokud chce uživatel aplikace Contribute vytvořit stránku používající jiné kódování, může vytvořit kopii existující stránky, používající jiné kódování, nebo může použít předlohu, která má jiné kódování. Pokud ale ve webovém místě neexistují žádné stránky nebo předlohy, které používají jiné kódování, pak musíte nejdříve v aplikaci Dreamweaver vytvořit stránku nebo předlohu, která používá toto jiné kódování.

Vytvoření předlohy pro webové místo Contribute

 1. Vyberte volbu Webové místo > Správa webových míst.
 2. Dvakrát klikněte na web, který chcete upravit.

 3. V dialogovém okně Nastavení webového místa vyberte nabídku Rozšířená nastavení > Contribute.

 4. Pokud jste to ještě neudělali, musíte zapnout kompatibilitu s aplikací Contribute.

  Vyberte volbu Povolit kompatibilitu s aplikací Contribute a pak zadejte adresu URL kořenu webového místa.

 5. V aplikaci Contribute klepněte na tlačítko Správa webového místa.
 6. Pokud budete vyzváni, zadejte heslo správce a pak klepněte na tlačítko OK.
 7. V kategorii Uživatelé a role vyberte roli a pak klepněte na tlačítko Upravit nastavení role.
 8. Vyberte kategorii Nové stránky a pak přidejte existující stránky do seznamu v části Vytvořit novou stránku zkopírováním stránky z tohoto seznamu.

  Další informace viz část Správa Contribute.

 9. Dvakrát klepněte na tlačítko OK, abyste zavřeli dialogová okna.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online