Příručka uživatele Zrušit

Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Získejte další informace o tom, jak vytvořit šablonu Dreamweaver z existujícího dokumentu, používat panel Datové zdroje pro vytvoření nové šablony, nebo vytvoření šablony pro weby Contribute.

Předlohu můžete vytvořit z existujícího dokumentu (například HTML) nebo můžete vytvořit předlohu z nového dokumentu.

Poté, co předlohu vytvoříte, můžete vložit oblasti předlohy a nastavit předvolby předlohy pro barvy kódu a barvu zvýraznění oblastí předlohy.

Poznámka:

Další informace o předloze (například kdo ji vytvořil, kdy byla naposledy změněna nebo proč jste udělali určitá rozhodnutí o rozvržení) můžete uložit do souboru poznámek k návrhu pro tuto předlohu. Dokumenty založené na předloze nedědí poznámky k návrhu z této předlohy.

Poznámka:

Předlohy v aplikaci Dreamweaver se liší od předloh v některých jiných produktech ze sady Adobe Creative Cloud v tom, že oddíly stránek v předlohách aplikace Dreamweaver jsou standardně pevné (neupravitelné).

Vytvoření předlohy z existujícího dokumentu

Předlohu můžete vytvořit z existujícího dokumentu.

 1. Otevřete dokument, který chcete uložit jako předlohu.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte možnost Vložit > Předloha > Vytvořit předlohu.  

  • V kategorii Společné na panelu Vložit vyberte z rozbalovací nabídky možnost Předlohy a vyberte možnost Vytvořit předlohu.

  Poznámka:

  Pokud jste předtím nezvolili volbu Příště tento dialog nezobrazovat, objeví se upozornění, že dokument, který ukládáte, nemá žádné upravitelné oblasti. Klikněte na tlačítko OK a uložte tento dokument jako předlohu nebo klikněte na tlačítko Zrušit, pokud chcete opustit toto dialogové okno bez toho, abyste vytvořili předlohu.

 3. Z rozbalovací nabídky Webové místo vyberte webové místo, do kterého chcete uložit tuto předlohu, a pak zadejte pro tuto předlohu jedinečný název v poli Uložit jako.

  Vytvoření předlohy z existujícího dokumentu
  Vytvoření předlohy z existujícího dokumentu

 4. Klikněte na tlačítko Uložit. Aplikace Dreamweaver uloží soubor předlohy s příponou .dwt do složky Předlohy webového místa v lokální kořenové složce webového místa. Pokud ve webovém místě ještě neexistuje složka Předlohy, aplikace Dreamweaver ji automaticky vytvoří, když uložíte novou předlohu.
  Poznámka:

  Nepřemísťujte své předlohy mimo složku Předlohy, ani nedávejte do složky Předlohy žádné soubory, které nejsou předlohy. Také nepřemísťujte složku Předlohy mimo lokální kořenovou složku webového místa. Pokud to uděláte, způsobíte chyby v cestách v předlohách.

Používání panelu Datové zdroje k vytvoření nové předlohy

 1. V panelu Datové zdroje (Okno > Datové zdroje) vyberte na levé straně panelu ikonu Předlohy.

 2. Klikněte na ikonu Nová předloha dole na panelu Datové zdroje.

  Do seznamu předloh v panelu Datové zdroje se přidá nová nepojmenovaná předloha.

 3. Zatímco je předloha stále vybraná, zadejte název pro tuto předlohu, pak stiskněte klávesu Enter (Windows) nebo Return (Macintosh).

  Aplikace Dreamweaver vytvoří prázdnou předlohu v panelu Datové zdroje a ve složce Předlohy.

O vytváření předloh pro webová místa Contribute

Pomocí aplikace Dreamweaver můžete vytvářet předlohy, které pomohou uživatelům aplikace Adobe® Contribute® vytvářet nové stránky, zajistí jednotný vzhled a chování vašeho webu a umožní aktualizovat rozvržení mnoha stránek najednou.

Když vytvoříte předlohu a pošlete ji na server, bude k dispozici všem uživatelům aplikace Contribute, kteří se připojí k vašemu webovému místu, pokud nenastavíte omezení pro používání předloh pro určité role v aplikaci Contribute. Pokud jste nastavili omezení pro používání předloh, budete možná muset přidat každou novou předlohu do seznamu předloh, které může uživatel aplikace Contribute používat (viz část Správa Contribute).

Poznámka:

Zkontrolujte, že kořenová složka webového místa, určená v definici webového místa každého uživatele aplikaci Contribute, je stejná, jako kořenová složka webového místa, definovaná ve vaší definici webového místa v aplikaci Dreamweaver. Pokud kořenová složka webového místa uživatele neodpovídá vaší složce, tento uživatel nebude moci používat předlohy.

Vedle předloh aplikace Dreamweaver můžete vytvářet jiné předlohy než předlohy aplikace Dreamweaver pomocí nástrojů pro správu aplikace Contribute. Předloha, která není předlohou aplikace Dreamweaver, je nějaká existující stránka, kterou mohou uživatelé aplikace Contribute používat pro vytváření nových stránek; je to podobné předloze aplikace Dreamweaver, s tím rozdílem, že stránky, které jsou na této předloze založené, se neaktualizují, když tuto předlohu změníte. Předlohy, které nejsou předlohy aplikace Dreamweaver, také nemohou obsahovat elementy předlohy aplikace Dreamweaver, jako jsou upravitelné, zamknuté, opakované a volitelné oblasti.

Když nějaký uživatel aplikace Contribute vytvoří nový dokument uvnitř webového místa, obsahujícího předlohy aplikace Dreamweaver, Contribute zobrazí seznam dostupných předloh (předloh aplikace Dreamweaver i jiných než aplikace Dreamweaver) v dialogovém okně Nová stránka.

Chcete-li do svého webového místa zahrnout stránky, používající jiná kódování než Latin1, budete asi muset vytvořit předlohy (buď předlohy aplikace Dreamweaver, nebo jiné než aplikace Dreamweaver). Uživatelé aplikace Contribute mohou upravovat stránky, používající jakékoli kódování, ale když vytvoří uživatel aplikace Contribute novou prázdnou stránku, tato stránka bude používat kódování Latin‑1. Pokud chce uživatel aplikace Contribute vytvořit stránku používající jiné kódování, může vytvořit kopii existující stránky, používající jiné kódování, nebo může použít předlohu, která má jiné kódování. Pokud ale ve webovém místě neexistují žádné stránky nebo předlohy, které používají jiné kódování, pak musíte nejdříve v aplikaci Dreamweaver vytvořit stránku nebo předlohu, která používá toto jiné kódování.

Vytvoření předlohy pro webové místo Contribute

 1. Vyberte volbu Webové místo > Správa webových míst.
 2. Dvakrát klikněte na web, který chcete upravit.

 3. V dialogovém okně Nastavení webového místa vyberte nabídku Rozšířená nastavení > Contribute.

 4. Pokud jste to ještě neudělali, musíte zapnout kompatibilitu s aplikací Contribute.

  Vyberte volbu Povolit kompatibilitu s aplikací Contribute a pak zadejte adresu URL kořenu webového místa.

 5. V aplikaci Contribute klikněte na tlačítko Správa webového místa.
 6. Pokud budete vyzváni, zadejte heslo správce a pak klikněte na tlačítko OK.
 7. V kategorii Uživatelé a role vyberte roli a pak klikněte na tlačítko Upravit nastavení role.
 8. Vyberte kategorii Nové stránky a pak přidejte existující stránky do seznamu v části Vytvořit novou stránku zkopírováním stránky z tohoto seznamu.

  Další informace viz část Správa Contribute.

 9. Dvakrát klikněte na tlačítko OK, abyste zavřeli dialogová okna.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?