Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

O stránkách pro odstranění záznamu

Aplikace může obsahovat stránku, která uživatelům umožní odstranění záznamu z databáze. Stránky obvykle obsahují stránku hledání, stránku výsledků a stránku odstranění. Stránka odstranění je stránka podrobností, která funguje společně se stránkou výsledků. Stránky hledání a výsledků umožňují uživateli vyhledání záznamu a stránka odstranění umožňuje potvrzení a odstranění záznamu.

Po vytvoření stránek hledání a výsledků přidáte do stránky výsledků odkaz, který otevře stránku odstranění, a pak vytvoříte stránku odstranění, která zobrazí záznamy a obsahuje tlačítko Odeslat.

Vyhledání záznamu pro odstranění

Pokud chce uživatel odstranit záznam, musí ho nejdříve vyhledat v databázi. Proto potřebujete stránku hledání a výsledků, která spolupracuje se stránkou odstranění. Uživatel na stránce hledání zadá kritéria a na stránce výsledků vybere záznam. Poté, co uživatel klepne na záznam, se otevře stránka odstranění a zobrazí záznam ve formuláři HTML.

Po vytvoření stránek hledání a výsledků přidáte na stránku výsledků odkazy, které otevřou stránku odstranění. Pak odkazy upravíte tak, aby předávaly identifikátor záznamů, které chce uživatel odstranit. Stránka odstranění pomocí tohoto identifikátoru vyhledá požadovaný záznam v databázi a zobrazí ho.

 1. Na stránce výsledků vytvořte v tabulce, která zobrazuje záznamy, nový sloupec klepnutím do posledního sloupce a výběrem volby Upravit > Tabulka > Vložit řádky nebo sloupce.
 2. Vyberte volbu Sloupec a Za aktuální sloupec a klepněte na tlačítko OK.

  Do tabulky je přidán sloupec.

 3. Do nově vytvořeného sloupce tabulky zadejte řetězec Odstranit do řádku, který obsahuje vyhrazené místo pro dynamický obsah. Řetězec musíte zadat do opakované oblasti v tabulce.

  Můžete také vložit obraz slova nebo symbolu odstranění.

 4. Vyberte řetězec Odstranit a aplikujte na něj odkaz.
 5. V inspektoru Vlastnosti zadejte do pole Odkaz stránku odstranění. Můžete zadat libovolný název souboru.

  Poté, co klepnete mimo pole Odkaz, se v tabulce objeví text Odstranit s odkazem. Pokud povolíte živé zobrazení, uvidíte, že se odkaz aplikuje na stejný text ve všech řádcích tabulky.

 6. Vyberte odkaz Odstranit na stránce výsledků.
 7. (ColdFusion) V poli Odkaz v inspektoru Vlastnosti vepište na konec adresy URL následující řetězec:
  ?recordID=#recordsetName.fieldName#

  Otazník informuje server, že následuje jeden nebo více parametrů URL. Slovo recordID je název parametru URL (můžete použít jaký název chcete). Poznamenejte si název parametru URL, protože ho později použijete na stránce odstranění.

  Výraz za rovnítkem je hodnota parametru. V tomto případě je hodnota generována výrazem ColdFusion, který vrací identifikátor záznamu ze sady záznamů. Pro každý řádek dynamické tabulky se vygeneruje jiný identifikátor. Ve výrazu ColdFusion nahraďte položku recordsetName názvem vaší sady záznamů a položku fieldName názvem pole, které v sadě záznamů jedinečně identifikuje záznamy. Tímto polem je ve většině případů číslo záznamu. V následujícím příkladu obsahuje pole jedinečné kódy míst:

  confirmDelete.cfm?recordID=#rsLocations.CODE#

  Za běhu stránky jsou do příslušných řádků dynamické tabulky vloženy hodnoty pole CODE ze sady záznamů. Například Canberra v Austrálii má kód půjčovny CBR a v řádku Canberra dynamické tabulky je uvedena následující adresa URL:

  confirmDelete.cfm?recordID=CBR
 8. (PHP) V poli Odkaz v inspektoru Vlastnosti přidejte na konec adresy URL následující řetězec:
  ?recordID=<?php echo $row_recordsetName['fieldName']; ?>

  Otazník informuje server, že následuje jeden nebo více parametrů URL. Slovo recordID je název parametru URL (můžete použít jaký název chcete). Poznamenejte si název parametru URL, protože ho později použijete na stránce odstranění.

  Výraz za rovnítkem je hodnota parametru. V tomto případě je hodnota generována výrazem PHP, který vrací identifikátor záznamu ze sady záznamů. Pro každý řádek dynamické tabulky se vygeneruje jiný identifikátor. Ve výrazu PHP nahraďte položku recordsetName názvem své sady záznamů a položku fieldName názvem pole, které v sadě záznamů jedinečně identifikuje záznamy. Tímto polem je ve většině případů číslo záznamu. V následujícím příkladu obsahuje pole jedinečné kódy míst:

  confirmDelete.php?recordID=<?php echo $row_rsLocations['CODE']; ?>

  Za běhu stránky jsou do příslušných řádků dynamické tabulky vloženy hodnoty pole CODE ze sady záznamů. Například Canberra v Austrálii má kód půjčovny CBR a v řádku Canberra dynamické tabulky je uvedena následující adresa URL:

  confirmDelete.php?recordID=CBR
 9. (ASP) V poli Odkaz v inspektoru Vlastnosti přidejte na konec adresy URL následující řetězec:
  ?recordID=<%=(recordsetName.Fields.Item("fieldName").Value)%>

  Otazník informuje server, že následuje jeden nebo více parametrů URL. Slovo recordID je název parametru URL (můžete použít jaký název chcete). Poznamenejte si název parametru URL, protože ho později použijete na stránce odstranění.

  Výraz za rovnítkem je hodnota parametru. V tomto případě je hodnota generována výrazem ASP, který vrací identifikátor záznamu ze sady záznamů. Pro každý řádek dynamické tabulky se vygeneruje jiný identifikátor. Ve výrazu ASP nahraďte položku recordsetName názvem sady záznamů a položku fieldName názvem pole, které v sadě záznamů jednoznačně identifikuje záznamy. Tímto polem je ve většině případů číslo záznamu. V následujícím příkladu obsahuje pole jedinečné kódy míst:

  confirmDelete.asp?recordID=<%=(rsLocations.Fields.Item("CODE").Value)%>

  Za běhu stránky jsou do příslušných řádků dynamické tabulky vloženy hodnoty pole CODE ze sady záznamů. Například Canberra v Austrálii má kód půjčovny CBR a v řádku Canberra dynamické tabulky je uvedena následující adresa URL:

  confirmDelete.asp?recordID=CBR
 10. Uložte stránku.
 1. Na stránce výsledků vytvořte v tabulce, která zobrazuje záznamy, nový sloupec klepnutím do posledního sloupce a výběrem volby Upravit > Tabulka > Vložit řádky nebo sloupce.
 2. Vyberte volbu Sloupec a Za aktuální sloupec a klepněte na tlačítko OK.

  Do tabulky je přidán sloupec.

 3. Do nově vytvořeného sloupce tabulky zadejte řetězec Odstranit do řádku, který obsahuje vyhrazené místo pro dynamický obsah. Řetězec musíte zadat do opakované oblasti v tabulce.

  Můžete také vložit obraz slova nebo symbolu odstranění.

 4. Vyberte řetězec Odstranit a aplikujte na něj odkaz.
 5. V panelu Serverová chování (Okna > Chování serveru) klepněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Jít na podrobnou stránku.
 6. V poli Podrobná stránka klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte stránku odstranění.
 7. V poli Předat parametr URL určete název parametru, například recordID.

  Můžete vytvořit libovolný název. Název si však poznamenejte, protože jej použijete později ve stránce odstranění.

 8. Vyberte hodnotu, kterou chcete předat stránce odstranění, výběrem sady záznamů a sloupce z rozbalovacích nabídek Sada záznamů a Sloupec. Tato hodnota obvykle jednoznačně identifikuje záznam, může jít například o jedinečný klíč identifikátoru záznamu.
 9. Vyberte volbu Parametry URL.
 10. Klepněte na tlačítko OK.

  Okolo vybraného textu se objeví speciální odkaz. Pokud uživatel klepne na odkaz, Chování serveru Jít na stránku podrobností předá určené stránce odstranění parametr URL, který obsahuje identifikátor záznamu. Pokud je například název parametru URL recordID a název podrobné stránky confirmdelete.asp, vypadá adresa URL po klepnutí na odkaz takto:

  http://www.mysite.com/confirmdelete.asp?recordID=43

  První část adresy URL, http://www.mysite.com/confirmdelete.asp, otevře stránku podrobností. Druhá část, ?recordID=43, je parametr URL. Informuje stránku odstranění, který záznam má najít a zobrazit. Název parametru URL je recordID a hodnota je 43. V tomto příkladu parametr URL obsahuje číslo identifikátoru záznamu – 43.

Vytvoření stránky odstranění

Po vytvoření stránky, na které jsou vypsány záznamy, přepněte na stránku odstranění. Stránka odstranění zobrazí záznam a vyžádá si potvrzení, zda ho chce uživatel odstranit. Poté, co uživatel odstranění potvrdí klepnutím na tlačítko formuláře, webová aplikace záznam odstraní z databáze.

Vytvoření stránky spočívá ve vytvoření formuláře HTML, vyhledání záznamu, který má formulář zobrazit, zobrazením záznamu ve formuláři a přidáním logiky, která záznam odstraní z databáze. Vyhledání a zobrazení záznamu spočívá v definici sady záznamů, do které bude uložen jeden záznam – ten, který chce uživatel odstranit – a navázání sloupců sady záznamu na formulář.

Poznámka:

Stránka odstranění záznamu nemůže obsahovat více než jedno serverové chování, které mění záznamy v databázi. Například na stránce odstranění záznamu nemůže být serverové chování Vložit záznam nebo Aktualizovat záznam.

Vytvoření formuláře HTML, který zobrazí záznam

 1. Vytvořte stránku a uložte ji jako stránku odstranění, kterou jste určili v předchozí sekci.

  Stránku odstranění jste určili při vytvoření odkazu Odstranit v předchozí sekci. Tento název použijte při prvním uložení souboru (například deleteConfirm.cfm).

 2. Vložte na stránku formulář HTML (Vložit > Formulář > Formulář).
 3. Přidejte do formuláře skryté pole formuláře.

  Skryté pole formuláře je nutno k uložení identifikátoru záznamu předaného parametrem URL. Skryté pole přidáte tak, že do formuláře umístíte bod vložení a vyberete volbu Vložit > Formulář > Skryté pole.

 4. Přidejte do formuláře tlačítko.

  Uživatel klepnutím na tlačítko potvrdí odstranění a odstraní zobrazený záznam. Tlačítko přidáte tak, že do formuláře umístíte kurzor a vyberete volbu Vložit > Formulář > Tlačítko.

 5. Vylepšete vzhled stránky, jak chcete, a pak stránku uložte.

Vyhledání záznamu, který chce uživatel odstranit

 1. V panelu Svázání (Okna > Svázání) klepněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Sada záznamů (dotaz).

  Objeví se jednoduché dialogové okno Sada záznamů nebo Sada dat. Pokud se zobrazí pokročilé dialogové okno Sada záznamů, klepněte na tlačítko Jednoduché.

 2. Pojmenujte sadu záznamů a vyberte zdroj dat a databázovou tabulku, která obsahuje záznamy, které mohou uživatelé odstraňovat.
 3. V rámečku Sloupce vyberte sloupce tabulky (pole záznamu), které chcete na stránce zobrazit.

  Pokud chcete zobrazit jen některá pole záznamu, klepněte na tlačítko Vybrané a vyberte požadovaná pole klepnutím na ně s klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Macintosh).

  Nezapomeňte vybrat pole identifikátoru záznamu, i když ho nebudete zobrazovat.

 4. Vyplňte oddíl Filtr tak, aby byl nalezen a zobrazen záznam specifikovaný parametrem URL, který předala stránka výsledků:
  • Z první rozbalovací nabídky v části Filtr vyberte sloupec sady záznamů, který obsahuje hodnoty odpovídající hodnotě parametru URL, který předala stránka s odkazy Odstranit. Pokud například parametr URL obsahuje číslo identifikátoru záznamu, vyberte sloupec, který obsahuje čísla identifikátorů záznamů. V příkladě, který jsme probrali v předchozí sekci, obsahuje sloupec sady záznamů nazvaný CODE hodnoty odpovídající hodnotě parametru URL předávaného stránkou s odkazy Odstranit.

  • Z rozbalovací nabídky vedle první nabídky vyberte rovnítko, pokud již není vybrané.

  • Z třetí rozbalovací nabídky vyberte volbu Parametr URL. Hlavní stránka používá parametr URL k předání informací stránce odstranění.

  • Ve čtvrtém rámečku zadejte název parametru URL předávaného stránkou s odkazy Odstranit.

    

  Sada záznamů, dialogové okno
  Sada záznamů, dialogové okno

 5. Klepněte na tlačítko OK.

  V panelu Svázání se objeví sada záznamů.

Zobrazení záznamu, který chce uživatel odstranit

 1. Vyberte v panelu Svázání sloupce sady záznamů (pole záznamů) a přetáhněte je na stránku odstranění.

  Zajistěte, aby tento dynamický obsah, který je jen pro čtení, zůstal v hranicích formuláře. Další informace o vkládání dynamického obsahu na stránku viz část Změna textu na dynamický.

  Pak musíte sloupec identifikátoru záznamu navázat na skryté pole formuláře.

 2. Musíte povolit Neviditelné elementy (Zobrazení > Vizuální pomůcky > Neviditelné elementy) a pak klepněte na ikonu žlutého štítu, která reprezentuje skryté pole formuláře.

  Skryté pole formuláře je vybráno.

 3. V inspektoru Vlastnosti klepněte na ikonu blesku vedle pole Hodnota.
 4. V dialogovém okně Dynamická data vyberte sloupec identifikátoru záznamu v sadě záznamů.

  V následujícím příkladu obsahuje jedinečné kódy sloupec identifikátoru záznamu CODE.

  Sloupec identifikátoru záznamu je vybrán
  Sloupec identifikátoru záznamu je vybrán

 5. Klepněte na tlačítko OK a uložte stránku.
  Dokončená stránka odstranění
  Dokončená stránka odstranění

Přidání logiky odstranění záznamu

Po zobrazení vybraného záznamu na stránce odstranění musíte do stránky přidat logiku, která záznam vymaže z databáze, když uživatel klepne na tlačítko Potvrdit odstranění. Tuto logiku můžete rychle a snadno přidat pomocí serverového chování Odstranit záznam.

Přidání serverového chování pro odstranění záznamu (ColdFusion, PHP)

 1. Stránka odstranění ColdFusion nebo PHP musí být otevřena v aplikaci Dreamweaver.
 2. V panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) klepněte na tlačítko plus (+) a vyberte volbu Odstranění záznamu.
 3. V rámečku Nejdříve zkontrolovat, zda je proměnná definována, musí být vybraná volba Hodnota primárního klíče.

  Hodnota primárního klíče v tomto dialogovém okně nastavíte později.

 4. Z rozbalovací nabídky Připojení nebo Zdroj dat (ColdFusion) vyberte připojení k databázi, aby se serverové chování mohlo připojit k příslušné databázi.
 5. Z rozbalovací nabídky Tabulka vyberte databázovou tabulku, která obsahuje záznamy, které budou odstraněny.
 6. Z rozbalovací nabídky Sloupec primárního klíče vyberte sloupec tabulky, který obsahuje identifikátor záznamu.

  Serverové chování Odstranit záznam hledá v tomto sloupci shodu. Tento sloupec musí obsahovat stejné údaje identifikátoru záznamu, jako sloupec sady záznamů navázaný na skryté pole formuláře na stránce.

  Pokud je identifikátor záznamu číselný, zaškrtněte volbu Číselný.

 7. (PHP) Z rozbalovací nabídky Hodnota primárního klíče vyberte proměnnou na stránce, která obsahuje identifikátor záznamu, který má být odstraněn.

  Tuto proměnnou vytváří skryté pole formuláře. Má stejný název jako atribut název skrytého pole a jde o parametr formuláře nebo parametr URL, podle hodnoty atributu metoda formuláře.

 8. V rámečku Po odstranění jít na nebo Při úspěchu jít na zadejte stránku, která se má otevřít po odstranění záznamu z databázové tabulky.

  Můžete uvést stránku, která uživatele stručně informuje o úspěchu, nebo stránku s výpisem zbývajících záznamů, na které si uživatel ověří, že byl záznam odstraněn.

  Dialogové okno Odstranit záznam
  Dialogové okno Odstranit záznam

 9. Klepněte na tlačítko OK a uložte svou práci.

Přidání serverového chování pro odstranění záznamu (ASP)

 1. Stránka odstranění ASP musí být otevřena v aplikaci Dreamweaver.
 2. V panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) klepněte na tlačítko plus (+) a vyberte volbu Odstranění záznamu.
 3. Z rozbalovací nabídky Připojení vyberte připojení k databázi, aby se serverové chování mohlo připojit k příslušné databázi.

  Pokud potřebujete definovat připojení, klepněte na tlačítko Definovat.

 4. Z rozbalovací nabídky Odstranit z tabulky vyberte databázovou tabulku, která obsahuje záznamy, které chcete odstranit.
 5. Z rozbalovací nabídky Vybrat záznam z vyberte sadu záznamů, která obsahuje záznamy, které chcete odstranit.
 6. Z rozbalovací nabídky Jedinečný klíč vyberte klíčový sloupec (obvykle sloupec s identifikátorem záznamu), který jednoznačně identifikuje záznam databázové tabulky.

  Pokud je hodnota číselná, zaškrtněte volbu Číselný. Klíčový sloupec obvykle přijme jen číselnou hodnotu, někdy ale přijímá textovou hodnotu.

 7. Z rozbalovací nabídky Odstranit odesláním vyberte formulář HTML s tlačítkem Odeslat, který serveru zasílá příkaz k odstranění.
 8. V rámečku Po odstranění jít na zadejte stránku, která se má otevřít po odstranění záznamu z databázové tabulky.

  Můžete uvést stránku, která uživatele stručně informuje o úspěchu, nebo stránku s výpisem zbývajících záznamů, na které si uživatel ověří, že byl záznam odstraněn.

 9. Klepněte na tlačítko OK a uložte svou práci.

Testování stránek odstranění

 1. Odešlete stránky vyhledávání, výsledků a odstranění do webového serveru, otevřete prohlížeč a vyhledejte zkušební záznamy, které je možné odstranit.

  Po klepnutí na odkaz Odstranit na stránce výsledků se zobrazí stránka odstranění.

 2. Klepnutím na tlačítko Potvrdit odstraníte záznam z databáze.
 3. Ujistěte se, že záznam byl odstraněn pomocí opětovného vyhledání záznamu. Záznam se již nesmí zobrazit na stránce výsledků.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online