Příručka uživatele Zrušit

Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver
 19. Odstraňování problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

 

Zjistěte, jak vybudovat stránku pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver, která umožňuje uživatelům odstranit záznamy v databázi.

Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

O stránkách pro odstranění záznamu

Aplikace může obsahovat stránku, která uživatelům umožní odstranění záznamu z databáze. Stránky obvykle obsahují stránku hledání, stránku výsledků a stránku odstranění. Stránka odstranění je stránka podrobností, která funguje společně se stránkou výsledků. Stránky hledání a výsledků umožňují uživateli vyhledání záznamu a stránka odstranění umožňuje potvrzení a odstranění záznamu.

Po vytvoření stránek hledání a výsledků přidáte do stránky výsledků odkaz, který otevře stránku odstranění, a pak vytvoříte stránku odstranění, která zobrazí záznamy a obsahuje tlačítko Odeslat.

Vyhledání záznamu pro odstranění

Pokud chce uživatel odstranit záznam, musí ho nejdříve vyhledat v databázi. Proto potřebujete stránku hledání a výsledků, která spolupracuje se stránkou odstranění. Uživatel na stránce hledání zadá kritéria a na stránce výsledků vybere záznam. Poté, co uživatel klepne na záznam, se otevře stránka odstranění a zobrazí záznam ve formuláři HTML.

Po vytvoření stránek hledání a výsledků přidáte na stránku výsledků odkazy, které otevřou stránku odstranění. Pak odkazy upravíte tak, aby předávaly identifikátor záznamů, které chce uživatel odstranit. Stránka odstranění pomocí tohoto identifikátoru vyhledá požadovaný záznam v databázi a zobrazí ho.

 1. Na stránce výsledků vytvořte v tabulce, která zobrazuje záznamy, nový sloupec kliknutím do posledního sloupce a výběrem volby Upravit > Tabulka > Vložit řádky nebo sloupce.
 2. Vyberte volbu Sloupec a Za aktuální sloupec a klikněte na tlačítko OK.

  Do tabulky je přidán sloupec.

 3. Do nově vytvořeného sloupce tabulky zadejte řetězec Odstranit do řádku, který obsahuje vyhrazené místo pro dynamický obsah. Řetězec musíte zadat do opakované oblasti v tabulce.

  Můžete také vložit obraz slova nebo symbolu odstranění.

 4. Vyberte řetězec Odstranit a aplikujte na něj odkaz.
 5. V inspektoru Vlastnosti zadejte do pole Odkaz stránku odstranění. Můžete zadat libovolný název souboru.

  Poté, co kliknete mimo pole Odkaz, se v tabulce objeví text Odstranit s odkazem. Pokud povolíte živé zobrazení, uvidíte, že se odkaz aplikuje na stejný text ve všech řádcích tabulky.

 6. Vyberte odkaz Odstranit na stránce výsledků.
 7. (ColdFusion) V poli Odkaz v inspektoru Vlastnosti vepište na konec adresy URL následující řetězec:
  ?recordID=#recordsetName.fieldName#

  Otazník informuje server, že následuje jeden nebo více parametrů URL. Slovo recordID je název parametru URL (můžete použít jaký název chcete). Poznamenejte si název parametru URL, protože ho později použijete na stránce odstranění.

  Výraz za rovnítkem je hodnota parametru. V tomto případě je hodnota generována výrazem ColdFusion, který vrací identifikátor záznamu ze sady záznamů. Pro každý řádek dynamické tabulky se vygeneruje jiný identifikátor. Ve výrazu ColdFusion nahraďte položku recordsetName názvem vaší sady záznamů a položku fieldName názvem pole, které v sadě záznamů jedinečně identifikuje záznamy. Tímto polem je ve většině případů číslo záznamu. V následujícím příkladu obsahuje pole jedinečné kódy míst:

  confirmDelete.cfm?recordID=#rsLocations.CODE#

  Za běhu stránky jsou do příslušných řádků dynamické tabulky vloženy hodnoty pole CODE ze sady záznamů. Například Canberra v Austrálii má kód půjčovny CBR a v řádku Canberra dynamické tabulky je uvedena následující adresa URL:

  confirmDelete.cfm?recordID=CBR
 8. (PHP) V poli Odkaz v inspektoru Vlastnosti přidejte na konec adresy URL následující řetězec:
  ?recordID=<?php echo $row_recordsetName['fieldName']; ?>

  Otazník informuje server, že následuje jeden nebo více parametrů URL. Slovo recordID je název parametru URL (můžete použít jaký název chcete). Poznamenejte si název parametru URL, protože ho později použijete na stránce odstranění.

  Výraz za rovnítkem je hodnota parametru. V tomto případě je hodnota generována výrazem PHP, který vrací identifikátor záznamu ze sady záznamů. Pro každý řádek dynamické tabulky se vygeneruje jiný identifikátor. Ve výrazu PHP nahraďte položku recordsetName názvem své sady záznamů a položku fieldName názvem pole, které v sadě záznamů jedinečně identifikuje záznamy. Tímto polem je ve většině případů číslo záznamu. V následujícím příkladu obsahuje pole jedinečné kódy míst:

  confirmDelete.php?recordID=<?php echo $row_rsLocations['CODE']; ?>

  Za běhu stránky jsou do příslušných řádků dynamické tabulky vloženy hodnoty pole CODE ze sady záznamů. Například Canberra v Austrálii má kód půjčovny CBR a v řádku Canberra dynamické tabulky je uvedena následující adresa URL:

  confirmDelete.php?recordID=CBR
 9. (ASP) V poli Odkaz v inspektoru Vlastnosti přidejte na konec adresy URL následující řetězec:
  ?recordID=<%=(recordsetName.Fields.Item("fieldName").Value)%>

  Otazník informuje server, že následuje jeden nebo více parametrů URL. Slovo recordID je název parametru URL (můžete použít jaký název chcete). Poznamenejte si název parametru URL, protože ho později použijete na stránce odstranění.

  Výraz za rovnítkem je hodnota parametru. V tomto případě je hodnota generována výrazem ASP, který vrací identifikátor záznamu ze sady záznamů. Pro každý řádek dynamické tabulky se vygeneruje jiný identifikátor. Ve výrazu ASP nahraďte položku recordsetName názvem sady záznamů a položku fieldName názvem pole, které v sadě záznamů jednoznačně identifikuje záznamy. Tímto polem je ve většině případů číslo záznamu. V následujícím příkladu obsahuje pole jedinečné kódy míst:

  confirmDelete.asp?recordID=<%=(rsLocations.Fields.Item("CODE").Value)%>

  Za běhu stránky jsou do příslušných řádků dynamické tabulky vloženy hodnoty pole CODE ze sady záznamů. Například Canberra v Austrálii má kód půjčovny CBR a v řádku Canberra dynamické tabulky je uvedena následující adresa URL:

  confirmDelete.asp?recordID=CBR
 10. Uložte stránku.
 1. Na stránce výsledků vytvořte v tabulce, která zobrazuje záznamy, nový sloupec kliknutím do posledního sloupce a výběrem volby Upravit > Tabulka > Vložit řádky nebo sloupce.
 2. Vyberte volbu Sloupec a Za aktuální sloupec a klikněte na tlačítko OK.

  Do tabulky je přidán sloupec.

 3. Do nově vytvořeného sloupce tabulky zadejte řetězec Odstranit do řádku, který obsahuje vyhrazené místo pro dynamický obsah. Řetězec musíte zadat do opakované oblasti v tabulce.

  Můžete také vložit obraz slova nebo symbolu odstranění.

 4. Vyberte řetězec Odstranit a aplikujte na něj odkaz.
 5. V panelu Serverová chování (Okna > Chování serveru) klikněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Jít na podrobnou stránku.
 6. V poli Podrobná stránka klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte stránku odstranění.
 7. V poli Předat parametr URL určete název parametru, například recordID.

  Můžete vytvořit libovolný název. Název si však poznamenejte, protože jej použijete později ve stránce odstranění.

 8. Vyberte hodnotu, kterou chcete předat stránce odstranění, výběrem sady záznamů a sloupce z rozbalovacích nabídek Sada záznamů a Sloupec. Tato hodnota obvykle jednoznačně identifikuje záznam, může jít například o jedinečný klíč identifikátoru záznamu.
 9. Vyberte volbu Parametry URL.
 10. Klikněte na tlačítko OK.

  Okolo vybraného textu se objeví speciální odkaz. Pokud uživatel klepne na odkaz, Chování serveru Jít na stránku podrobností předá určené stránce odstranění parametr URL, který obsahuje identifikátor záznamu. Pokud je například název parametru URL recordID a název podrobné stránky confirmdelete.asp, vypadá adresa URL po kliknutí na odkaz takto:

  http://www.mysite.com/confirmdelete.asp?recordID=43

  První část adresy URL, http://www.mysite.com/confirmdelete.asp, otevře stránku podrobností. Druhá část, ?recordID=43, je parametr URL. Informuje stránku odstranění, který záznam má najít a zobrazit. Název parametru URL je recordID a hodnota je 43. V tomto příkladu parametr URL obsahuje číslo identifikátoru záznamu – 43.

Vytvoření stránky odstranění

Po vytvoření stránky, na které jsou vypsány záznamy, přepněte na stránku odstranění. Stránka odstranění zobrazí záznam a vyžádá si potvrzení, zda ho chce uživatel odstranit. Poté, co uživatel odstranění potvrdí kliknutím na tlačítko formuláře, webová aplikace záznam odstraní z databáze.

Vytvoření stránky spočívá ve vytvoření formuláře HTML, vyhledání záznamu, který má formulář zobrazit, zobrazením záznamu ve formuláři a přidáním logiky, která záznam odstraní z databáze. Vyhledání a zobrazení záznamu spočívá v definici sady záznamů, do které bude uložen jeden záznam – ten, který chce uživatel odstranit – a navázání sloupců sady záznamu na formulář.

Poznámka:

Stránka odstranění záznamu nemůže obsahovat více než jedno serverové chování, které mění záznamy v databázi. Například na stránce odstranění záznamu nemůže být serverové chování Vložit záznam nebo Aktualizovat záznam.

Vytvoření formuláře HTML, který zobrazí záznam

 1. Vytvořte stránku a uložte ji jako stránku odstranění, kterou jste určili v předchozí sekci.

  Stránku odstranění jste určili při vytvoření odkazu Odstranit v předchozí sekci. Tento název použijte při prvním uložení souboru (například deleteConfirm.cfm).

 2. Vložte na stránku formulář HTML (Vložit > Formulář > Formulář).
 3. Přidejte do formuláře skryté pole formuláře.

  Skryté pole formuláře je nutno k uložení identifikátoru záznamu předaného parametrem URL. Skryté pole přidáte tak, že do formuláře umístíte bod vložení a vyberete volbu Vložit > Formulář > Skryté pole.

 4. Přidejte do formuláře tlačítko.

  Uživatel kliknutím na tlačítko potvrdí odstranění a odstraní zobrazený záznam. Tlačítko přidáte tak, že do formuláře umístíte kurzor a vyberete volbu Vložit > Formulář > Tlačítko.

 5. Vylepšete vzhled stránky, jak chcete, a pak stránku uložte.

Vyhledání záznamu, který chce uživatel odstranit

 1. V panelu Svázání (Okna > Svázání) klikněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Sada záznamů (dotaz).

  Objeví se jednoduché dialogové okno Sada záznamů nebo Sada dat. Pokud se zobrazí pokročilé dialogové okno Sada záznamů, klikněte na tlačítko Jednoduché.

 2. Pojmenujte sadu záznamů a vyberte zdroj dat a databázovou tabulku, která obsahuje záznamy, které mohou uživatelé odstraňovat.
 3. V rámečku Sloupce vyberte sloupce tabulky (pole záznamu), které chcete na stránce zobrazit.

  Pokud chcete zobrazit jen některá pole záznamu, klikněte na tlačítko Vybrané a vyberte požadovaná pole kliknutím na ně s klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Macintosh).

  Nezapomeňte vybrat pole identifikátoru záznamu, i když ho nebudete zobrazovat.

 4. Vyplňte oddíl Filtr tak, aby byl nalezen a zobrazen záznam specifikovaný parametrem URL, který předala stránka výsledků:
  • Z první rozbalovací nabídky v části Filtr vyberte sloupec sady záznamů, který obsahuje hodnoty odpovídající hodnotě parametru URL, který předala stránka s odkazy Odstranit. Pokud například parametr URL obsahuje číslo identifikátoru záznamu, vyberte sloupec, který obsahuje čísla identifikátorů záznamů. V příkladě, který jsme probrali v předchozí sekci, obsahuje sloupec sady záznamů nazvaný CODE hodnoty odpovídající hodnotě parametru URL předávaného stránkou s odkazy Odstranit.

  • Z rozbalovací nabídky vedle první nabídky vyberte rovnítko, pokud již není vybrané.

  • Z třetí rozbalovací nabídky vyberte volbu Parametr URL. Hlavní stránka používá parametr URL k předání informací stránce odstranění.

  • Ve čtvrtém rámečku zadejte název parametru URL předávaného stránkou s odkazy Odstranit.

    

  Sada záznamů, dialogové okno
  Sada záznamů, dialogové okno

 5. Klikněte na tlačítko OK.

  V panelu Svázání se objeví sada záznamů.

Zobrazení záznamu, který chce uživatel odstranit

 1. Vyberte v panelu Svázání sloupce sady záznamů (pole záznamů) a přetáhněte je na stránku odstranění.

  Zajistěte, aby tento dynamický obsah, který je jen pro čtení, zůstal v hranicích formuláře. Další informace o vkládání dynamického obsahu na stránku viz část Změna textu na dynamický.

  Pak musíte sloupec identifikátoru záznamu navázat na skryté pole formuláře.

 2. Musíte povolit Neviditelné elementy (Zobrazení > Vizuální pomůcky > Neviditelné elementy) a pak klikněte na ikonu žlutého štítu, která reprezentuje skryté pole formuláře.

  Skryté pole formuláře je vybráno.

 3. V inspektoru Vlastnosti klikněte na ikonu blesku vedle pole Hodnota.
 4. V dialogovém okně Dynamická data vyberte sloupec identifikátoru záznamu v sadě záznamů.

  V následujícím příkladu obsahuje jedinečné kódy sloupec identifikátoru záznamu CODE.

  Sloupec identifikátoru záznamu je vybrán
  Sloupec identifikátoru záznamu je vybrán

 5. Klikněte na tlačítko OK a uložte stránku.
  Dokončená stránka odstranění
  Dokončená stránka odstranění

Přidání logiky odstranění záznamu

Po zobrazení vybraného záznamu na stránce odstranění musíte do stránky přidat logiku, která záznam vymaže z databáze, když uživatel klepne na tlačítko Potvrdit odstranění. Tuto logiku můžete rychle a snadno přidat pomocí serverového chování Odstranit záznam.

Přidání serverového chování pro odstranění záznamu (ColdFusion, PHP)

 1. Stránka odstranění ColdFusion nebo PHP musí být otevřena v aplikaci Dreamweaver.
 2. V panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) klikněte na tlačítko plus (+) a vyberte volbu Odstranění záznamu.
 3. V rámečku Nejdříve zkontrolovat, zda je proměnná definována, musí být vybraná volba Hodnota primárního klíče.

  Hodnota primárního klíče v tomto dialogovém okně nastavíte později.

 4. Z rozbalovací nabídky Připojení nebo Zdroj dat (ColdFusion) vyberte připojení k databázi, aby se serverové chování mohlo připojit k příslušné databázi.
 5. Z rozbalovací nabídky Tabulka vyberte databázovou tabulku, která obsahuje záznamy, které budou odstraněny.
 6. Z rozbalovací nabídky Sloupec primárního klíče vyberte sloupec tabulky, který obsahuje identifikátor záznamu.

  Serverové chování Odstranit záznam hledá v tomto sloupci shodu. Tento sloupec musí obsahovat stejné údaje identifikátoru záznamu, jako sloupec sady záznamů navázaný na skryté pole formuláře na stránce.

  Pokud je identifikátor záznamu číselný, zaškrtněte volbu Číselný.

 7. (PHP) Z rozbalovací nabídky Hodnota primárního klíče vyberte proměnnou na stránce, která obsahuje identifikátor záznamu, který má být odstraněn.

  Tuto proměnnou vytváří skryté pole formuláře. Má stejný název jako atribut název skrytého pole a jde o parametr formuláře nebo parametr URL, podle hodnoty atributu metoda formuláře.

 8. V rámečku Po odstranění jít na nebo Při úspěchu jít na zadejte stránku, která se má otevřít po odstranění záznamu z databázové tabulky.

  Můžete uvést stránku, která uživatele stručně informuje o úspěchu, nebo stránku s výpisem zbývajících záznamů, na které si uživatel ověří, že byl záznam odstraněn.

  Dialogové okno Odstranit záznam
  Dialogové okno Odstranit záznam

 9. Klikněte na tlačítko OK a uložte svou práci.

Přidání serverového chování pro odstranění záznamu (ASP)

 1. Stránka odstranění ASP musí být otevřena v aplikaci Dreamweaver.
 2. V panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) klikněte na tlačítko plus (+) a vyberte volbu Odstranění záznamu.
 3. Z rozbalovací nabídky Připojení vyberte připojení k databázi, aby se serverové chování mohlo připojit k příslušné databázi.

  Pokud potřebujete definovat připojení, klikněte na tlačítko Definovat.

 4. Z rozbalovací nabídky Odstranit z tabulky vyberte databázovou tabulku, která obsahuje záznamy, které chcete odstranit.
 5. Z rozbalovací nabídky Vybrat záznam z vyberte sadu záznamů, která obsahuje záznamy, které chcete odstranit.
 6. Z rozbalovací nabídky Jedinečný klíč vyberte klíčový sloupec (obvykle sloupec s identifikátorem záznamu), který jednoznačně identifikuje záznam databázové tabulky.

  Pokud je hodnota číselná, zaškrtněte volbu Číselný. Klíčový sloupec obvykle přijme jen číselnou hodnotu, někdy ale přijímá textovou hodnotu.

 7. Z rozbalovací nabídky Odstranit odesláním vyberte formulář HTML s tlačítkem Odeslat, který serveru zasílá příkaz k odstranění.
 8. V rámečku Po odstranění jít na zadejte stránku, která se má otevřít po odstranění záznamu z databázové tabulky.

  Můžete uvést stránku, která uživatele stručně informuje o úspěchu, nebo stránku s výpisem zbývajících záznamů, na které si uživatel ověří, že byl záznam odstraněn.

 9. Klikněte na tlačítko OK a uložte svou práci.

Testování stránek odstranění

 1. Odešlete stránky vyhledávání, výsledků a odstranění do webového serveru, otevřete prohlížeč a vyhledejte zkušební záznamy, které je možné odstranit.

  Po kliknutí na odkaz Odstranit na stránce výsledků se zobrazí stránka odstranění.

 2. Kliknutím na tlačítko Potvrdit odstraníte záznam z databáze.
 3. Ujistěte se, že záznam byl odstraněn pomocí opětovného vyhledání záznamu. Záznam se již nesmí zobrazit na stránce výsledků.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online