Příručka uživatele Zrušit

Formátování kódu

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Předvolby formátování kódu lze upravit pro každý vytvořený nebo upravovaný soubor.

Ruční formátování kódu

 1. Otevřete podporovaný soubor.

 2. Vyberte možnost Upravit > Kód > Použít formátování zdroje.

  Případně vyberte možnost Použít formátování zdroje z nabídky Společný panel nástrojů > Formátovat zdrojový kód.

Ruční formátování vybraného kódu v souboru

 1. Otevřete kód.

 2. Vyberte libovolnou část kódu.

 3. Vyberte možnost Upravit > Kód > Použít formátování zdroje na výběr.

  Případně vyberte možnost Použít formátování zdroje na výběr z nabídky Společný panel nástrojů > Formátovat zdrojový kód.

  Poznámka:

  Pokud vyberete kód uzavřený v tagu a použijete formátování zdroje na výběr, formátování se projeví po celé délce až k nadřazenému tagu.

Úprava výchozích pravidel formátování kódu

Formátování kódu CSS, JS a PHP můžete přizpůsobit přidáním pravidel formátování do souboru .jsbeautifyrc v kořenovém adresáři webu.

Při přidávání souboru .jsbeautifyrc postupujte následovně:

Poznámka:
 • Následující pokyny jsou platné pouze pro dokumenty CSS, JS a PHP.
 • Tagy HTML v dokumentu PHP se formátují podle předvoleb z knihovny tagů.  Kód uvnitř bloků PHP můžete naformátovat podle následující pokynů.
 1. Vytvořte nový soubor v kořenovém adresáři webu s názvem souboru .jsbeautifyrc

 2. Zkopírujte následující výchozí pravidla formátování pro kód CSS, JS a PHP v souboru .jsbeautifyrc a soubor uložte.

  { 
   
    "js": { 
   
      "eol": "\n", 
   
      "preserve_newlines": true, 
   
      "max_preserve_newlines": 3, 
   
      "space_after_anon_function": true, 
   
      "keep_array_indentation": false, 
   
      "space_before_conditional": true, 
   
      "break_chained_methods": false, 
   
      "unescape_strings": false, 
   
      "wrap_line_length": 0, 
   
      "end_with_newline": true, 
   
      "comma_first": false, 
   
      "operator_position": "after-newline" 
   
    }, 
   
    "css": { 
   
      "preserve_newlines": false, 
   
      "selector_separator_newline" : false, 
   
      "end_with_newline": false, 
   
      "newline_between_rules": false, 
   
      "space_around_selector_separator": true 
   
    }, 
   
    "php": { 
   
      "eol": "\n", 
   
      "preserve_newlines": true, 
   
      "max_preserve_newlines": 3, 
   
      "space_after_anon_function": true, 
   
      "brace_style": "collapse", 
   
      "keep_array_indentation": false, 
   
      "space_before_conditional": true, 
   
      "break_chained_methods": false, 
   
      "unescape_strings": false, 
   
      "wrap_line_length": 0, 
   
      "end_with_newline": false, 
   
      "comma_first": false, 
   
      "space_in_paren":true 
   
    } 
   
  }
 3. Výchozí pravidla upravte podle pokynů pro výchozí pravidla formátování kódu z následující tabulky a změny uložte.

 4. Znovu spusťte aplikaci Dreamweaver a použijte formátování kódu pro soubory CSS, JS a PHP.

  Kód se naformátuje podle nových pravidel formátování.

Poznámka:

Pokud budete chtít přizpůsobit formátování kódu pro soubory PHP, CSS a JS na ostatních webech Dreamweaver, bude nutné vložit upravený soubor .jsbeautifyrc do kořenového adresáře každého z těchto webů.

Pravidla formátování kódu CSS, JS a PHP:

CSS Pravidla Výchozí hodnoty v aplikaci Dreamweaver Popis
  preserve_newlines false Nastavení zachování prázdných řádků.
selector_separator_newline false

Nastavení vložení nového řádku mezi selektory oddělené čárkou.

Např. „.div, .P“

end_with_newline false Nastavení ukončení souboru prázdným řádkem.
newline_between_rules false Nastavení vložení nového řádku za každé pravidlo CSS.
space_around_selector_separator true

Nastavení mezer okolo oddělovače selektorů: „>“, „+“, „~“

Například „a>b“ se po použití formátování zdroje změní na „a > b“.

JS Pravidla Výchozí hodnoty v aplikaci Dreamweaver Popis
  „eol“ „\n“ Znak sloužící k označení konce řádku.
preserve_newlines true Nastavení zachování prázdných řádků.
max_preserve_newlines 3

U každé hodnoty max_preserve_newlines: N 

bude po použití formátování zachováno „N-1“ prázdných řádků vždy, když se v souboru nachází více než „N-1“ prázdných řádků.

Mějte na paměti, že „max_preserve_newlines“ lze použít pouze v případě, že je pro „preserve_newlines“ nastavena hodnota „true“.

space_after_anon_function true

Nastavení přidání mezery před závorky anonymní funkce.

Například „function()“ se po použití formátování zdroje změní na „function ()“.

keep_array_indentation false Povolení nebo zachování nového řádku uvnitř pole.
space_before_conditional true

Nastavení přidání mezery před podmíněný příkaz.

Například „if(true)“ se po použití formátování zdroje změní na „if (true)“.

break_chained_methods false

Povolení nebo zachování nového řádku mezi propojenými funkcemi.

Například:

`foobar().baz()`

unescape_strings false

Zda mají být vytisknutelné znaky v řetězci se zápisem \xNN uváděny bez „escape“ znaku.

Například:

Po použití formátování zdroje se „\x65\x78\x61\x6d\x70\x6c\x65“ změní na anglické slovo „example“.

wrap_line_length 0 Řádky budou po dosažení uvedeného počtu znaků při nejbližší příležitosti zalomeny.
end_with_newline true

Nastavení přidání nového řádku na konci souboru.

comma_first false Při zalomení řádku u čárky tento příznak zaručí, že prvním znakem na řádku bude čárka.
operator_position after-newline

Pokud je podmíněný výraz rozdělen na několik řádků, tento příznak umožní definovat pozici operátorů na řádcích.

Příznak můžete upravit pomocí následujících hodnot:

 • before-newline
 • after-newline
 • preserve-newline
Poznámka:

Pravidla formátování kódu PHP jsou shodná s pravidly formátování JS (popsané v předcházející tabulce). Nová jsou jen dvě následující pravidla:

PHP. Pravidla Výchozí hodnoty v aplikaci Dreamweaver Popis
  brace_style collapse

Umožňuje ovládat umístění závorek:

Například:

function f() {

// kód

}

nebo 

function f()

{

// Kód

}

Přiřadit můžete následující hodnoty:

 • „collapse“ – vložení složených závorek na stejný řádek s řídicím výrazem
 • „expand“ – vložení složených závorek na samostatný řádek (styl Allman / ANSI)
 • „end-expand“ – vložení konečných složených závorek na samostatný řádek
 • „none“ – pokus o zachování polohy závorek
 • libovolný předchozí parametr + „preserve-inline“ – pokus o zachování inline bloků složených závorek
space_in_paren true

Nastavení přidání mezer uvnitř závorek.

Například:

include('header.php')

se stane

po použití formátování „include( 'header.php' )“

Další podobné nápovědy

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?