Příručka uživatele Zrušit

Práce s obsahem hlavičky stránek

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver
 19. Odstraňování problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

 

Zobrazení a úprava obsahu na webové stránce Dreamweaver, nastavení meta vlastností a názvu stránky, zadání klíčových slov a popisů pro stránku a mnohé další.

Stránky obsahují elementy popisující informace na stránce, které jsou používány vyhledávači. Můžete nastavit vlastnosti elementů head, chcete-li ovládat vyhledávání vašich stránek.

Zobrazení a úpravy obsahu hlavičky

Elementy můžete zobrazit v sekci head dokumentu pomocí zobrazení kódu nebo pomocí inspektoru kódu.

Vložení elementu do sekce „head“ dokumentu

 1. Vyberte tag „head“ pomocí možnosti Vložit > HTML.

 2. Zadejte volby elementu do dialogového okna které se objeví nebo do inspektoru Vlastnosti.

Úpravy elementu v sekci hlavičky dokumentu

Elementy „head“ můžete upravit přímo zadáním kódu v zobrazení kódu, nebo pomocí inspektoru vlastností.

Pokud budete chtít upravit elementy v sekci „head“ pomocí inspektoru vlastností, postupujte takto:

 1. Vyberte element „head“ na panelu DOM (Okno > Panel DOM). 

  Inspektor vlastností zobrazí vlastnosti vybraného elementu.

 2. Nastavte nebo změňte vlastnosti elementu v inspektoru Vlastnosti.

Nastavení meta vlastností stránky

Tag meta je element head, který zaznamenává informace o aktuální stránce, jako je kódování znaků, autor, copyright nebo klíčová slova. Tyto tagy mohou být použity také pro poskytování informací serveru, jako je datum vypršení platnosti, interval aktualizace a hodnocení POWDER stránky. (POWDER, protokol pro zdroje popisu webů poskytuje způsob přiřazení hodnocení, jako například filmů, na webové stránce.)

Přidání meta tagu

 1. Vyberte možnost Vložit > HTML > Meta.

 2. V dialogovém okně, které se objeví, určete požadované vlastnosti.

Úpravy existujícího meta tagu

Elementy „meta“ můžete upravit přímo zadáním kódu v zobrazení kódu, nebo pomocí inspektoru vlastností.

Pokud budete chtít upravit elementy v sekci meta pomocí inspektoru vlastností, postupujte takto:

 1. Vyberte element „head“ na panelu DOM (Okno > Panel DOM). 

  Inspektor vlastností zobrazí vlastnosti vybraného elementu.

 2. Na panelu DOM vyberte meta tag.

 3. Určete vlastnosti v inspektoru vlastností.

  Atribut

  Určuje, zda tag meta obsahuje popisné informace o stránce (name) nebo informace záhlaví HTTP (http-equiv).

  Hodnota

  Určuje typ informací, které v tomto tagu zadáváte. Některé hodnoty, například description, keywordsrefresh jsou již dobře definované (a mají své vlastní inspektory Vlastnosti v aplikaci Dreamweaver), ale můžete určit prakticky libovolnou hodnotu (například creationdate, documentID nebo level).

  Obsah

  Určuje skutečné informace. Například pokud jste pro Hodnota určili level (úroveň), mohli byste pro Obsah určit beginner (začátečník), intermediate (středně pokročilý) nebo advanced (pokročilý).

Nastavení titulu stránky

Existuje pouze jediná vlastnost titulu: titul stránky. Název stránky můžete upravit pomocí jedné z následujících metod:

 • Úprava názvu přímo v kódu (v zobrazení kódu)
 • Na panelu DOM vyberte tag „title“ a upravte název v inspektoru vlastností

Určení klíčových slov stránky

Mnoho prohledávacích robotů (programů, které automaticky prochází web a shromažďují informace k indexaci pro vyhledávací moduly) čte obsah meta tagu Keywords (Klíčová slova) a používá informaci k indexaci stránek ve svých databázích. Protože některé vyhledávácí moduly omezují počet klíčových slov nebo znaků, které indexují, nebo ignorují všechna klíčová slova pokud překročíte limit, je dobré použít jen pár vhodně zvolených klíčových slov.

Přidání meta tagu pro klíčová slova

 1. Vyberte možnost Vložit > HTML > Klíčová slova.

 2. V dialogovém okně, které se objeví, určete klíčová slova oddělená čárkami.

Úpravy meta tagu pro klíčová slova

Meta popisy klíčových slov můžete upravit pomocí jedné z následujících metod:

 • Úprava klíčového slova přímo v kódu (v zobrazení kódu)
 • Na panelu DOM vyberte meta tag pro klíčové slovo a prohlédněte si, upravte nebo odstraňte klíčová slova v inspektoru vlastností.
Poznámka:

Klíčová slova je třeba oddělit čárkami.

Určení popisu stránky

Mnoho prohledávacích robotů (programů, které automaticky prochází web a shromažďují informace k indexaci pro vyhledávací moduly) čte obsahy meta tagu Description (Popis). Některé používají informace k indexaci stránek ve své databázi a některé také zobrazují tyto informace na stránce s výsledky vyhledávání (namísto zobrazení prvních několika řádek vašeho dokumentu). Některé vyhledávácí moduly omezují počet znaků, které indexují, je tedy vhodné omezit popis na několik slov (například vepřové, barbecue, catering, Praha, Česká republika nebo Web design za rozumné ceny pro klienty z celého světa).

Přidání meta tagu popisu

 1. Vyberte možnost Vložit > HTML > Popis.

 2. V dialogovém okně, které se objeví, zadejte popisný text.

Úpravy meta tagu popisu

Meta popisy můžete upravit pomocí jedné z následujících metod:

 • Úprava popisu přímo v kódu (v zobrazení kódu)
 • Na panelu DOM vyberte meta tag pro popis a popis upravte v inspektoru vlastností.

Nastavení vlastností aktualizace stránky

Použijte element Refresh (Aktualizovat), abyste zajistili automatické obnovování vaší stránky prohlížečem – novým načtením aktuální stránky nebo přechodem na jinou stránku – v určitých časových intervalech. Tento element se často používá k přesměrování uživatelů z jedné adresy URL na druhou, často po zobrazení textové zprávy, že adresa URL se změnila.

Přidání meta tagu aktualizace

 1. Vyberte možnost Vložit > HTML > Meta.

 2. V nově otevřeném dialogovém okně určete následujícím způsobem vlastnosti:

  Atribut

  Určuje, že meta tag obsahuje informace o hlavičce HTTP (http-equivalent).

  Hodnota

  Určuje, že typ informací, které v tomto tagu zadáváte, je refresh.

  Obsah

  Určuje čas v sekundách, který se bude čekat před tím, než prohlížeč stránku aktualizuje. Chcete-li, aby prohlížeč obnovil stránku okamžitě po dokončení jejího načtení, zadejte do tohoto rámečku hodnotu 0.

Úpravy meta tagu „refresh“

Meta tag pro obnovení můžete upravit pomocí jedné z následujících metod:

 • Úprava vlastností přímo v kódu (v zobrazení kódu)
 • Na panelu DOM nebo v rámci kódu vyberte meta tag pro obnovení a upravte vlastnosti v inspektoru vlastností.

Úpravy meta tagu „base“

Podle potřeby můžete upravit element „base“, který umožňuje nastavit základní adresu URL tak, aby všechny Cesty relativní k dokumentu byly ve stránce považovány za relativní k této adrese URL.

 1. Na panelu DOM vyberte element „base“.

 2. V inspektoru vlastností určete vlastnosti meta tagu „base“.

  Href

  Základní adresa URL. Klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte a vyberte soubor nebo zadejte cestu do rámečku.

  Cíl

  Určuje rámec nebo okno, ve kterém by se měly otevřít všechny připojené dokumenty. Vyberte jeden z rámců v aktuální sadě rámců nebo jeden z následujících vyhrazených názvů:

  • _blank načte připojený dokument do nového nepojmenovaného okna prohlížeče.

  • _parent načte navázaný dokument do rodičovské sady rámců nebo okna rámce, který obsahuje odkaz. Pokud rámec, který obsahuje tento odkaz, není vnořený, je to totéž jako _top; připojený dokument se načte do celého okna prohlížeče.

  • _self načte připojený dokument ve stejném rámci nebo okně jako odkaz. Tento cíl je výchozí, takže ho obvykle nemusíte určovat.

  • _top načte připojený dokument v celém okně prohlížeče a tím odstraní všechny rámce.

Podle potřeby můžete upravit tag link, který definuje vztah mezi aktuálním dokumentem a jiným souborem.

Poznámka:

Tag link v sekci head není to samé jako v případě HTML odkazu mezi dokumenty v sekci body.

 1. Na panelu DOM nebo v zobrazení kódu vyberte element „link“.

 2. V inspektoru vlastností určete vlastnosti meta tagu „link“.

  Href

  Adresa URL souboru, pro který definujete vztah. Klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte a vyberte soubor nebo zadejte cestu do rámečku. Tento atribut neoznačuje soubor, na který vytváříte odkaz v obvyklém významu HTML; vztahy určené v elementu Odkaz jsou složitější.

  Identifikátor

  Určuje jednoznačný identifikátor pro odkaz.

  Titul

  Popisuje vztah. Tento atribut má speciální význam pro připojené seznamy stylů; další informace najdete v sekci External Style Sheets specifikace HTML na webu World Wide Web Consortium na adrese www.w3.org/TR/REC-html40/present/styles.html#style-external.

  Rel

  Určuje vztah mezi aktuálním dokumentem a dokumentem v rámečku Href. Mezi platné hodnoty patří Alternate, Stylesheet, Start, Next, Prev, Contents, Index, Glossary, Copyright, Chapter, Section, Subsection, Appendix, HelpBookmark. Chcete-li určit více než jeden vztah, oddělte hodnoty mezerami.

  Zpět

  Určuje obrácený vztah (opak vztahu Rel) mezi aktuálním dokumentem a dokumentem v rámečku Href. Možné hodnoty jsou stejné jako pro Rel.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?