Importujte vlastní tagy ASP.NET, JSP a JRun do aplikace Dreamweaver tak, že se stanou nedílnou součástí pracovního prostředí.

Můžete importovat vlastní tagy do aplikace Dreamweaver tak, že se stanou nedílnou součástí pracovního prostředí. Například pokud začnete zadávat importovaný vlastní tag v zobrazení Kód, objeví se nabídka rad při psaní kódu, která obsahuje seznam atributů tagu, a dovolí vám jeden vybrat.

Import tagů ze souborů XML

Můžete importovat tagy ze souboru Definice typu dokumentu XML (DTD) nebo ze schématu.

 1. Otevřete Editor knihovny tagů (Nástroje > Knihovny tagů).

 2. Klepněte na tlačítko plus (+) a vyberte volbu Schéma DTD > Importovat XML DTD nebo soubor schématu.
 3. Zadejte název souboru nebo adresu URL daného DTD nebo souboru schématu.
 4. Zadejte prefix, který má být použit s tagy.

  Poznámka:

  Prefix se používá k identifikaci tagu v kódu jako součásti konkrétní knihovny tagů. Některé knihovny tagů nepoužívají prefixy.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Import vlastních tagů ASP.NET

Podle potřeby můžete importovat vlastní tagy ASP.NET do aplikace Dreamweaver.

Ještě než začnete, ujistěte se, že váš vlastní tag je nainstalován na testovacím serveru definovaném v dialogovém okně Definice webového místa (viz část Nastavení testovacího serveru). Zkompilované tagy (soubory DLL) musí být umístěny v kořenové /bin složce webového místa. Nezkompilované tagy (ASCX soubory) mohou být uloženy v jakémkoliv virtuálním adresáři nebo podadresáři na serveru. Další informace najdete v dokumentaci k Microsoft ASP.NET.

 1. Otevřete v aplikaci Dreamweaver stránku ASP.NET.
 2. Otevřete Editor knihovny tagů (Nástroje > Knihovny tagů).

 3. Klepněte na tlačítko plus (+), vyberte jednu z následujících voleb a klepněte na tlačítko OK:
  • Abyste importovali všechny vlastní tagy ASP.NET ze serveru aplikace, vyberte volbu ASP.NET > Importovat všechny vlastní tagy ASP.NET.

  • Abyste importovali pouze určité vlastní tagy ze serveru aplikace, vyberte volbu ASP.NET > Import vybraných vlastních tagů ASP.NET. Klepněte s klávesou Ctrl (Windows) nebo s klávesou Apple (Macintosh) na tagy v seznamu.

Import tagů JSP ze souboru nebo serveru (web.xml)

Importujte knihovnu tagů JSP do aplikace Dreamweaver z různých typů souborů nebo serveru JSP.

 1. Otevřete v aplikaci Dreamweaver stránku JSP.
 2. Otevřete Editor knihovny tagů (Nástroje > Knihovny tagů).

 3. Klepněte na tlačítko plus (+) a vyberte JSP > Import ze souboru (*.tld, *.jar, *.zip) nebo JSP > Import ze serveru (web.xml.)
 4. Klepněte na tlačítko Procházet nebo zadejte název souboru, který obsahuje knihovnu tagů.
 5. Zadejte URI, abyste identifikovali knihovnu tagů.

  URI (Uniform Resource Identifier) se často skládá z adresy URL organizace, která má na starosti údržbu knihovny tagů. Adresa URL není použita k zobrazení webových stránek organizace; používá se pro jedinečné označení knihovny tagů.

 6. (Volitelně) Zadejte prefix, který má být použit s tagy. Některé knihovny tagů používají prefix k označení tagu v kódu jako součásti konkrétní knihovny tagů.
 7. Klikněte na tlačítko OK.

Import tagů JRun

Používáte-li aplikaci Adobe® JRun™, můžete importovat tagy JRun do aplikace Dreamweaver.

 1. Otevřete v aplikaci Dreamweaver stránku JSP.
 2. Otevřete Editor knihovny tagů (Nástroje > Knihovny tagů).

 3. Klepněte na tlačítko plus (+) a vyberte JSP > Importovat JRun serverové tagy ze složky.
 4. Zadejte název složky pro složku, která obsahuje tagy JRun.
 5. Zadejte URI, abyste identifikovali knihovnu tagů.

  URI (Uniform Resource Identifier) se často skládá z adresy URL organizace, která má na starosti údržbu knihovny tagů. Adresa URL není použita k zobrazení webových stránek organizace; používá se pro jedinečné označení knihovny tagů.

 6. (Volitelně) Zadejte prefix, který má být použit s tagy. Některé knihovny tagů používají prefix k označení tagu v kódu jako součásti konkrétní knihovny tagů.
 7. Klikněte na tlačítko OK.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online