Získání souborů ze serveru, odeslání souborů na server a správa přenosu souborů pomocí aplikace Dreamweaver.

Pokud pracujete v prostředí založeném na spolupráci, přenášejte soubory mezi lokálními a vzdálenými webovými místy pomocí systému zpřístupnění/vyhrazení. Pokud jste jediná osoba pracující na vzdáleném webovém místě, můžete pomocí příkazů Získat a Odeslat přenášet soubory bez jejich vyhrazení a zpřístupnění.

Další informace o zpřístupnění a vyhrazení souborů naleznete v tématu Zpřístupnění/vyhrazení souborů.

Když přenášíte pomocí panelu Soubory dokument mezi lokální a vzdálenou složkou, můžete určit, zda chcete přenést i soubory závislé na tomto dokumentu. Závislé soubory jsou obrazy, externí seznamy stylů a další soubory odkazované v dokumentu, které prohlížeč načítá, když načítá dokument.

Poznámka:

Obvykle je vhodné stáhnout závislé soubory při vyhrazování nového souboru, ale pokud jsou již poslední verze závislých souborů na lokálním disku, není je nutné znovu stahovat. To platí i pro odesílání a zpřístupňování souborů: není to nutné, pokud jsou aktuální kopie již ve vzdáleném webovém místě.

Položky knihovny jsou považovány za závislé soubory.

Některé servery ohlásí chybu, když obdrží položky knihovny. Chcete-li ale předejít přenosu těchto souborů, můžete je zamaskovat.

O přenosech souborů na pozadí

Zatímco získáváte nebo odesíláte soubory, můžete provádět jiné činnosti, nesouvisející se serverem. Přenos souborů na pozadí funguje pro všechny přenosové protokoly podporované aplikací Dreamweaver: FTP, SFTP, LAN, WebDAV a RDS.

Činnosti nesouvisející se serverem zahrnují běžné operace jako psaní, úprava seznamů stylů, vytváření zpráv z celého webového místa a vytváření nových webových míst.

Operace související se serverem, které aplikace Dreamweaver nemůže vykonávat během přenosu, zahrnují následující:

 • získání/odeslání/zpřístupnění/vyhrazení souborů,

 • zrušení vyhrazení,

 • vytvoření databázového připojení,

 • navázání dynamických dat,

 • zobrazení náhledu dat v Živém zobrazení,

 • vložení webové služby,

 • odstraňování vzdálených souborů nebo složek,

 • náhled v prohlížeči na testovacím serveru,

 • ukládání souboru na vzdálený server,

 • vložení obrazu ze vzdáleného serveru,

 • otevření souboru ze vzdáleného serveru,

 • automatické odeslání souborů po uložení,

 • přetažení souborů do vzdáleného webového místa,

 • vyjmutí, kopírování nebo vložení souborů ve vzdáleném webovém místě,

 • aktualizace vzdáleného zobrazení.

Ve výchozím nastavení je během přenosu souborů otevřeno dialogové okno Operace se soubory na pozadí. Toto dialogové okno můžete minimalizovat klepnutím na tlačítko pro minimalizaci v pravém horním rohu. Zavření dialogového okna během přenosů souborů má za následek zrušení operace.

Získání souborů ze vzdáleného serveru

Soubory můžete ze vzdáleného webového místa zkopírovat do lokálního webového místa jedním z následujících způsobů:

Aplikace Dreamweaver vytváří záznam o operacích se soubory během přenosu, který si můžete zobrazit a uložit.

Poznámka:

Přenos souboru na pozadí nemůžete zrušit. Pokud máte v okně přenosu souboru na pozadí otevřený záznam o podrobnostech, můžete jej zavřít a zvýšit tak výkon.

Aplikace Dreamweaver také zaznamenává všechny operace přenosu souborů pomocí FTP. Pokud nastane chyba při přenosu souboru pomocí FTP, záznam FTP webového místa vám může pomoci nalézt problém.

Získání souborů ze vzdáleného serveru pomocí panelu Soubory

 1. Na panelu Soubory (Okno > Soubory) vyberte soubory, které chcete stáhnout.

  Obvykle vybíráte tyto soubory v zobrazení Vzdálené, ale můžete podle potřeby vybrat odpovídající soubory v zobrazení Lokální. Pokud je aktivní zobrazení Vzdálené, aplikace Dreamweaver zkopíruje vybrané soubory do lokálního webového místa; pokud je aktivní zobrazení Lokální, aplikace Dreamweaver zkopíruje vzdálené verze vybraných lokálních souborů do lokálního webového místa.

  Poznámka:

  Chcete-li získat pouze soubory, jejichž vzdálená verze je novější než lokální verze, použijte možnost Synchronizovat.

 2. Jedním z následujících úkonů získejte soubor:
  • V panelu nástrojů v panelu Soubory klepněte na tlačítko Získat.

  • V panelu Soubory klepněte na soubor pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) a v kontextové nabídce vyberte volbu Získat.

 3. Chcete-li stáhnout závislé soubory, klepněte v dialogovém okně Závislé soubory na tlačítko Ano; pokud už máte lokální kopie závislých souborů, klepněte na tlačítko Ne. Standardně se závislé soubory nestahují. Tuto volbu můžete nastavit prostřednictvím položky Úpravy > Předvolby > Web.

  Aplikace Dreamweaver stáhne vybrané soubory následovně:

  • Pokud používáte systém zpřístupnění/vyhrazení, získané soubory budou lokálními kopiemi souborů pouze pro čtení; vyhrazené soubory zůstanou dostupné ve vzdáleném webovém místě nebo testovacím serveru pro ostatní členy týmu.

  • Pokud nepoužíváte systém zpřístupnění/vyhrazení, při pokusu o načtení souboru získáte kopii s právy pro čtení i zápis.

  Poznámka:

  Pokud pracujete v prostředí založeném na spolupráci – to znamená, že ostatní pracují se stejnými soubory – neměli byste vypnout volbu Zapnout Zpřístupňování a vyhrazování souborů. Pokud ostatní používají systém zpřístupnění/vyhrazení v daném webovém místě, měli byste tento systém používat také.

  Chcete-li přenos souboru kdykoli ukončit, klikněte v dialogovém okně Operace se soubory na pozadí na tlačítko Zrušit.  

Získání souborů ze vzdáleného serveru pomocí okna dokumentu

 1. Ujistěte se, že dokument je aktivní v okně dokumentu.
 2. Jedním z následujících úkonů získejte soubor:
  • Vyberte volbu Webové místo > Získat.

  • V panelu nástrojů okna dokumentu klepněte na ikonu Správa souborů a z nabídky vyberte volbu Získat.

  Poznámka:

  Pokud není aktuální soubor součástí aktuálního webu v panelu Soubory, aplikace Dreamweaver se pokusí určit, ke kterému lokálně definovanému webu aktuální soubor náleží. Pokud aktuální soubor náleží pouze do jednoho lokálního webového místa, aplikace Dreamweaver otevře toto webové místo a provede operaci Získat.

Zobrazení záznamu FTP

 1. Klepněte na tlačítko Volby v pravém horním rohu panelu Soubory.
 2. Vyberte volbu Zobrazení > Záznam FTP webového místa.

Poznámka:

V rozbaleném panelu Soubory zobrazíte protokol klepnutím na tlačítko Záznam FTP webového místa.

Odeslání souborů na vzdálený server

Soubory z lokálního webového místa můžete do vzdáleného webového místa obecně poslat beze změny vyhrazení.

Jsou dvě běžné situace, ve kterých můžete použít příkaz Odeslat místo příkazu Zpřístupnit:

 • Nejste v prostředí založeném na spolupráci a nepoužíváte systém zpřístupnění/vyhrazení.
 • Chcete odeslat aktuální verzi souboru na server, ale chcete ji dále upravovat.

Poznámka:

Pokud odesíláte soubor, který na vzdáleném serveru předtím neexistoval, a používáte systém zpřístupnění/vyhrazení, soubor je zkopírován do vzdáleného webového místa a vyhrazen pro vás, abyste mohli pokračovat v úpravách.

Soubory můžete odeslat pomocí panelu Soubory nebo pomocí okna dokumentu. Aplikace Dreamweaver vytváří záznam o operacích se soubory během přenosu, který si můžete zobrazit a uložit.

Poznámka:

Přenos souboru na pozadí nemůžete zrušit. Pokud máte v okně přenosu souboru na pozadí otevřený záznam o podrobnostech, můžete jej zavřít a zvýšit tak výkon.  

Aplikace Dreamweaver také zaznamenává všechny operace přenosu souborů pomocí FTP. Pokud nastane chyba při přenosu souboru pomocí FTP, záznam FTP webového místa vám může pomoci nalézt problém.

Výukovou lekci o odesílání souborů na vzdálený server najdete na adrese www.adobe.com/go/vid0163_cz.

Výukovou lekci o odstraňování problémů s publikováním najdete na adrese www.adobe.com/go/vid0164_cz.

Odesílání souborů na vzdálený nebo testovací server pomocí panelu Soubory

 1. V panelu Soubory (Okna > Soubory) vyberte soubory k odeslání.

  Obvykle vybíráte tyto soubory v zobrazení Lokální, ale můžete podle potřeby vybrat odpovídající soubory v zobrazení Vzdálené.

  Poznámka:

  Odeslat můžete pouze soubory, jejichž lokální verze je novější než jejich vzdálená verze.

 2. Jedním z následujících úkonů odešlete soubor na vzdálený server:
  • V panelu nástrojů v panelu Soubory klepněte na tlačítko Odeslat.

  • V panelu Soubory klepněte na soubor pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) a v kontextové nabídce vyberte volbu Odeslat.

 3. V případě, že soubor není uložený, zobrazí se dialogové okno (pokud jste v dialogovém okně Předvolby v kategorii Webové místo nastavili tuto předvolbu) umožňující uložit soubor před odesláním na vzdálený server. Chcete-li soubor uložit, klepněte na tlačítko Ano, nebo klepněte na tlačítko Ne, pokud chcete odeslat na vzdálený server předchozí uloženou verzi.

  Poznámka:

  Když soubor neuložíte, žádné změny, které jste provedli od posledního uložení, se na vzdálený server neodešlou. Soubor ale zůstane otevřený, takže po odeslání souboru na server můžete změny podle potřeby uložit.

 4. Chcete-li odeslat závislé soubory patřící k vybraným souborům, klepněte na tlačítko Ano, nebo klepněte na tlačítko Ne, pokud závislé soubory nechcete odeslat. Standardně se závislé soubory neodesílají. Tuto volbu můžete nastavit prostřednictvím položky Úpravy > Předvolby > Webové místo.

  Poznámka:

  Obvykle je vhodné odeslat závislé soubory při zpřístupňování nového souboru, ale pokud jsou poslední verze závislých souborů stále na vzdáleném serveru, není je nutné znovu odesílat.

  Chcete-li přenos souboru kdykoli ukončit, klepněte v dialogovém okně Operace se soubory na pozadí na tlačítko Zrušit.

Odeslání souborů na vzdálený server pomocí okna dokumentu

 1. Ujistěte se, že dokument je aktivní v okně dokumentu.
 2. Jedním z následujících úkonů odešlete soubor:
  • Vyberte volbu Webové místo > Odeslat.

  • V panelu nástrojů okna dokumentu klepněte na ikonu Správa souborů a z nabídky vyberte volbu Odeslat.

  Poznámka:

  Pokud není aktuální soubor součástí aktuálního webu v panelu Soubory, aplikace Dreamweaver se pokusí určit, ke kterému lokálně definovanému webu aktuální soubor náleží. Pokud aktuální soubor náleží pouze do jednoho lokálního webového místa, aplikace Dreamweaver otevře toto webové místo a provede operaci Odeslat.

Zobrazení záznamu FTP

 1. Klepněte na tlačítko Volby v pravém horním rohu panelu Soubory.
 2. Vyberte volbu Zobrazení > Záznam FTP webového místa.

Poznámka:

V rozbaleném panelu Soubory zobrazíte protokol klepnutím na tlačítko Záznam FTP webového místa.

Správa přenosů souborů

Můžete si zobrazit stav přenosů souborů a také seznam přenášených souborů a jejich výsledků (přenos byl úspěšný, byl přeskočen nebo selhal). Záznam o operacích se soubory můžete také uložit.

Poznámka:

Aplikace Dreamweaver umožňuje během přenosu souborů na a ze serveru provádět jiné se serverem nesouvisející operace.

Zrušení přenosu souboru

 1. Klepněte na tlačítko Zrušit v dialogovém okně Operace se soubory na pozadí. Pokud se dialogové okno nezobrazuje, klepněte na tlačítko Aktivita souboru v dolní části panelu Soubory.

Zobrazení dialogového okna Operace se soubory na pozadí během přenosu

Klepněte na tlačítko Aktivita souboru nebo Protokol v dolní části panelu Soubory.

Zobrazení podrobností posledního přenosu souboru

 1. Chcete-li otevřít dialogové okno Operace se soubory na pozadí, klepněte v dolní části panelu Soubory na tlačítko Záznam.
 2. Klepněte na rozšiřovací šipku Podrobnosti.

Uložení záznamu posledního přenosu souboru

 1. Chcete-li otevřít dialogové okno Operace se soubory na pozadí, klepněte v dolní části panelu Soubory na tlačítko Záznam.
 2. Klepněte na tlačítko Uložit záznam a uložte záznam jako textový soubor.

  Operace se soubory si můžete znovu zobrazit otevřením souboru se záznamem v aplikaci Dreamweaver nebo v libovolném textovém editoru.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online