Příručka uživatele Zrušit

Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Chcete-li přidat či odstranit datové zdroje v seznamu oblíbených, použijte panel Datové zdroje v aplikaci Dreamweaver. K vašim oblíbeným datovým zdrojům můžete také předat přezdívky.

Úplný seznam všech rozpoznaných datových zdrojů může být pro rozsáhlá webová místa příliš velký. Často užívané datové zdroje můžete přidat do seznamu Oblíbené, seskupit příbuzné datové zdroje dohromady, dát jim přezdívky pro zapamatování jejich určení a snadněji je pak nalézt v panelu Datové zdroje.

Poznámka:

Oblíbené datové zdroje nejsou uloženy jako samostatné soubory na disku; jsou to odkazy na datové zdroje v seznamu webového místa. Aplikace Dreamweaver sleduje, které datové zdroje ze seznamu webového místa má zobrazovat v seznamu Oblíbené.

Většina operací v panelem Datové zdroje je stejná pro seznam Oblíbené i pro seznam Webové místo. Některé úlohy ale můžete provést pouze v seznamu Oblíbené.

Přidávání nebo odstraňování oblíbených datových zdrojů

V panelu Datové zdroje existuje několik způsobů, jak přidat datové zdroje do seznamu Oblíbené webového místa.

Přidání barvy nebo adresy URL do seznamu Oblíbené vyžaduje krok navíc. Do seznamu webového místa nemůžete přidat novou barvu ani adresu URL; seznam webového místa obsahuje pouze datové zdroje, které jsou už použité ve webovém místě.

Poznámka:

Pro předlohy a položky knihovny neexistují seznamy Oblíbené.

Přidávání datových zdrojů do seznamu Oblíbené

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • V panelu Datové zdroje vyberte ze seznamu webu jeden nebo více datových zdrojů, klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Apple (Macintosh) a vyberte volbu Přidat k oblíbeným.

 • V panelu Soubory vyberte jeden nebo více souborů, klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Apple (Macintosh) a vyberte volbu Přidat k oblíbeným. Aplikace Dreamweaver ignoruje soubory, které neodpovídají nějaké kategorii v panelu Datové zdroje.

 • Klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Apple (Macintosh) na element v okně dokumentu v zobrazení Návrh, pak vyberte z kontextové nabídky příkaz pro přidání elementu do kategorie Oblíbené.

  Kontextová nabídka pro text obsahuje buď příkaz Přidat k oblíbeným barvám, nebo Přidat k oblíbeným URL podle toho, zda má text připojený odkaz. Přidat můžete pouze elementy, které patří do jedné z kategorií v panelu Datové zdroje.

Přidání nové barvy nebo adresy URL do seznamu Oblíbené

 1. V panelu Datové zdroje vyberte kategorii Barvy nebo kategorii URL.
 2. Nahoře v panelu vyberte volbu Oblíbené.
 3. Klikněte na tlačítko Nová barva nebo Nová URL  .
 4. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V dialogu pro výběr barvy vyberte barvu a podle potřeby její přezdívku.

   Chcete-li zavřít dialog pro výběr barvy bez vybrání barvy, stiskněte klávesu Esc nebo klepněte na šedý pruh nahoře v dialogu pro výběr barvy.

  • V dialogu Přidat nový URL zadejte adresu URL a přezdívku a klepněte na tlačítko OK.

Odstranění datových zdrojů ze seznamu Oblíbené

 1. Nahoře v panelu Datové zdroje vyberte volbu Oblíbené.
 2. Ze seznamu Oblíbené vyberte jeden nebo více datových zdrojů (nebo složku).
 3. Klikněte na tlačítko Odstranit z oblíbených  .

  Datové zdroje jsou odstraněny ze seznamu Oblíbené, ale ne ze seznamu webového místa. Pokud odstraníte složku Oblíbené, složka a celý její obsah bude odstraněn.

Vytvoření přezdívky pro oblíbený datový zdroj

Přezdívku (například BarvaPozadi místo #999900) můžete přiřadit pouze datovým zdrojům v seznamu Oblíbené. Seznam webového místa uchovává skutečné názvy jejich souborů (nebo hodnot u barev a adres URL).

 1. V panelu Datové zdroje (Okna > Datové zdroje) vyberte kategorii, která obsahuje datový zdroj.
 2. Nahoře v panelu vyberte volbu Oblíbené.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Apple (Macintosh) na název nebo ikonu datového zdroje v panelu Datové zdroje a pak vyberte volbu Upravit přezdívku.

  • Klepněte na název datového zdroje jednou, chvíli počkejte a pak klepněte ještě jednou. (Nepoužívejte poklepání, to otevře danou položku pro úpravy.)

 4. Zadejte přezdívku datového zdroje a stiskněte klávesu Enter (Windows) nebo Return (Macintosh).

Seskupení datových zdrojů ve složce Oblíbené

Umístění datového zdroje do složky Oblíbené nezmění umístění souboru tohoto datového zdroje na disku.

 1. V horní části panelu Datové zdroje vyberte možnost Oblíbené. Klikněte pravým tlačítkem na panel a vyberte možnost Nová složka oblíbených.

 2. Zadejte název složky a stiskněte klávesu Enter (Windows) nebo Return (Macintosh).
 3. Přetáhněte datové zdroje do složky.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?