Příručka uživatele Zrušit

Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Integrace aplikace Dreamweaver s prostředím jQuery Mobile umožňuje rychlé vytváření webových aplikací, které je možné používat ve většině mobilních zařízení díky adaptaci na jejich rozměry.

Vytváření webové aplikace pomocí rozhraní jQuery Mobile

Otevřete úvodní stránku rozhraní jQuery Mobile nebo vytvořte stránku HTML5.

K vytvoření aplikace použijte základní stránky jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver. Případně můžete webovou aplikaci začít vytvářet pomocí nové stránky HTML5.

Základní stránky jQuery Mobile obsahují prvky HTML, CSS, JavaScript a soubory s obrazy, které vám usnadní zahájení tvorby aplikace. Můžete použít také soubory CSS a JavaScript uložené v síti CDN a na vašem serveru nebo soubory nainstalované spolu s aplikací Dreamweaver.

Poznámka:

K určení umístění navázaných souborů si v zobrazení kódu prohlédněte tagy <link><script src>.

Vložte komponenty rozhraní jQuery Mobile z panelu Vložit.

Vložte komponenty rozhraní jQuery Mobile z panelu Vložit do stránky HTML. Soubory jQuery Mobile CSS a JavaScript určují styl a chování komponent.

Informace o sítích CDN a místních souborech jQuery Mobile

Sítě CDN

Síť CDN (content delivery network – síť pro poskytnutí obsahu) je počítačovou sítí s kopiemi dat uložených v různých místech v síti. Po vytvoření webové aplikace pomocí adresy URL a sítě CDN jsou ve vaší aplikaci použity soubory CSS a JavaScript uvedené v adrese URL. Ve výchozím nastavení používá aplikace Dreamweaver síť CDN jQuery Mobile.

Můžete také použít adresy URL sítí CDN jiných webů, jako např. Microsoft a Google. V zobrazení kódu upravte informaci o umístění souborů CSS a JavaScript na serveru. Tato informace je uvedena v tagu <link> a <script src>.

Soubory stažené ze sítí CDN jsou určeny pouze ke čtení.

Místní soubory jQuery Mobile

Po instalaci aplikace Dreamweaver jsou do vašeho počítače zkopírovány soubory jQuery Mobile. Stránka HTML otevřená po zvolení základní stránky jQuery Mobile (Lokální) je provázána s místními prvky CSS, JavaScript a soubory s obrazy.

Základní stránky rozhraní jQuery Mobile

Aplikace Dreamweaver vám poskytne následující základní stránky k vytvoření webové aplikace:

jQuery Mobile (CDN)

Tuto základní stránku použijte v případě, že chcete uložit knihovnu jQuery Mobile v síti CDN.

 

jQuery Mobile (Lokální)

Tuto základní stránku použijte v případě, že chcete datové zdroje uložit na svém serveru, nebo pokud vaše aplikace nevyžaduje připojení k Internetu.

 

jQuery Mobile (PhoneGap)

Tuto základní stránku použijte v případě, že bude webová aplikace po nasazení v podobě mobilní aplikace využívat nativní funkce mobilního zařízení. Další informace viz Vytváření balíčků webových aplikací.

 

 

Pomocí základních stránek vytvořte aplikaci pro mobilní zařízení

 1. Vyberte volbu Soubor > Nový.

 2. Podle potřeby vyberte jednu z následujících možností:

  • Vyberte možnosti Stránka z příkladu > Mobile Starters (Základy mobilní aplikace) > jQuery Mobile (CDN).

  • Vyberte možnosti Stránka z příkladu > Mobile Starters (Základy mobilní aplikace) > jQuery Mobile (Lokální).

   

 3. Klepněte na možnost Vytvořit.

  Na zobrazené stránce povolte možnost Sledovat odkazy nepřetržitě (Zobrazení > Nastavení živého zobrazení) a přejděte na Živé zobrazení. Pomocí navigačních komponent vyzkoušejte funkce vaší aplikace.

  Pomocí možnosti v nabídce Více displejů zkontrolujte, jak se váš návrh zobrazuje na zařízeních s různými rozměry. Vypněte Živé zobrazení a přepněte zpět na zobrazení Návrh.

 4. Na panelu Vložit (Okna > Vložit) vyberte možnost jQuery Mobile. Zobrazí se komponenty, které je možné do webové aplikace přidat.

 5. V zobrazení Návrh umístěte kurzor do místa, kam chcete komponentu vložit, a klepněte na komponentu na panelu Vložit. Ve zobrazeném dialogovém okně pomocí dostupných možností komponentu podle potřeby upravte.

 6. (jQuery Mobile – Lokální) Po uložení souboru HTML budou soubory jQuery Mobile spolu se souborem obrázku zkopírovány do složky ve stejném umístění, jako soubor HTML.

Zobrazte náhled stránek v Živém zobrazení. Některé třídy CSS budou použity pouze v Živém zobrazení.

Vytvoření webové aplikace pro mobilní zařízení pomocí nové stránky

Komponenta Stránka funguje jako kontejner pro všechny ostatní komponenty jQuery Mobile. Komponentu Stránka je třeba přidat ještě před vkládáním všech dalších komponent.

 1. Vyberte volbu Soubor > Nový.

 2. Vyberte možnost Prázdná stránka > HTML.

  Některé z komponent jQuery Mobile využívají atributy z prostředí HTML5. Aby bylo jisté, že bude během ověřování zajištěn soulad s formátem HTML5, zkontrolujte, že je jako typ dokumentu vybrána možnost HTML5.

 3. Na panelu Vložit (Okna > Vložit) vyberte z nabídky možnost jQuery Mobile. Na panelu se zobrazí komponenty jQuery Mobile.

 4. Z panelu Vložit přetáhněte komponentu Stránka do zobrazení Návrh.

 5. V dialogovém okně Soubory jQuery Mobile proveďte jeden z následujících úkonů:

  Vzdálený (CDN)

  Pokud chcete nastavit připojení ke vzdálenému serveru CDN se soubory jQuery Mobile. Není-li web se soubory jQuery Mobile nakonfigurovaný, použijte na webu jQuery výchozí možnost. Podle potřeby můžete použít také ostatní servery CDN.

  Lokální

  Zobrazí se soubory dostupné v aplikaci Dreamweaver. Pokud chcete vybrat jinou složku, klepněte na tlačítko Procházet a přejděte do složky obsahující soubory jQuery Mobile.

  Soubory CSS a JavaScript budou zkopírovány do místního adresáře s dočasnými soubory, kde zůstanou až do uložení v podobě souboru HTML ve vašem počítači. Po uložení souboru HTML budou všechny odpovídající soubory jQuery Mobile spolu se souborem obrazu zkopírovány do složky v kořenovém adresáři na webu.

 6. Zadejte vlastnosti komponenty Stránka.

 7. V zobrazení Návrh umístěte kurzor do místa, kam chcete komponentu vložit, a klepněte na komponentu na panelu Vložit. Ve zobrazeném dialogovém okně pomocí dostupných možností komponentu podle potřeby upravte.

Zobrazte náhled stránek v Živém zobrazení. Některé třídy CSS budou použity pouze v Živém zobrazení.

Použití vlastních souborů a složek

Podle potřeby můžete pro vaši aplikaci vytvořit vlastní soubory CSS a JS. Ujistěte se, že jsou tyto soubory pojmenovány jquery.mobile.js, jquery.mobile.css a jquery.js

Pokud používáte vlastní složky, postupujte následovně:

 1. Na adrese http://docs.jquery.com/Downloading_jQuery#Download_jQuery stáhněte nekomprimovanou verzi základní knihovny jQuery 1.5.

 2. Soubor uložte do základní složky obsahující ostatní zdroje.

 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.