Integrace aplikace Dreamweaver s prostředím jQuery Mobile umožňuje rychlé vytváření webových aplikací, které je možné používat ve většině mobilních zařízení díky adaptaci na jejich rozměry.

Vytváření webové aplikace pomocí rozhraní jQuery Mobile

Otevřete úvodní stránku rozhraní jQuery Mobile nebo vytvořte stránku HTML5.

K vytvoření aplikace použijte základní stránky jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver. Případně můžete webovou aplikaci začít vytvářet pomocí nové stránky HTML5.

Základní stránky jQuery Mobile obsahují prvky HTML, CSS, JavaScript a soubory s obrazy, které vám usnadní zahájení tvorby aplikace. Můžete použít také soubory CSS a JavaScript uložené v síti CDN a na vašem serveru nebo soubory nainstalované spolu s aplikací Dreamweaver.

Poznámka:

K určení umístění navázaných souborů si v zobrazení kódu prohlédněte tagy <link><script src>.

Vložte komponenty rozhraní jQuery Mobile z panelu Vložit.

Vložte komponenty rozhraní jQuery Mobile z panelu Vložit do stránky HTML. Soubory jQuery Mobile CSS a JavaScript určují styl a chování komponent.

Informace o sítích CDN a místních souborech jQuery Mobile

Sítě CDN

Síť CDN (content delivery network – síť pro poskytnutí obsahu) je počítačovou sítí s kopiemi dat uložených v různých místech v síti. Po vytvoření webové aplikace pomocí adresy URL a sítě CDN jsou ve vaší aplikaci použity soubory CSS a JavaScript uvedené v adrese URL. Ve výchozím nastavení používá aplikace Dreamweaver síť CDN jQuery Mobile.

Můžete také použít adresy URL sítí CDN jiných webů, jako např. Microsoft a Google. V zobrazení kódu upravte informaci o umístění souborů CSS a JavaScript na serveru. Tato informace je uvedena v tagu <link> a <script src>.

Soubory stažené ze sítí CDN jsou určeny pouze ke čtení.

Místní soubory jQuery Mobile

Po instalaci aplikace Dreamweaver jsou do vašeho počítače zkopírovány soubory jQuery Mobile. Stránka HTML otevřená po zvolení základní stránky jQuery Mobile (Lokální) je provázána s místními prvky CSS, JavaScript a soubory s obrazy.

Základní stránky rozhraní jQuery Mobile

Aplikace Dreamweaver vám poskytne následující základní stránky k vytvoření webové aplikace:

jQuery Mobile (CDN)

Tuto základní stránku použijte v případě, že chcete uložit knihovnu jQuery Mobile v síti CDN.

 

jQuery Mobile (Lokální)

Tuto základní stránku použijte v případě, že chcete datové zdroje uložit na svém serveru, nebo pokud vaše aplikace nevyžaduje připojení k Internetu.

 

jQuery Mobile (PhoneGap)

Tuto základní stránku použijte v případě, že bude webová aplikace po nasazení v podobě mobilní aplikace využívat nativní funkce mobilního zařízení. Další informace viz Vytváření balíčků webových aplikací.

 

 

Pomocí základních stránek vytvořte aplikaci pro mobilní zařízení

 1. Vyberte volbu Soubor > Nový.

 2. Podle potřeby vyberte jednu z následujících možností:

  • Vyberte možnosti Stránka z příkladu > Mobile Starters (Základy mobilní aplikace) > jQuery Mobile (CDN).

  • Vyberte možnosti Stránka z příkladu > Mobile Starters (Základy mobilní aplikace) > jQuery Mobile (Lokální).

   

 3. Klepněte na možnost Vytvořit.

  Na zobrazené stránce povolte možnost Sledovat odkazy nepřetržitě (Zobrazení > Nastavení živého zobrazení) a přejděte na Živé zobrazení. Pomocí navigačních komponent vyzkoušejte funkce vaší aplikace.

  Pomocí možnosti v nabídce Více displejů zkontrolujte, jak se váš návrh zobrazuje na zařízeních s různými rozměry. Vypněte Živé zobrazení a přepněte zpět na zobrazení Návrh.

 4. Na panelu Vložit (Okna > Vložit) vyberte možnost jQuery Mobile. Zobrazí se komponenty, které je možné do webové aplikace přidat.

 5. V zobrazení Návrh umístěte kurzor do místa, kam chcete komponentu vložit, a klepněte na komponentu na panelu Vložit. Ve zobrazeném dialogovém okně pomocí dostupných možností komponentu podle potřeby upravte.

 6. (jQuery Mobile – Lokální) Po uložení souboru HTML budou soubory jQuery Mobile spolu se souborem obrázku zkopírovány do složky ve stejném umístění, jako soubor HTML.

Zobrazte náhled stránek v Živém zobrazení. Některé třídy CSS budou použity pouze v Živém zobrazení.

Vytvoření webové aplikace pro mobilní zařízení pomocí nové stránky

Komponenta Stránka funguje jako kontejner pro všechny ostatní komponenty jQuery Mobile. Komponentu Stránka je třeba přidat ještě před vkládáním všech dalších komponent.

 1. Vyberte volbu Soubor > Nový.

 2. Vyberte možnost Prázdná stránka > HTML.

  Některé z komponent jQuery Mobile využívají atributy z prostředí HTML5. Aby bylo jisté, že bude během ověřování zajištěn soulad s formátem HTML5, zkontrolujte, že je jako typ dokumentu vybrána možnost HTML5.

 3. Na panelu Vložit (Okna > Vložit) vyberte z nabídky možnost jQuery Mobile. Na panelu se zobrazí komponenty jQuery Mobile.

 4. Z panelu Vložit přetáhněte komponentu Stránka do zobrazení Návrh.

 5. V dialogovém okně Soubory jQuery Mobile proveďte jeden z následujících úkonů:

  Vzdálený (CDN)

  Pokud chcete nastavit připojení ke vzdálenému serveru CDN se soubory jQuery Mobile. Není-li web se soubory jQuery Mobile nakonfigurovaný, použijte na webu jQuery výchozí možnost. Podle potřeby můžete použít také ostatní servery CDN.

  Lokální

  Zobrazí se soubory dostupné v aplikaci Dreamweaver. Pokud chcete vybrat jinou složku, klepněte na tlačítko Procházet a přejděte do složky obsahující soubory jQuery Mobile.

  Soubory CSS a JavaScript budou zkopírovány do místního adresáře s dočasnými soubory, kde zůstanou až do uložení v podobě souboru HTML ve vašem počítači. Po uložení souboru HTML budou všechny odpovídající soubory jQuery Mobile spolu se souborem obrazu zkopírovány do složky v kořenovém adresáři na webu.

 6. Zadejte vlastnosti komponenty Stránka.

 7. V zobrazení Návrh umístěte kurzor do místa, kam chcete komponentu vložit, a klepněte na komponentu na panelu Vložit. Ve zobrazeném dialogovém okně pomocí dostupných možností komponentu podle potřeby upravte.

Zobrazte náhled stránek v Živém zobrazení. Některé třídy CSS budou použity pouze v Živém zobrazení.

Použití vlastních souborů a složek

Podle potřeby můžete pro vaši aplikaci vytvořit vlastní soubory CSS a JS. Ujistěte se, že jsou tyto soubory pojmenovány jquery.mobile.js, jquery.mobile.css a jquery.js

Pokud používáte vlastní složky, postupujte následovně:

 1. Na adrese http://docs.jquery.com/Downloading_jQuery#Download_jQuery stáhněte nekomprimovanou verzi základní knihovny jQuery 1.5.

 2. Soubor uložte do základní složky obsahující ostatní zdroje.

 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online