Příručka uživatele Zrušit

Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Zobrazení panelů pro vývoj webové aplikace

Výběrem kategorie Data z rozbalovací nabídky Kategorie na panelu Vložit zobrazte sadu tlačítek umožňujících do stránek přidávat dynamický obsah a serverové chování.

Počet a typ tlačítek, která se objeví, se liší v závislosti na typu dokumentu, který je otevřený v okně dokumentu. Přejeďte myší nad ikonu, abyste zobrazili tip, který popisuje, co toto tlačítko dělá.

Panel Vložit obsahuje tlačítka k přidání následujících položek na stránku:

 • sada záznamů,

 • dynamický text nebo tabulky,

 • navigační pruhy pro záznamy.

  Pokud přejdete do zobrazení Kód (Zobrazení > Kód), mohou se objevit další panely v jejich vlastní kategorii na panelu Vložit, které umožňují vložit do stránky kód. Pokud například zobrazíte stránku ColdFusion v zobrazení Kód, v kategorii CFML panelu Vložit bude dostupný panel CFML.

  Různé panely poskytují způsoby, jak vytvářet dynamické stránky:

   

  • Vyberte panel Svázání (Okna > Svázání), abyste definovali zdroje dynamického obsahu pro stránku, a přidejte obsah na stránku.

  • Vyberte panel Serverová chování (Okna > Serverová chování), abyste do svých dynamických stránek přidali logiku na straně serveru.

  • Vyberte panel Databáze (Okna > Databáze), chcete-li prozkoumat databáze nebo vytvořit připojení k databázi.

  • Chcete-li prohlížet, přidávat nebo upravovat kód pro komponenty ColdFusion nebo pro webové služby, vyberte panel Komponenty (Okna > Komponenty).

Poznámka:

Panel Komponenty je povolen, pouze když otevřete stránku ColdFusion.  

Serverové chování je sada instrukcí vložených do dynamické stránky v době návrhu a prováděných na serveru v době spuštění.

Výukovou lekci o nastavení pracovní plochy pro vývoj naleznete na adrese www.adobe.com/go/vid0144_cz.

Zobrazení databáze v aplikaci Dreamweaver

Po připojení k databázi můžete zobrazit její strukturu a data v aplikaci Dreamweaver.

 1. Otevřete panel Databáze (Okna > Databáze).

  Panel Databáze zobrazuje všechny databáze, pro které jste vytvořili připojení. Pokud vyvíjíte webové místo ColdFusion, panel zobrazuje všechny databáze, které mají zdroje dat definované v utilitě ColdFusion Administrator.

  Poznámka:

  Aplikace Dreamweaver hledá na serveru ColdFusion, který jste definovali pro aktuální webové místo.

  Pokud se v panelu neobjeví žádná databáze, musíte vytvořit připojení databáze.

 2. Abyste zobrazili tabulky, uložené postupy a pohledy v databázi, klepněte na symbol plus (+) vedle připojení v seznamu.
 3. Abyste zobrazili sloupce v tabulce, klepněte na název tabulky.

  Ikony sloupců vyjadřují typ dat a označují primární klíč tabulky.

 4. Abyste zobrazili data v tabulce, klepněte na název tabulky v seznamu pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Zobrazit data.

Zobrazení náhledu dynamických stránek v prohlížeči

Vývojáři webových aplikací často ladí své stránky tím, že je často kontrolují ve webovém prohlížeči. Dynamické stránky můžete rychle zobrazit v prohlížeči, aniž byste je nejdříve museli ručně odeslat na server (stiskněte klávesu F12).

Abyste mohli zobrazit náhled dynamických stránek, musíte vyplnit kategorii Testovací server v dialogovém okně Definice webového místa.

Můžete určit, že aplikace Dreamweaver místo původních souborů použije dočasné soubory. S touto volbou aplikace Dreamweaver spustí dočasnou kopii stránky na webovém serveru předtím, než ji zobrazí v prohlížeči. (Aplikace Dreamweaver pak odstraní dočasný soubor ze serveru.) Chcete-li nastavit tuto volbu, vyberte volbu Úpravy > Předvolby > Náhled v prohlížeči.

Volba Náhled v prohlížeči neodesílá související stránky jako jsou stránky výsledků nebo stránka podrobností, závislé soubory jako jsou obrazové soubory ani začleněné soubory na straně serveru. Chcete-li odeslat chybějící soubor, otevřete panel Webové místo pomocí voleb Okna > Webové místo, vyberte soubor pod nadpisem Lokální složka a v panelu nástrojů klepněte na modrou šipku nahoru, abyste zkopírovali soubor do složky na webovém serveru.

Omezení informací z databáze zobrazovaných v aplikaci Dreamweaver

Zkušení uživatelé velkých databázových systémů, jako je Oracle, by měli omezit počet položek databáze, načítaných a zobrazovaných v aplikaci Dreamweaver v době návrhu. Databáze Oracle může obsahovat položky, které aplikace Dreamweaver nemůže zpracovat v době návrhu. Můžete vytvořit schéma v databázi Oracle a použít ho v aplikaci Dreamweaver, abyste odfiltrovali nepotřebné položky v době návrhu.

Poznámka:

V programu Microsoft Access nemůžete vytvořit schéma ani katalog.

Omezení množství informací, které aplikace Dreamweaver načítá v době návrhu, může být výhodné pro ostatní uživatele. Některé databáze obsahují desítky nebo dokonce stovky tabulek a možná nebudete chtít zobrazovat celý jejich seznam během své práce. Schéma nebo katalog může omezit počet položek databáze, které se načítají v době návrhu.

Schéma nebo katalog musíte vytvořit ve svém databázovém systému před tím, než ho budete moci aplikovat v aplikaci Dreamweaver. Podívejte se do dokumentace databázového systému nebo se obraťte na správce systému.

Poznámka:

Schéma nebo katalog nemůžete v aplikaci Dreamweaver použít, pokud vyvíjíte aplikaci ColdFusion nebo používáte program Microsoft Access.

 1. Otevřete dynamickou stránku v aplikaci Dreamweaver a pak otevřete panel Databáze (Okna > Databáze).
  • Pokud existuje připojení databáze, klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) na připojení v seznamu a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Upravit připojení.

  • Pokud připojení neexistuje, klepněte na tlačítko plus (+) nahoře v panelu a vytvořte ho.

 2. V dialogovém okně pro připojení klepněte na záložku Další volby.
 3. Určete schéma nebo katalog a klepněte na tlačítko OK.

Nastavte inspektor Vlastnosti pro uložené procedury ColdFusion a příkazy ASP

Upravte vybranou uloženou proceduru. Dostupné volby se liší v závislosti na serverové technologii.

 1. Upravte libovolné z dostupných voleb. Když v inspektoru vyberete novou volbu, aplikace Dreamweaver aktualizuje stránku.

Volby Název vstupu

Tento inspektor Vlastnosti se zobrazí, když aplikace Dreamweaver najde nerozpoznaný typ vstupu. K tomu obvykle dojde z důvodu chyby při zápisu nebo jiné chyby datové položky.

Pokud změníte typ pole v inspektoru Vlastnosti na hodnotu, kterou aplikace Dreamweaver rozezná – například když opravíte pravopisnou chybu – inspektor Vlastnosti se aktualizuje, aby zobrazil vlastnosti pro rozpoznaný typ. V inspektoru Vlastnosti nastavte libovolné z následujících voleb:

Vstupní název

Přiřazuje název pro pole. Toto textové pole je vyžadované a název musí být jedinečný.

Typ

Nastavuje typ vstupu pro pole. Obsah tohoto pole zobrazuje hodnotu typu vstupu, která se aktuálně objevuje ve zdrojovém kódu HTML.

Hodnota

Nastaví hodnotu pro pole.

Parametry

Otevře dialogové okno Parametry, takže můžete zobrazit aktuální atributy pole a také přidat nebo odstranit atributy.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?