Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

Zobrazení panelů pro vývoj webové aplikace

Výběrem kategorie Data z rozbalovací nabídky Kategorie na panelu Vložit zobrazte sadu tlačítek umožňujících do stránek přidávat dynamický obsah a serverové chování.

Počet a typ tlačítek, která se objeví, se liší v závislosti na typu dokumentu, který je otevřený v okně dokumentu. Přejeďte myší nad ikonu, abyste zobrazili tip, který popisuje, co toto tlačítko dělá.

Panel Vložit obsahuje tlačítka k přidání následujících položek na stránku:

 • sada záznamů,

 • dynamický text nebo tabulky,

 • navigační pruhy pro záznamy.

  Pokud přejdete do zobrazení Kód (Zobrazení > Kód), mohou se objevit další panely v jejich vlastní kategorii na panelu Vložit, které umožňují vložit do stránky kód. Pokud například zobrazíte stránku ColdFusion v zobrazení Kód, v kategorii CFML panelu Vložit bude dostupný panel CFML.

  Různé panely poskytují způsoby, jak vytvářet dynamické stránky:

   

  • Vyberte panel Svázání (Okna > Svázání), abyste definovali zdroje dynamického obsahu pro stránku, a přidejte obsah na stránku.

  • Vyberte panel Serverová chování (Okna > Serverová chování), abyste do svých dynamických stránek přidali logiku na straně serveru.

  • Vyberte panel Databáze (Okna > Databáze), chcete-li prozkoumat databáze nebo vytvořit připojení k databázi.

  • Chcete-li prohlížet, přidávat nebo upravovat kód pro komponenty ColdFusion nebo pro webové služby, vyberte panel Komponenty (Okna > Komponenty).

Poznámka:

Panel Komponenty je povolen, pouze když otevřete stránku ColdFusion.  

Serverové chování je sada instrukcí vložených do dynamické stránky v době návrhu a prováděných na serveru v době spuštění.

Výukovou lekci o nastavení pracovní plochy pro vývoj naleznete na adrese www.adobe.com/go/vid0144_cz.

Zobrazení databáze v aplikaci Dreamweaver

Po připojení k databázi můžete zobrazit její strukturu a data v aplikaci Dreamweaver.

 1. Otevřete panel Databáze (Okna > Databáze).

  Panel Databáze zobrazuje všechny databáze, pro které jste vytvořili připojení. Pokud vyvíjíte webové místo ColdFusion, panel zobrazuje všechny databáze, které mají zdroje dat definované v utilitě ColdFusion Administrator.

  Poznámka:

  Aplikace Dreamweaver hledá na serveru ColdFusion, který jste definovali pro aktuální webové místo.

  Pokud se v panelu neobjeví žádná databáze, musíte vytvořit připojení databáze.

 2. Abyste zobrazili tabulky, uložené postupy a pohledy v databázi, klepněte na symbol plus (+) vedle připojení v seznamu.
 3. Abyste zobrazili sloupce v tabulce, klepněte na název tabulky.

  Ikony sloupců vyjadřují typ dat a označují primární klíč tabulky.

 4. Abyste zobrazili data v tabulce, klepněte na název tabulky v seznamu pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Zobrazit data.

Zobrazení náhledu dynamických stránek v prohlížeči

Vývojáři webových aplikací často ladí své stránky tím, že je často kontrolují ve webovém prohlížeči. Dynamické stránky můžete rychle zobrazit v prohlížeči, aniž byste je nejdříve museli ručně odeslat na server (stiskněte klávesu F12).

Abyste mohli zobrazit náhled dynamických stránek, musíte vyplnit kategorii Testovací server v dialogovém okně Definice webového místa.

Můžete určit, že aplikace Dreamweaver místo původních souborů použije dočasné soubory. S touto volbou aplikace Dreamweaver spustí dočasnou kopii stránky na webovém serveru předtím, než ji zobrazí v prohlížeči. (Aplikace Dreamweaver pak odstraní dočasný soubor ze serveru.) Chcete-li nastavit tuto volbu, vyberte volbu Úpravy > Předvolby > Náhled v prohlížeči.

Volba Náhled v prohlížeči neodesílá související stránky jako jsou stránky výsledků nebo stránka podrobností, závislé soubory jako jsou obrazové soubory ani začleněné soubory na straně serveru. Chcete-li odeslat chybějící soubor, otevřete panel Webové místo pomocí voleb Okna > Webové místo, vyberte soubor pod nadpisem Lokální složka a v panelu nástrojů klepněte na modrou šipku nahoru, abyste zkopírovali soubor do složky na webovém serveru.

Omezení informací z databáze zobrazovaných v aplikaci Dreamweaver

Zkušení uživatelé velkých databázových systémů, jako je Oracle, by měli omezit počet položek databáze, načítaných a zobrazovaných v aplikaci Dreamweaver v době návrhu. Databáze Oracle může obsahovat položky, které aplikace Dreamweaver nemůže zpracovat v době návrhu. Můžete vytvořit schéma v databázi Oracle a použít ho v aplikaci Dreamweaver, abyste odfiltrovali nepotřebné položky v době návrhu.

Poznámka:

V programu Microsoft Access nemůžete vytvořit schéma ani katalog.

Omezení množství informací, které aplikace Dreamweaver načítá v době návrhu, může být výhodné pro ostatní uživatele. Některé databáze obsahují desítky nebo dokonce stovky tabulek a možná nebudete chtít zobrazovat celý jejich seznam během své práce. Schéma nebo katalog může omezit počet položek databáze, které se načítají v době návrhu.

Schéma nebo katalog musíte vytvořit ve svém databázovém systému před tím, než ho budete moci aplikovat v aplikaci Dreamweaver. Podívejte se do dokumentace databázového systému nebo se obraťte na správce systému.

Poznámka:

Schéma nebo katalog nemůžete v aplikaci Dreamweaver použít, pokud vyvíjíte aplikaci ColdFusion nebo používáte program Microsoft Access.

 1. Otevřete dynamickou stránku v aplikaci Dreamweaver a pak otevřete panel Databáze (Okna > Databáze).
  • Pokud existuje připojení databáze, klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) na připojení v seznamu a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Upravit připojení.

  • Pokud připojení neexistuje, klepněte na tlačítko plus (+) nahoře v panelu a vytvořte ho.

 2. V dialogovém okně pro připojení klepněte na záložku Další volby.
 3. Určete schéma nebo katalog a klepněte na tlačítko OK.

Nastavte inspektor Vlastnosti pro uložené procedury ColdFusion a příkazy ASP

Upravte vybranou uloženou proceduru. Dostupné volby se liší v závislosti na serverové technologii.

 1. Upravte libovolné z dostupných voleb. Když v inspektoru vyberete novou volbu, aplikace Dreamweaver aktualizuje stránku.

Volby Název vstupu

Tento inspektor Vlastnosti se zobrazí, když aplikace Dreamweaver najde nerozpoznaný typ vstupu. K tomu obvykle dojde z důvodu chyby při zápisu nebo jiné chyby datové položky.

Pokud změníte typ pole v inspektoru Vlastnosti na hodnotu, kterou aplikace Dreamweaver rozezná – například když opravíte pravopisnou chybu – inspektor Vlastnosti se aktualizuje, aby zobrazil vlastnosti pro rozpoznaný typ. v inspektoru Vlastnosti nastavte libovolné z následujících voleb:

Vstupní název

Přiřazuje název pro pole. Toto textové pole je vyžadované a název musí být jedinečný.

Typ

Nastavuje typ vstupu pro pole. Obsah tohoto pole zobrazuje hodnotu typu vstupu, která se aktuálně objevuje ve zdrojovém kódu HTML.

Hodnota

Nastaví hodnotu pro pole.

Parametry

Otevře dialogové okno Parametry, takže můžete zobrazit aktuální atributy pole a také přidat nebo odstranit atributy.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online