Příručka uživatele Zrušit

Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Přejete si vytvořit responzivní webové stránky pro displeje s různým rozlišením? Naučte se prostřednictvím plovoucích mřížek v aplikaci Dreamweaver navrhovat webové stránky pro mobilní zařízení i stolní počítače.

Rozvržení webové stránky musí reagovat a přizpůsobovat se rozlišení zařízení, na kterém ji uživatel zobrazí (responzivní design). Rozvržení plovoucí mřížky představují způsob vizualizace při tvorbě nejrůznějších rozvržení reagujících na zařízení, na nichž je webová stránka zobrazena.

Webovou stránku uživatelé mohou zobrazit například na stolním počítači, tabletu nebo mobilním telefonu. S pomocí rozvržení plovoucí mřížky můžete určit vzhled rozvržení pro každé z těchto zařízení. S ohledem na zařízení použité k zobrazení webové stránky (stolní počítač, tablet nebo mobilní telefon) se použije příslušné rozvržení.

Další informace: Adaptivní rozvržení versus reakční rozvržení

Režim inspektora není k dispozici pro dokumenty s rozvržením plovoucí mřížky.

Vytvoření rozvržení plovoucí mřížky

V aplikaci Dreamweaver 2017 můžete upravovat stávající rozvržení plovoucí mřížky. Nicméně není možné vytvářet rozvržení plovoucí mřížky. 

K vytvoření responzivních rozvržení v aplikaci Dreamweaver 2017 namísto toho použijte funkci Bootstrap. Další informace o funkci Bootstrap naleznete v tématu Práce se soubory Bootstrap.

 1. Vyberte možnost Soubor > Plovoucí mřížka (starší).

 2. Výchozí hodnota pro počet sloupců v mřížce je uvedena ve středu typu média. Počet sloupců zařízení můžete podle potřeby přizpůsobit úpravou hodnoty.

 3. Budete-li chtít nastavit šířku stránky v poměru k velikosti obrazovky, vyjádřete hodnotu v procentech.

 4. Zároveň můžete nastavit i rozestup. Rozestupem je myšlen prostor mezi dvěma sloupci.

 5. Určete možnosti CSS pro danou stránku.

  Po kliknutí na tlačítko Vytvořit budete vyzváni k výběru souboru CSS. Podle potřeby proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vytvořte nový soubor CSS.
  • Otevřete stávající soubor CSS.
  • Vyberte soubor CSS otevřený jako soubor CSS plovoucí mřížky.

  Podle výchozího nastavení je zobrazena plovoucí mřížka pro mobilní telefony. U dané plovoucí mřížky se zobrazí také panel Vložit. Pomocí možností na panelu Vložit můžete vytvořit požadované rozvržení.

  Budete-li chtít přejít k návrhu rozvržení pro další zařízení, klikněte mezi možnostmi u zobrazení Návrh na odpovídající ikonu.

 6. Soubor uložte. Při ukládání souboru budete vyzváni k uložení závislých souborů (např. soubor boilerplate.css nebo respond.min.js) do počítače. Vyberte vhodné umístění a klikněte na tlačítko Kopírovat.

  Soubor boilerplate.css vychází z šablony boilerplate pro HTML5. Představuje sadu stylů CSS, které pomáhají zajistit konzistentní vykreslování webové stránky na různých zařízeních. Soubor respond.min.js představuje knihovnu JavaScript poskytující podporu pro multimediální dotazy ve starších verzích prohlížeče.

Úprava dokumentů s plovoucí mřížkou

Dokumenty s plovoucí mřížkou můžete upravit přímo v Živém zobrazení:

Strukturu DOM HTML v dokumentu s plovoucí mřížkou můžete vizualizovat pomocí nástroje Rychlé zobrazení elementu.

Vložení elementů plovoucí mřížky

V panelu Vložit (Okno > Vložit) jsou uvedeny elementy, které můžete použít v rozvržení plovoucí mřížky. Při vkládání elementů můžete zvolit, aby byly vkládány jako plovoucí elementy.

 1. Na panelu Vložit klikněte na element, který chcete vložit.

 2. V zobrazeném dialogovém okně můžete klepnutím na možnost Před, Za nebo Vnořit určit polohu elementu v závislosti na referenčním elementu, který jste v dokumentu označili.

 3. Vyberte třídu nebo zadejte hodnotu ID. V nabídce Třída naleznete třídy ze souboru CSS určené během vytváření stránky.

 4. Zaškrtněte políčko Vložit jako plovoucí element.

 5. Po výběru vloženého elementu se zobrazí možnost tag Div skrýt, duplikovat nebo odstranit. U tagů Div umístěných jeden na druhém se zobrazí možnost tagy Div zaměnit.

  Volba

  Popis

  Zaměnit Div

  Umožňuje zaměnit aktuálně vybraný element s elementem nad nebo pod ním.

  Skrýt

  Umožňuje skrýt element.

  Pokud budete chtít znovu zobrazit prvek, postupujte následovně:

  Pokud budete chtít znovu zobrazit selektor ID, upravte zobrazení v souboru CSS na blok. (display:block)

  Jestliže budete chtít znovu zobrazit selektor třídy, použitou třídu (hide_<MediaType>) ve zdrojovém kódu odeberte.

  Posunout o řádek nahoru

  Umožňuje element o řádek posunout.

  Duplikovat

  Umožňuje duplikovat aktuálně vybraný element. Duplikují se také prvky CSS spojené s elementem.

  Odstranit

  V případě selektoru ID odstraní prvek HTML i CSS. Chcete-li odstranit pouze prvek HTML, stiskněte klávesu Delete.
  U selektoru třídy se odstraní pouze prvek HTML.

  Zarovnání

  U selektoru třídy slouží možnost Zarovnání jako tlačítko pro použití nulových okrajů.
  V případě selektoru ID slouží tlačítko Zarovnání pro zarovnání elementu na mřížce.

  Poznámka:

  Mezi elementy na stránce lze postupně procházet pomocí klávesy s šipkou nahoru a dolů. Vymezte ohraničení elementu a stiskněte klávesu se šipkou.

Vnoření elementů

Pokud budete chtít plovoucí elementy vnořit do ostatních plovoucích elementů, ujistěte se, zda jste označili oblast uvnitř nadřazeného elementu. Poté vložte požadovaný podřízený element.

Podle potřeby je podporováno také vnoření duplikovaných elementů. Vnoření duplikovaného elementu umožňuje duplikovat HTML vybraného elementu a vytvořit odpovídající plovoucí prvek CSS. Umístění elementů s absolutní polohou vložených do vybraného elementu se odpovídajícím způsobem upraví. Vnořené elementy lze duplikovat také pomocí tlačítka pro duplikaci.

Při odstranění nadřazeného elementu se odstraní také odpovídající prvek CSS a podřízený a přiřazený prvek HTML. Vnořené elementy lze podle potřeby odstranit také společně pomocí klávesy Delete (klávesová zkratka: Ctrl + Delete).

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.