Další informace o postupu navázání připojení ke vzdálenému serveru webové stránky a stažení souborů určených k úpravě v aplikaci Dreamweaver do počítače.

Pomocí aplikace Dreamweaver si můžete zkopírovat existující vzdálený web (nebo libovolnou větev vzdáleného webu) na lokální disk a zde je upravit, i když jste původní web v aplikaci Dreamweaver nevytvořili. Abyste mohli web upravovat, musíte mít k dispozici správné informace pro připojení a musíte se připojit ke vzdálenému serveru webu.

Scénář, kdy budete chtít přenést webové stránky ze vzdáleného serveru a upravit je

V některých případech můžete pracovat na webových stránkách, které jsou již zveřejněny na webu, a ke kterým již nemáte k dispozici soubory.

V takovém případě můžete přenést soubory do místního systému a podle potřeby je upravit v aplikaci Dreamweaver.

Pracovní postup vysoké úrovně

Pokud chcete získat soubory ze vzdáleného serveru a upravit je v aplikaci Dreamweaver, postupujte následovně:

 1. Vytvořte lokální složku pro existující webové místo a nastavte ji jako lokální složku webového místa.

  Další informace naleznete v tématu Nastavení lokální verze webu.

  Poznámka:

  Musíte vytvořit lokální kopii celé struktury příslušné větve existujícího vzdáleného webového místa.

 2. Vytvořte vzdálenou složku pomocí informací vzdáleného přístupu existujícího webového místa. Než budete moci soubory upravit, musíte se připojit ke vzdálenému webovému místu a stáhnout soubory do počítače. 

  Další informace naleznete v části Připojení k publikačnímu serveru.

  Zkontrolujte, že jste pro vzdálený web vybrali správnou kořenovou složku.

 3. Na panelu Soubory (Okno > Soubory) kliknutím na tlačítko Připojení ke vzdálenému serveru (pro přístup FTP) nebo na tlačítko Aktualizovat (pro síťový přístup) na panelu nástrojů zobrazte vzdálený web.

 4. Upravte web:
  • Pokud chcete pracovat s celým webem, vyberte kořenovou složku vzdáleného webu na panelu Soubory a kliknutím na možnost Získat soubory ze vzdáleného serveru na panelu nástrojů stáhněte celý web na místní disk.
  • Pokud chcete pracovat pouze s jedním souborem nebo složkou webu, vyhledejte soubor nebo složku v zobrazení Vzdálené na panelu Soubory a kliknutím na možnost Získat soubory ze vzdáleného serveru na panelu nástrojů stáhněte tento soubor na místní disk.

  Poznámka:

  Při úpravě pouze jedné části webového místa se ujistěte, že jste zahrnuli závislé soubory, jako jsou soubory s obrázky.

Aplikace Dreamweaver automaticky duplikuje potřebnou část struktury vzdáleného webu a vloží stažený soubor do správné části hierarchie webu. 

Po stažení soubory můžete vidět na panelu Soubory.

Po dokončení požadovaných úprav můžete následně nové verze souborů zveřejnit zpět na serveru, nebo můžete nastavit další vzdálené webové místo ve spojení s tímto stejným lokálním adresářem a upravené soubory zveřejnit na zcela jiném serveru.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online