Příručka uživatele Zrušit

Řešení problémů s připojením databází

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver
 19. Odstraňování problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

 

Řešte problémy s právy, chybové zprávy Microsoftu a chybové zprávy MySQL v aplikaci Dreamweaver.

Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

Řešte problémy s právy

Jedním z nejčastějších problémů jsou nedostatečná práva ke složce nebo k souboru. Pokud je vaše databáze umístěna na počítači s Windows 2000 nebo Windows XP a narazíte na chybovou zprávu při pokusu o zobrazení dynamické stránky ve webovém prohlížeči nebo v režimu živé zobrazení, může být chyba způsobena problémem s právy.

Účet v systému Windows, který se pokouší přistupovat k databázi, nemá dostatečná práva. Účet může být buď anonymní účet Windows (standardně IUSR_názevpočítače), nebo účet konkrétního uživatele, pokud byla stránka zabezpečena pro přístup s ověřováním totožnosti.

Musíte změnit práva tak, aby účet IUSR_názevpočítače měl správná práva a webový server tudíž mohl přistupovat k databázovému souboru. Navíc musí mít nastavena určitá práva i složka, která obsahuje databázový soubor, aby bylo možné do databáze zapisovat.

Pokud se má ke stránce přistupovat anonymně, přidělte účtu IUSR_názevpočítače úplné řízení složky a databázového souboru, jak popisuje níže uvedený postup.

Kromě toho, pokud se na cestu k databázi odkazuje pomocí UNC (\\Server\Share), zkontrolujte, zda práva ke sdílené položce dávají účtu IUSR_názevpočítače úplný přístup. Tento krok platí i tehdy, když je sdílená položka na lokálním webovém serveru.

Pokud kopírujete databázi z jiného umístění, nemusí zdědit práva od své cílové složky a možná budete muset práva k databázi změnit.

Kontrola nebo změna práv k databázovému souboru (Windows XP)

 1. Zkontrolujte, zda máte na počítači práva administrátora.
 2. V aplikaci Průzkumník Windows vyhledejte databázový soubor nebo složku s databází, klikněte na soubor nebo složku pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Vlastnosti.
 3. Vyberte záložku Zabezpečení.
  Poznámka:

  Tento krok platí, pouze pokud máte souborový systém NTFS. Pokud máte souborový systém FAT, v dialogovém okně záložka Zabezpečení nebude.

 4. Pokud účet IUSR_názevpočítače není uveden v seznamu Název skupiny nebo jméno uživatele, přidejte ho kliknutím na tlačítko Přidat.
 5. V dialogovém okně Vybrat uživatele nebo skupiny klikněte na tlačítko Další volby.

  Dialogové okno se změní a zobrazí více voleb.

 6. Klikněte na tlačítko Umístění a vyberte název počítače.
 7. Kliknutím na tlačítko Najít zobrazte seznam názvů účtů přiřazených k počítači.
 8. Vyberte účet IUSR_názevpočítače a klikněte na tlačítko OK; pak klikněte na tlačítko OK ještě jednou, aby se dialogové okno vymazalo.
 9. Abyste přiřadili účtu IUSR úplná práva, vyberte volbu Úplné řízení a klikněte na tlačítko OK.

Kontrola nebo změna práv k databázovému souboru (Windows 2000)

 1. Zkontrolujte, zda máte na počítači práva administrátora.
 2. V aplikaci Průzkumník Windows vyhledejte databázový soubor nebo složku s databází, klikněte na soubor nebo složku pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Vlastnosti.
 3. Vyberte záložku Zabezpečení.
  Poznámka:

  Tento krok platí, pouze pokud máte souborový systém NTFS. Pokud máte souborový systém FAT, v dialogovém okně záložka Zabezpečení nebude.

 4. Pokud účet IUSR_názevpočítače není uveden mezi účty Windows v dialogovém okně Oprávnění k souborům, klikněte na tlačítko Přidat, abyste ho přidali.
 5. V dialogovém okně Vybrat uživatele, počítače nebo skupiny vyberte název počítače z nabídky Oblast hledání, aby se zobrazil seznam názvů účtů přiřazených k počítači.
 6. Vyberte účet IUSR_názevpočítače a klikněte na tlačítko Přidat.
 7. Abyste přidělili účtu IUSR úplná práva, vyberte volbu Úplné řízení z nabídky Typ přístupu a klikněte na tlačítko OK.

  Pro zvýšení zabezpečení můžete práva nastavit tak, aby právo Číst bylo zakázáno pro webovou složku obsahující databázi. Procházení složky nebude povoleno, ale webové stránky budou stále moci k databázi přistupovat.

  Další informace o účtu IUSR a právech pro webový server najdete v následujících technických zprávách na webových stránkách centra podpory Adobe:

Řešte problémy s chybovými zprávami Microsoftu

Tyto chybové zprávy Microsoft se mohou vyskytnout, když požádáte o dynamickou stránku ze serveru a používáte server IIS (Internet Information Server) spolu s databází od společnosti Microsoft, například Access nebo SQL Server.

Poznámka:

Adobe neposkytuje technickou podporu pro software třetích stran, například Microsoft Windows a IIS. Pokud tyto informace nevyřeší váš problém, obraťte se na technickou podporu společnosti Microsoft nebo navštivte webové stránky podpory společnosti Microsoft na adrese http://support.microsoft.com/.

Další informace o chybách 80004005 najdete v tématu „INFO: Troubleshooting Guide for 80004005 Errors in Active Server Pages and Microsoft Data Access Components (Q306518)“ (INFO: Průvodce řešením problémů s chybami 80004005 na stránkách ASP a v součástech MDAC) na webových stránkách společnosti Microsoft na adrese http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;cs-cz;Q306518.

[[Reference]80004005 – Název zdroje dat nebyl nalezen a nebyl určen žádný výchozí ovladač]

K této chybě dojde, když se pokusíte zobrazit dynamickou stránku ve webovém prohlížeči nebo v živém zobrazení. Chybová zpráva se může lišit v závislosti na vaší databázi a webovém serveru. Jiné variace této chybové zprávy zahrnují:

 • 80004005 – Funkce SQLSetConnectAttr ovladače selhala

 • 80004005 – Obecná chyba, nelze otevřít klíč registru 'DriverId'

  Tady jsou možné příčiny a řešení:

 • Stránka nemůže najít DSN. Zkontrolujte, zda byl DSN vytvořen na webovém serveru i na lokálním počítači.

 • DSN mohl být vytvořen jako uživatelský DNS a ne jako systémový DSN. Odstraňte uživatelský DSN a vytvořte systémový DSN, kterým ho nahradíte.

Poznámka:

Pokud neodstraníte uživatelský DSN, duplicitní názvy DSN povedou k nové chybě ODBC.

Pokud používáte Microsoft Access, databázový soubor (.mdb) může být zamknutý. Zámek může být způsobený tím, že k databázi přistupuje DSN s jiným názvem. V aplikaci Průzkumník Windows vyhledejte soubor zámku (.ldb) ve složce s databázovým souborem (.mdb) a odstraňte soubor .ldb. Pokud na stejný databázový soubor ukazuje jiný DSN, odstraňte DSN, abyste zabránili výskytu této chyby v budoucnosti. Po provedení změn restartujte počítač.

[[Reference]80004005 – Nelze použít „(neznámý)“; soubor je již používán]

K této chybě dojde, když používáte databázi Microsoft Access a pokusíte se zobrazit dynamickou stránku ve webovém prohlížeči nebo v živém zobrazení. Jiná varianta této chybové zprávy je „80004005 – Databázový stroj Microsoft Jet nemůže otevřít soubor (neznámý)“.

Pravděpodobnou příčinou je problém s právy. Tady jsou některé konkrétní příčiny a řešení:

 • Účet, který používá server IIS (obvykle IUSR), možná nemá v systému Windows správná práva k souborové databázi nebo ke složce, která soubor obsahuje. Zkontrolujte práva účtu IIS (IUSR) ve správci uživatelů.

 • Možná nemáte práva pro vytvoření nebo zrušení dočasných souborů. Zkontrolujte práva k souboru a ke složce. Ujistěte se, že máte právo vytvořit nebo zrušit jakékoliv dočasné soubory. Dočasné soubory se obvykle vytvářejí ve stejné složce jako databáze, ale soubor se může vytvořit i v jiných složkách, například /Winnt.

 • V systému Windows 2000 může být potřeba změnit hodnotu časového limitu pro DSN databáze Access. Chcete-li změnit hodnotu časového limitu, vyberte volbu Start > Nastavení > Ovládací panely > Nástroje pro správu > Zdroje dat (ODBC). Klikněte na záložku Systém, zvýrazněte správný DSN a klikněte na tlačítko Konfigurovat. Klikněte na tlačítko Volby a změňte hodnotu Časový limit stránky na 5000.

  Pokud problém přetrvá, přečtěte si následující články v bázi znalostí Microsoft Knowledge Base:

 • PRB: 80004005 „Couldn't Use ‘(unknown)’; File Already in Use“ (Nelze použít; soubor se již používá) na adrese http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;cs-cz;Q174943.

 • PRB: Microsoft Access Database Connectivity Fails in Active Server Pages (Připojení k databázi Microsoft Access nefunguje v systému Active Server Pages) na adrese http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;cs-cz; Q253604.

 • PRB: Error „Cannot Open File Unknown“ Using Access (Chyba „Nelze otevřít soubor neznámý“ při používání programu Access) na adrese http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;cs-cz;Q166029.

[[Reference]80004005 – Přihlášení se nezdařilo()]

K této chybě dojde, když používáte Microsoft SQL Server a pokusíte se zobrazit dynamickou stránku ve webovém prohlížeči nebo v živém zobrazení.

Tuto chybu generuje SQL Server, když nepřijme nebo nerozpozná předávaný účet nebo heslo pro přihlášení (pokud používáte standardní zabezpečení), nebo pokud se účet Windows nemapuje na účet SQL (pokud používáte integrované zabezpečení).

Tady jsou možná řešení:

 • Pokud používáte standardní zabezpečení, může být nesprávný název účtu a heslo. Vyzkoušejte systémový účet Admin s jeho heslem (UID= „sa“, bez hesla), který musí být určený v řádku připojovacího řetězce. (Názvy DSN neukládají uživatelská jména ani hesla.)

 • Pokud používáte integrované zabezpečení, zkontrolujte účet Windows, který stránku volá, a vyhledejte jeho mapovaný účet SQL (pokud existuje).

 • SQL Server normálně nepovoluje podtržítka v názvech účtů SQL. Pokud někdo ručně namapuje účet Windows IUSR_názevpočítače na účet SQL se stejným názvem, nezdaří se to. Jakýkoliv účet, který používá podtržítko, mapujte na název účtu v SQL, který podtržítko nepoužívá.

[[Reference]80004005 – Operace musí používat aktualizovatelný dotaz]

Tato chyba se vyskytne, když událost aktualizuje sadu záznamů nebo vkládá data do sady záznamů.

Tady jsou možné příčiny a řešení:

 • Práva nastavená pro složku, která obsahuje databázi, jsou příliš omezující. Práva IUSR musí být nastavena na čtení/zápis.

 • Samotný databázový soubor nemá v platnosti úplná práva pro čtení/zápis.

 • Databáze se možná nachází mimo složku Inetpub/wwwroot. Přestože můžete data zobrazit a prohledávat, možná je nebudete moci aktualizovat, pokud se databáze nenachází ve složce wwwroot.

 • Sada záznamů je založena na neaktualizovatelném dotazu. Spojení jsou dobrým příkladem neaktualizovatelných dotazů v rámci databáze. Změňte strukturu svých dotazů, aby byly aktualizovatelné.

  Další informace o této chybě najdete v článku „PRB: ASP ‘Error The Query Is Not Updateable’ When You Update Table Record“ (Chyba ASP ‚Dotaz není aktualizovatelný‘ při aktualizaci záznamu v tabulce) v bázi znalostí Microsoft Knowledge Base na adrese http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;cs-cz;Q174640.

[[Reference]80040e07 – Nesoulad datových typů ve výrazu kritéria]

Tato chyba se vyskytne, když se server pokusí zpracovat stránku, která obsahuje serverové chování Vložit záznam nebo Aktualizovat záznam, a serverové chování se pokusí nastavit hodnotu ve sloupci Datum a čas v databázi Microsoft Access na prázdný řetězec ("").

Program Microsoft Access má silnou typovou kontrolu; pro hodnoty daného sloupce platí přísná pravidla. Hodnotu prázdného řetězce v dotazu SQL nelze v programu Access uložit do sloupce Datum a čas. V současné době jediným známým způsobem, jak tuto vlastnost obejít, je nevkládat ani neaktualizovat sloupce Datum a čas v programu Access s použitím prázdných řetězců ("") nebo libovolných jiných hodnot, které neodpovídají rozsahu hodnot určenému pro daný datový typ.

[[Reference]80040e10 – Bylo použito příliš málo parametrů]

Tato chyba se vyskytne, když sloupec uvedený ve vašem SQL dotazu neexistuje v databázové tabulce. Zkontrolujte názvy sloupců ve vaší databázové tabulce a v SQL dotazu. Příčinou této chyby je často překlep.

[[Reference]80040e10 – Pole COUNT je chybné]

Tato chyba se vyskytne, když ve webovém prohlížeči zobrazíte náhled stránky obsahující serverové chování Vložit záznam a pokusíte se ho použít k vložení záznamu do databáze Microsoft Access.

Možná se pokoušíte vložit záznam do databázového pole, které má v názvu pole (?) obsahuje otazník (?). Pro některé databázové stroje, včetně programu Microsoft Access, je otazník speciální znak a neměl by se používat v názvech databázových tabulek a v názvech polí.

Otevřete svůj databázový systém, odstraňte otazník (?) z názvů polí a aktualizujte serverová chování na své stránce, která na toto pole odkazuje.

[[Reference]80040e14 – Chyba syntaxe v příkazu INSERT INTO]

Tato chyba se vyskytne, když se server pokusí zpracovat stránku, která obsahuje serverové chování Vložit záznam.

Tato chyba je typicky výsledkem jednoho nebo několika následujících problémů s názvem pole, objektu nebo proměnné v databázi:

 • Používání vyhrazeného slova jako názvu. Většina databází má sadu vyhrazených slov. Například „date“ je vyhrazené slovo a nelze ho v databázi použít jako název sloupce.

 • Používání speciálních znaků v názvu. Příklady speciálních znaků zahrnují:

  . / * : ! # & – ?

 • Používání mezery v názvu.

  Chyba se může také vyskytnout, když je pro objekt v databázi definovaná vstupní maska a vložená data masce neodpovídají.

  Chcete-li problém odstranit, nepoužívejte při zadávání názvů sloupců ve své databázi vyhrazená slova, jako jsou například „date“, „name“, „select“, „where“ a „level“. Také odstraňte mezery a speciální znaky.

  Seznam vyhrazených slov pro běžné databázové systémy najdete na následujících webových stránkách:

 • Microsoft Access na adrese http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;cs-cz;Q209187

 • MySQL na adrese http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/reserved-words.html

[[Reference]80040e21 – Chyba ODBC při vložení nebo aktualizaci]

Tato chyba se vyskytne, když se server pokusí zpracovat stránku, která obsahuje serverové chování Aktualizovat záznam nebo Vložit záznam. Databáze nemůže zpracovat operaci aktualizace nebo vložení, kterou se serverové chování pokouší provést.

Tady jsou možné příčiny a řešení:

 • Serverové chování se pokouší aktualizovat automaticky číslované pole databázové tabulky nebo vložit záznam do automaticky číslovaného pole. Protože automaticky číslovaná pole naplňuje databázový systém automaticky, nezdaří se žádný pokus o externí naplnění těchto polí hodnotou.

 • Data, které serverové chování aktualizuje nebo vkládá, mají pro databázové pole špatný typ, například vkládání data do boolovského pole (hodnoty ano/ne), vkládání řetězce do číselného pole, nebo vkládání špatně formátovaného řetězce do pole Datum a čas.

[[Reference]800a0bcd – Příznak BOF nebo EOF má hodnotu true]

K této chybě dojde, když se pokusíte zobrazit dynamickou stránku ve webovém prohlížeči nebo v živém zobrazení.

Problém se vyskytne, když se stránka pokusí zobrazit data z prázdné sady záznamů. Abyste problém vyřešili, použijte serverové chování Zobrazit oblast na dynamický obsah, který se má na stránce zobrazit, takto:

 1. Zvýrazněte dynamický obsah na stránce.

 2. V panelu Serverová chování klikněte na tlačítko plus (+) a vyberte volbu Zobrazit oblast > Zobrazit oblast, není-li sada záznamů prázdná.

 3. Vyberte sadu záznamů, která dodává dynamický obsah, a klikněte na tlačítko OK.

 4. Opakujte kroky 1 až 3 pro každý prvek dynamického obsahu na stránce.

Řešte problémy s chybovými zprávami MySQL

Jednou z běžných chybových zpráv, na kterou můžete narazit při testování databázového připojení PHP k MySQL 4.1, je „Klient nepodporuje požadovaný protokol ověřování totožnosti. Zvažte upgrade klienta MySQL.“

Možná se budete muset vrátit ke starší verzi MySQL, nebo nainstalovat PHP 5 a zkopírovat několik dynamicky linkovaných knihoven (DLL). Podrobné instrukce naleznete v části Nastavení vývojového prostředí PHP.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online