Přehled nových funkcí

Nová verze 2014 aplikace Dreamweaver CC nabízí řadu vylepšení pro živé zobrazení a nástroj CSS Designer, která vám usnadní tvorbu a aktualizaci obsahu pro web a mobilní zařízení. Nová funkce pro rychlé zobrazení elementu umožňuje rychle prohlížet, procházet a měnit značky HTML.

Tento článek poskytuje popis uvedených nových funkcí i dalších rozšíření a obsahuje odkazy na zdroje další nápovědy a informací.

Rychlé zobrazení elementu

K prohlížení značek ve svém dokumentu nyní můžete použít nové rychlé zobrazení elementu s přístupem k interaktivnímu stromu HTML se statickým i dynamickým obsahem. Také strukturu statického obsahu lze nyní upravit přímo v rámci stromu HTML. 

Rychlé zobrazení elementu

Rychlé zobrazení elementu (Zobrazit > Rychlé zobrazení elementu) umožňuje zrychlit úkony během fáze vývoje. V dřívějších verzích aplikace Dreamweaver bylo potřeba označit elementy HTML v živém zobrazení, přepnout na zobrazení kódu a elementy upravit. Po dokončení úprav bylo nutné znovu přejít do živého zobrazení a prohlédnout si náhled změn. S novým rychlým zobrazením elementu si můžete prohlížet všechny elementy na stránce v rámci jediného přehledného zobrazení s možností úpravy statického obsahu.

Další informace viz Rychlé zobrazení elementu.

Nové možnosti úpravy v živém zobrazení

Využijte možnosti prohlédnout si a upravit vlastnosti libovolného elementu HTML přímo v živém zobrazení a ověřit si výsledný vzhled bez nutnosti okno znovu načítat.  

Rychlý inspektor vlastností

Živé zobrazení nově nabízí Rychlého inspektora vlastností pro elementy HTML na vašich stránkách. Rychlý inspektor vlastností vychází z vámi vybraného elementu HTML a umožňuje měnit atributy nebo text přímo v živém zobrazení.

Rychlý IV pro úpravu atributů obrázku

Rozhraní IV v živém zobrazení pro formátování textu
Rychlý IV pro formátování textu

Zobrazení elementu

Díky novému Zobrazení elementu můžete přiřadit elementy HTML s třídami a identifikátory přímo v živém zobrazení. Zobrazení elementu obsahuje nápovědu s dostupnými třídami a identifikátory, se kterou můžete rychle prohlížet a vybírat potřebné možnosti.

Zobrazení elementu pro úpravu tříd a identifikátorů

Další informace získáte na stránce Přiřazení elementů HTML ke třídám a identifikátorům.

Živé úpravy textu

Text můžete nyní upravovat přímo v živém zobrazení a prohlížet tak změny bez nutnosti přepínání mezi různými zobrazeními.

Dvojitým kliknutím na textový element v živém zobrazení přejdete do režimu úprav. Další informace najdete na stránce Úprava textu přímo v živém zobrazení.

Úprava textu přímo v živém zobrazení. Živé úpravy textu.
Úprava textu přímo v živém zobrazení

Inspektor vlastností v živém zobrazení

Inspektor vlastností je nově k dispozici v živém zobrazení, díky čemuž je možné úpravy provádět rychle bez nutnosti přepínat na zobrazení návrhu nebo kódu.

Inspektor vlastností v živém zobrazení
Inspektor vlastností v živém zobrazení

Živé vložení

V této verzi můžete prostřednictvím panelu Vložit vkládat elementy HTML přímo do živého zobrazení. Vkládání elementů probíhá v reálném čase bez nutnosti měnit režimy. Provedené změny jsou současně viditelné ihned. 

Přetažení do živého zobrazení z panelu Vložit
Přetažení do živého zobrazení z panelu Vložit

Vylepšení nástroje CSS Designer

Vylepšené uživatelské rozhraní pro lepší manipulaci s ohraničením

Ovládací prvky rozdělené do karet nabízí snadný a intuitivní přístup k veškerým vlastnostem ohraničení.

 • Ovládací prvky na kartách umožňují zobrazení pouze aktuálně potřebných hodnot, což snižuje zbytečnou nepřehlednost.
 • Vyzkoušejte intuitivní a snadno ovladatelné ikony vhodné i pro úplné začátečníky.
 • Různé typy ikon zvlášť pro stav „nenastaveno/odstraněno“ a stav „zakázáno“.
 • Společná karta „Všechny strany“ umožňuje nastavit všechny vlastnosti ohraničení současně.
 • Inteligentní systém, který vás během prohlížení přesměruje na nejvhodnější kartu. 
Vlastnosti řízení okrajů před aplikací Dreamweaver CC verze 2014

Vlastnosti řízení okrajů v aplikaci Dreamweaver CC verze 2014

Další informace najdete v části Nastavení vlastností okraje.

Kopírování a vkládání stylů

Nově můžete zkopírovat styly z jednoho selektoru a vložit je do jiného. Zkopírovat lze buď všechny styly, nebo pouze konkrétní kategorie stylů, jako je např. Rozvržení, Text a Okraj.

Klikněte pravým tlačítkem na selektor a vyberte si jednu z dostupných možností:  

Kopírování stylů za pomoci nástroje CSS Designer
Kopírování stylů za pomoci nástroje CSS Designer

 • Pokud selektor neobsahuje žádné styly, jsou možnosti Kopírovat a Kopírovat všechny styly neaktivní.
 • U vzdálených webů bez možnosti úpravy není tlačítko Vložit styly k dispozici. Tlačítka Kopírovat a Kopírovat všechny styly jsou však i nadále k dispozici.
 • Podle potřeby můžete také vkládat styly, které se u selektoru z části nachází (překrývání). V
  takovém případě se vloží Union všech selektorů.
 • Kopírování a vkládání stylů je k dispozici v případě odlišných vazeb souborů CSS – Import, Odkaz, Inline
  styly.

Textová pole pro rychlou úpravu

Aplikace Dreamweaver nově nabízí textová pole pro rychlou úpravu, do kterých můžete zadat krátký kód vlastností, jako je okraj, odsazení, ohraničení a rozsah ohraničení. Tato změna je zaměřena na uživatele, kteří chtějí u konkrétních vlastností určit použití myši nebo klávesnice. 

Textová pole pro rychlou úpravu

Zadejte vlastnosti

Rozšíření pracovního postupu při úpravě uživatelských vlastností

Dříve bylo nutné při přidávání uživatelských (jiných) vlastností kliknout na symbol + na panelu Vlastnosti v nástroji CSS Designer. Nově máte na konci seznamu Vlastnosti k dispozici sérii textových polí pro název vlastnosti a hodnotu. Tato textová pole umožňují přímo zadávat název vlastnosti a odpovídající hodnotu bez nutnosti kliknout na symbol +.

Pokud budete chtít uživatelské vlastnosti rozšířit o další řádky, stačí stisknout klávesu Tab.

Název skupiny vlastností „jiné“ se změnily na „Vlastní“.

Textová pole umožňující přidat název vlastnosti a hodnotu

Klávesové zkratky

Nově můžete selektory CSS a vlastnosti přidávat nebo je odstranit za pomoci klávesových zkratek. Podobně můžete také přecházet mezi skupinami vlastností na panelu Vlastnosti.  

Zkratka

Pracovní postupy

CTRL + Alt + [Shift =]

Přidání selektoru (pokud je aktivní část se selektory)

CTRL + Alt+ S

Přidání selektoru (pokud je aktivní jakákoli část aplikace)

CTRL + Alt + [Shift =]

Přidání vlastnosti (pokud je aktivní část s vlastnostmi)

CTRL + Alt+ P

Přidání vlastnosti (pokud je aktivní jakákoli část aplikace)

Výběr + Delete

Odstranění označeného selektoru

CTRL + Alt + (PgUp/PgDn)

Přecházení mezi částmi (pokud se nacházíte v dílčím panelu vlastností) 

Podrobnější / méně podrobné selektory

V této verzi nabízí aplikace Dreamweaver během přidávání selektoru až tři nápovědy pro pravidlo. Za pomoci kláves se šipkou nahoru/dolů můžete určit, nakolik budou specifické.

Podrobnější / méně podrobné selektory
Podrobnější / méně podrobné selektory

Přechod do kategorie

Pokud jste dříve klikli na kategorii Pozadí nebo Jiné v horní části panelu Vlastnosti nástroje CSS Designer, tyto kategorie se na panelu „zviditelnily“. Kategorie však nebyly v horní části panelu doopravdy zobrazeny.

Nově se kategorie Pozadí a Jiné (přejmenována na kategorii Vlastní) po kliknutí zobrazí v horní části panelu.

Přechod do kategorie

Podpora připojení SFTP za použití souboru s identitou

Aplikace Dreamweaver CC ve verzi 2014 umožňuje připojení k vašim publikačním serverům prostřednictvím protokolu SFTP a s využitím párů soukromých a veřejných klíčů a klíčů identity (s přístupovým heslem nebo bez něj). Toto vylepšení aplikace Dreamweaver rozšiřuje seznam dostupných poskytovatelů služeb webového hostingu. Nyní můžete využívat služby kteréhokoli poskytovatele, který k ověření vyžaduje páry soukromých a veřejných klíčů.

Poznámka:

Aplikace Dreamweaver podporuje pouze klíčové soubory OpenSSH.

Další informace najdete v části Připojení SFTP.

Vylepšení funkce Vrácení zpět a Opětovného provedení

Až do nynějška bylo k vrácení nebo opětovnému provedení akce z panelu CSS Designer zapotřebí kliknout na soubor CSS (u souvisejících souborů) a akci vrátit zpět nebo provést znovu. 

Díky novému vylepšení funkce Vrácení zpět a Opětovné provedení můžete akci vrátit zpět a opakovaně provést přímo v živém zobrazení dokumentu nebo formuláře na panelu CSS Designer. Tyto změny se následně automaticky projeví v souvisejícím souboru CSS. Aby bylo patrné, že se související soubor změnil, jeho karta se na několik okamžiků rozsvítí (přibližně na 8 sekund).

 • Při vrácení akce zpět nebo jejím opětovném provedení z panelu CSS Designer se vše automaticky projeví v živém zobrazení.
 • Při úpravě dokumentu za pomoci zdrojového kódu a vrácení změn v živém zobrazení se na obrazovce otevře rozdělené zobrazení a označí se související zdrojový kód.

Veškerá vrácení zpět a opětovná provedení na úrovni souboru HTML se zaznamenávají. To znamená, že můžete všechny ručně provedené změny v souboru CSS vrátit zpět z LIBOVOLNÉHO souvisejícího souboru. Předpokládejme například, že soubory style1.css a style2.css souvisí se souborem index.html. Pokud přidáte styly pro .h1 v souboru style1.css a následně vrátíte akci ze souboru style2.css, styl .h1 se odstraní ze souboru style1.css.  

Poznámka:

Pokud budete chtít vrátit zpět nebo opětovně provést změny v souborech JavaScript, přejděte k odpovídajícímu souboru JS a akci vraťte zpět nebo ji opětovně proveďte. 

Změny pracovních postupů ve službě Business Catalyst a PhoneGap Build

Služby Business Catalyst a PhoneGap Build jsou nově k dispozici v podobě doplňků pro aplikaci Dreamweaver. Než bude možné dále používat služby Business Catalyst a PhoneGap Build jako doposud, nainstalujte tyto služby jako rozšíření.

Rozšíření Business Catalyst a PhoneGap Build nainstalujete v nabídce Spravovat > Procházet doplňky, kde tyto doplňky vyhledejte a nainstalujte.

Změny v používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver

Nově můžete rozšíření Dreamweaver prohlížet a instalovat prostřednictvím služby Adobe Creative Cloud. Jejich souhrnný název je nyní „Doplňky“.

Doplňky můžete ve službě Adobe Creative Cloud vyhledat pomocí nabídky Okno > Procházet doplňky v aplikaci Dreamweaver. Otevře se stránka Doplňky Adobe Creative Cloud. 

Okno > Rozšíření v aplikaci Dreamweaver CC 13.0
Okno > Rozšíření v aplikaci Dreamweaver CC 13.0

Okno > Procházet doplňky v aplikaci Dreamweaver CC 2014
Okno > Procházet doplňky Add-On v aplikaci Dreamweaver CC verze 2014

Další informace o instalaci doplňků viz Doplňky.

Změny v nastavení synchronizace

Synchronizace nastavení v aplikaci Dreamweaver slouží k synchronizaci nastavení aplikace Dreamweaver v počítači a ve službě Creative Cloud. Aplikace Dreamweaver CC verze 2014 automaticky ověří, zda jste v předchozí verzi aplikace Dreamweaver aktivovali synchronizaci nastavení a umožní vám tato nastavení ze služby Creative Cloud importovat.

Když spustíte aplikaci Dreamweaver CC verze 2014 poprvé po její instalaci, zobrazí se následující dialogové okno: 

Import synchronizovaného nastavení
Import synchronizovaného nastavení

 • Pokud si přejete importovat nastavení ze služby Creative Cloud, klikněte na možnost Importovat synchronizovaná nastavení

Poznámka: Tato možnost již později není k dispozici. 

 • Jestliže chcete nastavení z aplikace Dreamweaver synchronizovat se službou Creative Cloud, klikněte na možnost Místní synchronizace.
 • Nastavení je možné automaticky synchronizovat označením pole Vždy automaticky synchronizovat nastavení.
 • Kliknutím na možnost Další volby zobrazíte rozšířené možnosti synchronizace nastavení.

Odeslání informací o chybě/požadavku na funkci přímo z aplikace Dreamweaver

Formulář pro odeslání vašeho přání a pro nahlášení chyby je nově k dispozici přímo v aplikaci Dreamweaver v nabídce Nápověda > Odeslat informace o chybě / požadavek na funkci.

Odeslat informace o chybě / požadavek na funkci v nabídce Nápověda
Odeslat informace o chybě / požadavek na funkci v nabídce Nápověda

Help Center

Využijte naší nové služby Help Center a získejte informace o postupech používání nových funkcí a řešení běžných úloh v aplikaci Dreamweaver. 

Oproti předchozím verzím můžete při prvním spuštění aplikace Dreamweaver snadno prozkoumat nové funkce a odhalit nejlepší pracovní postupy. Ukázku nových funkcí a nápovědu v rámci aplikace můžete kdykoli zakázat. Podle potřeby je můžete také znovu povolit.

Prohlídka nových funkcí

Aplikace Dreamweaver nově nabízí miniprohlídku nových funkcí, které jsou součástí nejnovější verze.
Společně s představením nových funkcí vás průvodce zavede také do videogalerie, kde se můžete
podívat, jak nové funkce fungují v reálném použití.

Prohlídka nových funkcí a miniprohlídka se zobrazí ihned po spuštění aplikace
Dreamweaver. Podle potřeby můžete také prohlídku přeskočit a přejít na
úvodní obrazovku, kde můžete začít rovnou pracovat.

Poznámka: Prohlídka nových funkcí se aktivuje po instalaci nebo aktualizaci aplikace
Dreamweaver nebo při odstranění předvoleb a následném spuštění aplikace Dreamweaver.

Ukázka nových funkcí
Ukázka nových funkcí

Níže najdete přehled informací zobrazených v rámci prohlídky nových funkcí:

 • Uvítání. Zobrazí se také dotaz, zda jste aplikaci Dreamweaver CC již dříve používali. Podle odpovědi se prostředí přizpůsobí vašim zkušenostem.
 • Úvod k jednotlivým funkcím a jejich krátký popis (s možností prohlídku vynechat).
 • Videogalerie obsahující videa s novými funkcemi.

Videogalerie

Na konci prohlídky nových funkcí se otevře videogalerie obsahující videa
s novými funkcemi. Po přesunutí kurzoru myši nad miniaturu se zobrazí krátký
popisek příslušného videa.

Videogalerie
Videogalerie

Poznámka:

Prohlídka nových funkcí a videogalerie je vám v aplikaci Dreamweaver
neustále k dispozici. Najdete je v nabídce Nápověda nebo na obrazovce Uvítání po kliknutí na odpovídající možnost.

Zprávy v rámci aplikace

Aplikace Dreamweaver vám nově dokáže při práci na vašich projektech zprostředkovat
rady ke zvýšení produktivity. Tyto rady jsou navrženy tak, aby vám pomohly dokončit vaši aktuální
práci efektivněji.

Rady se zobrazí v závislosti na konkrétních „aktivátorech“. Pokud například v libovolném zobrazení klikněte na možnost Selektor tagů, nebo klikněte pravým tlačítkem na element s cílem jej prozkoumat, otevře se rada popisující Rychlé zobrazení elementu.

Rychlé zobrazení elementu představuje novou funkci, se kterou lze značky HTML prohlížet a měnit snadněji, než za použití jiných vyzkoušených postupů (aktivátor).

Pokud doporučený postup vyzkoušíte, zpráva v rámci aplikace se pro stejný aktivátor již nezobrazí.
Zobrazí se však pro jiné zjištěné aktivátory.

Zprávy v rámci aplikace můžete vypnout v nabídce Předvolby. Další
informace najdete v části Zakázání nebo opětovná aktivace zpráv v rámci aplikace či produktu

Příklady zpráv v rámci aplikace: 

Rychlé zobrazení elementu

Aktivátory:

 • Kliknutí na Selektory tagů (všechna zobrazení)
 • Otevření živého zobrazení + Inspekce nebo kliknutí pravým tlačítkem na element + možnost Inspekce

Zpráva:

Zpráva Rychlé zobrazení elementu

Inspektor vlastností v živém zobrazení pro úpravu tříd a identifikátorů 

Aktivátory:

 • Úprava identifikátorů v zobrazení návrhu

Zpráva:

Zpráva živého zobrazení

Zprávy v rámci produktu

Aplikace Dreamweaver je důmyslně integrována do řady dalších aplikací Creative Cloud
a zprávy v rámci produktu slouží k představení pracovních postupů spojených s danou integrací. Prostřednictvím těchto pracovních postupů můžete mnohem lépe využít aplikace Adobe Creative Cloud a
vše, co vám nabízí.

Zprávy v rámci produktu se zobrazí podle zjištěných „aktivátorů“. Pokud například
chcete využít funkci Přechody CSS, aplikace v
rámci produktu vám doporučí využít pracovní postup „Edge Animate“.

Zpráva v rámci produktu obsahuje krátký popis alternativního (případně lepšího) pracovního postupu, který je vhodný pro konkrétní situaci.
Obsahuje také miniaturu videa, která po
kliknutí přehraje video popisující daný pracovní postup. Tlačítko Další informace vás přesměruje na článek nebo blog s dalšími informacemi.


Zprávy v rámci produktu se pro každý aktivátor zobrazí pouze jednou.

Poznámka:

Příklady zpráv v rámci produktu: 

Edge Animate

Spouštěcí oblast:

 • Kliknutí na funkci Přechody CSS a poté na symbol +

Zpráva:

Zpráva Edge Animate

Parfait

Aktivátor:

 • Vložit obraz > Upravit nastavení obrazu

Zpráva:

Upravit nastavení obrazu

Zakázání nebo opětovná aktivace zpráv v rámci aplikace či produktu

Přejděte do dialogového okna Předvolby > Usnadnění přístupu a proveďte následující:

 • Pokud chcete zprávy zakázat, zrušte označení možnosti Zobrazit nápovědu v aplikaci.

Pokud zprávy znovu aktivujete, dříve zobrazené
zprávy se již nezobrazí. Zobrazí se pouze ty zprávy, které se doposud
nezobrazily.

 • Jestliže budete chtít zobrazit také již zobrazené zprávy, klikněte na možnost Obnovit.
zakázat rady. zakázat zprávy v rámci aplikace.
Předvolby zakázání nebo opětovné aktivace nápovědy v rámci aplikace

Změny v nabídce Nápověda

Uspořádání v nabídce Nápověda se nově změnilo tak, aby nabízelo rychlejší přístup k průvodci novými funkcemi, videogalerii, zdrojům nápovědy / dalších informací a formuláři pro odeslání informací o chybě / požadavku na funkci.

Nabídka Nápověda před aplikací Dreamweaver CC 2014
Nabídka Nápověda před aplikací Dreamweaver CC verze 2014

Nabídka Nápověda v aplikaci Dreamweaver CC 2014
Nabídka Nápověda v aplikaci Dreamweaver CC verze 2014

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.