Přehled nových funkcí

Co je nového (CS5.5)

Podpora více obrazovek

Zobrazte náhled vašich návrhů ve standardním rozlišení pro obrazovku, nebo k určení rozlišení použijte multimediální dotaz. Během testování pro zařízení, u kterých dochází ke změně orientace stránky podle způsobu jejich držení, můžete v rámci náhledu použít možnosti zobrazení na výšku a na šířku.

Podpora multimediálních dotazů

Multimediální dotazy lze využít k přizpůsobení vzhledu webového místa pro různá rozlišení obrazovky. Další informace najdete v části Vytváření multimediálních dotazů (CS5.5 a novější).

Webové aplikace pro mobilní zařízení

Rychlé návrhy webových aplikací, které fungují ve většině mobilních zařízení, pomocí mobilního ovládacího prvku jQuery. Další informace najdete v části Vytváření webových aplikací pro mobilní zařízení (CS5.5).

Vytváření balíčků webových aplikací pro zařízení se systémem Android a zařízení iPhone a iPad

V aplikaci Dreamweaver můžete vytvořit balíček webových aplikací a nasadit je do zařízení se systémy Android™ a iOS. Další informace naleznete v části Vytváření balíčků webových aplikací jako nativních mobilních aplikací (CS5.5).

Podpora formátů HTML5, CSS3 a jQuery

Aplikace Dreamweaver podporuje nápovědu při psaní kódu ve formátu HTML5, CSS3 a jQuery.

Pro vytváření nových stránek HTML5 zcela od základu jsou k dispozici také základní rozvržení. Aplikace Dreamweaver podporuje funkci HTML5 pro vkládání videí na stránky HTML. Další informace najdete v části Vložení videa na webové stránky (HTML5).

Panel CSS byl rozšířen o podporu běžně používaných vlastností CSS3. Další informace naleznete v částech Nápověda při psaní kódu a Vylepšení v podpoře připojení CSS3 na panelu Styly CSS (CS5.5).

Podpora připojení FTPS

Přeneste data pomocí připojení FTPS. Připojení FTPS (FTP přes SSL) nabízí podporu šifrování i ověřování ve srovnání s připojením SFTP, které podporuje pouze šifrování. Další informace naleznete v tématu Připojení FTPS (CS5.5).

Podpora ověření platnosti W3C

Vytvořte stránky HTML a XHTML kompatibilní se standardy pomocí služby Ověření platnosti W3C v aplikaci Dreamweaver. Další informace najdete v části Ověření stránek pomocí nástroje Ověření platnosti W3C (CS 5.5).

Co je nového (CS5)

Adobe BrowserLab

Aplikace Dreamweaver CS5 využívá Adobe BrowserLab, což je jedna z nových online služeb CS Live poskytující rychlé a přesné řešení v otázce testování kompatibility v různých prohlížečích. Pomocí služby BrowserLab můžete zobrazit náhledy webových stránek a místního obsahu pomocí několika nástrojů k zobrazení a porovnání. Viz služba BrowserLab.

Integrace s nástrojem Business Catalyst

Adobe Business Catalyst je aplikací, která nahrazuje tradiční nástroje na ploše jednou centrální platformou pro každého návrháře webů. Aplikace spolupracuje s aplikací Dreamweaver a umožňuje vytvořit vše od základních datových webů po komplexní obchody online. Viz http://www.adobe.com/go/business_catalyst_get_extension_cz.

Rozšíření CSS

Povolit/Zakázat vlastnosti CSS

Funkce Povolit/Zakázat vlastnosti CSS umožňuje zakázat nebo opět povolit vlastnosti CSS přímo na panelu Styly CSS. Zakázání vlastností CSS jednoduše potlačí provádění určitých vlastností bez jejich odstranění. Informace naleznete v části Povolit/Zakázat vlastnosti CSS.

Prohlédnutí CSS

Režim prohlédnutí umožňuje zobrazit podrobnosti o vlastnostech modelu rámečku CSS (včetně odsazení, okraje atd.) bez čtení kódu nebo potřeby samostatného nástroje třetí strany, jako je např. nástroj Firebug. Informace naleznete v části Prohlédnutí CSS v živém zobrazení.

Základní rozvržení CSS

Aplikace Dreamweaver CS5 obsahuje aktualizované a zjednodušené základní rozvržení CSS. Komplikované selektory převzaté z rozvržení aplikace CS4 byly odebrány a nahrazeny třídami, které jsou jednodušší a snadno pochopitelné. Informace naleznete v části Vytvoření stránky s rozvržením CSS.

Funkce Dynamicky související soubory umožňuje vyhledat všechny externí soubory a skripty, které jsou potřebné k vytvoření stránek s rozhraním systému správy obsahu (CMS) PHP a zobrazuje názvy daných souborů v panelu nástrojů Související soubory. Podle výchozího nastavení aplikace Dreamweaver podporuje vyhledávání rozhraní Wordpress, Drupal a Joomla!. Rozhraní CMS. Viz oddíl Otevření dynamicky souvisejících souborů.

Navigace živého zobrazení

Navigace živého zobrazení umožňuje aktivovat odkazy v Živém zobrazení a pracovat tak s aplikacemi a dynamickými daty na serveru. Zadáním adresy URL funkce také umožňuje kontrolovat stránky řízené z živého webového serveru nebo upravovat navštívené stránky, pokud se nacházejí na jednom z lokálně definovaných webů. Informace naleznete v části Zobrazení náhledu stránek v aplikaci Dreamweaver.

Nápověda při psaní kódu vlastní třídy PHP

Nápověda při psaní kódu vlastní třídy PHP obsahuje informace o správné syntaxi u funkcí, objektů a konstant PHP a umožní vám tak přesnější zápis kódu. Nápověda při psaní kódu také funguje v rámci vlastních funkcí a tříd nebo v rozhraní třetí strany, jako je např. rozhraní Zend.

Zjednodušené nastavení webu

Nově přepracované dialogové okno Definice webu (nyní dialogové okno Nastavení webu) usnadňuje nastavení místního webu aplikace Dreamweaver, díky čemu lze začít vytváření webových stránek bez zbytečného zdržování. Kategorie vzdálených serverů vám umožní upřesnit vzdálené a testovací servery v jednom zobrazení. Přečtěte si témata Nastavení lokální verze webuPřipojení ke vzdálenému serveru.

Nápovědy při psaní kódu konkrétních webů

Funkce Nápovědy při psaní kódu konkrétních webů umožňuje přizpůsobit prostředí kódu při práci s knihovnami PHP a v rozhraní CMS třetí strany, jako např. rozhraní WordPress, Drupal, Joomla! atd. Do nápovědy při psaní kódu lze přidat nebo z ní odebrat soubory s motivy vhodné pro blogy nebo jiné vlastní soubory a knihovny PHP. Viz oddíl Nápovědy při psaní kódu konkrétních webů.

Rozšíření podpory v dílčí verzi

Aplikace Dreamweaver CS5 poskytuje rozšíření podpory v dílčích verzi, díky které můžete přesunovat, kopírovat nebo mazat místní soubory a následně synchronizovat změny na vzdáleném úložišti SVN. Nový příkaz Obnovit umožňuje rychle opravit potíže ve stromové struktuře nebo obnovit původní verzi souboru. Nové přípony zároveň umožňují určit, se kterou z verzí dílčí verze chcete v rámci daného projektu pracovat. Informace naleznete v části Použití dílčí verze (svn) k získání a zpřístupnění souborů.

Odebrané funkce

Následující funkce již nejsou součástí aplikace Dreamweaver CS5:

 • Zpráva o ověření dostupnosti

 • Chování serveru ASP/JavaScript

 • Kontrola chování skriptu JavaScript v prohlížeči

 • Připojení k serveru FTP/RDS bez definování webového místa

 • Ovládání chování prvků Shockwave nebo SWF JavaScript

 • Vytvoření webového alba fotografií

 • Skrytí chování rozbalovací nabídky JavaScript

 • Správa dostupných tříd služby InContext Editing

 • Vložení FlashPaper

 • Vložení/odebrání Značky webu

 • Integrace s aplikací Microsoft Visual Sourcesafe

 • Navigační pruhy

 • Chování skriptu JavaScript Přehrát zvuk

 • Zobrazení nabídky Události (panel Chování)

 • Zobrazení chování skriptu JavaScript Zobrazit rozbalovací nabídku

 • Chování skriptu JavaScript Časová osa

 • Ověřování tagů

 • Zobrazení Živá data

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.