Co je nového ve verzi CS6

Aktualizace Creative Cloud od verze CS6

Aktualizace 12.1 Update, 24. září 2012: 

Informace o novém obsahu v této verzi naleznete v části Co je nového | Creative Cloud.

Aktualizace 12.2, 14. února 2013:

Informace o novém obsahu v této verzi naleznete v části Co je nového | Creative Cloud | Únor 2013

Výukové videolekce

Výuková videa zaměřená na nové funkce v aplikaci Dreamweaver CS6 jsou nově k dispozici ve službě Adobe TV (http://www.adobe.com/go/learn_dwcs6_adobetv_cz).

Nový správce webů

Dialogové okno Správa webů (Weby > Správa webů) získalo nový vzhled a chování, avšak většina jeho funkcí zůstala stejná. Mezi jeho další funkce patří možnost vytvářet nebo importovat weby aplikace Business Catalyst.

Rozvržení CSS založená na plovoucí mřížce

Pomocí nového robustního rozvržení plovoucí mřížky (Nové  > Nové rozvržení plovoucí mřížky) můžete v aplikaci Dreamweaver vytvářet adaptivní rozvržení CSS, která se přizpůsobují různým velikostem obrazovky. Pokud webovou stránku vytvoříte pomocí plovoucí mřížky, její rozvržení a obsah se automaticky přizpůsobí zobrazovacímu zařízení uživatele, ať už se jedná o stolní počítač, tablet nebo telefon smartphone.

Přechody CSS3

Pomocí nového panelu přechodů CSS můžete provádět plynulé změny vlastností elementů stránky založených na CSS, které reagují na spouštěcí události, jako je umístění kurzoru, kliknutí nebo zaměření. (Klasickým příkladem je položka panelu s nabídkou, nad kterou umístíte kurzor, a ona postupně změní zabarvení.) Nyní můžete přechody CSS vytvářet jak pomocí podpory na úrovni kódu, tak v novém panelu Přechody CSS (Okna > Přechody CSS).

Výběr více tříd CSS

Nyní můžete u jednoho elementu použít několik tříd CSS. Vyberte element, otevřete dialogové okno Výběr více tříd a vyberte požadované třídy. Jakmile použijete více tříd, aplikace Dreamweaver vytvoří pro výběr novou vícenásobnou třídu. Nová vícenásobná třída bude poté dostupná na dalších místech v aplikaci, kde vybíráte styly CSS.

Dialogové okno Výběr více tříd lze otevřít z různých míst v aplikaci:

  • inspektor Vlastnosti HTML (V nabídce vyberte položku Použít více tříd.),
  • rozbalovací nabídka Odkazované pravidlo v inspektoru Vlastnosti CSS,
  • kontextová nabídka selektoru tagů v dolní části okna Dokument (Klikněte pravým tlačítkem na tag a vyberte volby Nastavit třídu > Použít více tříd.).
Adobe TV: Výběr více tříd v aplikaci Dreamweaver CS6

Integrace služby PhoneGap Build

Díky přímé integraci služby PhoneGap Build můžou nyní uživatelé aplikace Dreamweaver CS6 vytvářet nativní aplikace pro mobilní zařízení s použitím vlastních zkušeností s jazyky HTML, CSS a JavaScript. Poté, co se pomocí panelu PhoneGap Build přihlásíte do služby PhoneGap Build (Web > PhoneGap Build), můžete vytvářet webové aplikace přímo ve službě PhoneGap Build a ukládat výsledné mobilní aplikace na svou místní pracovní plochu nebo mobilní zařízení. Služba PhoneGap Build spravuje vaše projekty a umožňuje vytvářet nativní aplikace pro nejpopulárnější mobilní platformy včetně systémů Android, iOS, Blackberry, Symbian a webOS.

Rozhraní jQuery Mobile 1.0 a vzorky barev jQuery Mobile

jQuery Mobile 1.0

Aplikace Dreamweaver CS6 se dodává se soubory rozhraní jQuery 1.6.4 a jQuery Mobile 1.0. Úvodní stránky rozhraní jQuery Mobile jsou dostupné v dialogovém okně Nový dokument (Soubor > Nový > Stránka z příkladu > Úvodní stránky pro mobilní zařízení). Při vytváření stránek rozhraní jQuery Mobile si nyní můžete vybrat mezi dvěma druhy souborů CSS: úplnými soubory CSS nebo soubory CSS rozdělenými na komponenty struktury a komponenty tématu.

Vzorky barev jQuery Mobile

Všechny vzorky barev (témata) si můžete zobrazit jako náhled v souboru CSS rozhraní jQuery Mobile, a to pomocí panelu Vzorky barev jQuery Mobile (Okna > Vzorky barev jQuery Mobile). Poté můžete pomocí panelu dané vzorky použít u různých elementů na webové stránce jQuery Mobile nebo je od těchto elementů odebrat. Pomocí této funkce můžete vzorky barev použít jednotlivě pro nadpisy, seznamy, tlačítka a jiné elementy.

Integrace aplikace Business Catalyst

Nové weby aplikace Business Catalyst

Nyní můžete vytvářet nové zkušební weby aplikace Business Catalyst přímo v aplikaci Dreamweaver a prozkoumat tak široké možnosti, které aplikace Business Catalyst nabízí vašim klientům a projektům.

Panel Business Catalyst

Po přihlášení k webu aplikace Business Catalyst můžete přidávat a upravovat moduly aplikace Business Catalyst přímo z panelu Business Catalyst (Okna > Business Catalyst) v aplikaci Dreamweaver. Získáte přístup k široké nabídce funkcí, jako jsou produktové katalogy, integrace blogů a sociálních médií, nákupní košíky a další. Tato integrace poskytuje možnost bezproblémové práce s vašimi lokálními soubory v aplikaci Dreamweaver a současně s obsahem databáze vašeho webu Business Catalyst.

Webová písma

V aplikaci Dreamweaver teď můžete používat originální webová písma (například Google Fonts nebo Adobe Fonts). Nejdřív je třeba pomocí nástroje Správce webových písem (Změnit > Webová písma) importovat webové písmo do webu aplikace Dreamweaver. Poté bude webové písmo možné použít na webových stránkách.

Zjednodušená optimalizace formátu PSD

Dialogové okno Náhled obrazu z aplikace Dreamweaver CS5 se nyní nazývá Optimalizace obrazu. Chcete-li toto dialogové okno otevřít, vyberte obraz v okně Dokument a v inspektoru Vlastnosti klikněte na tlačítko Upravit nastavení obrazu.  Některé z voleb dostupných v dialogovém okně Náhled obrazu ve verzi CS5 jsou nyní dostupné v inspektoru Vlastnosti.

Vliv provedených změn nastavení v dialogovém okně Optimalizace obrazu si můžete prohlížet v okamžitém náhledu obrazu v zobrazení Návrh.

Vylepšení přenosu protokolem FTP

Aplikace Dreamweaver využívá vícekanálový přenos a vybrané soubory tak přenáší najednou více kanály. Aplikace Dreamweaver umožňuje využívat při přenosu souborů najednou operace Get i Put.

Je-li k dispozici dostatečná šířka pásma, dochází při asynchronním vícekanálovém přenosu protokolem FTP ke zrychlování přenosu.

Více informací najdete na adrese http://blogs.adobe.com/dreamweaver/2012/06/ftp-improvement-in-dreamweaver-cs6.html.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.