Vložení videa a zvuku HTML 5

Pomocí aplikace Dreamweaver můžete na webové stránky vkládat video a zvuk HTML5. Prvky videa a zvuku formátu HTML 5 představují standardní způsob implementace a zobrazení videa a zvuku na webové stránce.

Další podrobnosti o vložení videa formátu HTML 5 naleznete v části Vložení videa HTML 5.

Další podrobnosti o vložení zvuku formátu HTML 5 naleznete v části Vložení zvuku HTML 5.

Vložení sémantických objektů HTML5 pomocí panelu Vložit

Výběrem volby Rozvržení na panelu Vložit (Okno > Vložit) zobrazíte seznam sémantických prvků, které můžete vložit do rozvržení stránky HTML 5. Pokud chcete upravit vlastnosti vložených sémantických prvků, vyberte požadovaný prvek a upravte jeho vlastnosti na panelu Vlastnosti.

Nabídku Vložit (Vložit > Rozvržení) můžete použít také ke vkládání sémantických tagů.

Sedm nových sémantických tagů v této verzi: Článek, Na straně, HGroup, Navigace, Oddíl, Záhlaví a Zápatí.

Výukovou lekci na téma používání sémantických tagů v rozvržení stránky naleznete v článku na blogu autorky Jennifer Marsman s názvem Sémantické značky a rozvržení stránky.

Výuková lekce Sémantika HTML5 v aplikaci Dreamweaver CS5.5 poskytuje náhled na používání sémantických objektů HTML5 v aplikaci Dreamweaver CS5.5.

Import sazeb s animací aplikace Adobe Edge

Do aplikace Dreamweaver můžete importovat sazby s animací aplikace Adobe Edge (soubory OAM). Sazba se vloží do místa, kde se nachází kurzor.

Aplikace Dreamweaver ve výchozím nastavení umístí rozbalený obsah souboru OAM do složky s názvem edgeanimate_assets. Toto výchozí umístění můžete změnit v dialogovém okně Nastavení webu.

Další informace naleznete na stránce Import sazeb s animací aplikace Adobe Edge.

Podpora plátna HTML5

Prvek Plátno formátu HTML 5 slouží jako kontejner pro dynamicky generovanou grafiku. Tato grafika se průběžně vytváří pomocí jazyka skriptu, jako např. JavaScript. Další informace naleznete v článku Plátno HTML5.

Objekt Plátno má atributy ID, výška a šířka.

  • Chcete-li přejít k objektu Plátno, vyberte volby Vložit > Plátno. Případně otevřete panel Vložit (Okna > Vložit) a vyberte z nabídky volbu Společné.
  • Vlastnosti prvku Plátno upravíte tak, že prvek označíte a upravíte jeho vlastnosti na panelu Vlastnosti.

Rozšířená podpora formátu HTML5 pro objekty formuláře

V rámci podpory formátu HTML5 byly na panel Vlastnosti přidány nové atributy objektů formuláře. Dále byly zavedeny čtyři nové objekty formuláře (E-mail, Hledat, Telefon, URL) do oddílu Formuláře na panelu Vložit.

Další informace naleznete na stránce Rozšířená podpora formátu HTML5 pro objekty formuláře.

Funkce Hledání Live (Mac OS)

Pomocí funkce Hledání Live můžete vyhledávat soubory podle jejich názvu nebo textu, který obsahují. Vyhledávání probíhá na webu uvedeném na panelu Soubory.

Funkce Hledání Live využívá v systému Mac OS rozhraní API funkce Spotlight. Veškeré úpravy předvoleb funkce Spotlight se projeví také ve funkci Hledání Live. Funkce Spotlight zobrazí všechny soubory v počítači odpovídající parametrům vyhledávání. Funkce Hledání Live umožňuje vyhledat soubory v kořenové složce webu, který je uveden na panelu Soubory.

Další informace naleznete v části Hledání souborů podle jejich názvu nebo obsahu

Vylepšení FTP

Při uložení automaticky odesílat soubory na server

Tato volba slouží k odesílání souborů na server i za situace, kdy během ukládání probíhá další proces odesílání nebo stahování. Byly odstraněny některé problémy s touto funkcí přítomné v předchozím vydání a její použití je nyní více bezproblémové.

Pokračujte v práci s aplikací Dreamweaver i během stahování z webu aplikace Business Catalyst

Při výběru volby Při uložení automaticky odesílat soubory na server již nedojde k přerušení práce s aplikací Dreamweaver, když stahujete web aplikace Business Catalyst.

Rozšíření dialogového okna Heslo k účtu Adobe ID

V tomto dialogovém okně se zobrazí identifikátor Adobe ID vybraný během instalace. K dispozici jsou volby pro uložení hesla a jeho získání, jestliže je zapomenete.

Dialogové okno Heslo k účtu Adobe ID
Dialogové okno Heslo k účtu Adobe ID

Vylepšení práce s písmy

Seznam písem v nabídce Písmo bylo klasifikováno podle systémových písem a webových písem. Nabídka obsahuje nejprve seznam systémových písem.

  • Dialogové okno Správce webových písem (Změnit > Webová písma) bylo přejmenováno na okno Sada webového písma. Dialogové okno Sada webového písma můžete použít k přidání webových písem do seznamu písem.
  • Tlačítko Přidat písma bylo přejmenováno na tlačítko Přidat místní písmo.
  • Samostatné ikony usnadňují rozpoznávání systémových písem od webových.
Dialogové okno Sada webového písma
Dialogové okno Sada webového písma

Samostatné ikony pro systémová písma a webová písma
Samostatné ikony pro systémová písma a webová písma

Nové uspořádání nabídky Vložit

Uspořádání voleb na panelu Vložit a v nabídce Vložit bylo změněno. Další informace naleznete na stránce Změny voleb na panelu a v nabídce Vložit | Creative Cloud.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online