Přehled nových funkcí

Tyto funkce jsou k dispozici pouze členům Creative Cloud a předplatitelům jednotlivých produktů. Postup, jak se stát členem Adobe Creative Cloud, naleznete zde: Adobe Creative Cloud.

Po aktualizaci verze 12.0 na 12.1 budou zachovány možnosti Rozšíření, Oblíbené na panelu Vložit a Klávesové zkratky. Pokud se vaše rozšíření nacházelo v nabídce Vložit, která byla odebrána, naleznete je v nabídce Vložit > Chybějící rozšíření.

Pokud rozšíření nainstalovalo přístupové body (položky) do panelu Vložit v odebraném seznamu, můžete tyto přístupové body najít v kategorii „Různé“. Odebrán byl například seznam médií z kategorie Běžné na panelu Vložit. Seznam nyní naleznete přímo na panelu Vložit v podobě kategorie s názvem Média. Všechny položky rozšíření umístěné dříve v seznamu médií nyní naleznete v kategorii Různé.

Integrace písma Edge Web Fonts

Do seznamu písem v aplikaci Dreamweaver můžete přidat jak písmo Adobe Edge, tak webová písma. V seznamu písem jsou sady písem podporované aplikací Dreamweaver uvedeny před webovými písmy a písmy Edge.

Rozšíření pro rozvržení plovoucí mřížky

Všechny elementy plovoucí mřížky byly přesunuty do kategorie Struktura v nabídce Vložit. Nově máte k dispozici možnosti, jako např. Seřazený seznam (Ol), Neseřazený seznam (Ul) a Seznam (LI). Po vytvoření stránky s plovoucí mřížkou nebo otevření stránky s předlohou plovoucí mřížky se podle výchozího nastavení na panelu Vložit zobrazí nabídka Struktura.

Zároveň se při výběru elementu zobrazí možnosti uživatelského rozhraní pro elementy Div, jako např. příkazy Skrýt, Duplikovat, Zámek a Zaměnit.

Nově můžete plovoucí elementy vnořit a při jejich vkládání určit třídu nebo ID jako plovoucí selektor.

Podrobný popis těchto vylepšení vám poskytne video zde.

Další informace o rozvržení plovoucí mřížky naleznete zde: Rozvržení plovoucí mřížky.

Nové typy zadávání formuláře HTML5

Nově jsou v aplikaci Dreamweaver k dispozici následující typy zadávání formuláře HTML5. Další informace o těchto elementech naleznete zde: Typy zadávání HTML5.

 • Barva
 • Datum
 • Datum a čas
 • Místní datum a čas
 • Měsíc
 • Číslo
 • Rozsah
 • Čas
 • Týden

Nové objekty formuláře pro jQuery Mobile

Nově jsou v aplikaci Dreamweaver k dispozici následující elementy jQuery. Funkce těchto elementů jsou podobné funkcím odpovídajících elementů z oblasti typů zadávání formuláře HTML5.

Další informace naleznete zde: http://jquerymobile.com/test/docs/forms/textinputs/

 • Datum
 • Datum a čas
 • E-mail
 • Měsíc
 • Číslo
 • Hledat
 • Čas
 • URL
 • Týden

Rozšíření pro pracovní proces v aplikaci Edge Animate

 • V rámci zobrazení návrhu byla u zástupných souborů přidána kontextová nabídka. Dostupné možnosti v nabídce jsou následující: Navigace v kódu, Vložit do tagu, Odebrat tag, Vyjmout, Kopírovat a Vložit.
 • Nyní můžete vkládat soubor OAM s názvem obsahujícím dvoubajtové znaky.

Aktualizace pracovního postupu PhoneGap

Změny v aplikaci Dreamweaver slouží k zajištění kompatibility se změnami ve funkci PhoneGap. Tato funkce je k dispozici také v rámci aktualizace 12.0.3.

U cílových operačních systémů se nyní podle potřeby zobrazí výzva k zadání klíče a hesla. Přihlašovací klíč je zapotřebí pouze u systémů Android, iOS a Blackberry. Jestliže se vám nedaří sestavit více jak jednu aplikaci, může být možnou příčinou to, že nejste odběratelem služby PhoneGap.

Více informací získáte zde: Vytváření balíčků webových aplikací jako nativních mobilních aplikací pomocí služby PhoneGap Build.

Ostatní změny a vylepšení

 • HTML5 představuje u všech nových dokumentů výchozí prvek DocType.
 • Bylo upraveno výchozí nastavení dialogového okna pro synchronizaci FTP.
  • V rámci nabídky Synchronizace je nyní výchozím nastavením Celé webové místo.
  • V rámci nabídky Směr je výchozím nastavením Získat a Vložit novější soubory.
 • Opět je k dispozici zobrazení rozšířené tabulky. Tato možnost však již není k dispozici na panelu Rozvržení. Pokud budete chtít tuto možnost použít, v aplikaci Dreamweaver vložte tabulku, klikněte na ni pravým tlačítkem a vyberte možnost Zobrazení rozšířené tabulky.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?