Přehled funkcí | Dreamweaver | Verze 2018

Verze aplikace Dreamweaver z března 2018 (18.1) a z října 2017 (18.0)

Verze aplikace Dreamweaver (18.1 z března 2018) zahrnuje podporu pro Bootstrap 4.0.0. Stručný úvod k této funkci najdete dále.

Přehled funkcí představených v předchozích verzích aplikace Dreamweaver najdete v článku Přehled funkcí | Předchozí verze.

Podpora pro Bootstrap 4.0.0

Novinky ve verzi z března 2018

Nejnovější verze aplikace Dreamweaver nabízí podporu pro Bootstrap verze 4.0.0. Díky tomu můžete při vytváření responzivních webových stránek v aplikaci Dreamweaver využívat všechny nové funkce oblíbeného systému CSS. 

Bootstrap 4.0.0 v aplikaci Dreamweaver umožňuje využívat různé komponenty, například karty, symboly a formuláře. Dále máte přístup k nové složce 4.0.0 na panelu Výstřižky v části Výstřižky Bootstrap

Komponenty Bootstrap 4.0.0 na panelu Vložit
Komponenty Bootstrap 4.0.0 na panelu Vložit

Výstřižky Bootstrap 4.0.0
Výstřižky Bootstrap 4.0.0

Ve výchozím nastavení je při vytváření webu vybrána verze 4.0.0. Pokud však v Nastavení webu > Rozšířená nastavení > Bootstrap > Verze Bootstrap vyberete možnost 3.3.7, můžete vytvořit web pomocí předchozí verze.

Změna verze Bootstrap na 3.3.7
Změna verze Bootstrap na 3.3.7

Další informace o vytváření responzivních webů v aplikaci Dreamweaver pomocí prvků Bootstrap 4.0.0 najdete v článku Návrh responzivních webů v aplikaci Dreamweaver pomocí prvků Bootstrap.

Dreamweaver také nabízí nové počáteční šablony pro podporu komponent Bootstrap 4.0.0. Přístup k nim získáte klinutím na Soubor > Nové > Počáteční šablony > Šablony Bootstrap.

Podpora rozlišení HiDPI v aplikaci Dreamweaver (Windows)

Novinky ve verzi z října 2017

Aplikace Dreamweaver nově podporuje rozlišení HiDPI a více monitorů v systému Windows. To znamená, že se rozlišení aplikace dynamicky mění podle poměru vašich monitorů.

Dříve se u rozlišení 4K některé prvky uživatelského rozhraní v aplikaci Dreamweaver neškálovaly správně. U položek, jako jsou nabídky, písma a ikony, byly vidět pixely a položky byly malé a rozmazané. Nově s podporou HiDPI nabízí aplikace Dreamweaver svým uživatelům lepší prostředí pro práci. Prvky uživatelského rozhraní jsou ostřejší a bez viditelných pixelů. Dále již nedochází například k přetékání prvků uživatelského rozhraní.

Podpora více monitorů v aplikaci Dreamweaver (Windows)

Novinky ve verzi z října 2017

Aplikace Dreamweaver nově v systému Windows podporuje použití více monitorů. Aplikace se automaticky přizpůsobí podle rozlišení monitorů.

Podpora více monitorů přináší řadu dalších výhod. Například můžete dokument odpojit z karty a zobrazit jej na jiném monitoru. Díky tomu můžete jednoduše otevřít a srovnávat různé verze dokumentu nebo dva různé dokumenty.

Stejně tak je možné pomocí více monitorů zobrazit a měnit různé typy dokumentů Dreamweaver. Například můžete na jednom monitoru dělat úpravy v dokumentu HTML a na dalším zobrazit a měnit dokument CSS.

Podpora více monitorů v aplikaci Dreamweaver
Podpora více monitorů v aplikaci Dreamweaver

Vylepšená podpora systému Git

Vylepšení ve verzi z října 2017

V této verzi přinášíme následující vylepšení podpory systému Git:

Testování možnosti připojení ke vzdálenému úložišti

Nově můžete kontrolovat připojení ke vzdálenému úložišti Git přímo v aplikaci Dreamweaver. V dialogovém okně Nastavení webu nebo Přidat nový vzdálený server klikněte na tlačítko Testovat. Aplikace Dreamweaver zkontroluje, zda je adresa URL vzdáleného úložiště platná.

Testování vzdáleného připojení pro vzdálená úložiště Git
Testování vzdáleného připojení pro vzdálená úložiště Git

Poznámka:

Mějte na paměti, že přihlašovací údaje zadané při přidávání vzdáleného úložiště nebo jeho připojování se neověřují.

Uložení přihlašovacích údajů

Aplikace Dreamweaver nově umožňuje ukládat přihlašovací údaje při klonování úložiště. Své přihlašovací údaje lze uložit jejich zadáním v dialogovém okně Nastavení webu. Díky tomu se můžete vyhnout potřebě zadávat přihlašovací údaje pokaždé, když používáte vzdálené akce, jako je Odesílání nebo Vyžádání Git.

Dříve byla možnost Uložit přihlašovací údaje k dispozici v dialogovém okně Přidat vzdálený serverSpravovat vzdálený server. Pokaždé, když jste chtěli své přihlašovací údaje upravit, museli jste přejít do jednoho z těchto dialogových oken a údaje změnit tam. Nově stačí jednoduše ukládat přihlašovací údaje přímo při klonování úložiště.

Pomocí možnosti Uložit přihlašovací údaje uložíte uživatelské jméno a heslo.
Pomocí možnosti Uložit přihlašovací údaje uložíte uživatelské jméno a heslo

Hledání souborů na panelu Git

Aplikace Dreamweaver umožňuje vyhledávat soubory na panelu Git. Pokud máte jako uživatel v úložišti velký počet souborů, můžete je vyhledávat podle jejich názvu.

Po zadání názvu souboru do pole Hledat se okamžitě zobrazí všechny soubory, které obsahují hledaný výraz. Stav těchto souborů můžete sledovat také ve výsledcích hledání a mít tak možnost lépe sledovat připravené, upravené a nesledované soubory.

Vyhledání souborů na panelu Git
Vyhledání souborů na panelu Git

Indikátor potíží se sloučením

Pokud dojde ke konfliktu při slučování větví v systému Git, zobrazí se na panelu Git indikátor potíží při slučování. Ikona vykřičníku vedle souboru oznamuje, že u tohoto souboru došlo ke konfliktu.

Ikona, která označuje konflikt při slučování v systému Git
Nová ikona, která označuje konflikt při slučování v systému Git

Článek s podrobnou nápovědou k systému Git naleznete v tématu Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver.

Nová úvodní obrazovka

Novinky ve verzi z října 2017

Při prvním otevření nejnovější verze aplikace Dreamweaver uvidíte novou úvodní obrazovku.

Nová úvodní obrazovka v aplikaci Dreamweaver
Nová úvodní obrazovka v aplikaci Dreamweaver

Úvodní obrazovka v aplikaci Dreamweaver nabízí rychlý přístup k naposledy otevřeným souborům a počátečním předlohám. Mimo to nová obrazovka obsahuje také kartu PráceInformace.

Kliknutím na kartu Práce přejdete na naposledy otevřené soubory. Kliknutím na kartu Informace a poté na požadované video se můžete podívat na výuková videa pro aplikaci Dreamweaver.

Povšimněte si ikony Hledat v pravém horním rohu obrazovky. Pokud zadáte hledaný výraz, aplikace zobrazí naposledy otevřené soubory, Creative Cloud zdroje, odkazy na nápovědu a obrázky odpovídající parametrům vyhledávání.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.