Seznamte se s novými funkcemi v aplikaci Dreamweaver ve verzi z listopadu 2019 (20.0)
Bezproblémové úpravy v živém zobrazení

Bezproblémové úpravy v živém zobrazení

Úpravy v živém zobrazení byly zjednodušeny

Výchozí písmo v japonštině

Výchozí písmo v japonštině

Zavádíme nové výchozí písmo v japonštině

Rady při psaní kódu

Vylepšení rad při psaní

Rady při psaní kódu jsou vylepšeny v oblasti dostupnosti a přesnosti logiky filtrování

Bezproblémové úpravy v živém zobrazení

V nové verzi můžete do živého zobrazení kliknout a snadno v něm provádět úpravy. Možnosti úprav jsou teď rozšířeny o úpravy sémantických značek jako <aside>, <section> apod. Díky funkci automatické synchronizace se všechny úpravy provedené v živém zobrazení automaticky synchronizují se zobrazením kódu.

Další informace najdete v části Úpravy v živém zobrazení.

Úpravy v živém zobrazení

Výchozí písmo v japonštině

Japonská verze aplikace Dreamweaver má teď novou konfiguraci výchozího písma. 

Systém Windows podporuje kódování JaponštinaUnicode a MAC podporuje kódování EUC, ISO 2022-JP, Shift JISWindows DOS pro japonštinu. Všechna mají stejné písmo:

Výchozí písma ve Windows:

  • Proporcionální písmo: Yu Gothic (游ゴシック)
  • Písmo pro zobrazení kódu: Source Han Code JP N (源ノ角ゴシック Code JP N)
  • Pevné písmo: Source Han Code JP N (源ノ角ゴシック Code JP N)

Výchozí písma v macOS:

  • Proporcionální písmo: Yu Gothic (游ゴシック)
  • Písmo pro zobrazení kódu: Source Han Code JP N (源ノ角ゴシック Code JP N)
  • Pevné písmo: Source Han Code JP N (源ノ角ゴシック Code JP N)

Také výchozí velikosti tří výše uvedených písem se změnily:

  • Proporcionální písmo: 12 bodů
  • Písmo zobrazení kódu: 11 bodů
  • Pevné písmo: 12 bodů

Vylepšení rad při psaní

V současné aktualizaci byla vylepšena logika filtrování rad při psaní kódu pro PHP. Tipy, které hledáte, jsou teď vždy nahoře. Byla také zlepšena dostupnost rad při psaní kódu pro JS a PHP.