Huomautus:

Jos tuettu tiedostomuoto puuttuu valintaikkunasta tai alivalikosta, muotoa tukeva plug-in saattaa olla tarpeen asentaa.

Tiedostomuodon valitseminen

Grafiikkatiedostomuodot eroavat toisistaan sen suhteen, miten kuvatiedot esitetään (pikseleinä vai vektoreina) ja mitä pakkaustekniikoita ja Photoshopin ominaisuuksia ne tukevat. Jos haluat säilyttää kaikki Photoshop-ominaisuudet, kuten tasot, tehosteet ja maskit, tallenna kuva Photoshop-muodossa (PSD).

Useimpien tiedostomuotojen tapaan PSD-muoto tukee enintään 2 gigatavun kokoisia tiedostoja. Kahta gigatavua suuremmat tiedostot voi tallentaa Suurten dokumenttien muodossa (PSB), Photoshop Raw -muodossa (vain kuvat, joiden tasot on yhdistetty), TIFF-muodossa (enintään 4 gigatavua) tai DICOM-muodossa.

Kuvien tavanomainen bittisyvyys on 8 bittiä kanavaa kohden. Saat suuren dynaamisen alueen 16- ja 32-bittisissä kuvissa käyttämällä seuraavia muotoja:

16-bittisten kuvien tiedostomuodot (käytettäessä Tallenna nimellä -komentoa)

Photoshop, suurten dokumenttien muoto (PSB), Cineon, DICOM, IFF, JPEG, JPEG 2000, Photoshop PDF, Photoshop Raw, PNG, Portable Bit Map ja TIFF.

Huomautus:

Tallenna Webiä ja laitteita varten -komento muuntaa 16-bittiset kuvat automaattisesti 8-bittisiksi.

32-bittisten kuvien tiedostomuodot (käytettäessä Tallenna nimellä -komentoa)

Photoshop, Suurten dokumenttien muoto (PSB), OpenEXR, Portable Bitmap, Radiance ja TIFF.

Tietoja tiedostojen pakkaamisesta

Monissa tiedostomuodoissa käytetään pakkaamista bittikarttakuvan pienentämiseen. Häviöttömät pakkausmenetelmät pienentävät tiedostoa poistamatta siitä yksityiskohtia tai värejä. Häviölliset menetelmät taas poistavat yksityiskohtia. Seuraavassa kuvataan yleisiä pakkausmenetelmiä:

RLE (Run Length Encoding)

Häviötön pakkausmenetelmä, jota eräät yleiset Windows-tiedostomuodot tukevat.

LZW (Lempel-Zif-Welch)

Häviötön pakkausmenetelmä, jota TIFF-, PDF-, GIF- ja PostScript-tiedostomuodot tukevat. Hyödyllisin kuvissa, joissa on suuria yksivärisiä alueita.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Häviöllinen pakkausmenetelmä, jota JPEG-, TIFF-, PDF- ja PostScript-tiedostomuodot tukevat. Suositeltava sävykuvissa, kuten valokuvissa. JPEG käyttää häviöllistä pakkausmenetelmää. Kun määrität kuvan laadun, valitse asetus Laatu-valikosta, vedä Laatu-liukusäädintä tai kirjoita Laatu-tekstiruutuun arvo 0–12. Saat parhaat tulokset valitsemalla suurimman mahdollisen laatuasetuksen. JPEG-tiedostoja voidaan tulostaa vain PostScript Level 2 -tulostimilla (ja uudemmilla), eikä niitä ehkä voi värierotella.

CCITT

Erilaisia häviöttömiä mustavalkoisten kuvien pakkausmenetelmiä, joita PDF- ja PostScript-tiedostomuodot tukevat. (CCITT on lyhenne sanoista Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique.)

ZIP

Häviötön pakkausmenetelmä, jota PDF- ja TIFF-tiedostomuodot tukevat. LZW-menetelmän tavoin ZIP-menetelmä on parhaimmillaan kuvissa, joissa on suuria yksivärisiä alueita.

PSD- ja PSB-tiedostojen yhteensopivuuden maksimoiminen

Jos työstät PSD- ja PSB-tiedostoja Photoshopin vanhoissa, tasoja tukemattomissa versioissa, voit lisätä kuvasta yhdistetyn version tallennettuun tiedostoon.

Huomautus:

Jos tallennat kuvan Photoshopin vanhassa versiossa, sellaiset ominaisuudet poistetaan, joita versio ei tue.

 1. Valitse Muokkaa > Oletusarvot > Tiedoston käsittely (Windows) tai Photoshop > Oletusarvot > Tiedoston käsittely (Mac OS).
 2. Valitse Maksimoi PSD- ja PSB-yhteensopivuus -valikosta jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  Aina

  Tämä asetus merkitsee sitä, että tasojen lisäksi tallennetaan kuva, jossa tasot on yhdistetty.

  Kysy

  Yhteensopivuuden maksimointi varmistetaan käyttäjältä.

  Ei koskaan

  Tallentaa vain kuvan, joka sisältää tasoja.

  Huomautus:

  Jos haluat pienentää tiedostokokoa huomattavasti, valitse Kysy tai Ei koskaan.

Photoshop-muoto (PSD)

Photoshop-muoto (PSD) on oletustiedostomuoto, ja se on PSB-muodon ohella ainoa muoto, joka tukee kaikkia Photoshopin ominaisuuksia. Koska Adobe-tuotteet ovat tiiviissä yhteistoiminnassa, muut Adobe-sovellukset, kuten Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere, Adobe After Effects ja Adobe GoLive, osaavat suoraan lukea PSD-tiedostoja ja säilyttävät useimmat Photoshopin ominaisuudet. Lisätietoja on eri Adobe-sovellusten käytönaikaisissa ohjeissa.

Kun tallennat tiedoston PSD-muodossa, voit valita asetuksen, joka parantaa yhteensopivuutta. Silloin Photoshop tallentaa tiedostoon tasoja sisältävän kuvan yhdistetyn version, jotta se voidaan lukea muilla sovelluksilla, esimerkiksi Photoshopin aiemmilla versioilla. Se myös säilyttää asiakirjan ulkoasun siinä tapauksessa, että Photoshopin uusissa versioissa eräiden toimintojen käyttäytyminen muuttuu. Yhdistelmän sisällyttäminen nopeuttaa kuvan lataamista ja käyttämistä muissa sovelluksissa kuin Photoshopissa. Se saattaa myös olla tarpeen, jotta muut sovellukset voisivat lukea kuvan.

PSD-tiedostoiksi voi tallentaa kuvia, joissa on 16 bittiä kanavaa kohti, ja HDR (high dynamic range) -kuvia, joissa on 32 bittiä kanavaa kohti.

Photoshop 2.0 -muoto

(Mac OS) Voit käyttää tätä muotoa, kun aiot avata kuvan Photoshop 2.0:lla tai viedä kuvan sovellukseen, joka tukee vain Photoshop 2.0 -tiedostoja. Kun kuva tallennetaan Photoshop 2.0 -muodossa, tasot litistetään ja tasotiedot häviävät.

Photoshop DCS -muodot 1.0 ja 2.0

Desktop Color Separations -muoto (DCS) on standardoidun EPS-muodon muunnelma, joka mahdollistaa CMYK-kuvien värierottelujen tallentamisen. Voit käyttää DCS 2.0 -muotoa spottivärikanavia sisältävien tiedostojen tallentamiseen. DCS-tiedostojen tulostamiseen vaaditaan PostScript-tulostin.

Photoshop EPS -muoto

Encapsulated PostScript (EPS) -muotoiset tiedostot voivat sisältää sekä vektori- että bittikarttagrafiikkaa, ja lähes kaikki grafiikka-, kuvitus- ja julkaisuohjelmat tukevat niitä. EPS-muotoa käyttäen siirretään PostScript-muotoisia kuvia sovelluksesta toiseen. Kun vektorigrafiikkaa sisältävä EPS-tiedosto avataan Photoshopilla, tämä rasteroi kuvan eli muuntaa vektorigrafiikan pikseleiksi.

EPS-muoto tukee Lab-, CMYK-, RGB-, indeksoitu väri-, kaksisävy-, harmaasävy- ja bittikarttatiloja, mutta ei alfakanavia. Se ei tue rajaavia reittejä. Desktop Color Separations -muoto (DCS), standardoidun EPS-muodon muunnelma, mahdollistaa CMYK-tiedostojen värierottelujen tallentamisen. Voit käyttää DCS 2.0 -muotoa spottivärikanavia sisältävien tiedostojen tallentamiseen. EPS-tiedostojen tulostamiseen vaaditaan PostScript-tulostin.

Photoshop käyttää EPS TIFF- ja EPS PICT -muotoja. Näin sillä voidaan avata tiedostoja, jotka on tallennettu esikatselukuvia sisältävissä muodoissa, mutta joita Photoshop ei tue (esimerkiksi QuarkXPress-tiedostoja). Voit muokata ja käyttää avattua esikatselukuvaa kuin mitä tahansa pienitarkkuuksista tiedostoa. EPS PICT -esikatselumuoto on käytettävissä vain Mac OS:ssä.

Huomautus:

EPS TIFF -muoto ja EPS PICT -muoto ovat tärkeitä Photoshopin aiemmissa versioissa. Photoshopin nykyisessä versiossa on rasterointitoiminnot vektoritietoja sisältävien tiedostojen avaamista varten.

Photoshop Raw -muoto

Photoshop Raw on joustava tiedostomuoto, jonka avulla siirretään kuvia sovelluksesta tai laiteympäristöstä toiseen. Se tukee alfakanavia sisältäviä CMYK-, RGB- ja harmaasävykuvia sekä alfakanavattomia monikanava- ja Lab-kuvia. Photoshop Raw -muodossa tallennetun tiedoston pikseli- tai bittikoko voi olla millainen tahansa, mutta tiedosto ei saa sisältää tasoja.

Photoshop Raw -muoto muodostuu tavuvirrasta, joka edustaa kuvan väritietoja. Kukin pikseli on kuvattu binaarimuodossa, jossa 0 tarkoittaa mustaa ja 255 valkoista (jos kuvan kanavat ovat 16-bittisiä, valkoisen arvo on 65 535). Photoshop valitsee kuvan esittämiseen tarvittavien kanavien sekä mahdollisten lisäkanavien määrän. Voit määrittää tiedoston tunnisteen (Windows), tyypin (Mac OS), tekijän (Mac OS) ja otsikkotiedot.

Mac OS:ssä tiedostotyyppi on yleensä nelimerkkinen tunnus, joka ilmaisee tiedostomuodon. Esimerkiksi TEXT tarkoittaa ASCII-tekstitiedostoa. Myös tiedoston tekijä on yleensä nelimerkkinen tunnus. Useimmilla Mac OS -sovelluksilla on yksilöllinen tiedoston tekijän tunnus, jonka on rekisteröinyt Apple Computer Developer Services.

Otsikko ilmaisee, kuinka monta tavua tiedoston alussa on ennen varsinaisten kuvatietojen alkamista. Se määrää, kuinka monta nollaa lisätään tiedoston alkuun paikkamerkeiksi. Normaalisti otsikkoa ei ole (koko on 0). Voit kirjoittaa otsikon, kun avaat Raw-muotoisen tiedoston. Voit myös tallentaa tiedoston ilman otsikkoa ja sitten korvata nollat otsikkotiedoilla käyttäen tiedostoeditoria, esimerkiksi HEditiä (Windows) tai Norton Utilitiesia (Mac OS).

Voit tallentaa kuvan lomitettuna tai lomittamattomana. Jos valitset lomitetun muodon, väriarvot (esimerkiksi punainen, vihreä ja sininen) tallentuvat peräkkäin. Valinta määräytyy sen sovelluksen vaatimusten mukaan, jolla tiedosto avataan.

Huomautus:

Photoshop Raw ei ole sama tiedostomuoto kuin digitaalikameroiden käyttämä Raw-kuvatiedostomuoto. Kameran Raw-tiedostomuoto on valmistajakohtainen muoto, joka on oikeastaan ”digitaalinen negatiivi”. Siinä ei ole käytetty suodatusta, valkotasapainon säätöä eikä muitakaan kameran toimintoja.

Digital Negative -muoto (DNG)

Digital Negative (DNG) on tiedosto, joka sisältää digitaalikamerasta saadut käsittelemättömät kuvatiedot sekä metatiedot, jotka ilmaisevat kuvatietojen merkityksen. Adoben julkiseen käyttöön luovuttama DNG-muoto on arkistointimuoto kameran Raw-tiedostoille. Se on suunniteltu parantamaan yhteensopivuutta ja lisäämään Raw-tiedostomuotojen yhdenmukaisuutta. Camera Raw -plug-in osaa tallentaa kamerasta saatuja käsittelemättömiä kuvatietoja DNG-muodossa. Jos tarvitset lisätietoja Digital Negative (DNG) -tiedostomuodosta, avaa sivusto www.adobe.com ja etsi termiä ”Digital Negative”. Löydät sivustosta kattavat tiedot ja linkin käyttäjäfoorumiin.

BMP-muoto

BMP on Windowsin vakiokuvamuoto Windows-yhteensopiville tietokoneille. BMP-muoto tukee RGB-värejä, indeksoituja värejä, harmaasävyjä ja bittikarttavärejä. Voit määrittää joko Windows- tai OS/2-muodon ja bittisyvyydeksi 8 bittiä/kanava. Jos tallennat 4- tai 8-bittisen kuvan Windows-muodossa, voit valita myös RLE-pakkausmenetelmän.

BMP-kuvat kirjoitetaan normaalisti alhaalta ylös, mutta voit vaihtaa järjestyksen päinvastaiseksi valitsemalla Käännä rivijärjestys -asetuksen. Voit myös vaihtaa koodausmenetelmää valitsemalla Lisäasetukset-painikkeen. (Käännä rivijärjestys -asetus ja lisäasetukset ovat tärkeimpiä peliohjelmoijille ja muille DirectX-käyttäjille.)

Cineon-muoto

Kodakin kehittämä Cineon on 10 bittiä kanavaa kohti sisältävä tiedostomuoto, joka sopii kuvien yhdistämiseen, käsittelemiseen ja parantelemiseen. Cineon-muotoa käytettäessä kuva voidaan siirtää takaisin filmille laadun heikkenemättä. Tätä muotoa käyttää Cineon Digital Film System, joka siirtää kuvia filmiltä Cineon-muotoon ja takaisin filmille.

DICOM-muoto

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) -muotoa käytetään yleisesti siirrettäessä ja tallennettaessa lääketieteellisiä kuvia, esimerkiksi ultraääni- ja tomografiakuvia. DICOM-tiedostossa on sekä kuvatiedot että otsikko, joka sisältää potilasta ja kuvaa koskevia tietoja.

GIF

GIF (Graphics Interchange Format) on tiedostomuoto, jota käytetään usein HTML-tiedostojen indeksivärigrafiikassa ja -kuvissa. GIF on LZW-pakattu muoto, joka on suunniteltu minimoimaan tiedoston koko ja siirtoaika. GIF-muoto säilyttää indeksoitujen värikuvien läpinäkyvyyden, mutta ei tue alfakanavia.

HEIC/HEVC

Apple tarjoaa mahdollisuuden tallentaa HEIC-kuvia ja HEVC-videoita (H.265) joillain sen mobiililaitteilla, joissa on iOS 11.
Katso lisätietoja kohdasta HEIF- ja HEVC-median käyttö Apple-laitteilla.

IFF

IFF (Interchange File Format) on yleiskäyttöinen tallennusmuoto, johon voidaan liittää ja tallentaa monenlaisia tietoja. IFF on helposti siirrettävissä, ja sille on tehty laajennuksia, jotka tukevat yksittäiskuvia, ääntä, musiikkia, videokuvaa ja tekstiä. IFF-muodon versioita ovat Maya IFF ja IFF (aiemmin Amiga IFF).

JPEG-muoto

JPEG (Joint Photographic Experts Group) -muotoa käytetään usein HTML-tiedostojen valokuvissa ja muissa sävykuvissa. JPEG-muoto tukee CMYK-, RGB- ja harmaasävytiloja, mutta ei läpinäkyvyyttä. GIF-muodosta poiketen JPEG-muoto säilyttää RGB-kuvan kaikki väritiedot, mutta pakkaa tiedoston poistamalla tarpeettomia tietoja.

Pakattu JPEG-kuva puretaan automaattisesti, kun se avataan. Suuri pakkaussuhde merkitsee heikkoa kuvan laatua ja pieni pakkaussuhde hyvää laatua. Suurin-laatuasetuksella saadaan useimmiten kuva, jota on mahdoton erottaa alkuperäisestä.

Suurten dokumenttien muoto (PSB)

Suurten dokumenttien muoto (PSB) tukee kuvia, joiden koko yhdessä suunnassa on jopa 300 000 pikseliä. Se tukee myös kaikkia Photoshopin ominaisuuksia, kuten tasoja, tehosteita ja suotimia. (Jos kuvan leveys tai korkeus ylittää 30 000 pikseliä, kaikki plug-in-suotimet eivät ole käytettävissä.)

PSB-tiedostoiksi voi tallentaa HDR-kuvia, joissa on 32 bittiä kanavaa kohti.

Huomautus:

Useimmat muut sovellukset ja Photoshopin vanhemmat versiot eivät tue tiedostoja, joiden koko ylittää 2 gigatavua.

OpenEXR-muoto

OpenEXR (EXR) on tehostealalla kehitetty tiedostomuoto, jota käytetään HDR-kuviin. Tämä muoto säilyttää värit tarkasti, ja sen dynaaminen alue sopii elokuvien tuottamiseen. Industrial Light and Magicin kehittämä OpenEXR-muoto tukee useita häviöllisiä ja häviöttömiä pakkausmenetelmiä. OpenEXR-tiedosto tukee läpinäkyvyyttä ja käyttää vain kuvia, joiden bittisyvyys on 32 bittiä/kanava. Tiedosto tallentaa arvot liukulukuina syvyydellä 16 bittiä/kanava.

PDF

Portable Document Format (PDF) on joustava tiedostomuoto, joka sopii eri laiteympäristöihin ja eri sovelluksille. PostScript-kuvantamismalliin perustuva PDF-muoto tukee kirjasinten tarkkaa näyttämistä ja säilyttämistä, sivuasetteluja sekä vektori- ja bittikarttagrafiikkaa. PDF-tiedostoissa voi olla myös sähköisiä tiedostonhaku- ja suunnistustoimintoja, kuten linkkejä. PDF tukee 16 bittiä kanavaa kohti sisältäviä kuvia. Adobe Acrobatissa on kohennustyökalu, jolla voidaan tehdä PDF-tiedoston kuviin pieniä muutoksia. Lisätietoja PDF-tiedostojen kuvien käsittelemisestä on Adobe Acrobatin ohjeessa.

Huomautus:

Kohennustyökalu on tarkoitettu lähinnä kuvien ja muiden kohteiden viime hetken korjauksia varten. Kuvat on syytä käsitellä Photoshopilla ennen PDF-muotoon tallentamista.

Photoshop tunnistaa kahdentyyppisiä PDF-tiedostoja:

Photoshop PDF -tiedostot

Luodaan, kun Säilytä Photoshopin muokkausominaisuudet -asetus valitaan Tallenna Adobe PDF -valintaikkunassa. Photoshop PDF -tiedostossa voi olla vain yksi kuva.

Photoshop PDF -muoto tukee kaikkia Photoshop-muodon väritiloja (paitsi monikanavatilaa) ja ominaisuuksia. Photoshop PDF -muoto tukee myös JPEG- ja ZIP-pakkausmenetelmiä, lukuun ottamatta bittikarttakuvia, joissa käytetään CCITT Group 4 -pakkausmenetelmää.

PDF-vakiotiedostot

Luodaan, kun Säilytä Photoshopin muokkausominaisuudet -asetuksen valinta poistetaan Tallenna Adobe PDF -valintaikkunassa, tai jos käytetään toista sovellusta, kuten Adobe Acrobatia tai Illustratoria. PDF-vakiotiedostot voivat sisältää useita sivuja ja kuvia.

Kun avaat PDF-vakiotiedoston, Photoshop rasteroi vektorit ja tekstin, mutta säilyttää pikselit.

PICT-tiedosto

PICT-muotoa käytetään yleisesti välittävänä muotona, kun kuvia siirretään Mac OS:n grafiikka- ja julkaisuohjelmien välillä. PICT-muoto tukee yhden alfakanavan sisältäviä RGB-kuvia sekä alfakanavattomia indeksoituja värikuvia, harmaasävykuvia ja bittikarttakuvia.

Huomautus:

Vaikka Photoshop pystyykin avaamaan PICT-rasteritiedostoja, se ei pysty avaamaan QuickDraw PICT -tiedostoja eikä tallentamaan PICT-muotoon.

PICT-resurssi

(Mac OS) PICT-resurssi on PICT-tiedosto, johon kuuluu resurssin nimi ja tunnusnumero. PICT-resurssimuoto tukee yhden alfakanavan sisältäviä RGB-kuvia sekä alfakanavattomia indeksoituja värikuvia, harmaasävykuvia ja bittikarttakuvia.

Voit avata PICT-resurssin Tuo- tai Avaa-komennolla. Photoshop ei voi kuitenkaan tallentaa tähän muotoon.

Pixar-muoto

Pixar-muoto on suunniteltu erityisesti vaativiin grafiikkasovelluksiin, joilla tehdään esimerkiksi kolmiulotteisia kuvia ja animaatioita. Pixar-muoto tukee RGB- ja harmaasävykuvia, joissa on yksi alfakanava.

PNG-muoto

Portable Network Graphics (PNG) on kehitetty patentoimattomaksi vaihtoehdoksi GIF-muodolle. Sitä käytetään kuvien häviöttömään pakkaamiseen sekä näyttämiseen Webin kautta. GIF-muodosta poiketen PNG-muoto tukee 24-bittisiä kuvia ja säilyttää taustan läpinäkyvyyden ilman rosoisia reunoja. Jotkin Web-selaimet eivät kuitenkaan tue PNG-kuvia. PNG-muoto tukee RGB-kuvia, indeksoituja värikuvia, harmaasävykuvia ja bittikarttakuvia, joissa ei ole alfakanavia. Se säilyttää harmaasävy- ja RGB-kuvien läpinäkyvyyden.

Portable Bit Map -muoto

Portable Bit Map (PBM) -tiedostomuoto, josta käytetään myös nimiä Portable Bitmap Library ja Portable Binary Map, tukee mustavalkoisia bittikarttakuvia (1 bitti pikseliä kohti). Se sopii häviöttömään tiedonsiirtoon, koska monet sovellukset tukevat sitä. Tällaisia tiedostoja voidaan muokata tai luoda jopa yksinkertaisella tekstieditorilla.

Portable Bit Map -muoto toimii yhteisenä kielenä monille bittikarttatiedostojen muuntosuotimille, joita ovat esimerkiksi Portable FloatMap (PFM), Portable Graymap (PGM), Portable Pixmap (PPM) ja Portable Anymap (PNM). PBM-muodossa tallennetaan mustavalkoisia bittikarttoja, PGM-muodossa myös harmaasävyisiä bittikarttoja ja PPM-muodossa myös värillisiä bittikarttoja. PNM ei ole erillinen tiedostomuoto, vaan PNM-tiedosto voi sisältää PBM-, PGM- tai PPM-tiedostoja. PFM on liukulukuja käyttävä kuvatiedostomuoto, joka sopii 32 bittiä kanavaa kohti sisältäville HDR-tiedostoille.

Radiance-muoto

Radiance (HDR) on 32 bittiä kanavaa kohti sisältävä tiedostomuoto, joka on tarkoitettu HDR-kuville. Tämä muoto on alkuaan kehitetty Radiance-järjestelmälle, jota ammattilaiset käyttävät virtuaaliympäristöjen valaistuksen visualisoimiseen. Tiedostoon tallentuu näytössä esitettävien värien lisäksi jokaisen pikselin valon määrä. Radiance-muoto tukee paljon enemmän erilaisia valaistustasoja kuin 8 bittiä kanavaa kohti sisältävät tiedostomuodot, joissa valaistustasoja on vain 256. Radiance (HDR) -tiedostoja käytetään usein kolmiulotteisessa mallinnuksessa.

Scitex CT

Scitex Continuous Tone -muotoa (CT) käytetään vaativaan kuvankäsittelyyn Scitex-tietokoneilla. Saat Scitexiltä tietoja apuohjelmista, joilla siirretään Scitex CT -muodossa tallennettuja tiedostoja Scitex-järjestelmään. Scitex CT -muoto tukee CMYK-, RGB- ja harmaasävytiloja, mutta ei alfakanavia.

Scitex CT -muodossa tallennetut CMYK-kuvat ovat usein erittäin suuria. Nämä tiedostot on tarkoitettu luettaviksi Scitex-skannerilla. Scitex CT -muotoiset kuvat tulostetaan filmille käyttäen Scitex-rasterointiyksikköä, joka tuottaa värierottelut patentoidulla Scitex-rasterointijärjestelmällä. Tämä järjestelmä tuottaa hyvin vähän läikekuvioita, ja sitä tarvitaan usein ammattitasoisissa väritöissä, esimerkiksi aikakauslehtimainoksissa.

TIFF

Tagged-Image File Format -muoto (TIFF, TIF) on tarkoitettu tiedostojen siirtämiseen eri sovellusten ja laiteympäristöjen välillä. Se on joustava bittikarttakuvamuoto, jota tukevat melkein kaikki maalaus-, kuvankäsittely- ja julkaisuohjelmat. Lähes kaikki pöytäskannerit pystyvät tekemään TIFF-kuvia. TIFF-tiedostojen enimmäiskoko on 4 gigatavua.

TIFF-muoto tukee alfakanavallisia CMYK-, RGB-, Lab-, indeksoituja väri- ja harmaasävykuvia sekä alfakanavattomia bittikarttakuvia. Photoshop pystyy tallentamaan TIFF-tiedostoon tasoja, mutta jos avaat tiedoston toisella sovelluksella, tasot yhdistyvät. Photoshop pystyy tallentamaan TIFF-tiedostoon myös muistiinpanoja, läpinäkyvyyden ja monen tarkkuuden pyramiditietoja.

Photoshopissa TIFF-kuvatiedostojen bittisyvyys on 8, 16 tai 32 bittiä kanavaa kohti. TIFF-tiedostoiksi voi tallentaa HDR-kuvia, joissa on 32 bittiä kanavaa kohti.

WBMP-muoto

WBMP on vakiomuoto optimoitaessa kuvia matkapuhelimia ja muita kannettavia laitteita varten. WBMP tukee 1-bittisiä värejä eli WBMP-kuvissa on vain mustia ja valkoisia pikseleitä.