Photoshopissa voit helposti luoda kuvan yhdessä väritilassa ja muuntaa sen toiseen esimerkiksi tulostusta varten.

Kuvan muuntaminen toiseen tilaan

Kuva voidaan muuttaa alkuperäisestä tilastaan (lähdetilasta) toiseen tilaan (kohdetilaan). Kun kuvalle valitaan toinen väritila, kuvan väriarvot muuttuvat pysyvästi. Jos esimerkiksi RGB-kuva muunnetaan CMYK-tilaan, CMYK-toistoalan ulkopuoliset RGB-väriarvot (jotka määritetään Väriasetukset-valintaikkunan CMYK-työtila-asetuksessa) muutetaan siten, että ne sisältyvät toistoalaan. Tällöin joitakin kuvatietoja saattaa hävitä, eikä niitä voida enää palauttaa muunnettaessa kuva CMYK-tilasta takaisin RGB-tilaan.

Ennen kuin muunnat kuvia, on suositeltavaa tehdä seuraavaa:

 • Muokkaa kuvaa niin paljon kuin mahdollista kuvan alkuperäisessä tilassa (yleensä RGB useimpien skannereiden tai digitaalikameroiden kuvissa ja CMYK perinteisten skannereiden tai Scitex-järjestelmän kuvissa).

 • Tee varmuuskopio ennen muuntamista. Muista tallentaa kuvasta kopio, joka sisältää kaikki tasot, jotta kuvan alkuperäistä versiota voidaan muokata muunnoksen jälkeen.

 • Yhdistä tiedoston tasot ennen muuntamista. Värien vuorovaikutus kerrosten sekoitustilojen välillä muuttuu, kun tila muuttuu.

Huomautus:

Yleensä tiedosto kannattaa tasoittaa ennen sen muuntamista. Tasoittaminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä eikä se ole joissakin tapauksissa hyödyllistä (esimerkiksi jos tiedostossa on vektorimuotoisia tekstikerroksia).  

 1. Valitse Kuva > Tila ja valitse haluamasi tila alivalikosta. Tilat, jotka eivät ole käytettävissä aktiivisessa kuvassa, näkyvät valikossa himmennettyinä.

  Kuvien tasot yhdistetään, kun ne muunnetaan monikanava-, bittikartta- tai indeksoitu väri -tilaan, koska nämä tilat eivät tue tasoja.

Kuvan muuntaminen bittikarttatilaan

Kuvan muuntaminen bittikarttatilaan vähentää kuvan värien määrän kahteen, mikä yksinkertaistaa huomattavasti kuvan väritietoja ja pienentää tiedostokokoa.

Kun haluat muuntaa värikuvan bittikarttatilaan, muunna se ensin harmaasävytilaan. Tämä poistaa pikseleiden sävy- ja kylläisyystiedot ja jättää jäljelle vain kirkkausarvot. Koska bittikarttakuvissa on käytettävissä vain vähän muokkausvaihtoehtoja, kuvaa kannattaa yleensä muokata harmaasävytilassa ja vasta sitten muuntaa se bittikarttatilaan.

Huomautus:

Bittikarttatilassa olevissa kuvissa on 1 bitti kanavaa kohden. 16 tai 32 bittiä kanavaa kohden sisältävä kuva on muunnettava ensin 8-bittiseen harmaasävytilaan, ennen kuin se voidaan muuntaa bittikarttatilaan.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos kuva on värillinen, valitse Kuva > Tila > Harmaasävyt. Valitse sitten Kuva > Tila > Bittikartta.

  • Jos kuva on harmaasävykuva, valitse Kuva > Tila > Bittikartta.

 2. Määritä Tulostus-kohdassa bittikarttakuvan tulostusresoluution arvo ja valitse mittayksikkö. Oletusarvon mukaan kuvan nykyinen resoluutio näkyy sekä syöttö- että tulostusresoluutiona.
 3. Valitse avattavasta Käytä-valikosta jokin seuraavista bittikarttakuvien muunnosmenetelmistä:

  50 % Kynnys

  Tämä asetus muuntaa keskiharmaata (128) suurempia harmaan arvoja sisältävät pikselit valkoisiksi ja tätä arvoa pienemmät harmaan arvot mustiksi. Tuloksena on mustavalkoinen kuva, jonka kontrasti on hyvin suuri.

  Kuviorasterointi

  Tämä asetus muuntaa kuvan järjestämällä harmausasteet geometrisiksi mustien ja valkoisten pisteiden kuvioiksi.

  Diffuusiorasterointi

  Tämä toiminto muuntaa kuvan käyttäen virhediffuusioprosessia. Muuntaminen alkaa kuvan vasemmassa ylänurkassa olevasta pikselistä. Jos pikselin arvo on suurempi kuin keskiharmaan arvo (128), pikseli muuttuu valkoiseksi. Jos sen arvo on pienempi kuin 128, se muuttuu mustaksi. Koska alkuperäinen pikseli on harvoin täysin valkoinen tai musta, seurauksena on virhe. Tämä virhe siirtyy ympäröiviin pikseleihin ja leviää koko kuvaan, jolloin tuloksena on rakeinen, filmimäinen pinta.

  Rasteri

  Tämä asetus jäljittelee rasteripisteitä muunnetussa kuvassa. Määritä arvot Rasteri-valintaikkunassa:

  • Määritä Linjatiheys-kohdassa haluamasi arvo ja valitse mittayksikkö. Arvo voi olla 1,000–999,999 linjaa tuumalla tai 0,400–400,00 linjaa senttimetrillä. Arvot voivat olla desimaalilukuja. Linjatiheys määrittää rasterin tiheyden linjoina tuumalla (lpi). Tiheys määräytyy tulostuksessa käytettävän paperilaadun ja painomenetelmän mukaan. Sanomalehtipaperissa käytetään yleisesti 85 linjan tiheyttä. Aikakauslehtipaperissa käytetään suurempaa tiheyttä, kuten 133 lpi tai 150 lpi. Tarkista oikea linjatiheys tulostuspalvelusta.

  • Anna rasterikulman arvoksi asteluku väliltä –180 ja +180. Rasterikulma viittaa rasterin suuntaan. Jatkuva sävy- ja mustavalkorastereissa käytetään yleensä 45°:n kulmaa.

  • Valitse Muoto-asetuksella haluamasi pisteen muoto.

  Huomautus:

  Rasterista tulee osa kuvaa. Jos tulostat kuvan rasteritulostimella, tulostin käyttää sekä omaa rasteriaan että kuvan osana olevaa rasteria. Joissakin tulostimissa tulokseksi saattaa tulla läikekuvio.

  Mukautettu kuvio

  Tämä asetus jäljittelee mukautettua rasteria muunnetussa kuvassa. Valitse kuvio, joka sopii paksuusvaihteluihin ja jossa on mieluiten erilaisia harmaasävyjä.

  Tätä asetusta käytettäessä pitää ensin määrittää kuvio ja sitten lisätä harmaasävykuvaan kuvio rasterilla. Jotta koko kuva peittyisi, kuvion on oltava yhtä suuri kuin kuva. Muussa tapauksessa kuvio koostuu vierekkäisistä ruuduista. Photoshopin mukana tulee useita ruutukuvioita, joita voidaan käyttää rasterikuvioina.

  Huomautus:

  Valmistele mustavalkoinen kuvio muunnosta varten muuntamalla kuva ensin harmaasävykuvaksi ja käyttämällä sitten Sumenna lisää -suodinta useita kertoja. Sumennustekniikka luo paksuja viivoja, jotka lähtevät tummanharmaasta ja päättyvät valkoiseen.

  Kuvan muuntaminen bittikarttatilaan Photoshopissa
  Alkuperäinen harmaasävykuva ja 50 % Kynnys -muunto

  Kuviorasterointi-muuntomenetelmä Photoshopissa
  Kuviorasterointi-muuntomenetelmä ja Diffuusiorasterointi-muuntomenetelmä

Värivalokuvan muuntaminen harmaasävytilaan

 1. Avaa kuva, jonka haluat muuntaa mustavalkoiseksi.
 2. Valitse Kuva > Tila > Harmaasävyt.
 3. Valitse Hylkää. Photoshop muuntaa kuvan värit mustaksi, valkoiseksi ja harmaan eri sävyiksi.

  Huomautus:

  Kun tekniikkaa käytetään, tiedoston koko pienenee, mutta väritiedot häviävät ja lähekkäiset värit saatetaan muuntaa samaksi harmaasävyksi. Mustavalkoisen säätötason käyttäminen kasvattaa tiedoston kokoa, mutta väritiedot säilyvät ja värit voidaan määrittää tietyiksi harmaasävyiksi.

Bittikarttakuvan muuntaminen harmaasävytilaan

Bittikarttakuvat voidaan muuntaa harmaasävytilaan muokkausta varten. Muista, että harmaasävytilassa muokattu bittikarttakuva ei ehkä näytä samalta, kun se muunnetaan takaisin bittikarttatilaan. Esimerkiksi bittikarttatilassa mustana näkyvä pikseli voidaan muokata harmaansävyiseksi harmaasävytilassa. Kun kuva muunnetaan takaisin bittikarttatilaan, pikseli muuntuu valkoiseksi, jos sen harmaa-arvo ylittää keskiharmaa-arvon 128.

 1. Valitse Kuva > Tila > Harmaasävyt.
 2. Anna kokosuhteelle arvo väliltä 1 ja 16.

  Kokosuhde on kerroin, jota käytetään kuvan skaalaamisessa alaspäin. Jos esimerkiksi haluat pienentää harmaasävykuvaa 50 prosentilla, määritä kokosuhteeksi 2. Jos määrität kokosuhteeksi suuremman arvon kuin yksi, ohjelma laskee keskiarvon useista bittikarttakuvan pikseleistä, jolloin tuloksena on yksi harmaasävykuvan pikseli. Tämän prosessin avulla voit luoda useita harmaasävyjä kuvasta, joka on luettu 1-bittisellä skannerilla.

Harmaasävy- tai RGB-kuvan muuntaminen indeksoiduksi värikuvaksi

Muuntaminen indeksivärikuviksi pienentää kuvan värien määrän enintään 256:ksi, joka on GIF- ja PNG-8-muotojen sekä monien multimediasovellusten yleisesti tukema värimäärä. Muunto pienentää tiedostokokoa, sillä se poistaa kuvasta väritietoja.

Jos haluat muuntaa kuvat indeksivärikuviksi, aloita 8 bittiä/kanava -kuvasta ja joko harmaasävy- tai RGB-tilasta.

 1. Valitse Kuva > Tila > Indeksoitu väri.

  Huomautus:

  Kaikki näkyvät tasot yhdistetään ja mahdolliset kätketyt tasot poistetaan.

  Harmaasävykuvat muunnetaan automaattisesti. Jos kyseessä on RGB-kuva, Indeksoitu väri -valintaikkuna avautuu.

 2. Voit tarkastella muutoksia valitsemalla Indeksoitu väri -valintaikkunasta Esikatselu.
 3. Määritä muuntoasetukset.

Indeksoitujen värikuvien muuntoasetukset

Kun muunnat RGB-kuvan indeksivärikuvaksi, voit määrittää useita muuntoasetuksia Indeksoitu väri -valintaikkunassa.

Paletin tyyppi

Kuvan muuntamiseen indeksivärikuvaksi on käytettävissä erityyppisiä paletteja. Voit määrittää Havainnollinen-, Selektiivinen- ja Mukautettu-asetuksia valitsemalla käsiteltävän kuvan väreihin perustuvan paikallisen paletin. Käytettävissä ovat seuraavat palettityypit:

Tarkka

Tämä asetus luo RGB-kuvassa olevien tarkkojen värien mukaisen paletin, ja se on käytettävissä vain, jos kuvassa on enintään 256 väriä. Koska kuvan paletti sisältää kaikki kuvan värit, rasterointia ei tarvita.

Järjestelmä (Mac OS)

Tämä asetus käyttää Mac OS:n 8-bittistä oletuspalettia, joka perustuu kattaviin RGB-värinäytteisiin.

Järjestelmä (Windows)

Tämä asetus käyttää Windows-käyttöjärjestelmän 8-bittistä oletuspalettia, joka perustuu kattaviin RGB-värinäytteisiin.

Web

Tämä asetus käyttää Web-selainten 216 värin palettia kaikissa käyttöympäristöissä. Sen avulla voidaan tarkastella kuvia näytössä, joka pystyy näyttämään enintään 256 väriä. Tämä paletti on Mac OS:n 8-bittisen paletin osajoukko. Tämän asetuksen avulla voidaan estää selaimen rasterointi tarkasteltaessa kuvia näytössä, joka voi näyttää enintään 256 väriä.

Tasainen

Tämä asetus luo paletin ottamalla kattavan otoksen värejä RGB-värikuutiosta. Jos Photoshop ottaa esimerkiksi kuusi tasaisin välein olevaa väritasoa (punainen, vihreä ja sininen), tuloksena on paletti, jossa on 216 väriä (6 x 6 x 6 = 216). Kuvassa näkyvien värien kokonaismäärä on sama kuin lähin kuutio (8, 27, 64, 125 tai 216), joka on pienempi kuin Värit-tekstiruudun arvo.

Paikalliset (havainnolliset)

Tämä asetus luo mukautetun paletin niin, että etusijalla ovat värit, joihin ihmisen silmä reagoi herkimmin.

Paikalliset (selektiiviset)

Tämä asetus luo väritaulukon, joka muistuttaa Aistiperustainen-väritaulukkoa, mutta jossa etusijalla ovat laajat värialueet ja Web-värit. Tämä asetus luo yleensä kuvia, joiden värien eheys on suurin.

Paikalliset (mukautetut)

Tämä asetus luo paletin ottamalla värinäytteitä kuvassa yleisimmin esiintyvästä spektristä. Esimerkiksi RGB-kuva, jossa on vain vihreää ja sinistä, tuottaa paletin, jossa on ensisijaisesti vain vihreän ja sinisen sävyjä. Useimpien kuvien värit ovat keskittyneet spektrin tietylle alueelle. Voit ohjata paletin muodostamista valitsemalla ensin sen osan kuvasta, joka sisältää ne värit, joita haluat korostaa. Photoshop painottaa muunnossa näitä värejä.

Kaikki (aistiperustaiset)

Tämä asetus luo mukautetun paletin niin, että etusijalla ovat värit, joihin ihmisen silmä reagoi herkimmin. Käytettävissä, kun useita dokumentteja on avoinna; ottaa huomioon kaikki avoimet dokumentit.

Kaikki (selektiiviset)

Tämä asetus luo väritaulukon, joka muistuttaa Aistiperustainen-väritaulukkoa, mutta jossa etusijalla ovat laajat värialueet ja Web-värit. Tämä asetus luo yleensä kuvia, joiden värien eheys on paras. Käytettävissä, kun useita dokumentteja on avoinna; ottaa huomioon kaikki avoimet dokumentit.

Kaikki (mukautuvat)

Tämä asetus luo paletin ottamalla värinäytteitä kuvassa yleisimmin esiintyvästä spektristä. Esimerkiksi RGB-kuva, jossa on vain vihreää ja sinistä, tuottaa paletin, jossa on ensisijaisesti vain vihreän ja sinisen sävyjä. Useimpien kuvien värit ovat keskittyneet spektrin tietylle alueelle. Voit ohjata paletin muodostamista valitsemalla ensin sen osan kuvasta, joka sisältää ne värit, joita haluat korostaa. Photoshop painottaa muunnettaessa näitä värejä. Käytettävissä, kun useita dokumentteja on avoinna; ottaa huomioon kaikki avoimet dokumentit.

Mukauta

Tämä asetus luo mukautetun paletin käyttämällä Väritaulukko-valintaikkunaa. Muokkaa väritaulukkoa ja tallenna se myöhempää käyttöä varten tai lataa aiemmin luotu väritaulukko valitsemalla Lataa. Tämä asetus näyttää myös nykyisen Mukautettu-paletin, josta on hyötyä esikatseltaessa kuvassa useimmiten esiintyviä värejä.

Edellinen

Tämä asetus käyttää edellisen muunnon palettia, mikä helpottaa useiden kuvien muuntamista käyttäen samaa mukautettua palettia.

Värien määrä

Tasainen-, Havainnollinen-, Selektiivinen- ja Mukautettu-paleteille voidaan määrittää tarkka määrä värejä (enintään 256) syöttämällä arvo Värit-kohtaan. Värit-tekstiruutu määrää vain tavan, jolla indeksiväritaulukko luodaan. Adobe Photoshop käsittelee kuvaa yhä 8-bittisenä 256 värin kuvana.

Värien lisääminen ja läpinäkyvyys

Seuraavien asetusten avulla voit määrittää indeksiväritaulukkoon sisällytettävät värit ja kuvan läpinäkyvyyden:

Pakotettu

Käytettävissä on vaihtoehtoja, joilla tietyt värit voidaan pakottaa väritaulukkoon. Mustavalkoinen-vaihtoehto lisää väritaulukkoon puhtaan mustan ja puhtaan valkoisen. Ensisijaiset-vaihtoehto lisää punaisen, vihreän, sinisen, syaanin, magentan, keltaisen, mustan ja valkoisen ja Web-vaihtoehto lisää 216 Web-kelpoista väriä. Mukautettu-vaihtoehdon avulla voit määrittää lisättävät värit itse.

Läpinäkyvyys

Tämä asetus määrittää, säilytetäänkö kuvan läpinäkyvät alueet muunnon aikana. Tämä asetus lisää läpinäkyvistä väreistä erityisen indeksimerkinnän väritaulukkoon. Jos poistat tämän asetuksen valinnan, läpinäkyvät alueet täyttyvät peitevärillä tai valkoisella, jos peiteväriä ei ole valittu.

Peiteväri

Tämä asetus määrittää taustavärin, jolla kuvan läpinäkyvien alueiden viereiset pehmennetyt reunat täytetään. Jos Läpinäkyvyys on valittu, peiteväriä käytetään reuna-alueilla häivyttämään reunat samanväriseen Web-taustaan. Jos Läpinäkyvyys ei ole valittuna, läpinäkyvät alueet täytetään peitevärillä. Ei mitään -vaihtoehto luo läpinäkyviin kohtiin kovat reunat, jos Läpinäkyvyys on valittuna. Jos Läpinäkyvyys ei ole valittuna, kaikki läpinäkyvät alueet täytetään puhtaalla valkoisella. Peitevärin vaihtoehdot ovat käytettävissä vain, jos kuvassa on käytössä läpinäkyvyys.

Rasterointi

Jos Tarkka-väritaulukko ei ole käytössä, väritaulukossa ei ehkä ole kaikkia kuvassa käytettyjä värejä. Väritaulukosta puuttuvia värejä voidaan jäljitellä rasteroimalla. Rasterointi jäljittelee puuttuvia värejä sekoittamalla käytettävissä olevien värien pikseleitä. Valitse rasterointiasetus valikosta ja anna prosenttiarvo rasteroinnin määrälle. Määrittämällä suuren arvon voit rasteroida enemmän värejä kuin määrittämällä pienen arvon, mutta suuri arvo myös kasvattaa tiedostokokoa. Käytettävissä ovat seuraavat rasterointivaihtoehdot:

Ei mitään

Värejä ei rasteroida, vaan ohjelma käyttää puuttuvaa väriä lähinnä olevaa väriä. Tuloksena on yleensä terävät siirtymät värisävystä toiseen, minkä vuoksi tehoste on porrasmainen.

Diffuusio

Tämä asetus käyttää virhediffuusiomenetelmää, jonka tuottama rasterointi ei ole niin rakenteinen kuin Kuvio-asetuksen tuottama. Jos haluat suojata kuvassa olevia väritaulukkomerkintöjä sisältäviä värejä rasteroinnilta, valitse Säilytä täsmälliset värit. Tästä on hyötyä säilytettäessä Web-kuvien ohuita viivoja ja tekstiä.

Kuvio

Tämä asetus jäljittelee väritaulukosta puuttuvia värejä rasterointia muistuttavalla neliökuviolla.

Kohina

Tämä asetus vähentää kuvan osien reunoilla olevia saumakuvioita. Valitse tämä asetus, jos aiot sijoittaa osan kuvasta HTML-taulukkoon.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö