גרפיקה שנוצרה ב-Illustrator עשויה להכיל אובייקטים לבנים שהוחלו באמצעות הדפסת רכב בלתי מכוונת. ניתן לראות זאת רק בעת הפעלת תצוגה מקדימה של הדפסת רכב או בהדפסת הפרדות צבע. הדבר גורם לעיכובים בתהליך ההפקה וייתכן שיהיה צורך בהדפסה מחדש. אף ש-Illustrator מזהיר משתמשים אם מתבצעת החלה של אובייקט לבן באמצעות הדפסת רכב, קיימים תרחישים שבהם ייתכן שתתבצע הדפסת רכב של צבע לבן מבלי שהמשתמש ישים לב לכך. לדוגמה:

החל מגרסה זו קיימת ב-Illustrator האפשרות Discard White Overprint להסרת הדפסת רכב של צבע לבן בתיבות הדו-שיח Document Setup ו-Print. כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת בשתי תיבות הדו-שיח. אם האפשרות Discard White Overprint לא נבחרה בתיבת הדו-שיח Document Setup, ניתן לעקוף אותה בתיבת הדו-שיח Print.

תרחיש 1

נבחר אובייקט עם הדפסת רכב ולאחר מכן נוצר אובייקט חדש שכולל מילוי/משיחת מברשת בצבע לבן. בתרחיש זה תכונות המראה של האובייקט שנבחר קודם לכן מועתקות לאובייקט החדש, וכתוצאה מכך תתבצע החלה של הדפסת רכב על האובייקט שכולל מילוי בצבע לבן.

תרחיש 2

מתבצע שינוי של אובייקט לא לבן עם הדפסת רכב לאובייקט עם מילוי בצבע לבן.
כדי להתגבר על הבעיה, כעת אנו מסירים את מאפיין הדפסת הרכב מאובייקטים לבנים במהלך פעולות כגון הדפסה או שמירה ב-EPS או PDF. הדבר מאפשר למשתמשים להשתמש בהדפסה ובפלט מבלי שיצטרכו לחפש הדפסת רכב של אובייקט בצבע לבן בגרפיקה ולתקן אותה. זוהי הגישה המיטבית למרבית התרחישים - גרפיקה מדורות קודמים, גרפיקה חדשה, אובייקטים לא לבנים שהוחלה עליהם הדפסת רכב כאשר שינו את צבעם ללבן.

האפשרות Suppress White Overprint in Output שזמינה בתיבת הדו-שיח Document Setup (משמאל) ובתיבת הדו-שיח Print (מימין)
האפשרות Suppress White Overprint in Output שזמינה בתיבת הדו-שיח Document Setup (משמאל) ובתיבת הדו-שיח Print (מימין)

אובייקטים בצבע ספוט לבן עם הדפסת רכב אינם מושפעים מפעולה זו. הפעולה משפיעה רק על הקבצים שנשמרו או על פלט של קובץ Illustrator. כמו כן, הגדרה זו אינה משפיעה על הגרפיקה.