בעיה

תוכנת Photoshop עלולה לקרוס ב-Windows אם תוכנת Lavasoft Ad-ware או תוכנית השירות Bins מותקנות.

 • ייתכן כי תוכנת Lavasoft Ad-Aware מותקנת כהרחבה לדפדפן או כחלק מחבילת תוכנה אחרת, כגון ManyCam.
 • Bins מותקנת כתוכנית שירות.

אבחון

באפשרותך לזהות את סיבת הקריסה על בסיס מודול השגיאה המופיע במציג האירועים של Windows. בצע שלבים אלה:

 1. כדי לפתוח את מציג האירועים, מתוך לוח הבקרה של Windows, לחץ על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ על מציג האירועים. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר הבא של Microsoft הבא.
 2. הרחב את יומני הרישום של Windows מסרגל הצד ולחץ על יישום.
 3. מצא שגיאת יישום שתוכנת Photoshop מעורבת בה.
 4. בחלונית כללי, חפש מידע על שם מודול השגיאה.
  1. אם שם מודול השגיאה הוא LavasoftTcpService64.dll (או שם דומה), אזי תוכנת Lavasoft היא הגורמת לקריסה.
  2. אם שם מודול השגיאה הוא libcef.dll, אזי תוכנת Lavasoft היא הגורמת לקריסה.

פתרון

 • נסה לאפס את Winsock: בצע שלבים אלה:
  • סגור את כל היישומים.
  • בחר 'התחל' והקלד CMD כדי להפעיל את שורת הפקודה.
  • הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה: netsh Winsock reset
  • הקש Enter.
  • סגור את חלון שורת הפקודה.
  • הפעל מחדש את המחשב.
  • הפעל את Photoshop CC.
 • Lavasoft: הסר או השבת את תוכנת Lavasoft או תוכנות קשורות כגון ManyCam. לקבלת הוראות, היכנס אל אתר האינטרנט של Lavasoft.
 • Bins: עדכן את גרסת ה-Bins שברשותך. כדי להוריד את הגרסה האחרונה, בקר באתר Bins.

הערה:

אם מציג האירועים מציין כי מודול השגיאה הוא LavasoftTcpService64.dll, תוכל גם לנסות למחוק את הקובץ ידנית מהמחשב שלך. בצעו את הפעולות הבאות:

 1. נווט אל המקום שהוזכר בתור נתיב מודול השגיאה ביומני מציג האירועים.
 2. מחק את הקובץ LavasoftTcpService64.dll.
 3. סגור את Photoshop, ולאחר מכן הפעל אותה פעם נוספת.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת