טעינת מסך הבית איטית ב-macOS Mojave‏ (10.14)

בעיה

בעת הפעלת Photoshop CC 19.1.9 או 19.1.8 ב-macOS 10.14, אתה נתקל באחת או יותר מהבעיות הבאות:

גרסאות המוצר המושפעות

Photoshop CC גרסאות 19.1.9 ו-19.1.8

שפה

סינית פשוטה

מערכת הפעלה

macOS Mojave (10.14)

טעינת מסך הבית איטית

כדי לפתור את הבעיה, בצע את השלבים הבאים שלהלן לעקיפת הבעיה:

  1. משורת התפריטים, בחר Photoshop‏ > Preferences‏ > General (‏Photoshop > העדפות > כללי).

  2. בתיבת הדו-שיח Preferences (העדפות), בטל את הבחירה באפשרות Auto Show The Home Screen (הצג באופן אוטומטי את מסך הבית) ובאפשרות Use Legacy New Document Interface (השתמש בממשק מדור קודם למסמכים חדשים).

  3. לחץ על OK (אישור).

לוח הלמידה ריק

לעקיפת הבעיה, בחר Window (חלון) משורת התפריטים ובטל את הסימון מהאפשרות Learn (למידה).

החיפוש ב-Photoshop לא עובד

אין פתרון עוקף זמין עבור בעיה זו כרגע.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון