בעיה

Photoshop קורס באופן בלתי צפוי.

פתרון

השבת את האפשרות Preferences ‏> File Handling ‏> Save In Background.

אם הבעיה לא נפתרת בעזרת הפתרון הזה, נסה להשתמש בפתרונות אחרים המוצעים בדף עיכובים, הקפאות או פעולה איטית ב-Photoshop.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת