Uwaga:

Interfejs użytkownika w programie Dreamweaver CC i nowszych wersjach został uproszczony. Dlatego począwszy od wersji Dreamweaver CC niektóre opcje opisane w tym artykule mogą nie być dostępne. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

W wersji programu Dreamweaver CS5 wycofano tryb Dane aktywne. Został on zastąpiony przez widok aktywny, który jest bardziej zoptymalizowanym rozwiązaniem.

Aby wyświetlić aktywne dane w widoku aktywnym, konieczne jest wcześniejsze wykonanie następujących czynności:

 • Zdefiniuj folder, w którym będą przetwarzane strony dynamiczne (np. folder główny na serwerze ColdFusion — może się on znajdować na komputerze lokalnym albo zdalnym).

  Jeżeli po przejściu do widoku aktywnego strona wyświetli błąd, sprawdź, czy w oknie dialogowym Definicja serwisu wpisano prawidłowy adres WWW.

 • Jeśli istnieją jakieś pliki powiązane, to skopiuj je do tego folderu.

 • Podaj wszystkie parametry dla strony, które normalnie podałby użytkownik.

Udostępnianie aktywnych danych dla strony w widoku aktywnym

 1. Otwórz okno dialogowe Ustawienia widoku aktywnego (Widok > Opcje widoku aktywnego > Ustawienia żądania HTTP).

 2. W sekcji Żądanie URL kliknij przycisk Plus (+) i wpisz parametr, którego oczekuje strona.

 3. Podaj nazwę i wartość testową dla każdego z parametrów.

 4. Z wyskakującego menu Metoda wybierz metodę formularza HTML, której oczekuje strona: POST lub GET.

 5. Aby zapisać ustawienia dla bieżącej strony, wybierz opcję „Zapisz ustawienia dla tego dokumentu” i kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Aby można było zapisywać ustawienia, trzeba włączyć funkcję uwag do projektu (Plik > Uwagi do projektu).

Rozwiązywanie problemów z aktywnymi danymi w widoku aktywnym

Przyczyną wielu problemów z wyświetlaniem aktywnych danych w widoku aktywnym jest niepodanie lub podanie nieprawidłowych wartości w oknie dialogowym Definicja serwisu (Serwis > Edytuj serwisy).

Sprawdź ustawienia serwera określonego jako serwer testowy. Gdy okno dialogowe Definicja serwisu prosi o podanie folderu serwerowego lub katalogu głównego, należy podać folder, w którym mogą być przetwarzane strony dynamiczne. Oto przykład odpowiedniego folderu serwerowego dla systemu, w którym na lokalnym dysku twardym uruchomiono program IIS lub PWS:

C:\Inetpub\wwwroot\myapp\

Sprawdź, czy pole Adres WWW wskazuje adres URL odpowiadający folderowi serwerowemu. Przykład: jeżeli na lokalnym komputerze działa oprogramowanie PWS lub IIS, to poniższe foldery serwerowe mają następujące adresy WWW:

Folder zdalny

Adres WWW

C:\Inetpub\wwwroot\

http://localhost/

C:\Inetpub\wwwroot\myapp\

http://localhost/myapp/

C:\Inetpub\wwwroot\fs\planes

http://localhost/fs/planes