Eksportowanie i importowanie edytowalnej zawartości w kodzie XML w programie Dreamweaver Informacje o eksportowaniu zawartości opartej na szablonach z jednego serwisu do innego.

Dokumenty oparte na szablonach można wyobrazić sobie jako dane połączone w pary nazwa-wartość. Każda para składa się z nazwy edytowalnego regionu oraz treści tego regionu.

Pary nazwa-wartość można eksportować do pliku XML, co pozwala na pracę nad tymi danymi poza programem Dreamweaver (np. w edytorze XML, edytorze tekstu albo aplikacji bazodanowej). Natomiast z istniejących dokumentów XML o odpowiedniej strukturze można importować dane do dokumentu opartego na szablonie programu Dreamweaver.

Eksportowanie regionów edytowalnych dokumentu jako XML

 1. Otwórz dokument oparty na szablonie, który zawiera edytowalne regiony.
 2. Wybierz polecenie Plik > Eksportuj > Dane szablonu jako XML.
 3. Możesz wybrać jedną z następujących opcji opisu:
  • Jeżeli szablon zawiera powtarzalne regiony lub parametry szablonów, wybierz opcję Użyj standardowych znaczników XML programu Dreamweaver.

  • Jeżeli szablon nie używa powtarzalnych regionów ani parametrów szablonu, wybierz opcje Użyj nazw edytowalnych regionów jako znaczników XML.

 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Kiedy pojawi się okno dialogowe, wybierz położenie foldera, wprowadź nazwę pliku XML, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Wygenerowany jest plik XML, który zawiera materiał pochodzący z parametrów dokumentu oraz regionów edytowalnych, włączając w to edytowalne regiony znajdujące się wewnątrz regionów powtarzalnych oraz opcjonalnych. Plik XML zawiera nazwę oryginalnego szablonu, jak równie nazwę i zawartość każdego regionu szablonu.

  Uwaga:

  Zawartość regionów nie edytowalnych nie jest eksportowana do pliku XML.

Importowanie treści XML

 1. Wybierz polecenie Plik > Importuj > Import XML do szablonu.
 2. Zaznacz plik XML i naciśnij przycisk Otwórz.

  Program Dreamweaver utworzy nowy dokument oparty na szablonie określonym w pliku XML. Wypełnia zawartość wszystkich regionów edytowalnych za pomocą danych pochodzących z pliku XML. Dokument wynikowy pojawia się w nowym oknie Dokument.

  Uwaga:

  Jeśli konfiguracja pliku XML nie odpowiada dokładnie wymaganiom programu Dreamweaver, zaimportowanie danych może nie być możliwe. Jednym ze sposobów na rozwiązanie tego problemu jest wyeksportowanie przykładowego pliku XML z programu Dreamweaver, co pozwoli uzyskać plik o dokładnie takiej strukturze, jaka jest potrzebna. Następnie przekopiuj dane z oryginalnego pliku XML do wyeksportowanego pliku XML. Plik wynikowy jest plikiem XML z właściwą strukturą, która zawiera prawidłowe dane, gotowe do importu.

Eksportowanie serwisu bez znaczników szablonów

Dokumenty oparte na szablonach można wyeksportować jednego serwisu do innego, pomijając oznaczenia pochodzące z szablonu.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Szablony > Eksportuj serwis bez oznaczeń szablonu.

 2. W polu Folder wprowadź ścieżkę pliku do foldera, do którego chcesz wyeksportować plik, lub kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz odpowiedni folder.

  Uwaga:

  Musisz wybrać folder znajdujący się poza bieżącym serwisem.

 3. Jeżeli chcesz zapisać wersję XML eksportowanych dokumentów opartych na szablonach, wybierz opcję Zachowaj pliki danych szablonu.
 4. Jeżeli chcesz uaktualnić zmiany w poprzednio wyeksportowanych plikach, wybierz opcję Wydziel tylko zmienione pliki i kliknij przycisk OK.