Informacje o wyświetlaniu stron internetowych programu Dreamweaver poziomo lub pionowo w trakcie przeglądania na urządzeniach mobilnych.

W większości zaawansowanych urządzeń przenośnych układ strony zmienia się w zależności od tego, w jaki sposób użytkownik trzyma urządzenie. Gdy użytkownik trzyma telefon pionowo, wyświetlany jest widok pionowy strony. Natomiast gdy użytkownik obróci urządzenie i trzyma je poziomo, strona zmienia układ, dostosowując się do formatu poziomego.

W programie Dreamweaver można wyświetlać podgląd orientacji poziomej i pionowej strony zarówno w widoku aktywnym, jak i w widoku Projekt. Za pomocą tych opcji można testować sposób adaptacji strony do zmiany ustawień. Pozwala to w razie potrzeby zmodyfikować plik CSS w taki sposób, aby strona była wyświetlana we właściwy sposób w obu orientacjach.

  1. Wybierz polecenie Widok > Opcje widoku aktywnego lub Opcje widoku Projekt > Rozmiar okna > Orientacja pozioma lub Orientacja pionowa.