Podręcznik użytkownika Anuluj

Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver
 19. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

 

 

Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer oraz zarządzanie transferami plików za pomocą programu Dreamweaver.

Jeżeli posługujesz się programem Dreamweaver w środowisku współpracy, przesyłaj pliki między serwisem lokalnym i zdalnym za pomocą funkcji pobierania do edycji i odkładania plików. Jeżeli jednak jesteś jedyną osobą pracującą nad serwisem zdalnym, to możesz korzystać z poleceń Odbierz i Wyślij, aby przesyłać pliki bez potrzeby pobierania ich do edycji i odkładania.

Więcej informacji: Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich.

Gdy przesyłasz dokument między folderem lokalnym a zdalnym za pomocą panelu Pliki, możesz przesłać również pliki zależne tego dokumentu. Pliki zależne to obrazy, zewnętrzne arkusze stylów i inne pliki, do których odwołuje się dokument i które przeglądarka wczytuje razem z dokumentem.

Uwaga:

Na ogół warto pobierać pliki zależne wraz z nowym plikiem pobieranym do edycji. Jednak jeżeli najnowsze wersje plików zależnych są już na dysku lokalnym, nie trzeba pobierać ich ponownie. To samo dotyczy wysyłania i odkładania plików na serwer: nie trzeba wysyłać plików, jeżeli w serwisie zdalnym są już ich aktualne kopie.

Pozycje biblioteczne są traktowane jako pliki zależne.

Niektóre serwery zgłaszają błędy podczas wysyłania pozycji bibliotecznych. Możesz jednak zamaskować te pliki, aby nie były przesyłane.

Informacje o transferze plików w tle

Podczas wysyłania albo odbierania plików można wykonywać inne, niezwiązane z serwerem działania. Transfer plików w tle można wykonywać we wszystkich protokołach obsługiwanych przez program Dreamweaver: FTP, SFTP, LAN, WebDAV i RDS.

Działania niezwiązane z serwerem to typowe operacje, takie jak wpisywanie, edytowanie zewnętrznego arkusza stylów, generowanie raportów dla serwisu i tworzenie nowych serwisów.

Podczas transferu plików program Dreamweaver nie może wykonywać następujących działań związanych z serwerem:

 • Wysyłanie, odbieranie, pobieranie do edycji i odkładanie plików

 • Cofanie pobierania

 • Tworzenie połączenia z bazą danych

 • Wiązanie danych dynamicznych

 • Podgląd danych w widoku aktywnym

 • Wstawianie usługi WWW

 • Usuwanie zdalnych plików lub folderów

 • Podgląd w przeglądarce na serwerze testowym

 • Zapisywanie pliku na serwerze zdalnym

 • Wstawianie obrazu z serwera zdalnego

 • Otwieranie pliku z serwera zdalnego

 • Automatyczne wysyłanie plików podczas zapisywania

 • Przeciąganie plików do serwisu zdalnego

 • Wycinanie, kopiowanie lub wklejanie plików w serwisie zdalnym

 • Odświeżanie widoku zdalnego

Podczas transferu plików okno dialogowe Operacje na plikach w tle jest domyślnie otwarte. Okno to można zminimalizować, klikając przycisk minimalizacji w prawym, górnym narożniku. Zamknięcie okna dialogowego podczas przesyłania plików skutkuje anulowaniem całej operacji.

Pobieranie plików z serwera zdalnego

Pliki można skopiować z serwisu zdalnego do lokalnego za pomocą jednej z następujących metod:

Podczas transferu program Dreamweaver tworzy dziennik operacji, który można wyświetlać i zapisywać.

Uwaga:

Nie można wyłączyć transferu plików w tle. Jeżeli w oknie dialogowym Operacje na plikach w tle jest otwarty dziennik szczegółów, to w celu zwiększenia wydajności programu możesz go zamknąć.

Program Dreamweaver rejestruje także wszystkie działania związane z transferem plików w protokole FTP. Jeśli podczas transferu plików w protokole FTP wystąpi błąd, dziennik FTP serwisu pomoże określić, na czym polega problem.

Pobieranie plików z serwera zdalnego za pomocą panelu Pliki

 1. Otwórz panel Pliki (Okno > Pliki) i zaznacz pliki, które chcesz pobrać.

  Zazwyczaj zaznacza się te pliki w widoku Zdalny, ale jeżeli wolisz, możesz zaznaczyć odpowiadające im pliki w widoku Lokalny. Jeśli aktywny jest widok Zdalny, to program Dreamweaver skopiuje zaznaczone pliki do serwisu lokalnego. Jeśli aktywny jest widok Lokalny, to program skopiuje zdalną wersję zaznaczonych plików lokalnych do serwisu lokalnego.

  Uwaga:

  Aby pobrać tylko te pliki, których wersja zdalna jest nowsza niż lokalna, użyj polecenia Synchronizuj.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby odebrać plik:
  • Kliknij przycisk Odbierz na pasku narzędziowym panelu Pliki.

  • Kliknij plik na panelu Pliki prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Macintosh). Z kontekstowego menu wybierz polecenie Odbierz.

 3. Kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym Pliki zależne, aby pobrać pliki zależne. Jeśli masz już lokalne kopie plików zależnych, kliknij przycisk Nie. Według ustawienia domyślnego, pliki zależne nie są pobierane. Opcję tę możesz ustawić za pomocą polecenia Edycja > Preferencje > Serwis.

  Program Dreamweaver pobiera zaznaczone pliki w następujący sposób:

  • Jeżeli korzystasz z funkcji pobierania do edycji i odkładania, to odebranie pliku powoduje, że otrzymujesz lokalną kopię tego pliku tylko do odczytu. Plik pozostaje dostępny w serwisie zdalnym albo na serwerze testowym, skąd inni członkowie zespołu mogą pobierać go do edycji.

  • Jeżeli nie używasz funkcji pobierania do edycji i odkładania, to w wyniku odebrania pliku powstaje kopia zapewniająca przyzwolenia odczytu i zapisu.

  Uwaga:

  Jeżeli pracujesz w środowisku współpracy, tzn. jeżeli inne osoby pracują nad tymi samymi plikami, to nie należy wyłączać funkcji pobierania plików do edycji i odkładania ich na serwer. Jeśli inne osoby korzystają z tej funkcji w serwisie, to również należy z niej korzystać.

  W oknie dialogowym Operacje na plikach w tle dostępny jest przycisk Anuluj, który pozwala zatrzymać transfer plików w dowolnym momencie.  

Pobieranie plików z serwera zdalnego za pomocą okna Dokument

 1. Sprawdź, czy dokument jest aktywny w oknie dokumentu.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby odebrać plik:
  • Wybierz polecenie Serwis > Odbierz.

  • Kliknij ikonę Zarządzanie plikami na pasku narzędziowym okna dokumentu. Z menu wybierz polecenie Odbierz.

  Uwaga:

  Jeśli bieżący plik nie jest częścią bieżącego serwisu na panelu Pliki, program Dreamweaver spróbuje określić, do którego serwisu lokalnego należy plik. Jeśli bieżący plik należy tylko do jednego serwisu lokalnego, program Dreamweaver otworzy ten serwis i wykona operację Odbierz.

Wyświetlanie dziennika FTP

 1. Kliknij menu Opcje w prawym górnym narożniku panelu Pliki.
 2. Wybierz polecenie Widok > Dziennik FTP serwisu.
Uwaga:

W rozwiniętym panelu Pliki możesz kliknąć przycisk Dziennik FTP i wyświetlić w ten sposób dziennik.

Wysyłanie plików na serwer zdalny

Pliki z serwisu lokalnego można na ogół wysyłać do serwisu zdalnego bez zmiany stanu „Pobrany do edycji”.

Istnieją dwie typowe sytuacje, w których warto użyć polecenia Wyślij zamiast polecenia Odłóż:

 • Nie działasz w środowisku współpracy i nie korzystasz z funkcji pobierania do edycji i odkładania plików.
 • Chcesz wysłać bieżącą wersję pliku na serwer, ale zamierzasz dalej ją edytować.
Uwaga:

Jeżeli używasz funkcji pobierania do edycji i odkładania i wyślesz do serwisu zdalnego plik, którego tam wcześniej nie było, to plik ten zostanie skopiowany do serwisu zdalnego i pobrany do edycji dla ciebie, możesz więc go dalej edytować.

Pliki można wysyłać za pomocą panelu Pliki albo okna dokumentu. Podczas transferu program Dreamweaver tworzy dziennik operacji, który można wyświetlać i zapisywać.

Uwaga:

Nie można wyłączyć transferu plików w tle. Jeśli w oknie dialogowym Operacje na plikach w tle jest otwarty dziennik szczegółów, można go zamknąć w celu zwiększenia wydajności programu.  

Program Dreamweaver rejestruje także wszystkie działania związane z transferem plików w protokole FTP. Jeśli podczas transferu plików w protokole FTP wystąpi błąd, dziennik FTP serwisu pomoże określić, na czym polega problem.

Samouczek przedstawiający wysyłanie plików na zdalny serwer: www.adobe.com/go/vid0163_pl.

Samouczek przedstawiający rozwiązywanie problemów z publikowaniem plików: www.adobe.com/go/vid0164_pl

Wysyłanie plików na serwer testowy albo do serwisu zdalnego za pomocą panelu Pliki

 1. Otwórz panel Pliki (Okno > Pliki) i zaznacz pliki, które chcesz wysłać.

  Zazwyczaj zaznacza się te pliki w widoku Lokalny, ale jeżeli wolisz, możesz zaznaczyć odpowiadające im pliki w widoku Zdalny.

  Uwaga:

  Możesz wysyłać tylko takie pliki, których wersja lokalna jest nowsza, niż wersja zdalna.

 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby wysłać plik na serwer zdalny:
  • Kliknij przycisk Wyślij na pasku narzędziowym panelu Pliki.

  • Kliknij plik na panelu Pliki prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Macintosh). Z kontekstowego menu wybierz polecenie Wyślij.

 3. Jeżeli plik nie został zapisany, pojawi się okno dialogowe (o ile ustawiono takie preferencje w kategorii Serwis okna dialogowego Preferencje). Okno to umożliwia zapisanie pliku przed wysłaniem go na serwer zdalny. Kliknij przycisk Tak, aby zapisać plik, albo przycisk Nie, aby wysłać na serwer wcześniej zapisaną wersję.
  Uwaga:

  Jeżeli nie zapiszesz pliku, to zmiany wprowadzone od czasu ostatniego zapisywania nie zostaną wysłane na serwer zdalny. Jednak plik pozostanie otwarty, nadal masz więc możliwość zapisania zmian, już po wysłaniu pliku na serwer.

 4. Kliknij przycisk Tak, jeśli chcesz wysłać zależne pliki wraz z zaznaczonymi plikami. Kliknij przycisk Nie, aby nie wysyłać zależnych plików. Według ustawienia domyślnego, pliki zależne nie są wysyłane. Opcję tę możesz ustawić za pomocą polecenia Edycja > Preferencje > Serwis.
  Uwaga:

  Na ogół warto wysyłać pliki zależne wraz z nowym plikiem odkładanym na serwer. Jednak jeżeli najnowsze wersje plików zależnych są już na serwerze zdalnym, nie trzeba wysyłać ich ponownie.

  W oknie dialogowym Operacje na plikach w tle jest dostępny przycisk Anuluj, który pozwala zatrzymać transfer plików w dowolnym momencie.

Wysyłanie plików na serwer zdalny za pomocą okna Dokument

 1. Sprawdź, czy dokument jest aktywny w oknie dokumentu.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby wysłać plik:
  • Wybierz polecenie Serwis > Wyślij.

  • Kliknij ikonę Zarządzanie plikami na pasku narzędziowym okna dokumentu. Z menu wybierz polecenie Wyślij.

  Uwaga:

  Jeśli bieżący plik nie jest częścią bieżącego serwisu na panelu Pliki, program Dreamweaver spróbuje określić, do którego serwisu lokalnego należy plik. Jeśli bieżący plik należy tylko do jednego serwisu lokalnego, program Dreamweaver otworzy ten serwis i wykona operację Wyślij.

Wyświetlanie dziennika FTP

 1. Kliknij menu Opcje w prawym górnym narożniku panelu Pliki.
 2. Wybierz polecenie Widok > Dziennik FTP serwisu.
Uwaga:

W rozwiniętym panelu Pliki możesz kliknąć przycisk Dziennik FTP i wyświetlić w ten sposób dziennik.

Zarządzanie transferami plików

Możesz wyświetlać stan operacji transferu plików, a także listę przesłanych plików wraz z rezultatem operacji ( zakończony powodzeniem lub niepowodzeniem, plik pominięty). Możesz również zapisywać dziennik operacji na plikach.

Uwaga:

Program Dreamweaver umożliwia wykonywanie operacji niezwiązanych z serwerem podczas transferu plików z serwera lub na niego.

Anulowanie transferu plików

 1. Kliknij przycisk Anuluj w oknie dialogowym Operacje na plikach w tle. Jeśli okno dialogowe nie jest widoczne, kliknij przycisk Operacje na plikach w dolnej części panelu Pliki.

Wyświetlanie okna dialogowego Operacje na plikach w tle podczas transferu plików

Kliknij przycisk Operacje na plikach lub przycisk Dziennik w dolnej części panelu Pliki.

Wyświetlanie szczegółowych informacji o ostatnim transferze plików

 1. Kliknij przycisk Dziennik na dole panelu Pliki, aby otworzyć okno dialogowe Operacje na plikach w tle.
 2. Kliknij strzałkę rozwijania 'Szczegóły'.

Zapisywanie dziennika z ostatniego transferu plików

 1. Kliknij przycisk Dziennik na dole panelu Pliki, aby otworzyć okno dialogowe Operacje na plikach w tle.
 2. Kliknij przycisk Zapisz dziennik i zapisz te informacje w pliku tekstowym.

  Operacje na plikach można przeglądać, otwierając plik dziennika w programie Dreamweaver albo w dowolnym edytorze tekstu.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?