Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Wizualne zapytania o media umożliwiają wyświetlanie i edytowanie strony w różnych punktach przerwań, odpowiadających różnym rozmiarom ekranu.

Zapytania o media to moduł specyfikacji CSS3, który ułatwia projektowanie reagujących serwisów WWW, ponieważ umożliwia definiowanie odmiennych reguł stylów dla różnych urządzeń lub typów mediów (nośników). Zawartość wyświetlana zgodnie z tak zdefiniowanymi regułami dostosowuje się do specyficznych warunków renderowania, takich jak wielkość ekranu, wielkość okna przeglądarki, rozmiar i orientacja urządzenia, a także rozdzielczość.

Zapytania o media w stylach CSS dodaje się za pomocą reguły @media. Można również utworzyć osobne arkusze stylów dla różnych typów mediów i wywoływać je za pomocą następującej składni:

<link rel='stylesheet' media='all' href='normal.css' />
<link rel='stylesheet' media='print' href='print.css' />
<link rel='stylesheet' media='screen and (min-width: 701px)' href='medium.css' />

Przeglądarka na urządzeniu analizuje zapytanie o media, a następnie wyświetla stronę WWW, używając pliku CSS odpowiedniego do danego nośnika. 

Więcej informacji zawiera ten artykuł.

Zapytania o media można dodawać, wprowadzając odpowiedni kod do plików HTML lub CSS. Program Dreamweaver ułatwia ponadto tworzenie zapytań o media i zarządzanie nimi za pomocą następujących opcji:

Podstawową różnicą między tymi opcjami jest aspekt wizualny. Jeśli wolisz pisać kod, a potem wyświetlać wprowadzone zmiany w widoku aktywnym, skorzystaj z panelu Projektant CSS. Jeśli wolisz wyświetlać wizualizację strony na różnych etapach i jednocześnie wprowadzać zmiany układu, wygodniejsza będzie opcja wizualnych zapytań o media.

Paski wizualnych zapytań o media

Paski wizualnych zapytań o media stanowią graficzną reprezentację zapytań istniejących na stronie. Ułatwia to wizualizację strony WWW w różnych punktach przerwań oraz analizowanie sposobu reorganizacji układu poszczególnych elementów strony przy różnych wielkościach portu ekranowego. Wyświetlając stronę przy różnych wielkościach portu ekranowego, można wprowadzić zmiany projektu odpowiednie dla konkretnej wielkości, nie wpływając na wygląd strony na innych ekranach.

Funkcja Wizualne zapytania o media składa się trzech pasków, wyświetlanych w postaci trzech poziomych rzędów. Każdy z nich odpowiada jednej kategorii zapytań o media:

 • Zielony: zapytania o media z warunkami max-width
 • Niebieski: zapytania o media z warunkami min-width oraz max-width
 •  Fioletowy: zapytania o media z warunkami min-width
Uwaga:

Zapytania o media wyświetlone w panelu Projektant CSS również są poprzedzone tymi kolorami.

Każda kategoria może zawierać jedno lub więcej zapytań o media. Jeśli w dokumencie nie zdefiniowano zapytania o media uwzględniającego dany warunek, to nie zostanie wyświetlony pasek wizualnych zapytań o media dla takiego warunku. Na przykład w dokumencie, który nie zawiera warunków minimalnej szerokości (min-width), nie będzie wyświetlany fioletowy pasek zapytań.

Na paskach są podane wartości punktów przerwań: min-width po lewej stronie (określa szerokość minimalną) oraz max-width po prawej stronie paska (określa szerokość maksymalną).

Wartości punktów przerwań

A. Punkty przerwań B. Paski wizualnych zapytań o media C. Ikona Dodaj zapytanie o media D. Scrubber 

Wyświetlanie lub ukrywanie wizualnych zapytań o media

W widoku aktywnym pasek wizualnych zapytań o media jest domyślnie widoczny. Aby go ukryć, skorzystaj z przycisku Przełącz pasek wizualnych zapytań o media, dostępny na pasku narzędziowym.

Przełączanie między punktami przerwań

Aby wyświetlić stronę w określonym punkcie przerwań (czyli w wersji dla określonej wielkości), kliknij odpowiedni pasek zapytań o media. Dokument zostanie przyciągnięty do wartości określonej w punkcie przerwania.

Można również przeciągnąć scrubber na pozycję odpowiadającą danemu punktowi przerwań.

Aby dostosować wyświetlany rozmiar do wielkości okna programu Dreamweaver, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Dwukrotnie kliknij w obrębie szarego pola po prawej stronie dokumentu (tam, gdzie znajduje się napis „Kliknij dwukrotnie, aby zmieścić na szerokość”). Jeśli to szare pole nie jest widoczne, przeciągnij scrubber w lewo.
 • Wybierz opcję Pełna szerokość z rozwijanej listy na dole dokumentu.
Zmiana rozmiaru widoku
Zmiana rozmiaru widoku

Jeśli opcja ta nie jest widoczna, przeciągnij scrubber, aby zmniejszyć rozmiar strony WWW.

Edytowanie zapytań o media metodą graficzną

 1. Kliknij pasek wizualnych zapytań o media odpowiadający zapytaniu, które chcesz zmodyfikować.

  Spowoduje to wyświetlenie uchwytów zmiany rozmiaru. W przypadku zapytań o media, dla których zdefiniowano zarówno wartość min-width (minimalna szerokość), jak i max-width (maksymalna szerokość), uchwyty zmiany rozmiaru pojawią się po obu stronach paska.

  Uchwyty zmiany rozmiaru

 2. Przeciągnij uchwyty, aby uzyskać wymagany rozmiar.

  Zapytania o media zostaną odpowiednio uaktualnione nowymi wartościami właściwości min-width oraz max-width. Pomyślna modyfikacja zapytania o media zostanie potwierdzona komunikatem wyświetlonym na ekranie. Jeśli paskowi wizualnych zapytań o media odpowiada więcej niż jedno zapytanie, to uaktualnione zostaną wszystkie takie zapytania. Liczba zmodyfikowanych zapytań o media zostanie podana w komunikacie potwierdzającym pomyślną modyfikację. 

Uwaga:

Aby cofnąć, naciśnij klawisze Ctrl+Z (Win) lub Cmd+Z (Mac).

Można również dwukrotnie kliknąć wartości punktów przerwań, aby wpisać je z klawiatury. 

Dodawanie nowych zapytań o media

 1. Przeciągnij scrubber po miarce, aby uzyskać wymagany rozmiar.

 2. Kliknij ikonę .

  Dodawanie zapytań o media
  Dodawanie zapytań o media

 3. W wyświetlonym okienku jest domyślnie wybrana opcja maksymalnej szerokości (max-width). Aby wybrać opcję minimalnej szerokości (min-width) lub minimalnej i maksymalnej szerokości (min-max), skorzystaj z rozwijanej listy i wybierz wymagane elementy.

  Następnie wybierz źródło CSS, do którego ma zostać dodane to zapytanie o media.

  Jeśli wybierzesz opcję utworzenia nowego pliku CSS, zostanie wyświetlone kolejne okienko. Określ nazwę i ścieżkę nowego pliku CSS, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga:

Aby cofnąć, naciśnij klawisze Ctrl+Z (Win) lub Cmd+Z (Mac).

Usuwanie zapytań o media

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na odpowiednim pasku wizualnego zapytania o media.

 2. Kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij zapytanie o media, które chcesz usunąć.

 3. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić, że chcesz usunąć wszystkie zapytania o media i powiązane selektory.

Uwaga:

Aby cofnąć, naciśnij klawisze Ctrl+Z (Win) lub Cmd+Z (Mac).

Wyświetlanie kodu zapytań o media

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na odpowiednim pasku wizualnych zapytań o media i zatrzymaj kursor myszy nad przyciskiem Przejdź do kodu.

  Zostanie wyświetlona lista wszystkich zapytań o media w zasięgu danego punktu przerwań, a także plików, w których zapytania te zostały zadeklarowane.

 2. Kliknij odpowiednie zapytanie o media, aby przejść do jego kodu w widoku Kod.

  Jeśli widok Kod nie jest wyświetlony, dokument zostanie przełączony w widok Podziel, co pozwoli wyświetlić kod.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto