W tym temacie omówiono wstawianie obiektów audio HTML5 na strony w programie Dreamweaver oraz wyświetlanie ich podglądu w przeglądarce.

Program Dreamweaver umożliwia wstawianie dźwięku HTML5 na strony WWW i wyświetlanie podglądu tego elementu. Element AUDIO języka HTML5 to standardowa metoda osadzania zawartości dźwiękowej na stronach WWW.

Więcej informacji o elemencie AUDIO języka HTML zawiera artykuł HTML5 audio w serwisie W3schools.com.

Wstawianie dźwięku HTML5

 1. Upewnij się, że kursor jest w miejscu, w którym ma zostać wstawiony dźwięk.

 2. Wybierz polecenie Wstaw > HTML > HTML5 Audio. Plik dźwiękowy zostanie wstawiony w wybranym miejscu.

 3. W panelu Inspektor właściwości wprowadź następujące informacje:

  • Źródło / Alt. źródło 1 / Alt. źródło 2: W polu Źródło wprowadź położenie pliku dźwiękowego. Możesz również kliknąć ikonę folderu, aby wybrać plik dźwiękowy z komputera. Różne przeglądarki obsługują różne formaty plików dźwiękowych. Jeśli format pliku dźwiękowego określonego w polu Źródło nie jest obsługiwany, użyty zostanie plik z pola Alt. źródło 1 lub Alt. źródło 2. Przeglądarka odtworzy dźwięk z pierwszego pliku o rozpoznawalnym formacie.

  Uwaga:

  Aby szybko dodać pliki wideo w tych trzech polach, można użyć wielokrotnego zaznaczenia. Jeśli wybierze się trzy formaty wideo dla tego samego pliku wideo z danego folderu, to jako wartość pola Źródło zostanie użyty pierwszy format na liście. Kolejne formaty zostaną użyte do automatycznego wypełnienia pól Alt. źródło 1 oraz Alt. źródło 2.

  Przeglądarka MP3 Wav Ogg
  Internet Explorer 9 TAK NIE NIE
  Firefox 4.0 NIE TAK TAK
  Google Chrome 6 TAK TAK TAK
  Apple Safari 5 TAK TAK NIE
  Opera 10.6 NIE TAK TAK
  • Tytuł: podaj tytuł pliku dźwiękowego.
  • Tekst zastępczy: podaj tekst wyświetlany w przeglądarkach, które nie obsługują standardu HTML5.
  • Sterowanie: wybierz te opcje, jeśli chcesz wyświetlić na stronie HTML formanty sterujące odtwarzaniem dźwięku, np. Odtwarzaj, Przerwij i Wycisz.
  • Autoodtwarzanie: wybierz tę opcję, jeśli odtwarzanie dźwięku ma się rozpocząć automatycznie po wczytaniu strony WWW.
  • Dźwięk w pętli: wybierz tę opcję, jeśli dźwięk ma być odtwarzany tak długo, dopóki użytkownik nie zatrzyma odtwarzania.
  • Wycisz: wybierz tę opcję, jeśli po pobraniu dźwięk ma zostać wyciszony.
  • Wstępne ładowanie: jeśli wybierzesz opcję Auto, cały plik dźwiękowy zostanie załadowany podczas pobierania strony. Jeśli wybierzesz opcję Metadane, po zakończeniu pobierania strony pobrane zostaną tylko metadane.

Podgląd dźwięku w przeglądarce

 1. Zapisz stronę WWW.

 2. Wybierz polecenie Plik > Podgląd w czasie rzeczywistym. Wybierz przeglądarkę, w której chcesz wyświetlić podgląd elementu dźwiękowego.