Program Dreamweaver umożliwia uzyskanie większej przejrzystości i lepszej organizacji kodu CSS dzięki konwersji stylów wewnątrz znacznika na reguły CSS.

Stosowanie stylów wewnętrznych jest niewskazane. Aby uzyskać większą przejrzystość i lepszą organizację kodu CSS, można przekonwertować wewnętrzne style CSS na reguły CSS umieszczone w sekcji nagłówka dokumentu albo w zewnętrznym arkuszu stylów.

  1. Przejdź do widoku kodu (Widok > Kod) i zaznacz cały atrybut stylu, zawierający wewnętrzny styl CSS, który chcesz przekonwertować.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zaznaczenie > Konwertuj wewnętrzny styl CSS na regułę.

  3. W oknie dialogowym Konwertuj wewnętrzny styl CSS, wpisz nazwę klasy dla nowej reguły, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Wskaż arkusz stylów, w którym chcesz umieścić nową regułę CSS i kliknij przycisk OK.

    • Wybierz sekcję nagłówka dokumentu jako położenie nowej reguły CSS, a następnie kliknij przycisk OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online