Edytowanie zawartości w dokumencie opartym na szablonie programu Dreamweaver, modyfikowanie właściwości szablonu i używanie regionów powtarzalnych.

Szablony programu Dreamweaver określają, które regiony dokumentów opartych na szablonie są zablokowane (nieedytowalne), a, które są edytowalne.

Na stronach opartych na szablonach, użytkownicy szablonów mogą zmieniać treść tylko w regionach edytowalnych. Możesz łatwo zidentyfikować i wybrać edytowalne regiony do zmiany treści. Użytkownicy szablonów nie mogą zmieniać treści w zablokowanych regionach..

Uwaga:

Jeżeli próbujesz edytować obszar zablokowany w dokumencie opartym na szablonie w momencie kiedy podświetlanie jest wyłączone, wskaźnik myszy zmienia się pokazując, że nie możesz kliknąć w region zablokowany.

Użytkownicy szablonów mogą także zmieniać właściwości i wpisy regionów powtarzalnych w dokumentach opartych na szablonach.

Modyfikowanie właściwości szablonu

Kiedy autorzy szablonów tworzą parametry w szablonie, dokumenty oparte na szablonie automatycznie dziedziczą parametry i początkowe wartości. Użytkownicy szablonów mogą zmieniać edytowalne atrybuty znaczników oraz inne parametry szablonów (takie jak opcjonalne ustawienia regionów).

Modyfikowanie edytowalnego atrybutu znacznika

 1. Otwórz dokument oparty na szablonie.
 2. Wybierz polecenie Edycja > Właściwości szablonu.

  Otwiera się okno dialogowe Właściwości szablonu, w, którym pokazuje się lista dostępnych właściwości. Okno dialogowe pokazuje opcjonalne regiony oraz edytowalne atrybuty znacznika.

 3. Z listy Nazwa wybierz odpowiednią właściwość.

  Dolny obszar okna dialogowego pokazuje na bieżąco etykietę wybranej właściwości oraz przypisaną jej wartość.

 4. W polu znajdującym się po prawej od etykiety właściwości, zmień wartość właściwości w dokumencie.

  Uwaga:

  Nazwa pola oraz uaktualniane wartości są zdefiniowane w szablonie. Atrybuty, które nie pojawiają się na liście Nazwa, nie mogą być edytowane w dokumencie opartym na szablonie.

 5. Wybierz opcję Zezwalaj szablonom zagnieżdżonym na sterowanie jeżeli chcesz przekazać edytowalną właściwość do dokumentów opartych na zagnieżdżonym szablonie.

Modyfikowanie parametrów opcjonalnych regionów szablonów

 1. Otwórz dokument oparty na szablonie.
 2. Wybierz polecenie Edycja > Właściwości szablonu.

  Otwiera się okno dialogowe Właściwości szablonu, w, którym pokazuje się lista dostępnych właściwości. Okno dialogowe pokazuje opcjonalne regiony oraz edytowalne atrybuty znacznika.

 3. Z listy Nazwa wybierz odpowiednią właściwość.

  Okno dialogowe pokazuje na bieżąco etykietę wybranej właściwości oraz przypisaną jej wartość.

 4. Zaznacz opcję Pokaż, aby wyświetlić opcjonalny region w dokumencie. Usuń zaznaczenie opcji Pokaż, aby ukryć opcjonalny region.

  Uwaga:

  Nazwa pola oraz wartości domyślne są zdefiniowane w szablonie.

 5. Wybierz opcję Zezwalaj szablonom zagnieżdżonym na sterowanie jeżeli chcesz przekazać edytowalną właściwość do dokumentów opartych na zagnieżdżonym szablonie.

Dodawanie, usuwanie lub zmiana kolejności wpisu regionu powtarzalnego

Użyj powtarzalnych regionów, aby dodawać, usuwać lub zmieniać porządek wpisów w dokumentach opartych na szablonie. Kiedy dodajesz wpis powtarzalnego regionu, dodawana jest cała jego kopia. Aby zaktualizować treść w powtarzalnych regionach, oryginalny szablon musi zawierać edytowalny region w powtarzalnym regionie.

Funkcje sterowania regionami powtarzalnymi

Dodawanie, usuwanie lub zmiana kolejności wpisu regionu powtarzalnego

 1. Otwórz dokument oparty na szablonie.
 2. Umieść punkt wstawiania w powtarzalnym regionie, aby go zaznaczyć.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Plus (+), aby dodać wpis powtarzalnego regionu poniżej aktualnie wybranego wpisu.

  • Kliknij przycisk Minus (–), aby usunąć wybrany wpis regionu powtarzalnego.

  • Kliknij przycisk Strzałka w dół, aby przesunąć wybrany wpis jedną pozycję w dół.

  • Kliknij przycisk Strzałka w górę, aby przesunąć wybrany wpis jedną pozycję w górę.

  Uwaga:

  Można również wybrać opcję Modyfikuj > Szablon, a następnie wybrać jedną z opcji wpisu powtarzalnego na dole menu kontekstowego. Możesz użyć tego menu do wstawienia nowego powtarzalnego wpisu lub przesunięcia pozycji wybranego wpisu.

Wycinanie, kopiowanie i wklejanie wpisów

 1. Otwórz dokument oparty na szablonie.
 2. Umieść punkt wstawiania w powtarzalnym regionie, aby go zaznaczyć.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wyciąć powtarzalny wpis, wybierz polecenie Edycja > Powtarzalne wpisy > Wytnij powtarzalny wpis.

  • Aby skopiować powtarzalny wpis, wybierz polecenie Edycja > Powtarzalne wpisy > Kopiuj powtarzalny wpis.

  • Aby usunąć powtarzalny wpis, wybierz polecenie Edycja > Powtarzalne wpisy > Usuń powtarzalny wpis.

  • Aby wkleić powtarzalny wpis, wybierz polecenie Edycja > Wklej.

  Uwaga:

  Wklejanie wstawia nowy wpis, nie powoduje zamiany istniejącego wpisu.