W tym temacie omówiono ustawianie preferencji podświetlania w szablonach programu Dreamweaver.

Programu Dreamweaver można użyć, aby dopasować kolory podświetlania krawędzi regionów edytowalnych oraz zablokowanych szablonu, które są widoczne w widoku Projekt. Kolor edytowalnego regionu pojawia się w szablonie, jak również w dokumentach opartych na szablonie.

Zmiana kolorów podświetlenia w szablonie

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje (Macintosh).
 2. Na liście po lewej stronie wybierz pozycję Podświetlenie.
  Zmiana kolorów podświetlenia w szablonie
  Zmiana kolorów podświetlenia w szablonie

 3. Kliknij pole koloru Edytowalne regiony, Zagnieżdżone regiony lub Zablokowane regiony, a następnie wybierz kolor podświetlania za pomocą próbnika kolorów (lub wprowadź szesnastkową wartość koloru podświetlania bezpośrednio w polu koloru).

  Więcej informacji na temat użycia próbnika kolorów znajduje się w części Używanie próbnika kolorów.

 4. (Opcjonalne) W miarę potrzeby, powtórz ten proces dla innych typów regionów szablonów.
 5. Kliknij opcję Pokaż, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie kolorów w oknie Dokument.

  Uwaga:

  Zagnieżdżony region nie ma opcji Pokaż; sposób jego wyświetlania jest określony przez opcję Edytowalny region.

 6. Kliknij przycisk OK.

Wyświetlanie kolorów podświetlenia w oknie Dokument

 1. Pracując w widoku Projekt, wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Pomoce wizualne > Niewidoczne elementy.

  Kolory podświetlenia są wyświetlane w oknie dokumentu tylko wtedy, gdy opcja Elementy niewidoczne jest włączona i ustawiono odpowiednie opcje w preferencjach podświetlania.

  Uwaga:

  Jeżeli niewidoczne elementy są wyświetlane, ale nie widać kolorów podświetlenia, wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje (Macintosh), a następnie kategorię Podświetlenie. Upewnij się, że opcja Pokaż znajdująca się obok wybranego koloru podświetlenia jest zaznaczona. Upewnij się także, że wybrany kolor jest widoczny na tle tła.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online