Informacje o ustawianiu właściwości CSS dla nagłówków i łączy oraz stosowanie ich do wszystkich nagłówków i łączy na stronie.

Dla nagłówków strony można określać takie atrybuty, jak kroje i rozmiary czcionki oraz kolory. Program Dreamweaver domyślnie tworzy reguły CSS dla nagłówków i stosuje je do wszystkich nagłówków użytych na stronie. Reguły te są osadzane w sekcji head projektowanej strony.

Aby zastosować właściwości CSS do nagłówków:

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności

  • Kliknij polecenie Plik > Właściwości strony.
  • Kliknij polecenie Okno > Właściwości strony. W inspektorze właściwości tekstu kliknij opcję Właściwości strony.
 2. Na panelu Właściwości strony wybierz opcję Nagłówki (CSS). Można skonfigurować następujące opcje:

  • Czcionka nagłówka: Określa domyślną rodzinę czcionek używanych w nagłówkach. Dreamweaver użyje wybranej przez ciebie rodziny czcionek, chyba że dla danego elementu tekstowego zostanie specjalnie wybrana inna czcionka.
  • Nagłówek 1 — Nagłówek 6: Określa rozmiar i kolor czcionki, która ma być używana dla sześciu poziomów znaczników nagłówkowych.

Ustawianie właściwości łączy dla całej strony za pomocą stylów CSS

Dla łączy można określać kroje i rozmiary czcionki, kolory i inne atrybuty. Program Dreamweaver domyślnie tworzy reguły CSS dla łączy i stosuje je do wszystkich łączy użytych na stronie. (Reguły te są osadzane w sekcji head projektowanej strony).

Uwaga:

Jeśli chcesz dostosować wygląd wybranych łączy na stronie, musisz utworzyć odrębne reguły CSS i zastosować je do poszczególnych łączy.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności

  • Kliknij polecenie Plik > Właściwości strony.
  • Kliknij polecenie Okno > Właściwości strony. W inspektorze właściwości tekstu kliknij opcję Właściwości strony.
 2. W sekcji Kategoria wybierz opcję Łącza (CSS).

  • Czcionki łączy: Określa domyślną rodzinę czcionek używanych w tekście łącza. Domyślnie, program Dreamweaver będzie używać rodziny czcionek wybranej przez ciebie dla całej strony, chyba że ustawisz inną czcionkę.
  • Rozmiar: Określa domyślny rozmiar czcionek używanych w tekście łącza.
  • Kolor łącza: Określa kolor tekstu łącza.
  • Odwiedzone łącza: Określa kolor tekstu łącza odwiedzonego.
  • Łącza po najeździe: Określa kolor łącza w momencie, gdy znajduje się nad nim kursor myszy.
  • Aktywne łącza: Określa kolor łącza w momencie kliknięcia łącza kursorem myszy.
  • Styl podkreślenia: Określa sposób podkreślania łączy. Jeżeli dla strony zdefiniowano już styl podkreślania łączy (np. za pomocą zewnętrznego arkusza stylów CSS), to domyślną opcją w menu Styl będzie "nie zmieniaj". Ta opcja informuje, że zdefiniowano już styl łącza. Jeżeli zmodyfikujesz styl podkreślania łącza za pomocą okna dialogowego Właściwości strony, Dreamweaver zmieni poprzednią definicję łącza.

   

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online