Podręcznik użytkownika Anuluj

Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver
 19. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

 

 

Podłączanie i edytowanie w programie Adobe Dreamweaver serwisów utworzonych za pomocą usługi Adobe Business Catalyst. Centralne zarządzanie serwisami Business Catalyst bez potrzeby definiowania szczegółowych danych połączeń FTP i synchronizacji serwerów.

Ta funkcja nie jest obsługiwana w obecnych wersjach programu Adobe Dreamweaver.

Business Catalyst to aplikacja udostępniana w hostingu, służąca do budowania zawartości internetowej związanej z działalnością gospodarczą i zarządzania nią. Ta ujednolicona platforma umożliwia tworzenie wszelkiego rodzaju zawartości, od serwisów WWW po rozbudowane sklepy internetowe, bez potrzeby kodowania systemów zaplecza.

Integracja między programem Dreamweaver a aplikacją Business Catalyst umożliwia tworzenie i aktualizowanie serwisu Business Catalyst w programie Dreamweaver. Po utworzeniu serwisu Business Catalyst można nawiązać połączenie z serwerem Business Catalyst. Serwer udostępnia pliki i szablony, z których można zbudować serwis.

Instalowanie dodatku Business Catalyst

Aby zainstalować ten dodatek, otwórz menu Okno > Przeglądaj dodatki. Zostanie wyświetlona strona dodatków w usłudze Adobe Creative Cloud. Wyszukaj dodatek Business Catalyst i wykonaj podawane na ekranie instrukcje, aby go zainstalować.

Uwaga: Przed zainstalowaniem dodatków należy się upewnić, że dla konta Adobe Creative Cloud została włączona synchronizacja plików. Szczegółowe informacje: Włączanie synchronizacji plików w usłudze Adobe Creative Cloud.

Tworzenie tymczasowego serwisu Business Catalyst

 1. Wybierz polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami.

 2. Kliknij opcję Nowy serwis Business Catalyst.

 3. Zarejestruj się, podając informacje uwierzytelniające związane z identyfikatorem Adobe ID.

 4. Wprowadź swoją datę urodzenia i kliknij opcję Uaktualnij.

 5. W oknie dialogowym Utwórz serwis tymczasowy podaj szczegółowe informacje o serwisie, a następnie kliknij opcję Utwórz bezpłatny serwis tymczasowy.

  Uwaga:

  Po utworzeniu serwisu do użytkownika zostaną wysłane wiadomości e-mail, zawierające szczegółowe informacje o koncie Business Catalyst. Są to m.in. informacje opisujące rozpoczęcie pracy z serwisem, adres URL utworzonego serwisu oraz adres URL serwisu administracyjnego.

 6. Wybierz folder na własnym komputerze, w którym zostanie zapisany serwis lokalny.

  Uwaga:

  Jeśli klikniesz przycisk Anuluj, to serwis zostanie utworzony na platformie Business Catalyst, ale nie zostanie wyświetlony w programie Dreamweaver. Taki sam scenariusz zachodzi w przypadku wystąpienia problemów z połączeniem sieciowym podczas tworzenia serwisu Business Catalyst.

 7. Wprowadź hasło skojarzone ze swoim identyfikatorem Adobe ID.

 8. Po zakończeniu działań na plikach kliknij przycisk Gotowe.

 9. Wybierz polecenie Okno > Plik. Zostanie wyświetlony lokalny widok utworzonego serwisu.

 10. Z menu wybierz polecenie Serwer zdalny.

 11. Wprowadź identyfikator Adobe ID skojarzony z hasłem.

  Zostanie wyświetlona struktura plików na zdalnym serwerze.

Importowanie serwisu Business Catalyst

Informacje o migracji serwisów utworzonych wcześniej za pomocą rozszerzenia Business Catalyst zawiera strona Migracja serwisów Business Catalyst do programu Dreamweaver CS6.

 1. Wybierz polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami.

 2. Kliknij opcję Importuj serwis Business Catalyst. Zostanie wyświetlona lista serwisów Business Catalyst utworzonych za pomocą danego identyfikatora Adobe ID.

 3. Zaznacz serwis i kliknij opcję Importuj serwis.

 4. Określ położenie na swoim komputerze, w którym ma zostać umieszczony importowany serwis.

 5. Wprowadź hasło związane z danym identyfikatorem Adobe ID.

 6. Po zakończeniu działań na plikach kliknij przycisk Gotowe.

Zarządzanie plikami

Jako że Business Catalyst jest również usługą hostingu WWW, można wykorzystać program Dreamweaver do zarządzania plikami serwisu lokalnego i zdalnego. Więcej informacji na ten temat zawierają następujące sekcje:

Wstawianie modułów, danych lub urywków

 1. Wybierz polecenie Okno > Business Catalyst, aby otworzyć panel Business Catalyst.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wstawić moduł Business Catalyst, wybierz zakładkę Moduły.
  • Aby wstawić znaczniki, wybierz zakładkę Dane. Znaczniki są wyświetlane wtedy, gdy edytowane pliki je obsługują. Przykładem takiego pliku jest strona affiliate.html w folderze Layouts/Affiliate/.
 3. Rozwiń moduły i kliknij moduł, który chcesz dodać do pliku.

 4. Podaj wymagane informacje i kliknij opcję Wstaw.

 5. Jeśli aktualny serwis używa nowego mechanizmu renderowania, to wyświetlona jest zakładka Urywki. Za pomocą opcji na zakładce Urywki można dodawać urywki kodu, np. regiony powtarzalne i warunkowe, sekcje komentarzy i kod INCLUDE (który działa podobnie do dołączeń po stronie serwera).

 6. Kliknij opcję Aktywny, aby wyświetlić podgląd strony w takiej postaci, w jakiej będzie wyświetlana w przeglądarce.

Edytowanie właściwości obiektów Business Catalyst

Tak jak przy edycji innych obiektów na stronie WWW, Inspektor właściwości umożliwia modyfikowanie właściwości obiektów w modułach Business Catalyst.

Jeśli opcje edycji właściwości są niewidoczne, sprawdź, czy masz uprawnienia do edycji pliku. W przypadku niektórych modułów stronę można edytować tylko w serwisie administracyjnym, w trybie online.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?