Business Catalyst to aplikacja udostępniana w hostingu, służąca do budowania zawartości internetowej związanej z działalnością gospodarczą i zarządzania nią. Ta ujednolicona platforma umożliwia tworzenie wszelkiego rodzaju zawartości, od serwisów WWW po rozbudowane sklepy internetowe, bez potrzeby kodowania systemów zaplecza.

Integracja między programem Dreamweaver a aplikacją Business Catalyst umożliwia tworzenie i aktualizowanie serwisu Business Catalyst w programie Dreamweaver. Po utworzeniu serwisu Business Catalyst można nawiązać połączenie z serwerem Business Catalyst. Serwer udostępnia pliki i szablony, z których można zbudować serwis.

Instalowanie dodatku Business Catalyst

Aby zainstalować ten dodatek, otwórz menu Okno > Przeglądaj dodatki. Zostanie wyświetlona strona dodatków w usłudze Adobe Creative Cloud. Wyszukaj dodatek Business Catalyst i wykonaj podawane na ekranie instrukcje, aby go zainstalować.

Uwaga: Przed zainstalowaniem dodatków należy się upewnić, że dla konta Adobe Creative Cloud została włączona synchronizacja plików. Więcej informacji zawiera artykuł Włączanie synchronizacji plików w usłudze Adobe Creative Cloud.

Tworzenie tymczasowego serwisu Business Catalyst

 1. Wybierz polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami.

 2. Kliknij opcję Nowy serwis Business Catalyst.

 3. Zarejestruj się, podając informacje uwierzytelniające związane z identyfikatorem Adobe ID.

 4. Wprowadź swoją datę urodzenia i kliknij opcję Uaktualnij.

 5. W oknie dialogowym Utwórz serwis tymczasowy podaj szczegółowe informacje o serwisie, a następnie kliknij opcję Utwórz bezpłatny serwis tymczasowy.

  Uwaga:

  Po utworzeniu serwisu do użytkownika zostaną wysłane wiadomości e-mail, zawierające szczegółowe informacje o koncie Business Catalyst. Są to m.in. informacje opisujące rozpoczęcie pracy z serwisem, adres URL utworzonego serwisu oraz adres URL serwisu administracyjnego.

 6. Wybierz folder na własnym komputerze, w którym zostanie zapisany serwis lokalny.

  Uwaga:

  Jeśli klikniesz przycisk Anuluj, to serwis zostanie utworzony na platformie Business Catalyst, ale nie zostanie wyświetlony w programie Dreamweaver. Taki sam scenariusz zachodzi w przypadku wystąpienia problemów z połączeniem sieciowym podczas tworzenia serwisu Business Catalyst.

 7. Wprowadź hasło skojarzone ze swoim identyfikatorem Adobe ID.

 8. Po zakończeniu działań na plikach kliknij przycisk Gotowe.

 9. Wybierz polecenie Okno > Plik. Zostanie wyświetlony lokalny widok utworzonego serwisu.

 10. Z menu wybierz polecenie Serwer zdalny.

 11. Wprowadź identyfikator Adobe ID skojarzony z hasłem.

  Zostanie wyświetlona struktura plików na zdalnym serwerze.

Importowanie serwisu Business Catalyst

Informacje o migracji serwisów utworzonych wcześniej za pomocą rozszerzenia Business Catalyst zawiera strona Migracja serwisów Business Catalyst do programu Dreamweaver CS6.

 1. Wybierz polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami.

 2. Kliknij opcję Importuj serwis Business Catalyst. Zostanie wyświetlona lista serwisów Business Catalyst utworzonych za pomocą danego identyfikatora Adobe ID.

 3. Zaznacz serwis i kliknij opcję Importuj serwis.

 4. Określ położenie na swoim komputerze, w którym ma zostać umieszczony importowany serwis.

 5. Wprowadź hasło związane z danym identyfikatorem Adobe ID.

 6. Po zakończeniu działań na plikach kliknij przycisk Gotowe.

Zarządzanie plikami

Jako że Business Catalyst jest również usługą hostingu WWW, można wykorzystać program Dreamweaver do zarządzania plikami serwisu lokalnego i zdalnego. Więcej informacji na ten temat zawierają następujące sekcje:

Wstawianie modułów, danych lub urywków

 1. Wybierz polecenie Okno > Business Catalyst, aby otworzyć panel Business Catalyst.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wstawić moduł Business Catalyst, wybierz zakładkę Moduły.
  • Aby wstawić znaczniki, wybierz zakładkę Dane. Znaczniki są wyświetlane wtedy, gdy edytowane pliki je obsługują. Przykładem takiego pliku jest strona affiliate.html w folderze Layouts/Affiliate/.
 3. Rozwiń moduły i kliknij moduł, który chcesz dodać do pliku.

 4. Podaj wymagane informacje i kliknij opcję Wstaw.

 5. Jeśli aktualny serwis używa nowego mechanizmu renderowania, to wyświetlona jest zakładka Urywki. Za pomocą opcji na zakładce Urywki można dodawać urywki kodu, np. regiony powtarzalne i warunkowe, sekcje komentarzy i kod INCLUDE (który działa podobnie do dołączeń po stronie serwera).

 6. Kliknij opcję Aktywny, aby wyświetlić podgląd strony w takiej postaci, w jakiej będzie wyświetlana w przeglądarce.

Edytowanie właściwości obiektów Business Catalyst

Tak jak przy edycji innych obiektów na stronie WWW, Inspektor właściwości umożliwia modyfikowanie właściwości obiektów w modułach Business Catalyst.

Jeśli opcje edycji właściwości są niewidoczne, sprawdź, czy masz uprawnienia do edycji pliku. W przypadku niektórych modułów stronę można edytować tylko w serwisie administracyjnym, w trybie online.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online