W tym temacie omówiono dodawanie reguł składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver. Informacje o ręcznym sprawdzaniu znaczników szablonu.

Program Dreamweaver używa znaczników komentarzy HTML do określenia regionów w szablonach i dokumentach opartych na szablonie; dzięki temu dokumenty oparte na szablonach pozostają prawidłowymi plikami HTML. Kiedy wstawiasz obiekt szablonowy, znaczniki szablonowe są wstawiane do kodu.

Ogólne zasady składniowe są następujące:

  • Kiedy pojawia się spacja, może ona zamienić dowolną liczbę białych znaków (spacji, tabulatorów, końców linii). Białe znaki są obowiązkowe za wyjątkiem samego początku i końca dokumentu.

  • Atrybuty mogą być podawane w dowolnej kolejności. Na przykład w TemplateParam możesz określić typ przed jego nazwą.

  • Komentarze i nazwy atrybutów uwzględniają wielkość liter.

  • Wszystkie atrybuty muszą być zamknięte w cudzysłowach. Mogą być używane pojedyncze i podwójne cudzysłowy.

Znaczniki szablonu

Program Dreamweaver używa następujących znaczników szablonów:

<!-- TemplateBeginEditable name="..." --> 
<!-- TemplateEndEditable --> 
<!-- TemplateParam name="..." type="..." value="..." --> 
<!-- TemplateBeginRepeat name="..." --> 
<!-- TemplateEndRepeat --> 
<!-- TemplateBeginIf cond="..." --> 
<!-- TemplateEndIf --> 
<!-- TemplateBeginPassthroughIf cond="..." --> 
<!-- TemplateEndPassthroughIf --> 
<!-- TemplateBeginMultipleIf --> 
<!-- TemplateEndMultipleIf --> 
<!-- TemplateBeginPassthroughMultipleIf --> 
<!-- TemplateEndPassthroughMultipleIf --> 
<!-- TemplateBeginIfClause cond="..." --> 
<!-- TemplateEndIfClause --> 
<!-- TemplateBeginPassthroughIfClause cond="..." --> 
<!-- TemplateEndPassthroughIfClause --> 
<!-- TemplateExpr expr="..." --> (equivalent to @@...@@) 
<!-- TemplatePassthroughExpr expr="..." --> 
<!-- TemplateInfo codeOutsideHTMLIsLocked="..." -->

Znaczniki instancji

Program Dreamweaver używa następujących znaczników instancji:

<!-- InstanceBegin template="..." codeOutsideHTMLIsLocked="..." --> 
<!-- InstanceEnd --> 
<!-- InstanceBeginEditable name="..." --> 
<!-- InstanceEndEditable --> 
<!-- InstanceParam name="..." type="..." value="..." passthrough="..." --> 
<!-- InstanceBeginRepeat name="..." --> 
<!-- InstanceEndRepeat --> 
<!-- InstanceBeginRepeatEntry --> 
<!-- InstanceEndRepeatEntry -->

Sprawdzenie składni szablonu

Program Dreamweaver sprawdza składnię szablonu w momencie zapisu szablonu, ale można ręcznie sprawdzić składnię szablonu przed zapisaniem szablonu. Na przykład możesz dodać parametr szablonu lub wyrażenie w widoku Kod, możesz także sprawdzić czy kod ma prawidłową składnię.

  1. Otwórz dokument, który chcesz sprawdzić w oknie Dokument.
  2. Wybierz polecenie Narzędzia > Szablony > Sprawdź składnię szablonu.

    Komunikat o błędzie pojawia się jeżeli składnia jest źle uformowana. Komunikat o błędzie opisuje błąd i odsyła do określonej linii kodu, w, której on występuje.