Podręcznik użytkownika Anuluj

Praca z tekstem

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Dodawanie i formatowanie tekstu w widoku aktywnym lub w widoku Kod oraz wydzielanie tekstu i powiązanych właściwości z plików PSD.

Dodawanie tekstu do dokumentu

Aby dodać tekst do programu Dreamweaver, możesz go wpisać bezpośrednio w oknie dokumentu. Możesz również wyciąć i wkleić tekst. Tekst można również importować z innych dokumentów.

Wklejając tekst do dokumentu programu Dreamweaver możesz użyć polecenia Wklej albo polecenia Wklej specjalnie. Polecenie Wklej specjalnie umożliwia określanie formatu wklejanego tekstu na różne sposoby. Np. jeśli chcesz wkleić tekst ze sformatowanego dokumentu Microsoft Office do dokumentu programu Dreamweaver, ale jednocześnie chcesz usunąć całe formatowanie z tego tekstu, aby zastosować własny arkusz stylów CSS, to możesz zaznaczyć ten tekst w programie Word, skopiować go do schowka i użyć polecenia Wklej specjalnie z opcją wklejania samego tekstu.

Jeżeli używasz polecenia Wklej do wklejania tekstu z innych aplikacji, możesz ustawić domyślne opcje wklejania.

Uwaga:

W widoku kodu, klawisze Control+V (Windows) i Command+V (Macintosh) zawsze wklejają sam tekst (bez formatowania).

 1. Dodaj tekst do dokumentu, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Wydziel tekst z kompozycji PSD, posługując się panelem Extract. Szczegółowe informacje: Kopiowanie tekstu z plików PSD.
  • Wpisz tekst bezpośrednio w oknie dokumentu.
  • Skopiuj tekst z innej aplikacji, przejdź do programu Dreamweaver, umieść punkt wstawiania w widoku Projekt w oknie dokumentu i wybierz polecenie Edycja > Wklej albo Edycja > Wklej specjalnie.

  Wybierając polecenie Edycja > Wklej specjalnie, możesz ustawić kilka opcji formatowania wklejanego tekstu.

  Tekst możesz również wklejać za pomocą następujących skrótów klawiaturowych:

   

  Opcja wklejania

  Skrót klawiaturowy

  Wklej

  Control+V (Windows)

  Command+V (Macintosh)

  Wklej specjalnie

  Control+Shift+V (Windows)

  Command+Shift+V (Macintosh)

   

Wstawianie znaków specjalnych

Niektóre znaki specjalne są w kodzie HTML przedstawiane w postaci nazwy lub liczby. Nazywa się je encjami znakowymi. Standard HTML zawiera nazwy encji odpowiadające takim znakom, jak symbol copyright — (©), symbol (&) oraz symbol zarejestrowanego znaku towarowego (®). Każda encja ma zarówno nazwę (np. —), jak i swój odpowiednik liczbowy (np. —).

Uwaga:

W języku HTML nawiasy ostre (<>) służą do definiowania kodu. Niekiedy trzeba jednak wpisać znaki specjalne odpowiadające symbolom „większe niż” i „mniejsze niż” w taki sposób, aby program Dreamweaver nie uznał ich za element kodu. W takim przypadku należy użyć encji &#38;gt; zamiast znaku „większe niż” (>) oraz &#38;lt; zamiast znaku „mniejsze niż” (<).

Niestety wiele starszych przeglądarek często niepoprawnie wyświetla nazwane encje.

 1. Umieść punkt wstawiania w tym miejscu w oknie dokumentu, gdzie chcesz wstawić znak specjalny.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz nazwę znaku z menu Wstaw > HTML > Znak.

  • W kategorii HTML panelu Wstaw kliknij przycisk Znaki i wybierz odpowiedni znak z wyskakującego menu.

  Uwaga:

  Dostępnych jest wiele innych znaków specjalnych. Aby wstawić jeden z nich, wybierz polecenie Wstaw > HTML > Znak > Inne lub kliknij przycisk Znaki w kategorii HTML panelu Wstaw i wybierz opcję Inne znaki. Wybierz znak z okna dialogowego Wstaw inny znak, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodawanie odstępu między znakami

HTML umożliwia wstawienie tylko jednej spacji między znakami. Aby dodać więcej odstępów, musisz wstawić do dokumentu spacje nierozdzielające. Możesz ustawić w preferencjach, aby program automatycznie dodawał spacje nierozdzielające.

Wstawianie spacji nierozdzielającej

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Wstaw > HTML > Znaki specjalne > Spacja nierozdzielająca.

  • Naciśnij klawisze Control+Shift+spacja (Windows) lub Option+spacja (Macintosh).

  • Przejdź do panelu Wstaw, wybierz kategorię HTML, kliknij przycisk Znaki i wybierz opcję Spacja nierozdzielająca.

Ustawianie preferencji w celu dodawania spacji nierozdzielających

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje (Macintosh).
 2. W kategorii Ogólne zaznacz opcję Dopuszczaj wiele kolejnych spacji.

Dodawanie odstępów między akapitami

Program Dreamweaver działa podobnie do typowych aplikacji do edycji tekstu: aby utworzyć nowy akapit, naciska się klawisz Enter (Windows) lub Return (Macintosh). Przeglądarki WWW automatycznie wstawiają pusty wiersz odstępu między akapitami. Możesz dodać pojedynczy wiersz odstępu między akapitami, wstawiając podział wiersza.

Wstawianie końca akapitu

 1. Naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Macintosh).

Dodawanie podziału wiersza

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Naciśnij klawisze Shift+Enter (Windows) lub Shift+Return (Macintosh).

  • Wybierz polecenie Wstaw > HTML > Znaki specjalne > Łamanie wiersza.

  • Przejdź do panelu Wstaw, wybierz kategorię HTML, kliknij przycisk Znaki i wybierz opcję Łamanie wiersza.

Tworzenie wypunktowanych i numerowanych list

Istniejący lub nowo wpisywany tekst w oknie dokumentu można sformatować w postaci listy numerowanej (uporządkowanej), listy wypunktowanej (nieuporządkowanej) albo listy definicji.

W listach definicji nie ma znaków początkowych, takich jak punktory czy liczby. Takich list często używa się w glosariuszach albo opisach. Listy mogą być zagnieżdżone. Listy zagnieżdżone to takie, które zawierają inne listy. Możesz np. utworzyć listę uporządkowaną albo wypunktowaną, która znajduje się wewnątrz innej listy wypunktowanej albo numerowanej.

W oknie dialogowym Właściwości listy można ustawiać wygląd zarówno całej listy, jak i jej poszczególnych pozycji. Można definiować styl numeracji, wyzerować numerację oraz ustawiać opcje stylu wypunktowania poszczególnych pozycji albo całych list.

Tworzenie nowej listy

 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu, w którym chcesz dodać listę, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W Inspektorze właściwości HTML kliknij przycisk Lista uporządkowana lub Element listy.

  • Wybierz polecenie Wstaw > HTML, a następnie wybierz odpowiedni typ listy: Lista nieuporządkowana (punktowana) lub Lista uporządkowana (numerowana).

   W oknie dokumentu pojawi się znak prowadzący wybranej pozycji listy.

 2. Wpisz tekst pozycji listy, a potem naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Macintosh), aby utworzyć kolejną pozycję listy.
 3. Aby zakończyć listę, naciśnij dwukrotnie klawisz Enter (Windows) lub Return (Macintosh).

Tworzenie listy z istniejącego tekstu

 1. Zaznacz serię akapitów, z których ma powstać lista.
 2. Wybierz polecenie Wstaw > HTML > Lista nieuporządkowana, Lista uporządkowana albo Element listy.

Tworzenie zagnieżdżonej listy

 1. Zaznacz elementy listy, które chcesz zagnieździć.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Lista > Wcięcie.

  Program Dreamweaver wstawi wcięcie w tekście oraz utworzy oddzielną listę o takich samych atrybutach HTML, jak oryginalna lista.

 3. Do wciętego tekstu można zastosować nowy typ albo styl listy, używając opisanej powyżej procedury.

Ustawianie właściwości całej listy

 1. Utwórz przynajmniej jedną pozycję listy w oknie dokumentu. Nowy styl będzie automatycznie stosowany do kolejnych pozycji, które dodasz do tej listy.
 2. Umieść punkt wstawiania w tekście elementu listy, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Lista > Właściwości. System wyświetli okno dialogowe Właściwości listy.

 3. Ustaw opcje, które chcesz zdefiniować w odniesieniu do tej listy:

  Typ listy

  Określa właściwości listy, natomiast opcja Pozycja listy określa opcje pozycji na liście. Z wysuwanego menu wybierz listę wypunktowaną, numerowaną, katalogową albo menu. W zależności od wybranego typu listy, w oknie pojawiają się różne opcje.

  Styl

  Określa styl numeracji lub punktorów na liście numerowanej lub wypunktowanej. Wszystkie pozycje na liście będą miały ten styl, chyba że wybierzesz nowy styl w odniesieniu do niektórych pozycji listy.

  Uruchom licznik

  Ustawia wartość pierwszej pozycji na liście numerowanej.

 4. Kliknij przycisk OK, aby ustawić wybrane opcje.

Ustawianie właściwości listy w odniesieniu do pojedynczej pozycji

 1. Umieść punkt wstawiania w oknie dokumentu, w tekście pozycji listy, którą chcesz zmienić.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Lista > Właściwości.

 3. W sekcji Pozycja listy ustaw opcje, które chcesz zdefiniować:

  Nowy styl

  Określa styl zaznaczonej pozycji listy. Style w menu Nowy styl zależą od typu listy, wyświetlonego w menu Typ listy. Np. jeżeli w menu Pozycja listy wyświetlona jest pozycja Lista wypunktowana, to w menu Nowy styl dostępne są tylko opcje punktorów.

  Wyzeruj licznik do

  Ustawia liczbę, od której ma się zacząć numerowanie pozycji listy.

 4. Kliknij przycisk OK, aby ustawić te opcje.

Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu

Więcej informacji na temat znajdowania i zastępowania tekstu można znaleźć na stronie Znajdowanie i zastępowanie tekstu.

Definiowanie skrótów i akronimów

Język HTML udostępnia znaczniki, które umożliwiają zdefiniowanie skrótów i akronimów używanych na stronie. Jest to opcja, z której korzystają wyszukiwarki, moduły sprawdzania pisowni, automatyczne translatory i syntetyzatory mowy. Można na przykład wskazać, że skrót PTU na danej stronie oznacza podatek od towarów i usług, a akronim WSI oznacza wojskowe służby informacyjne.

 1. Zaznacz skrót lub akronim w tekście na stronie.
 2. Wybierz polecenie Wstaw HTML > Obiekty tekstowe > Skrót albo Wstaw HTML > Obiekty tekstowe > Akronim.
 3. Wpisz pełny tekst akronimu lub skrótu.
 4. Wpisz język, np. pl w przypadku języka polskiego, en — angielskiego, de — niemieckiego.

Ustawianie preferencji kopiowania i wklejania

Wklejając tekst z innych aplikacji, opcje wklejania specjalnego można ustawić w preferencjach jako domyślne ustawienia polecenia Edycja > Wklej. Np. jeżeli zawsze zamierzasz wklejać sam tekst albo tylko tekst z podstawowym formatowaniem, to możesz ustawić domyślną opcję w oknie dialogowym preferencji kopiowania i wklejania.

Uwaga:

Wklejając tekst do dokumentu programu Dreamweaver możesz użyć polecenia Wklej albo polecenia Wklej specjalnie. Polecenie Wklej specjalnie umożliwia określanie formatu wklejanego tekstu na różne sposoby. Np. jeśli chcesz wkleić tekst ze sformatowanego dokumentu Microsoft Office do dokumentu programu Dreamweaver, ale jednocześnie chcesz usunąć całe formatowanie z tego tekstu, aby zastosować własny arkusz stylów CSS, to możesz zaznaczyć ten tekst w programie Word, skopiować go do schowka i użyć polecenia Wklej specjalnie z opcją wklejania samego tekstu.

Uwaga:

Preferencje ustawione w oknie dialogowym Preferencje kopiowania/wklejania dotyczą tylko materiałów wklejanych w widoku Projekt.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje (Macintosh).
 2. Kliknij kategorię Kopiuj/wklej.
 3. Ustaw następujące opcje i kliknij przycisk OK.

  Tylko tekst

  Umożliwia wklejanie niesformatowanego tekstu. Jeżeli oryginalny tekst był formatowany, to wszystkie atrybuty formatowania, w tym podział wierszy i akapitów, zostanie usunięty.

  Tekst i struktura

  Umożliwia wklejenie tekstu zachowującego strukturę, ale pozbawionego podstawowych atrybutów formatowania. Można na przykład wkleić tekst, zachowując strukturę akapitów, list i tabel, ale nie zachowując atrybutów pogrubienia, kursywy i innego formatowania.

  Tekst i struktura plus podstawowe formatowanie

  Umożliwia wklejenie zarówno struktury, jak i tekstu z prostym formatowaniem HTML-owym, (np. tekstu z akapitami i tabelami oraz z formatowaniem znacznikami b, i, u, strong, em, hr, abbr lub acronym).

  Tekst i struktura plus pełne formatowanie

  Umożliwia wklejenie tekstu, który zachowuje pełną strukturę, formatowanie HTML i style CSS.

  Uwaga:

  Opcja Pełne formatowanie nie może zachować stylów CSS, które pochodzą z zewnętrznego arkusza stylów. Nie zachowuje też stylów, jeżeli aplikacja, z której wklejasz tekst, nie zachowuje stylów po wklejeniu do schowka.

  Zachowaj podziały wierszy

  Umożliwia zachowanie podziałów wierszy we wklejanym tekście. Ta opcja jest wyłączona, jeżeli wybrano opcję Tylko tekst.

  Oczyść odstępy między akapitami utworzone przez program Word

  Zaznacz tę opcję, jeżeli używasz opcji „Tekst i struktura” lub „Tekst i struktura plus podstawowe formatowanie” i chcesz wyeliminować nadmierne odstępy między akapitami, widoczne po wklejeniu tekstu.

  Konwertuj inteligentne cudzysłowy proste cudzysłowy: cudzysłowy typograficzne są przekształcane w cudzysłowy proste.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?