Informacje o edytowaniu pliku SWF z programu Dreamweaver w programie Animate.

Edytowanie pliku SWF z programu Dreamweaver w programie Animate

Jeśli na komputerze są zainstalowane programy Animate i Dreamweaver, można zaznaczyć plik SWF w dokumencie programu Dreamweaver, aby edytować go za pomocą programu Animate Program Animate nie edytuje bezpośrednio takiego pliku SWF; modyfikuje natomiast jego dokument źródłowy (plik FLA) i ponownie eksportuje plik SWF.

 1. W programie Dreamweaver, otwórz inspektor Właściwości (Okno > Właściwości).
 2. W dokumencie Dreamweaver, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij element zastępczy pliku SWF, aby go zaznaczyć; następnie w inspektorze Właściwości kliknij opcję Edytuj.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Macintosh) element zastępczy pliku SWF, po czym wybierz z menu kontekstowego polecenie Edytuj w programie Flash.

   Program Dreamweaver przełączy się na program Animate, który podejmie próbę zlokalizowania pliku (FLA) odpowiadającego zaznaczonemu plikowi SWF. Jeśli program Animate nie może znaleźć pliku FLA, poprosi o wskazanie go.

  Uwaga:

  Jeśli plik FLA lub SWF jest zablokowany, pobierz plik do edycji w programie Dreamweaver.

 3. Edytuj plik za pomocą programu Animate. Okno dokumentu Animate wskazuje, że modyfikowany jest plik uzyskany z programu Dreamweaver.

 4. Gdy zakończysz edycję, kliknij przycisk Gotowe.

  Program Animate zaktualizuje plik FLA, ponownie wyeksportuje go jako plik SWF, zamknie, po czym powróci do dokumentu programu Dreamweaver.

  Uwaga:

  Aby zaktualizować plik SWF i zachować otwarty program Animate, w programie Animate wybierz polecenie Plik > Zaktualizuj dla programu Dreamweaver.

 5. Aby zobaczyć uaktualniony plik w dokumencie, kliknij przycisk Odtwórz w Inspektorze Właściwości programu Dreamweaver lub naciśnij klawisz F12, aby obejrzeć podgląd strony w oknie przeglądarki.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online