Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper w programie Dreamweaver na komputerach z systemami operacyjnymi Mac.

Gatekeeper jest wbudowaną funkcją do wykrywania złośliwego oprogramowania w systemie Mac OS X 10.7 i jego późniejszych wersjach. Aplikacje instalowane ze sklepu Mac App Store są uważane za bezpieczne, ponieważ firma Apple sprawdza każdą aplikację przed jej udostępnieniem. Aplikacje pobrane z innego miejsca niż App Store muszą być podpisane cyfrowo identyfikatorem programisty wystawionym przez Apple. Funkcja Gatekeeper sprawdza podpis w aplikacjach podczas uruchomienia i blokuje te aplikacje, przy których manipulowano lub które nie zostały podpisane identyfikatorem programisty. Prosi również użytkowników o potwierdzenie, czy chcą uruchomić daną aplikację.

Gatekeeper sprawdza ważność podpisów cyfrowe podczas instalacji aplikacji, ale nie kontroluje tych aplikacji lub wtyczek, które są ładowane dynamicznie po zainstalowaniu aplikacji. Ta wada może zostać wykorzystana do załadowania złośliwych wtyczek za pomocą programu Dreamweaver, zwłaszcza w sytuacji, gdy pakiet instalacyjny został pobrany z innych źródeł niż Adobe i jest instalowany w innej lokalizacji niż /Applications.

Adobe Dreamweaver pobrany z usługi Creative Cloud jest podpisany ważnym identyfikatorem programisty i może zostać z powodzeniem zainstalowany w domyślnej lokalizacji na komputerach Mac: /Applications. Wszystkie biblioteki osób trzecich znajdujące się wewnątrz folderu /Applications są również automatycznie wczytywane.

Jeśli program Dreamweaver zostanie zainstalowany w lokalizacji wskazanej przez użytkownika, nie wczytuje automatycznie bibliotek innych firm, aby zapobiec potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper. Dreamweaver wyświetla okno dialogowe z listą wszystkich bibliotek innych firm, które można załadować:

Potwierdzenie załadowania bibliotek innych firm

Jeśli masz pewność, że te biblioteki pochodzą z wiarygodnych źródeł, możesz je wczytać. Okno to nie będzie wyświetlane ponownie, a program Dreamweaver będzie wczytywać te biblioteki i rozszerzenia przy kolejnych uruchomieniach.

Kliknij przycisk Nie, jeśli nie chcesz wczytywać tych bibliotek lub rozszerzeń. Należy mieć na uwadze, iż program Dreamweaver nie wyświetli tego okna dialogowego ponownie oraz nie załaduje żadnych rozszerzeń, które zostaną w przyszłości zainstalowane.

Jeśli chcesz ponownie wyświetlić to okno dialogowe w celu zmiany opcji, usuń plik preferencji Podczas usuwania pliku preferencji należy zachować ostrożność i postępować zgodnie z instrukcją podaną w tym artykule.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online