Podręcznik użytkownika Anuluj

Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver
 19. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

 

 

Porównywanie plików lokalnych i zdalnych, porównywanie plików przed ich wysłaniem i porównywanie plików podczas synchronizacji w programie Dreamweaver.

Porównywanie plików lokalnych i zdalnych w poszukiwaniu różnic

Program Dreamweaver może współpracować z narzędziami do porównywania plików, aby porównywać kod wersji lokalnej i zdalnej tego samego pliku, dwóch różnych plików zdalnych albo dwóch różnych plików lokalnych. Porównywanie wersji lokalnej i zdalnej jest przydatne, jeżeli użytkownik pracuje na pliku lokalnie i podejrzewa, że plik na serwerze został zmodyfikowany przez kogoś innego. Nie wychodząc z programu Dreamweaver można wyświetlić i scalić te zdalne zmiany z lokalną wersją przed wysłaniem pliku na serwer.

Porównanie dwóch plików lokalnych lub dwóch plików zdalnych bywa przydatne, gdy zachowujesz wcześniejsze wersje swoich plików pod zmienioną nazwą. Jeśli zapomnisz, jakie zmiany zostały wprowadzone w poprzedniej wersji, przypomni ci o nich szybkie porównanie.

Zanim zaczniesz, musisz zainstalować w systemie narzędzie do porównywania plików. Takie narzędzia oferują niezależni producenci. Więcej informacji o narzędziach do porównywania plików możesz znaleźć za pomocą wyszukiwarki internetowej, np. Google Search, wpisując hasło "narzędzia" i "porównywanie plików". Program Dreamweaver współpracuje z większością narzędzi innych firm.

Wskazywanie narzędzia do porównywania w programie Dreamweaver

 1. Zainstaluj narzędzie do porównywania plików na tym samym komputerze co program Dreamweaver. W systemie Macintosh zainstaluj narzędzia wiersza polecenia za pomocą narzędzia do porównywania plików. 

 2. W programie Dreamweaver otwórz okno dialogowe Preferencje: wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje (Macintosh). Następnie wybierz kategorię Porównywanie plików.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W systemie Windows kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz aplikację służącą do porównywania plików.

  • Na komputerze Macintosh kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz narzędzie lub skrypt, które uruchamia narzędzie porównujące pliki z wiersza poleceń (nie wybieraj samego narzędzia porównującego).

  Na komputerach Macintosh narzędzia lub skrypty uruchamiające znajdują się zazwyczaj w folderze /usr/bin lub /usr/local/bin. Przykład: aby użyć programu Filemerge, przejdź do folderu usr/bin i wybierz „opendiff”, czyli narzędzie, które uruchamia program FileMerge.

  W poniższej tabeli wymieniono popularne narzędzia do porównywania plików na komputerach Macintosh oraz położenie narzędzi lub skryptów uruchamiających te programy:

Jeżeli używasz programu

Wybierz następujący plik

FileMerge

/usr/bin/opendiff (albo /Developer/usr/bin/opendiff)

BBEdit

/usr/local/bin/bbdiff

TextWrangler

/usr/local/bin/twdiff

Uwaga:

Folder usr jest zazwyczaj ukryty w oknie programu Finder. Można go jednak otworzyć, korzystając z przycisku Przeglądaj w programie Dreamweaver.

Uwaga:

Wyświetlone rezultaty zależą od narzędzia porównującego, którego używasz. Zapoznaj się z podręcznikiem narzędzia porównującego, aby się dowiedzieć, jak interpretować wyniki.

Porównywanie dwóch plików lokalnych

Możesz porównywać dwa pliki, znajdujące się w dowolnych miejscach na twoim komputerze.

 1. Otwórz panel Pliki. Kliknij dwa pliki, które chcesz porównać, przytrzymując klawisz Control (Windows) lub Command (Macintosh).
  Uwaga:

  Aby zaznaczyć pliki spoza zdefiniowanego serwisu, wybierz lokalny dysk twardy z wysuwanego menu po lewej stronie na panelu Pliki. Następnie zaznacz dwa pliki.

 2. Kliknij jeden z zaznaczonych plików prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Porównaj pliki lokalne.
  Uwaga:

  Jeżeli masz mysz z jednym przyciskiem, to kliknij jeden z zaznaczonych plików, przytrzymując klawisz Control.

  Uruchomi się narzędzie do porównywania plików i porówna pliki.

Porównywanie dwóch plików zdalnych

Możesz porównywać dwa pliki, znajdujące się na serwerze zdalnym. Przed wykonaniem tego zadania należy zdefiniować serwis programu Dreamweaver z ustawieniami zdalnymi.

 1. Otwórz panel Pliki i wyświetl pliki na serwerze zdalnym, wybierając Widok zdalny z menu po prawej stronie.
 2. Kliknij dwa pliki, aby je zaznaczyć, przytrzymując klawisz Control (Windows) lub Command (Macintosh).
 3. Kliknij jeden z zaznaczonych plików prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Porównaj pliki zdalne.
  Uwaga:

  Jeżeli masz mysz z jednym przyciskiem, to kliknij jeden z zaznaczonych plików, przytrzymując klawisz Control.

  Uruchomi się narzędzie do porównywania plików i porówna pliki.

Porównywanie pliku lokalnego z plikiem zdalnym

Możesz porównywać plik lokalny z plikiem znajdującym się na serwerze zdalnym. Aby to zrobić, najpierw musisz zdefiniować serwis programu Dreamweaver z ustawieniami zdalnymi.

 1. Otwórz panel Pliki. Kliknij plik lokalny prawym przyciskiem myszy. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Porównaj ze zdalnym.
  Uwaga:

  Jeżeli masz mysz z jednym przyciskiem, to kliknij ten plik lokalny, przytrzymując klawisz Control.

  Uruchomi się narzędzie do porównywania plików i porówna pliki.

Porównywanie pliku zdalnego z plikiem lokalnym

Możesz porównywać plik zdalny z plikiem lokalnym. Przed wykonaniem tego zadania należy zdefiniować serwis programu Dreamweaver z ustawieniami zdalnymi.

 1. Otwórz panel Pliki i wyświetl pliki na serwerze zdalnym, wybierając Widok zdalny z menu po prawej stronie.
 2. Kliknij plik na panelu prawym przyciskiem myszy. Z kontekstowego menu wybierz polecenie Porównaj z lokalnym.
  Uwaga:

  Jeżeli masz mysz z jednym przyciskiem, to kliknij ten plik zdalny, przytrzymując klawisz Control.

Porównywanie otwartego pliku z plikiem zdalnym

Plik otwarty w programie Dreamweaver można porównać z jego odpowiednikiem na serwerze zdalnym.

 1. W oknie dokumentu wybierz polecenie Plik > Porównaj ze zdalnym.

  Uruchomi się narzędzie do porównywania plików i porówna pliki.

  Uwaga:

  Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy zakładkę dokumentu na górze okna Dokument i wybrać polecenie Porównaj ze zdalnym z kontekstowego menu.

Porównywanie przed wysłaniem plików

Gdy użytkownik edytuje plik lokalnie, a potem próbuje wysłać go na serwer zdalny, program Dreamweaver wyświetli powiadomienie, jeśli zdalna wersja pliku uległa zmianie. Przed wysłaniem pliku i nadpisaniem wersji zdalnej można porównać oba pliki.

Przed rozpoczęciem należy zainstalować na komputerze narzędzie do porównywania plików i wskazać je w programie Dreamweaver.

 1. Po zmodyfikowaniu pliku w serwisie programu Dreamweaver należy wysłać ten plik (Serwis > Wyślij) do serwisu zdalnego.

  Jeżeli wersja zdalna została zmodyfikowana, otrzymasz powiadomienie z opcją wyświetlenia różnic.

 2. Aby wyświetlić różnice, kliknij przycisk Porównaj.

  Uruchomi się narzędzie do porównywania plików i porówna pliki.

  Jeżeli narzędzie do porównywania plików nie zostało jeszcze wskazane, to program wyświetli monit o wskazanie takiego narzędzia.

 3. Po przejrzeniu lub scaleniu zmian w tym narzędziu, możesz dalej wykonywać operację wysyłania albo anulować ją.

Porównywanie plików podczas synchronizacji

Podczas synchronizacji plików serwisu można porównać wersje lokalne plików z wersjami zdalnymi za pomocą programu Dreamweaver.

Przed rozpoczęciem należy zainstalować na komputerze narzędzie do porównywania plików i wskazać je w programie Dreamweaver.

 1. Kliknij prawym przyciskiem gdziekolwiek na panelu Pliki i wybierz polecenie Synchronizuj z menu kontekstowego.
 2. Wypełnij informacje w oknie dialogowym Synchronizuj pliki i kliknij przycisk Podgląd.

  Gdy klikniesz Podgląd, program wyświetli listę zaznaczonych plików wraz z operacjami, które zostaną wykonane podczas synchronizacji.

 3. Zaznacz na tej liście każdy plik, który chcesz porównać i kliknij przycisk Porównaj (ikonę z dwiema małymi kartkami).
  Uwaga:

  Muszą to być pliki tekstowe, np. pliki HTML albo ColdFusion.

  Program Dreamweaver uruchomi narzędzie porównujące, które porówna wersję lokalną i zdalną każdego z zaznaczonych plików.

Więcej zasobów tego rodzaju

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online