Porównywanie plików lokalnych i zdalnych, porównywanie plików przed ich wysłaniem i porównywanie plików podczas synchronizacji w programie Dreamweaver.

Porównywanie plików lokalnych i zdalnych w poszukiwaniu różnic

Program Dreamweaver może współpracować z narzędziami do porównywania plików, aby porównywać kod wersji lokalnej i zdalnej tego samego pliku, dwóch różnych plików zdalnych albo dwóch różnych plików lokalnych. Porównywanie wersji lokalnej i zdalnej jest przydatne, jeżeli użytkownik pracuje na pliku lokalnie i podejrzewa, że plik na serwerze został zmodyfikowany przez kogoś innego. Nie wychodząc z programu Dreamweaver można wyświetlić i scalić te zdalne zmiany z lokalną wersją przed wysłaniem pliku na serwer.

Porównanie dwóch plików lokalnych lub dwóch plików zdalnych bywa przydatne, gdy zachowujesz wcześniejsze wersje swoich plików pod zmienioną nazwą. Jeśli zapomnisz, jakie zmiany zostały wprowadzone w poprzedniej wersji, przypomni ci o nich szybkie porównanie.

Zanim zaczniesz, musisz zainstalować w systemie narzędzie do porównywania plików. Takie narzędzia oferują niezależni producenci. Więcej informacji o narzędziach do porównywania plików możesz znaleźć za pomocą wyszukiwarki internetowej, np. Google Search, wpisując hasło "narzędzia" i "porównywanie plików". Program Dreamweaver współpracuje z większością narzędzi innych firm.

Wskazywanie narzędzia do porównywania w programie Dreamweaver

 1. Zainstaluj narzędzie do porównywania plików w tym samym systemie, co program Dreamweaver.
 2. W programie Dreamweaver otwórz okno dialogowe Preferencje: wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje (Macintosh). Następnie wybierz kategorię Porównywanie plików.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W Windows kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz aplikację służącą do porównywania plików.

  • Na komputerze Macintosh kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz narzędzie lub skrypt, które uruchamia narzędzie porównujące pliki z wiersza poleceń (nie wybieraj samego narzędzia porównującego).

  Na komputerach Macintosh narzędzia lub skrypty uruchamiające znajdują się zazwyczaj w folderze /usr/bin. Przykład: aby użyć programu Filemerge, przejdź do folderu usr/bin i wybierz „opendiff”, czyli narzędzie, które uruchamia program FileMerge.

  W poniższej tabeli wymieniono popularne narzędzia do porównywania plików na komputerach Macintosh oraz położenie narzędzi lub skryptów uruchamiających te programy:

Jeżeli używasz programu

Wybierz następujący plik

FileMerge

/usr/bin/opendiff (albo /Developer/usr/bin/opendiff)

BBEdit

/usr/bin/bbdiff

TextWrangler

/usr/bin/twdiff

Uwaga:

Folder usr jest zazwyczaj ukryty w Finderze. Można go jednak otworzyć, korzystając z przycisku Przeglądaj w programie Dreamweaver.

Uwaga:

Wyświetlone rezultaty zależą od narzędzia porównującego, którego używasz. Zapoznaj się z podręcznikiem narzędzia porównującego, aby się dowiedzieć, jak interpretować wyniki.

Porównywanie dwóch plików lokalnych

Możesz porównywać dwa pliki, znajdujące się w dowolnych miejscach na twoim komputerze.

 1. Otwórz panel Pliki. Kliknij dwa pliki, które chcesz porównać, przytrzymując klawisz Control (Windows) lub Command (Macintosh).

  Uwaga:

  Aby zaznaczyć pliki spoza zdefiniowanego serwisu, wybierz lokalny dysk twardy z wysuwanego menu po lewej stronie na panelu Pliki. Następnie zaznacz dwa pliki.

 2. Kliknij jeden z zaznaczonych plików prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Porównaj pliki lokalne.

  Uwaga:

  Jeżeli masz mysz z jednym przyciskiem, to kliknij jeden z zaznaczonych plików, przytrzymując klawisz Control.

  Uruchomi się narzędzie do porównywania plików i porówna pliki.

Porównywanie dwóch plików zdalnych

Możesz porównywać dwa pliki, znajdujące się na serwerze zdalnym. Przed wykonaniem tego zadania należy zdefiniować serwis programu Dreamweaver z ustawieniami zdalnymi.

 1. Otwórz panel Pliki i wyświetl pliki na serwerze zdalnym, wybierając Widok zdalny z menu po prawej stronie.
 2. Kliknij dwa pliki, aby je zaznaczyć, przytrzymując klawisz Control (Windows) lub Command (Macintosh).
 3. Kliknij jeden z zaznaczonych plików prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Porównaj pliki zdalne.

  Uwaga:

  Jeżeli masz mysz z jednym przyciskiem, to kliknij jeden z zaznaczonych plików, przytrzymując klawisz Control.

  Uruchomi się narzędzie do porównywania plików i porówna pliki.

Porównywanie pliku lokalnego z plikiem zdalnym

Możesz porównywać plik lokalny z plikiem znajdującym się na serwerze zdalnym. Aby to zrobić, najpierw musisz zdefiniować serwis programu Dreamweaver z ustawieniami zdalnymi.

 1. Otwórz panel Pliki. Kliknij plik lokalny prawym przyciskiem myszy. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Porównaj ze zdalnym.

  Uwaga:

  Jeżeli masz mysz z jednym przyciskiem, to kliknij ten plik lokalny, przytrzymując klawisz Control.

  Uruchomi się narzędzie do porównywania plików i porówna pliki.

Porównywanie pliku zdalnego z plikiem lokalnym

Możesz porównywać plik zdalny z plikiem lokalnym. Przed wykonaniem tego zadania należy zdefiniować serwis programu Dreamweaver z ustawieniami zdalnymi.

 1. Otwórz panel Pliki i wyświetl pliki na serwerze zdalnym, wybierając Widok zdalny z menu po prawej stronie.
 2. Kliknij plik na panelu prawym przyciskiem myszy. Z kontekstowego menu wybierz polecenie Porównaj z lokalnym.

  Uwaga:

  Jeżeli masz mysz z jednym przyciskiem, to kliknij ten plik zdalny, przytrzymując klawisz Control.

Porównywanie otwartego pliku z plikiem zdalnym

Plik otwarty w programie Dreamweaver można porównać z jego odpowiednikiem na serwerze zdalnym.

 1. W oknie dokumentu wybierz polecenie Plik > Porównaj ze zdalnym.

  Uruchomi się narzędzie do porównywania plików i porówna pliki.

  Uwaga:

  Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy zakładkę dokumentu na górze okna Dokument i wybrać polecenie Porównaj ze zdalnym z kontekstowego menu.

Porównywanie przed wysłaniem plików

Gdy użytkownik edytuje plik lokalnie, a potem próbuje wysłać go na serwer zdalny, program Dreamweaver wyświetli powiadomienie, jeśli zdalna wersja pliku uległa zmianie. Przed wysłaniem pliku i nadpisaniem wersji zdalnej można porównać oba pliki.

Przed rozpoczęciem należy zainstalować na komputerze narzędzie do porównywania plików i wskazać je w programie Dreamweaver.

 1. Po zmodyfikowaniu pliku w serwisie programu Dreamweaver należy wysłać ten plik (Serwis > Wyślij) do serwisu zdalnego.

  Jeżeli wersja zdalna została zmodyfikowana, otrzymasz powiadomienie z opcją wyświetlenia różnic.

 2. Aby wyświetlić różnice, kliknij przycisk Porównaj.

  Uruchomi się narzędzie do porównywania plików i porówna pliki.

  Jeżeli narzędzie do porównywania plików nie zostało jeszcze wskazane, to program wyświetli monit o wskazanie takiego narzędzia.

 3. Po przejrzeniu lub scaleniu zmian w tym narzędziu, możesz dalej wykonywać operację wysyłania albo anulować ją.

Porównywanie plików podczas synchronizacji

Podczas synchronizacji plików serwisu można porównać wersje lokalne plików z wersjami zdalnymi za pomocą programu Dreamweaver.

Przed rozpoczęciem należy zainstalować na komputerze narzędzie do porównywania plików i wskazać je w programie Dreamweaver.

 1. Kliknij prawym przyciskiem gdziekolwiek na panelu Pliki i wybierz polecenie Synchronizuj z menu kontekstowego.
 2. Wypełnij informacje w oknie dialogowym Synchronizuj pliki i kliknij przycisk Podgląd.

  Gdy klikniesz Podgląd, program wyświetli listę zaznaczonych plików wraz z operacjami, które zostaną wykonane podczas synchronizacji.

 3. Zaznacz na tej liście każdy plik, który chcesz porównać i kliknij przycisk Porównaj (ikonę z dwiema małymi kartkami).

  Uwaga:

  Muszą to być pliki tekstowe, np. pliki HTML albo ColdFusion.

  Program Dreamweaver uruchomi narzędzie porównujące, które porówna wersję lokalną i zdalną każdego z zaznaczonych plików.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online